Gaius Julius Caesar (Jül Sezar)

Gaius Julius Caesar (Jül Sezar)

7.3/10
6 Kişi
·
20
Okunma
·
4
Beğeni
·
942
Gösterim
Adı:
Gaius Julius Caesar (Jül Sezar)
Tam adı:
Gaivs Ivlivs Caesar
Unvan:
Romalı askerî ve politik lider
Doğum:
Roma, MÖ 12 Temmuz 100
Ölüm:
Senato, Roma, MÖ 15 Mart 44 (55 yaşında)
Gaius Julius Caesar (MÖ 140– MÖ 85), Gaius Marius'ın destekçilerinden ve Roma Cumhuriyeti diktatörü Jül Sezar'ın babası olan Romalı senatör.

Sezar, Aurelii ve Rutilii ailelerinden gelen bir kadın olan Aurelia Cotta ile evlenmiş ve bu evlilikten her ikisinin de adı aynı olan Julia adlı kızlar ve MÖ 100 yılında doğan Jül Sezar dünyaya gelmiştir.[1] MÖ 91 yılında konsüllük yapmış olan Sextus Julius Caesar'ın kardeşidir[2] ve bu yüzden de Gaius Julius Caesar'ın oğludur.

Sezar, cursus honorum uyarınca askeri tribün, quaestor, praetor, ve en önemli görevi olarak Asya prokonsüllüğü yapmıştır.[3]

