Hüseyin Hilmi Işık

Hüseyin Hilmi Işık

9.1/10
278 Kişi
·
473
Okunma
·
53
Beğeni
·
3.129
Gösterim
Adı:
Hüseyin Hilmi Işık
Tam adı:
M. Sıddık Gümüş
Unvan:
Türk Öğretmen, Albay, Kimyager, İslam âlimi, Yazar
Doğum:
Eyüp, İstanbul, Türkiye, 8 Mart 1911
Ölüm:
26 Ekim 2001
Bazı Kitaplarında ''M. Sıddık Gümüş'' takma ismini kullanmıştır.

Türkiye'nin İlk Kimya Yüksek Mühendisi.
1911 yılında, İstanbul Eyüp Sultan'da doğdu. İlk öğrenimini, Eyüp Sultan Reşadiye Numune Okulu'nda yaptı. Halıcıoğlu Askeri Lisesi giriş imtihanlarını pekiyi alarak kazandı. 1929 yılında, Askeri Liseyi bitirdi. Eczacılık Fakültesi'ne girerek askeri eczacı oldu. Gülhane Hastanesi'nde bir senelik stajını birincilikle bitirip, üsteğmen olarak Askeri Tıbbiye Okulu'na müzakereci tayin edildi. Bu sırada Kimya Fakültesi'ne kaydoldu. Yüksek matematikçi Von Mises'den, mekanik profesörü Prager'den, fizikçi Dem Ber'den, teknik kimyayı Goss'dan okudu. Kimya Profesörü Arnd'ın yanında çalıştı. Takdirlerini kazandı.

Arnd'ın yanında 6 ay travay yapıp Penylciyan - Nitromethan - Methyl esteri cisminin sentezini yaptı ve formülünü keşfetti. Dünyada ilk olan bu başarılı çalışması, İngilizce olarak Fen Fakültesi Dergisi'nde ve Almanya'da çıkan (Zentral Blatt) kimya kitabının 1937 tarih 2519 sayısında, Hüseyin Hilmi Işık isminde yazılıdır.

Hüseyin Hilmi Işık, 1936 senesi sonunda 1-1 sayılı Türkiye'nin ilk kimya yüksek mühendisi diplomasını aldı. O sene Türkiye de ilk ve tek kimya yüksek mühendisi olduğu günlük gazetelerde yazıldı. Bu başarısından dolayı, askeri kimya sınıfına geçirildi. Ankara Mamak'ta zehirli gazlar kimyageri yapıldı. Burada 11 sene kaldı. Auver Fabrikası Genel Direktörü Mer Zbached ve kimya doktoru Goldstein ve optik mütehassısı Neumann ile yıllarca çalıştı. Onlardan Almanca da öğrendi. Harp gazları mütehassısı oldu.

1947'de Bursa Askeri Lisesi'nde kimya öğretmeni, sonra eğitim müdürü oldu. Burada ve sonra Kuleli ve Erzincan Askeri Liseleri'nde uzun seneler kimya öğretmenliği yaparak yüzlerce subay yetiştirdi. Kıdemli albayken 1960 yılında emekli oldu. Sonra Vefa, Cağaloğlu, Bakırköy Sanat Enstitüleri gibi çeşitli okullarda matematik, kimya öğretmenlikleri yaptı. Hayatı boyunca siyasete karışmadı.

Çeşitli din, fen, tarih ve kültürel yayınları vardır. Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerini çok iyi bilirdi. Bir kızı, bir oğlu olup, damadı Enver Ören ve torunu A. Mücahid Ören'dir. Rahmetli oğlundan Ferruh Işık isminde bir torunu daha vardır. Muhterem eşi hayattadır.

