Enver Hoca

Enver Hoca

Yazar
7.0/10
2 Kişi
·
13
Okunma
·
5
Beğeni
·
451
Gösterim
Adı:
Enver Hoca
Unvan:
Türk Siyasetçi, Yazar
16 Ekim 1908, Ergiri, Arnavutluk doğumlu Enver Halil Hoca, II. Dünya Savaşı'nın ardından 1985 yılındaki ölümüne kadar Arnavutluk Halk Cumhuriyeti lideri ve Arnavutluk Emek Partisi Genel Sekreteri olan Arnavut komünist siyasetçi. Görüşleri "Hocaizm" olarak bilinmektedir.
Burjuvazi, kapitalist sistemin zayıflama ve genel
krizlerinde halkların kurtuluş mücadelelerini engellemek, proletarya devrimini öldürmek ve kendi durumunu koruyup sağlamlaştırmak için, öteki araçlarla birlikte, çeşitli oportünist ve revizyonist akımları da kışkırtır ve harekete geçirir. Devrim ve proletaryanın bu düşmanlan tüm güçleriyle işçi sınıfının sosyal konumunu, tarihsel görevini açıklayan Marksist Leninist ideolojiyi çarpıtmak, burjuvazi için zararsız, proletarya için de değersiz
duruma getirmek amacıyla herşeyi yaptılar. «Modem Revizyonizm» olarak adlandırılan ve II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan revizyonizmin yeni eğilimleri bu alçak hainlik rolünü kabullendiler.
Şimdiyse, revizyonetler toplarını Leninizm’e çevirdi-
ler. Pekiyi Leninizm’e bu saldırı niçin gündeme geldi? Niçin özellikle Avrupa - Komünistleri bu saldırının bayraktarlığını yapıyorlar?
Enver Hoca
"Avrupa komünizmi anti-komünizmdir" adlı kitaptan
Emperyalizm, kapitalizmi ve kapitalist devleti «halk
kapitalizmi», «refah devleti» gibi değişik gösterebilmek amacıyla, azgın silahlanma yarışının, ekonominin askerileşmesinin, sosyalist ülkelere karşı ekonomik ablukanın yanısıra, devrime, sosyalizme karşı yürüttüğü büyük kampanyada propagandanın birçok aracını, filozofları,
ekonomistleri, sosyolog, yazar ve tarihçileri de kullandı. Bütün bunlardan başka, «demir perde», «totaliter rejim» vb. bir düzen olarak tanıtılan sosyalizme karşı kapitalizmin üstünlüğünün kanıtlandığına halkları inandırabilmek, kapitalizmin başarısı hakkında yaygaralar koparabilmek, kitlelerdeki krizlerin, anarşinin, işsizliğin ve
kapitalizmin öteki yaralarının yok edildiğini yayabilmek için savaş sonrasının uygun koşullarını da kullandı.
Eskimiş olduğu bahanesiyle Marksizm - Leninizm’i
reddetme çabalarında ve hep birlikte sosyalizme geçmek için yeni teori arama adına burjuvalar, papazlar ve polisler, sınıf mücadelesi olmadan, devrim olmadan, proletarya olmadan sosyalizme geçme iddialarıylala Avrupa - Komünistleri yeni hiçbir şey icat etmemiş, yeni bir şey yapmamışlardır.
256 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Arnavut'ta kurulan 11 ocak 1945 de kurulan Arnavut sosyalist partisi liderinden işci sınıfı üzerine düşünceleri, kaygıları yol haritası dünyaya genel bakış açısı anlatan bir kitap
Bugün hala Arnavut Güney kesmi Enver Hoca'nın izinde gitmekte olup bu kesim kuzey kesme göre biraz daha eşitlikçi yaşamaktadır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Enver Hoca
Unvan:
Türk Siyasetçi, Yazar
16 Ekim 1908, Ergiri, Arnavutluk doğumlu Enver Halil Hoca, II. Dünya Savaşı'nın ardından 1985 yılındaki ölümüne kadar Arnavutluk Halk Cumhuriyeti lideri ve Arnavutluk Emek Partisi Genel Sekreteri olan Arnavut komünist siyasetçi. Görüşleri "Hocaizm" olarak bilinmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 13 okur okudu.
  • 20 okur okuyacak.