Emrullah Tekin

Emrullah Tekin

YazarDerleyenÇevirmen
7.0/10
16 Kişi
·
39
Okunma
·
1
Beğeni
·
333
Gösterim
Adı:
Emrullah Tekin
Unvan:
Araştırmacı, Yazar
8.10.1914- Burada İran ve Afganistan hakkında Türk kaynaklarından işitilen şeylerin ancak yarısı doğruysa vazifemize artık ihtiyaç kalmayacak. Herhalde iki ay kadar gecikmiş bulunuyoruz. Buradaki elçimiz aciz bir eşektir. Enver Paşa ona istediğini yaptırabilir. Yegâne Alman kuvveti Liman von Sanders Paşa'dır. Türkiye Almanya'dan büyük miktarda bir borç alacaktır. Bundan dolayı, Türkiye'nin yakın bir gelecekte harp ilan edeceğine inanmak mümkündür.
Emrullah Tekin
Sayfa 34 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2001
Leibnitz, XIV. Louis'ye şöyle hitap eder: "Hollanda ile savaşmak için, ancak para ve menfaatle yardımcı bulabilirsin fakat Türkiye ile savaşırsan İspanya, İtalyan prensleri ve papa, başlıca yardımcıların olur. Mısır'ın fethine muvaffak olduğun takdirde, deniz hâkimiyeti, Doğu ticareti, Hıristiyanların başkomutanlığı senin elinde olur. Türk saltanatını yıkamasan bile bu şeref sana yeter."

* Türkiye'yi Parçalamak İçin Yüz Plan, T. G. Djuvara
Emrullah Tekin
Sayfa 82 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2001
Azerbaycan üzerinde Osmanlı Devleti ile iyice çatışmaya giren Almanya, Odessa'dan buraya bir tugay sevk ederek, Türklerle savaşı bile göze aldı. Gürcüleri ve Ermenileri de kendi saflarına çekmek için çalışan Almanlar, Suriye'deki Osmanlı kuvvetlerine askerî destek vermeyeceklerini söyleyerek tehdit bile savurdular. Bu sırada, Bakü Osmanlıların eline geçmişti. Azerbaycan Osmanlı Seferî Kuvvetler Komutanı Nuri Paşa, General von Kressenstein tarafından gönderilen bir Alman karargâhının Bakü'ye girmesini engelledi ve Bakü'nün tahkimi için önerilen Alman desteğini reddetti. Almanların Kafkasya'ya tek başına hâkim olma emeli suya düşmüştü; daha ileri gidip Türklerle ciddi bir silahlı çatışmayı göze alamadılar. Fakat, Türklerin Azerbaycan'da kazandıkları başarılar da sürekli olmayacak, bölgedeki güçlükler sebebiyle kazançları bir müddet sonra sıfıra inecektir.

* Türkler ve Almanlar, Süleyman Kocabaş
Emrullah Tekin
Sayfa 63 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2001
Keehler'in ölümünden sonra Padişah, Colmar von der Goltz'u olağanüstü yetkilerle Alman reform grubunun başına getirdi. Bilgili bir asker olmasına rağmen, Alman Genelkurmayı'nda pek sevilmeyen Goltz, bu görevi kabul etti.

Goltz'un çalışması Türkiye'de önemli engellerle karşılaştı. Yabancı bir uzmana ne kadar yüksek rütbe ve ünvanlar verilse de güven tam değildi. Bununla beraber Goltz özellikle genç subayların eğitiminde etkin rol oynadı. 12 yıllık ilk çalışma döneminde, harbiye mektebinde ders kitabı olarak okunmak üzere, 4000 sayfadan fazla Türkçe broşür ve ders kitabı yayınladı. Özellikle eğitim gören genç subaylar ve subay adaylarını etkilemeyi bildiğinden, bu gruplarda Alman hayranlığı yarattı. Kasım 1895'de Almanya'ya dönene kadar kontratı üç kere uzatıldı. Von der Goltz Paşa 1908 Devrimi'nden sonra tekrar çağrılacaktır.
Emrullah Tekin
Sayfa 102 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2001
... Heidelberg Üniversitesi'nden mezun olan Dr. Preusser sömürge ülkeleri hastalıklarıyla ilgili önemli incelemeler yapmıştı, ama, gerçek başarısı başka alandaydı. Kut'ül Amare'deki İngiliz yenilgisinden sonra Mezopotamya'da çılgınca bir cesaret isteyen işler çevirmiş, baskınlar yaparak erzak konvoylarını ele geçirmiş, hareket hâlindeki birliklerin arasına, İngiliz irtibat subayı üniforması giyerek karışmış, onları sonunda yok olacakları tuzaklara düşürmüştü. Filistin'de Avusturyalı bir general kılığına bürünerek birlikleri denetlemiş, onlara emirler vermiş, sonunda Türklerin arasına karışmıştı.

