Ferhat Akdemir

Ferhat Akdemir

YazarÇevirmen
7.0/10
2 Kişi
·
14
Okunma
·
1
Beğeni
·
73
Gösterim
Adı:
Ferhat Akdemir
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Amasya, 1973
1973 Amasya doğumludur. 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ateizmin Dayandığı Sosyolojik Gerekçeler ve Bu Gerekçelerin Teistik Açıdan Değerlendirilmesi” adlı tezle yüksek lisansını, 2006 yılında “Alvin Plantinga’nın Din Felsefesi” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
248 syf.
·Puan vermedi
akdemir, plantinga'nın analitik felsefesini onun tanrı inancının rasyonelliği ve kötülük problemi konusundaki düşünceleri örnekleminde incelemektedir.

buna göre plantinga klasik temelciliği eleştirip reformcu epistemoloji olarak bilinen bilgi anlayışını geliştirmiştir. kötülük problemine karşı geliştirdiği özgür irade savunması ile de günümüz felsefesinde kendisine önemli bir yer edinmiştir.

plantinga'nın reformcu epistemolojisini özetleyecek olursak;

1. klasik temelcilik bir inancın kanıtlanmaya ihtiyaç duymayan temel bir inanç sayılabilmesi için bir ölçüt geliştirmiştir. antik temelciliğe göre bir inanç eğer kendiliğinden ya da duyulara apaçık ise, modern temelciliğe göre ise kendiliğinden apaçık ya da yanlışlanamaz ise temel sayılır. plantinga bu anlayışı dar ve sığ olmakla itham eder, ona göre bizim temel olan daha birçok inancımız vardır. ikinci olarak plantinga klasik temelciliğin tıpkı delilci itiraz gibi kendi ölçütüne uymadığını, bu nedenle kendiyle çelişik olduğunu savunmaktadır.

2. plantinga tanrının varlığına dair klasik delillerin iman etmek için gerekli olmadığını, fakat bu delillerin kişinin zaten sahip olduğu inancı destekleyebileceğini savunur. fakat yine de ona göre tanrı inancı delillendirilmeye ihtiyaç duymayacak kadar açık olan, fıtri ve temel bir inançtır.

3. plantinga'nın upuygun temel inanç düşüncesi reidian epistemoloji ve calvinist teolojinin etkisi altındadır. thomas reid, bizim akıl ve muhakeme yetilerimiz dışında bilgi ve inanç üreten başka bilişsel yetilerimiz olduğunu, bunların hepsine birden sağduyu (common sense) denilebileceğini ve bir inancın yanlışlığı kanıtlanana kadar doğru olarak kabul edilmesi gerektiğini savunur. en önemli protestan reformculardan biri olan john calvin ise insan aklının vahiyden destek almaksızın gerçek tanrı'yı bulamayacağını, çünkü asli günahtan ötürü insan aklının kirlendiğini iddia eder. tanrı ona göre kendisini a. evrendeki düzen ve işleyişte (doğal vahiy), b. isa'nın bedeninde (özel vahiy) vahyetmiştir. bunun yanında insanda inanma eğilimi doğuştan bulunur.

4. plantinga'nın upuygun temel inancı alston'ın algı tecrübesi ve hick'in delilsiz rasyonel inancına benzer.

5. upuygun temel inancın iki özelliği vardır: psikolojik olarak doğrudanlık ve epistemolojik olarak dolaysızlık. her inanç belirli bir zamanda belirli koşullar altında temel olabilir. insanların temel kabul ettiği inançların birbirinden farklı olması antropolojik ve ontolojik arkaplandan kaynaklıdır.

6. plantinga'ya göre inanç üreten mekanizmanın gerekli ve yeterli epistemolojik işleyişe sahip olmak anlamında doğru işlevselliğe (proper functioning) sahip olması ve her türlü yanlış işleyişten arınmış olması gerekir.

7. ona göre doğru işlevsellik için bir tasarımcının varlığının koyut olarak belirlenmesi gerekir. fakat bu düşünce tanrı'nın varlığını doğru inançlara sahip olmamızın koyutu olarak gören epistemik güvencenin, güvencenin zorunlu bir parçası olarak tasarımdan hareketle tanrı'yı temellendirmesi şeklinde bir döngüselliğe neden olduğu için eleştirilmiştir.

8. upuygun temel inanca yöneltilen eleştirilerden biri bal kabağı itirazıdır. buna göre plantinga'nın temel inanç için koyduğu ölçüt yeterli değildir, pek çok saçma inancın temel inanç sayılmasına kapı aralar. bir başka itiraz bu anlayışın inançlar arasında bir göreceliğe neden olduğu, birbirine karşıt iddialar arasında nesnel bir doğrulama ölçütü olmamasının ise dini çoğulculuğa ve fideizme yol açtığıdır.

plantinga'nın kötülük problemine ilişkin görüşlerine gelince;

1. plantinga ahlaki kötülük problemine bir yanıt olarak teodiseden daha tutarlı ve güçlü olarak addettiği özgür irade savunmasını geliştirmiştir. buna göre tanrı'nın mutlak kudreti mantıken ve ahlaken tutarlı olan şeyleri yaratmakla sınırlıdır. bu ise tanrı'nın özgür yaratıklar yaratabilmek için kötülüğe izin vermesinin onun sıfatlarıyla çelişmeksizin mümkün olduğu anlamına gelir.

2. onun bu savunması doğal kötülüğü açıklamakta yetersizdir. bunun farkında olan plantinga, doğal kötülüklerin ireneausçu teodiseyle ilişkili olarak ruh yapma işlevine sahip olduğunu, ikinci olarak doğal kötülüklerin özgür iradeye sahip şeytanların bir işi olduğunu savunur. onun şeytan konusundaki düşünceleri oldukça eleştirilmiştir.

3. plantinga delilci kötülük probleminin ise tanrı'nın varlığına inanmamak için yeterince güçlü bir delil olamayacağını, çünkü dünyadaki kötülüğün oranını ölçecek bir birime sahip olmadığımızı savunur.
e
e Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar'ı inceledi.
422 syf.
·Puan vermedi
Alanla ilgili çağdaş felsefi tartışmaları içeren bu eserin Türkçe çevirisinde yer yer sıkıntılar var; kavramlar çevrilmek istenirken bağlamdan uzaklaşılmış ve anlaşılmak isterken anlam kaybedilmiş gibi duruyor. Bazı makaleleri İngilizce okuduktan sonra anlayabildiğimi söylemekte fayda var.
Çevirideki durumdan bağımsız olarak kitap güzel tartışmaları bize taşımış, o nedenle okumak isteyenlerin alana dair daha önce okuma yapmış olmalarının faydası olacağı kanaatindeyim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ferhat Akdemir
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Amasya, 1973
1973 Amasya doğumludur. 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ateizmin Dayandığı Sosyolojik Gerekçeler ve Bu Gerekçelerin Teistik Açıdan Değerlendirilmesi” adlı tezle yüksek lisansını, 2006 yılında “Alvin Plantinga’nın Din Felsefesi” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 14 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 11 okur okuyacak.