Hazırlayan: Erdoğan Merçil

Hazırlayan: Erdoğan Merçil

Çevirmen
0.0/10
0 Kişi
·
3
Okunma
·
0
Beğeni
·
1
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
344 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Eserin umumî Selçuklu tarihi bakımın­dan değeri bahis konusu olduğunda, ilk nazarda, Ahmed b. Mahmûd’un Selçuknamesi’nin son zamanlarda artık iyice ma­lûm olan Selçuklu tarihinin ana kaynaklarıyla yetinmekten İleri gitmediği anlaşılıyor.Bu bakımdan henüz bulunamayan eski kaynakların hiçbirinden faydalandığını gösterecek herhangi bir delil mevcut olmadığı gözönüne alınarak ehemmi­yetsiz addedilmesi mümkün gibi görülürse de, XVI. yüzyıl içinde bilhassa Büyük Selçuklu tarihini mevzu edinen bir Os­manlı mellifinin mevcut olması ve Arabça kaleme alınan ese­rin türkçeye de çevrilmiş bulunması vakıası bile dikkati çe­kecek bir önemi hâizdir. Eserin dilinin arzettiği ehemmiyet yanında belirtilmesi gereken bir cihet de, onun bir bakımdan XV. yüzyılda Yazıcızade Alinin daha ziyâde Anadolu Selçuk­lularını mevzu edinen eserini, Büyük Selçuklu tarihinin de ilâvesiyletamamlamış addedilebileceği keyfiyetidir

Yazarın biyografisi

Adı:
Hazırlayan: Erdoğan Merçil

Yazar istatistikleri

  • 3 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.