Preusser bütün bunları yaparken hiç heyecanlanmıyor, kılı bile kıpırdamıyordu. Türk müttefikleri ona "Bedevî" diyorlardı. İngiliz hatlarını ziyaret ediyor, şehir halkını ve askerleri sorguya çekiyordu. İngilizler onun, Kâhire'deki genel karargâhlarını üç kez denetlediklerini duydukları zaman deliye döndüler. Bölgesel dilleri ana dili gibi konuşuyor, Arap çevrelerinin göreneklerini biliyor, sırtındaki göçebe kıyafetiyle Türklere karşı ayaklanmış olan Arap kabileleri içine hiç korkmadan sokulabiliyordu. Eşsiz bir aktör, seçkin bir milis komutanı, usta bir casustu.

* Dünya Casusluk Tarihi, Ariel Yayınları
Emrullah Tekin
Sayfa 16 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2001
Şurasını söyleyeyim ki savaş çıktığı takdirde Almanya, Rusya'nın Asya'da askerî harekâta girişmesine karşı koymamalıdır. Zira bu suretle Avrupa'da daha ziyade hareket serbestliğine sahip olabiliriz (16 Ekim 1889 tarihli Goltz Paşa'nın mektubundan).
Emrullah Tekin
Sayfa 98 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2001
Askerî kanat tarafından ustaca sevk ve idare edilen bir siyasî istihbarat servisi (Teşkilât-ı Mahsusa), ta Orta Asya'ya kadar kol salmıştı; fakat bu daha çok özel bir Türk işi olarak telakki ediliyordu. Elde edilen bilgi ve sonuçlar Alman istihbarat servisinden gizli tutuluyordu.

* Gizli Kuvvetler/W. Nikolay
Emrullah Tekin
Sayfa 126 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2001
"Bir hükümet , her türlü ekonomik gelişmeyi günü gününe kaydedebilecek biçimde örgütlenmiş bir genelkurmaya sahipse, savaşı daha baştan kazanmış demektir. "

«Albay W. Walther Nikolay, 1912»
... Buna karşılık Türk Grup Komutanlığı, silahlarını bırakmaları için Alman birliklerinin ikaz edilmesini ve harp esiri olarak (müttefiklerin birlikleri) kabul edilmelerini ve geri yollanmalarını emretti. Karşı koymaları ve silahlarını kullanmaları hâlinde, çok sert davranılacaktı. Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa, Türk Başkomutanlık Karargâhı'nda Alman aleyhtarı bir hava yaratıyordu. Hatta Mühimann, Türk 3. Ordusu'nun durum haritasında Alman demiryolu karakollarının düşman olarak işaretlendiğini biliyordu.

Fakat Türk tutumunu, ekonomik düşüncelerden çok ideolojik düşünceler yönlendiriyordu. Daha 1914 yılından itibaren Türklerin Kafkaslar'daki (daha sonra da İran'daki) tutumu Genç Türkler'in Panislamist ve Pantürkist çabalarının sonucuydu. Bu tutumun baş temsilcisi Enver Paşa idi. Pek sevdiği Turan rüyasının yakında gerçekleşeceğine inanıyordu. Bu konuda Almanya'nın desteğini de hesaba katabileceğini sanıyordu.

* Bir Askerî Yardımın Anatomisi, J. L. Wallach
Emrullah Tekin
Sayfa 59 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2001
... Fakat bu planlar Doğu Türklerinin kendi arzularına uymamaktadır. Onların kanısınca, Türkiye'de yaşayan Türkler kesinlikle Türk folklorunu kaybetmişlerdir. Dahası, bu yeni bir olay değildir; uzun yıllardan beri böyledir. Bakü'de bunlara Türkçe konuşan levantenler gözüyle bakılmaktadır ki, kendileriyle ne kadar az ilişkiye girilirse o kadar iyidir. Bu gelişmelerin başlangıcı yüzlerce yıl gerilerdedir. Osmanlı tarihinde yüzyıllardır yüksek saray ve imparatorluk görevlileri pek Türklerden oluşmamaktaydı.

