Hasan Basri Öcalan

Hasan Basri Öcalan

YazarDerleyen
9.3/10
3 Kişi
·
5
Okunma
·
1
Beğeni
·
201
Gösterim
Adı:
Hasan Basri Öcalan
Unvan:
Türk Yazar
"İnsanoğlu öldüğü zaman dünyayla tüm ilişkileri kesilir. Ancak şu üç şeyi bırakanlar hariç: Devam eden sadaka-i cariye, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat."
Macar kralları "İsa'nın kahramanı" ya da "Hıristiyanlığın askeri" olarak adlandırılıyor, ülkeye ise bütün Avrupa, kendi Doğu "kapısı" olarak bakıyordu. Macar devleti, Doğudan gelen saldırıları savuşturmakla kalmayarak, Roma Kilisesinin desteğiyle "skizmatik", "isyancı" ya da "mülhit" sayılan Balkan devlet ve halklarına karşı bir sürü "misyoner" sefer başlatmıştır.
Hasan Basri Öcalan
Sayfa 140 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Timur dayandığı meşruiyet alanlarında kendisine rakip tanımamış ve gücünü dayandırdığı alanlarda en güçlüsü olmayı bilmiştir. Meşruiyette Cengiz geleneği temel bir unsur olmasına rağmen Cengiz soyundan gelen Toktamış, Altın Orda devletini toparlamaya ve güçlendirmeye çalışırken Timur, Toktamış'a ölümcül bir darbe vurarak Moğol mirasının tek varisi olmayı başarmıştır. Meşruiyetin dayandığı ikinci kaynak İslam hususunda Memluk idaresi altında bulunan Halife'yi kendisi için zararlı görmüş ve Memluk topraklarını on yıllarca belini doğrultamayacak şiddetle yerle yeksan etmiş ve dolayısıyla İslam dünyasının da rakipsiz lideri haline gelmiştir. Aynı şekilde Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'i alt ederek Türk dünyasının da rakipsiz lideri olmayı bilmiştir. Nihayetinde Timur siyasi meşruiyetini dayandırdığı bu üç konuda zirveye çıkmasını bilmiş bu durum ise onun siyasi kişiliğinin ciddiyet derecesini ortaya koymuştur.
Hasan Basri Öcalan
Sayfa 267 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
"Timur aslında Frenklere karşı gaza yapan Bayezid ve Anadolu halkı üzerine asker göndermek istemiyordu. Ama Bayezid'in yapmış olduğu hareketler dolayısıyla 'kendisini ortadan kaldırmak saltanat namusu haline' gelmişti. Timur bu kabul edilemez hareketleri şu şekilde sıralıyordu: Birincisi, bizden kaçanlara ülkesinde yol vermesi ve onları himaye etmesi; ikincisi biz Şam'da iken müttefikimiz olan Taharten üzerine sefere çıkması ve Erzincan'ı alması; üçüncüsü ise bu arada elçiler ve mektuplar göndererek haddini gözetmemesi, haddini aşan ve adaba uymayan sözler söylemesi idi."
Kronik yazarlarının I.Murat'ı ifade etmek üzere kullandıkları L'amurat ismine, bey unvanının Latince ve Fransızca çevirimi olduğu anlaşılan bahy ve baquin unvanını eklemelerine karşın Bayezid'i "emir/melik" manasına gelen roy ve rex unvanları ile göstermeleri, Osmanlı Devleti'nin Bayezid'in iktidarı ile birlikte Avrupa'daki devletlerarası hiyerarşide önemli bir mevkie yükseldiğine işaret eder.
Hasan Basri Öcalan
Sayfa 231 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Şu satırların Yıldırım Bayezid'in karakter portresine ait önemli çizgileri verdiğine kuşku yoktur: "İbn-i Osman (Yıldırım Bayezid) sabırsız ve cesur biriydi. Âdil bir padişah olmasına rağmen onda zerrece sabır ve tahammül yoktu. Takva sahibiydi ve din hususunda tavizsizdi. Konuşurken Divan'ın yukarı başındaysa, hareketliliği ve aceleciliği sebebiyle kendini eyvan kenarında buluverirdi." Ayrıca Yıldırım Bayezid'in Timur'la yaptığı savaşta teb'asının zarar görmemesi hususunda gösterdiği titizliğin, aksi bir tecelliyle, savaşı kaybetmesinde önemli bir faktör olduğu tafsilatlı bir anlatımla vurgulanmaktadır. Yıldırım'ın askerlerini bereketsiz bir bozkıra sevk etmesinin sebebi, yaklaşan hasat mevsimi dolayısıyla Timur askerlerinin ekin alanlarına zarar vermesini engellemekti. Ancak Bayezid'in askerleri yorgunluk, açlık ve susuzluktan kırılmışlardır. Bu da Timur'un işini kolaylaştırmıştır.