Hüseyin Hilmi Işık, hayatı boyunca insanlarla iyi geçinmeyi, güzel ahlak sahibi olmayı, fitnelere karışmamayı tavsiye etti. Yetiştirdiği binlerce öğrencisi, ülkeye faydalı hizmetlerde bulundu. 26 Ekim 2001 tarihinde vefat etti.
Şeytanın kalbe getirdiği vesveselerden en çok başardığı, su-i zan vesvesesidir. Su-i zan etmek haramdır.
Hüseyin Hilmi Işık
Sayfa 87 - Hakikat Kitabevi
(Allahü Teala, Cebrail Aleyhisselam'a sordu: yer yüzüne insen ne yapardın?
Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki: Ya Rabbi! Yapacağım amel, sence ma'lumdur. Dört şey yapardım:
1-Susamış kimselere su verirdim.
2- Çoluk çocuğu fazla olana yardım ederdim.
3- İki dargın arasını bulurdum.
4- Müslümanların ayblarını kapatırdım.)
(Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyân için, yarın ölecekmiş gibi de, âhiretin için çalış)
Hüseyin Hilmi Işık
Sayfa 51 - Hakîkat Kitâbevi Yayınları
İsa aleyhisselam, yahudilerin yanından geçerken, kendisine çok kötü şeyler söylediler. Onlara iyi ve tatlı cevaplar verdi. Onlar sana kötülük yapıyor, sen onlara iyi söylüyorsun dediklerinde, (herkes, başkasına, yanında bulunandan verir) buyurdu.
Hüseyin Hilmi Işık
Sayfa 82 - Hakikat Kitabevi
Hüseyn Hilmi bey bu kitabı hazırlamak için, duyduğuma göre, 30 yılını vermiş.Kitabın içindeki her hangi bir bilgiye kolayca ulaşa bilme "ayarı" da yapılmıştır ayrıca.Türkçenin en güzel ve imla kuralları açısından en doğru kullanıldığı bir kitap.İçtenlikle söyleye bilirim ki, on numara.Çünkü, pek kitap okumuşluğum olmadığı için daha iyisini görmedim.
Görmüş olduğum en doğru kaynak kitap. İçerisinde kaynaksız tek kelime bulunmamakta ve kaynak olarak muteber İslam Alimlerinin kitapları gösterilmekte. Kitapların dünyanın neresinde, hangi kütüphanede ve hangi rafta olduğunu hatta rafta ki sırasına kadar belirtilmekte. Okuyan talihli kimse asla pişman olmaz. İslamiyyeti doğru öğrenir
Dinini doğru ve tam olarak öğrenebilmek için okunması gereken ve eşi benzeri olmayan bir kitap. 'Bu kitapta Ehl-i sünnet
velcemaat itikadına uygun olmayan hiçbir
bilgi, hiçbir söz yoktur. Dini ve milli bilgilerinizi bu latif, benzeri bulunmayan, belki de ileride bir benzeri yazılamayacak olan bu kitaptan alınız.' (Esseyid Ahmed Mekki Üçışık)
İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır.
İslam tarihinde dört büyük halife olarak bilinen Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali hakkında yazılmış menkıbelerden oluşan çok değerli bir eser niteliğindedir.
Kitabın yazarı her ne kadarda " M.Sıddık Gümüş " olarak belirtilsede Hüseyin Hilmi Işık'ın yazmış o bu kitapta adından da anlaşılacağı üzere bir ingiliz casusunun itiraflarından ve ingilizlerin islama karşı düşmanlıklarından bahsediyor.
Kitabı okurken her bir sayfada ' adeta şoke ' oldum.Fazla bir yoruma gerek yok,biz müslümanlar olarak <....> yanlış yapıyoruz.Müslümanların hangi işi doğru ki dediğinizi duyar gibiyim...( Deveye sormuşlar,neden boynun eğri diye..) misali..
Kitabı tavsiye eder ve iyi okumalar dilerim.
Bu kitap İmam-ı Rabbani ve oğlu Muhammed Masumun'un mektuplarından hiç değişiklik yapılmadan alıntı şeklinde okuyucuya sunulmuş hazır kısa bilgilerden oluşur.Mektuplar 6 cilttir.Üçü İmam-ı Rabbani'ye, üçü de oğluna aittir.
Kıyâmet ve Âhıret kitâbında insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu, kıyâmet günü herkesin sevdiğinin yanında olacağı konuları açıklanmakdadır.
Kesinlikle okunması gereken bir kitap.
Gerçekten günümüz de, dinimizi nakil esasına göre 4 mezhep üzerine ne varsa tam bir titizlikle hazırlanmış fıkıh kitabıdır. Okumayan kalmasın bence...
Kitabın yarısına gelip durma ihtiyacı duydum. Çünkü ezber gerektiren, maddeleşmiş bir kitaptı. Her müslümanın namaz hakkında bilmesi gereken fıkhi bilgiler ele alınmış kitapta. Teyemmüm nasıl alınır, hangi durumlarda alınmalıdır, niçin namaz kılarız, abdest nasıl alınır, ezan okunurken neler yapılır, neler okunur gibi kurallar. Bu bilgileri edinmek her insanın üzerine farz. Fakat hakikat kitabevinin yayınladığı kitaplarda kelime tasarrufu ile karşılaşıyorum. Bu husus bilinip, göz önünde bulundurularak okunmasını tavsiye ederim. Bu fıkhi bilgileri edinirken işin tasavvufi yönüyle de ilgilenmeniz gerekmekte. Bir edebiyat sitesinde tasavvuf her insan için -inanan, inanmayan- önemli diye düşünüyorum. Namaz kılmıyorsanız eğer niçin yaradanınızın huzuruna çıkmadığınızı, niçin baş koymadığınızı, niçin hâlıkınıza itaat etmeyip teslim olmadığınızı, niçin ebedi saadeti satıp değersiz dünya hayatını satın aldığınızı ve bunun sonuçlarını, itaat hâlinde iken kazanılacak olan faydayı ve huzuru düşünmenizde fayda var. Ortalama yaş sınırının 60larda olduğu ülkemizde çok zaman yok. Bu yazıyı okurken ölme ihtimalinizin 60 yaşında ölmekten daha yüksek olduğunu unutmayın. Allah bize takva nasip eylesin.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hüseyin Hilmi Işık
Tam adı:
M. Sıddık Gümüş
Unvan:
Türk Öğretmen, Albay, Kimyager, İslam âlimi, Yazar
Doğum:
Eyüp, İstanbul, Türkiye, 8 Mart 1911
Ölüm:
26 Ekim 2001
Bazı Kitaplarında ''M. Sıddık Gümüş'' takma ismini kullanmıştır.