Sezar MÖ 85 yılında bir sabah ayakkabılarını giyerken görünürde bir sebep olmaksızın aniden ölmüştür. Bir başka Sezar, belki de Babası benzer bir şekilde Pisa'da ölmüştür.[4] Oğlu Jül Sezar hayatta kalmıştır.
Yerlilerin şöyle bir geleneği vardır: Dostu oldukları insanlarla hayatın bütün güzelliklerini paylaşırlar. Dostlarının başına bir felaket gelirse ya hep birlikte o felakete katlanırlar ya da kendilerini öldürürler.
Ariovistus Caesar'ın elçilere şöyle yanıt verdi: "Savaş yasaları kazananların mağlup olanlara istedikleri gibi emretmelerine izin verir"
Caesar'ın Galya savaşları arifesinde yurda dönüşü ile başlayan ve ilk triumvirlik ardından Pompeius ile arasında geçen iç savaş sürecini anlattığı eseri. Caesar'ın hitabet yeteneğini yazıya da aktardığını görürüz. Galya'dan büyük zaferlerle yurda dönen Gaius Julius, daha önce sadece bir kere Sulla tarafından geçilen yasak nehir Rubicon'u Lejyonu ile geçer ve iç savaşın fitilini ateşler. Nehri geçerken gelmiş geçmiş en güzel sözlerden olan "alea iacta est"i yani "ok yaydan çıktı" der. Dünyanın gelmiş geçmiş en zengini olan Marcus Crassus'un da desteğini alan Caesar, halka getirdiği hediyelerle bütün halkın da sevgisini kazanır. Yıllardır düşlediği Roma İmparatoru olma hayalini gerçekleştirmesi çok yakındır. Caesar manevi oğulları genç ve yiğit Octavianus ve Marcus Antonius ile de yönetimi ele alır ve kendisini prokonsul diktatör ilan eder. Başına meşeli tacı takmıştır ama Emperor olamayacaktır bu, manevi oğlu Octavianus'a nasip olacaktır. Denizlerde en iyi komutan olan Pompeius, Caesar'a karşı çıkar ve triumvirlik dağılır. Pompeius da tıpkı Caesar gibi imparator olmak ister ama karşısındaki Caesar ondan daha kudretlidir çünkü insani duygulardan arınmış neredeyse tanrı kudretine ulaşmayı hedeflemiştir. İç savaşı kazansa da Caesar için, Cumhuriyet taraftarları Preator Brutus, Casca ve Cassius tarafından suikasta uğramadan evvel bütün her şeyi hazırdı. Caesar iç savaşı çok iyi yönetmiştir çünkü kendisinden önce Lucius Cornelius Sulla ile Marius arasındaki ilk savaşı iyi tahlil etmiştir.
Roma imparatoru jül sezar tarafından yazılan bu yapıt 8 kısa kitaptan oluşuyor her kitabı bir sene arayla yazan sezar o dönemin gallia lılar arasındaki iç savaştan ve coğrafi özellilerinden bahsediyor gallia lıların bağımsızlıklarına olan düşkünlükleri onları daima romalılara karşı isyana sürüklüyor tarih severler için güzel bir yapıt ve bunun yanında kitabın sezar tarafından yazılması ayrı bir hava kattıyor
Caesar'ın Galya'da savaşlarla geçen dokuz yılını üçüncü şahıs ağzından anlatım tekniği ile aktardığı eseridir. Bu eserinde Jül Sezar, Roma egemenliğine karşı çıkan yerel ordularla savaşarak geçirdiği dokuz yıl boyunca yaptığı savaşları ve yaşadığı entrikaları tasvir eder. Eserde Sezar'ın kastettiği "Galya" bazen Provincia Narbonensis hariç günümüz Fransa ve Belçikasının tamamı ve İsviçresinin bir kısmını kapsar. Bazı durumlarda bahsettiği Galya, Manş Denizi'nden Lugdunum'a kadar uzanan ve Romalıların Galya olarak adlandırdıkları Kelt topraklarıdır.
Kitap 1. esasen mö 58 yılındaki 'Helvetler Savaşı' ile ilgili olmakla beraber tamamen bu konudan bahsetmez. Bu kitapta Sezar, Galya ve Helvetlere karşı yürütülen faaliyetlerden bahseder. Sonraki kitaplar sırasıyla Venetler, Akuitanlar, Germenik halklar ve Bretonlara karşı yapılan savaşlardan; Sezar'ın Britanyayı işgalinden; Galya Ayaklanmasından mağlup edilmesinden bahseder.
Harekatlar genellikle yaz sonunda erzak ikmali ve kalelerin inşaa edilmesiyle başlar ve yıl sonunda Jül Sezar'ın kış karargahına dönmesi ile sona erer. Sayıları zaman zaman sekize ulaşan Roma Lejyonlarından oluşan bir orduya komuta etmiştir. Acelece oluşturulmuş ve yaklaşık 100.000 kişiden oluştuğu iddia edilen düzensiz kabile orduları ile mücadele etmiştir. Savaşların pek çoğu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kabile mensubunun Roma süvarileri tarafından kovalanması ile sona ermiştir. Örneğin bozguna uğrattığı kabilelerden birinin 53,000 mensubunu hemen köle olarak satmıştır.
Harekatın ikinci yılının ardından düşman kabilelerin pek çoğu mağlup edilmiş ve Galya bir dereceye kadar Roma kontrolü altına girmiştir. Bu açıdan bakınca ne eyalete ne de Roma'nın kendine karşı bir tehdit kalmamıştır. Kitap aynı zamanda Roma tarihinin en pahalı seferlerinden birisinin gerekliliğini sorgulayan Sezar'ın politik rakiplerine karşı bir cevap verme niyeti taşır. Sebeplerin pek çoğu abartılmıştır. Bu duruma kuzeybatı Galya'da savaşırken Britanyalı paralı askerlerin yerel kabilelere yardım ettiğini iddia etmesi örnek olarak verilebilir.
Kitap yüzyıllar boyunca kibar ve düzgün Latincesi ile övgüler toplamıştır. Tıpkı yunanca öğrenen öğrencilerin yardımcı kitabı Xenophon'un Anabasis adlı eseri gibi Latince öğrenmek isteyenlerin asıl yardımcı kitabı olmuştur; ilginç bir tesadüf olarak her iki kitap da askeri bir maceranın üçüncü şahıs ağzıyla anlatıldığı eserlerdir.
Aynı zamanda kitap pek çok coğrafi ve tarihi bilgi içerir. Dikkat çekici bazı başlıklar arasında Kelt kostümleri, Kelt dini, Galyalılar ve Germen kabileleri arasında bir karşılaştırma sayılabilir. İç Savaş öncesinde gerilen Pompeius ile arasına da değinen Caesar efsane Legion XIII Gemina ile Rubicon'u geçerek fitili ateşler. Caesar ayrıca efsane Gal kumandan Vercingetorix'i de teslim almış ve Roma'ya getirmiştir. Bu, tanrısal unvan olan Caesar cognomenini onun ne kadar hak ettiğine delalettir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Gaius Julius Caesar (Jül Sezar)
Tam adı:
Gaivs Ivlivs Caesar
Unvan:
Romalı askerî ve politik lider
Doğum:
Roma, MÖ 12 Temmuz 100
Ölüm:
Senato, Roma, MÖ 15 Mart 44 (55 yaşında)
Gaius Julius Caesar (MÖ 140– MÖ 85), Gaius Marius'ın destekçilerinden ve Roma Cumhuriyeti diktatörü Jül Sezar'ın babası olan Romalı senatör.

Sezar, Aurelii ve Rutilii ailelerinden gelen bir kadın olan Aurelia Cotta ile evlenmiş ve bu evlilikten her ikisinin de adı aynı olan Julia adlı kızlar ve MÖ 100 yılında doğan Jül Sezar dünyaya gelmiştir.[1] MÖ 91 yılında konsüllük yapmış olan Sextus Julius Caesar'ın kardeşidir[2] ve bu yüzden de Gaius Julius Caesar'ın oğludur.

Sezar, cursus honorum uyarınca askeri tribün, quaestor, praetor, ve en önemli görevi olarak Asya prokonsüllüğü yapmıştır.[3]

Sezar MÖ 85 yılında bir sabah ayakkabılarını giyerken görünürde bir sebep olmaksızın aniden ölmüştür. Bir başka Sezar, belki de Babası benzer bir şekilde Pisa'da ölmüştür.[4] Oğlu Jül Sezar hayatta kalmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 20 okur okudu.
  • 18 okur okuyacak.