Hasan Basri Öcalan
Sayfa 454 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Timur'un meşruiyet noktasında baskısı sebebiyle üzerine Osmanlı Devletinde Oğuz Destanı ve Oğuzların Kayı boyu motifi soya dayalı bir meşruiyet olarak ele alınmaya başlanmıştır. Timuriler tehlikesinin sona ermesi üzerine bu gelenek siyasi meşruiyette vurgulanan bir konu olmaktan çıkmıştır. Osmanlı padişahları eski ataları yerine kendilerinden önce hüküm süren kuvvetli padişahlardan güç ve meşruiyet kazanmaya önem vermişlerdir.
Hasan Basri Öcalan
Sayfa 280 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Timurlu tarihçileri, ayrıca Timur'un Anadolu'dan ayrılırken devletin idaresini tekrardan Yıldırım'a vermek istediğini de ifade etmektedirler. Hatta Hondmir'e göre Timur Kütahya'dan ayrılıp Altıntaş'a geldiği zaman bir ziyafet vermiş ve bu ziyafete Bayezid'i de davet ederek birkaç kez şarap ikramından sonra kendisine birçok hilat ve inamda bulunmuştur ki, bu inamlardan bir tanesi Anadolu idarecisi olarak yeniden atanması olmuştur. Fakat Yıldırım Bayezid'in Timur Anadolu'dan ayrılmadan önce ölmesi nedeniyle bu konuda kesin bir yargıya varmak imkânsız görünmektedir. Bununla birlikte Yıldırım'ın cenazesini oğlu Musa ile birlikte Bursa'ya göndermesi ve oğluna hükümdarlık alametleri vererek babasının cenazesi ile Bursa'ya göndermesine bakarak Timur'un bu niyetinde samimi olduğu düşünülebilir.
Hasan Basri Öcalan
Sayfa 12 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Bayezid'in Avrupa kroniklerinde cesaretli bir kimse olarak tasvir edilmesinin yanında bir komutan olarak da maharet sahibi olup savaş taktiklerini mükemmel derecede bildiği belirtilir. Bunun yanı sıra o, Froissart'a göre, ordusuna gayet hâkim bir komutandı. Ordusuna yönelttiği karşı çıkılmasına cüret edilemez emirleri ile maiyetinin bunları yerine getirmelerindeki disiplin kendisini güçlü bir şekilde hissettirir. Bunun yanı sıra Yıldırım Bayezid -Froissart'ın ilerleyişini tırpana benzettiği- ordusunun merkezinde binlerce askerin arasından seçilebilecek derecede azametli bir şekilde tasvir edilir.
Hasan Basri Öcalan
Sayfa 241 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
619 syf.
·Puan vermedi
Gerek hazirelerde yatan tarihi kişiliklere saygı, gerekse mezar taşı sanatının korunarak gelecek nesillere aktarılması noktasında hazirelerin yeri yadsınamaz. Bu yüzden hazire araştırmaları ayrı bir önem taşımaktadır. Osmanlı'nın en gözde şehirlerinden birisi olan Bursa'da da tarihi belgelere göre 155 civarında hazire bulunmakta iken günümüze ancak yarısı ulaşabilmiştir. Tüm hazireler hakkında tarihi mirası koruma ve geleceğe taşıma adına yapılan bu envanter çalışması da oldukça başarılı bir sunum niteliğinde. Bursa Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür ederiz..

Yazarın biyografisi

Adı:
Hasan Basri Öcalan
Unvan:
Türk Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 5 okur okudu.
  • 7 okur okuyacak.