Emin Haki

Emin Haki

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
19
Gösterim
Adı:
Emin Haki
Unvan:
Türk Yazar ve Şair
Doğum:
Istanbul, 14 Kasım 1889
Ölüm:
İstanbul, 2 Nisan 1921
Aziz Mahmud Hüdaî türbedârı Hafız Hasan Avni Efendinin oğludur. Küçük yaşta yetim kaldığından ancak rüşdiye tahsili yapabildi. On beş yaşında Defter-i Hakanî Muhasebe Kalemine girdi (1904). Arapça ve Farsça öğrendi. 1909'da Mektubî Kalemine getirildi. Yirmi yaşlarında bir gençken Mevlevîliğe intisab etti. Bahâriye Mevlevîhânesi şeyhi Hüseyin Fahri Dede ile Kasımpaşa Mevlevi şeyhi Şemseddin Efendiden Mevlevîlik tahsil etti. Bir ara Bektaşîliğe girdiyse de çabuk döndü. Balkan Harbi'ne gönüllü olarak iştirak etti. Döndükten sonra bir süre daha memuriyete devam etti. I. Dünya Harbi'ne girişimiz üzerine 1914'te yeniden asker oldu. 1918'de İstanbul'a döndü. Yeniden kaleme girdi. Kısa bir müddet sonra hastalanarak vefat etti. Şiire çok küçük yaşta başladı. Mehmed Âkif'in etkisi altında güzel şiirler yazdı. Şiirlerinde hem arûz hem hece veznini kullandı. Parlak teşbihleri, ince hayalleri olan şâir, duygusal ve vatan sevgisiyle dolu şiirler yazdı. Inkılâb-ı Edebî isimli bir dergi çıkardı. Belli bir akıma bağlı olmadı. II. Meşrutiyetten sonra çıkan İtisâm, Sebilü'r-reşâd dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Emin Haki
Unvan:
Türk Yazar ve Şair
Doğum:
Istanbul, 14 Kasım 1889
Ölüm:
İstanbul, 2 Nisan 1921
Aziz Mahmud Hüdaî türbedârı Hafız Hasan Avni Efendinin oğludur. Küçük yaşta yetim kaldığından ancak rüşdiye tahsili yapabildi. On beş yaşında Defter-i Hakanî Muhasebe Kalemine girdi (1904). Arapça ve Farsça öğrendi. 1909'da Mektubî Kalemine getirildi. Yirmi yaşlarında bir gençken Mevlevîliğe intisab etti. Bahâriye Mevlevîhânesi şeyhi Hüseyin Fahri Dede ile Kasımpaşa Mevlevi şeyhi Şemseddin Efendiden Mevlevîlik tahsil etti. Bir ara Bektaşîliğe girdiyse de çabuk döndü. Balkan Harbi'ne gönüllü olarak iştirak etti. Döndükten sonra bir süre daha memuriyete devam etti. I. Dünya Harbi'ne girişimiz üzerine 1914'te yeniden asker oldu. 1918'de İstanbul'a döndü. Yeniden kaleme girdi. Kısa bir müddet sonra hastalanarak vefat etti. Şiire çok küçük yaşta başladı. Mehmed Âkif'in etkisi altında güzel şiirler yazdı. Şiirlerinde hem arûz hem hece veznini kullandı. Parlak teşbihleri, ince hayalleri olan şâir, duygusal ve vatan sevgisiyle dolu şiirler yazdı. Inkılâb-ı Edebî isimli bir dergi çıkardı. Belli bir akıma bağlı olmadı. II. Meşrutiyetten sonra çıkan İtisâm, Sebilü'r-reşâd dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı.

Yazar istatistikleri

  • 6 okur okuyacak.