* No: 10; Papen'den Alman Dışişleri'ne, 5.8.1941
Emrullah Tekin
Sayfa 155 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2001
181 syf.
·22 günde·4/10
Kitap dört bölümden oluşsa da temelde iki bölümden oluşmakta: I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı. İçerik olarak, Almanların Türklerle ortak ve Türklerden gizli olarak yaptıkları istihbarat çalışmaları anlatılmış (!). İşte sıkıntı burada, anlatılmamış. Birçok kitaptan alıntı yapılmış, yazar Emrullah Tekin kendi fikirlerini de pek katmamış. Bu bir yandan iyi, fakat kitabın çoğu farklı kitaplardan alıntılarla oluşturulmuş. Dipnotlar hep bölümlerin sonunda yer alıyor, yani dört beş sayfalık bir bölümün hepsi alıntı, alıntı olmasa bile alıntı konumunda. Yayınevi hatası mıdır yoksa yazar hatası mıdır bilemiyorum. Ki birçok yazım hatası da vardı kitapta. Ayrıca olaylar belli bir sırayla da anlatılmamış ve bu durum kafa karışıklığına, kitaptan kopmalara da sebebiyet veriyor.

Güzel bulduğum taraflar ise, bazı önemli Alman istihbarat belgelerinin bozulmadan kitap içerisinde verilmesi, kitapta pek öznel yorumun bulunmaması ve bu alanda Türklerin çok kitap yazmaması sonucu kitabın ender olmasıydı.

Bu alanda özel bir çalışma yapmayacaklar için kesinlikle tavsiye etmiyorum, özel bir çalışma yapmayı düşünenlere de ancak başka kaynak bulamazlarsa bu kitaba göz atmalarını öneririm.
166 syf.
·2 günde·7/10
İstihbarat ve casusluk gibi konulara ilgi duyanlar ve araştırmaya yeni başlayanlar için güzel bir başlangıç kitabı olacağını düşünüyorum. Çok sade ve içerik açısından zengin bir kitap.
İngiliz casus Lawrence, Mata Hari, Gertrude Bell, İngiliz casus şefi ve Lawrence, Mata Hari gibi isimlerin şefi olan David George Hogart'ın Balkan Harbi ve 1.Dünya Savaşına etkilerini görmüş oldum.
İstihbaratda sadece düşmanın gizli bilgilerini elde etmek değil aynı zamanda düşmana yanlış istihbarat vermeninde önemini ve savaşın seyrini tam manasıyla nasıl değiştireceğini görmüş oldum.
Ermeni, Yahudi ve Levanterler'in (doğu ülkelerde yaşayan avrupalı ailelerin çocukları) istihbarat anlayışı, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetine vermiş oldukları zararları özellikle Ermenilere devletin önemli kademelerinde makam vermenin ne kadar yanlış olduğunu gördüm.
Kısa ve içerik açısından zengin bir kitap, okunmalı... :)
166 syf.
·21 günde
Kitap 3 bölümden meydana geliyor ve her bölümün içeriği aşağıdaki gibidir.
1)İstihbarat
Haber çeşitleri, Casusluk (olabilme şartları ve özellikleri), Rus istihbaratı, Misyonerler, Rusya, İngiltere, Fransa'nın hedefleri

2)Gizli Harpler
Kazım Karabekir Paşa'nın harp hileleri, Teşkilatı Mahsusa, Ermeni pontus cemiyetinin amacı kuruluşu çalışmaları, ünlü casuslar,

3)Ekler
Enver paşa, Askerlere tavsiyelerKarabekir Paşa'nın dönemindeki istihbarat teknikleri ile günümüzdeki İstihbarat teknikleri bir hayli değişmiştir ama genel kurallar her zaman aynıdır. Askerler, polisler daha dikkatli olmalı tabi ama aynı zamanda sivil halk da bu tür durumlara hazır olmak zorundadır

Günümüzde casuslar Twitter Facebook gibi sosyal medya hesaplarını bilgi alma, yanlış haber yayma, kışkırtma gibi amaçlarla kullanıyorlar.

Ülkemizde bolca yabancı ülkelerin casusları bulunmakta. Bu casusların oyunlarına hemen hemen halkımız kapılıyor. O yüzden dikkatli olmalı duyduğumuz gördüğümüz her habere itibar etmemeli, teyit etmeliyiz. Ayrıca yabancı dil bilmekte çok önemli. Özellikle asker ve polis olacaklar öncelikle olmak üzere bu kitabı lise ve üniversite öğrencileri okumalı.
339 syf.
·7/10
Kitabı okuyalı bir hayli zaman olmuş. Pek çok konuda ufkumu açtığını söyleyebilirim. Bilgi olarak çok doyurucu olduğunu söylemek yanıltıcı olur ancak pek çok konu hakkında beni araştırmaya iten bir kitaptı özellikle telekinezi konusunda bende büyük farkındalık yaratmıştı. Çerezlik bir kitap.

Yazarın biyografisi

Adı:
Emrullah Tekin
Unvan:
Araştırmacı, Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 39 okur okudu.
  • 55 okur okuyacak.