Türkiye'nin İlk Kimya Yüksek Mühendisi.
1911 yılında, İstanbul Eyüp Sultan'da doğdu. İlk öğrenimini, Eyüp Sultan Reşadiye Numune Okulu'nda yaptı. Halıcıoğlu Askeri Lisesi giriş imtihanlarını pekiyi alarak kazandı. 1929 yılında, Askeri Liseyi bitirdi. Eczacılık Fakültesi'ne girerek askeri eczacı oldu. Gülhane Hastanesi'nde bir senelik stajını birincilikle bitirip, üsteğmen olarak Askeri Tıbbiye Okulu'na müzakereci tayin edildi. Bu sırada Kimya Fakültesi'ne kaydoldu. Yüksek matematikçi Von Mises'den, mekanik profesörü Prager'den, fizikçi Dem Ber'den, teknik kimyayı Goss'dan okudu. Kimya Profesörü Arnd'ın yanında çalıştı. Takdirlerini kazandı.

Arnd'ın yanında 6 ay travay yapıp Penylciyan - Nitromethan - Methyl esteri cisminin sentezini yaptı ve formülünü keşfetti. Dünyada ilk olan bu başarılı çalışması, İngilizce olarak Fen Fakültesi Dergisi'nde ve Almanya'da çıkan (Zentral Blatt) kimya kitabının 1937 tarih 2519 sayısında, Hüseyin Hilmi Işık isminde yazılıdır.

Hüseyin Hilmi Işık, 1936 senesi sonunda 1-1 sayılı Türkiye'nin ilk kimya yüksek mühendisi diplomasını aldı. O sene Türkiye de ilk ve tek kimya yüksek mühendisi olduğu günlük gazetelerde yazıldı. Bu başarısından dolayı, askeri kimya sınıfına geçirildi. Ankara Mamak'ta zehirli gazlar kimyageri yapıldı. Burada 11 sene kaldı. Auver Fabrikası Genel Direktörü Mer Zbached ve kimya doktoru Goldstein ve optik mütehassısı Neumann ile yıllarca çalıştı. Onlardan Almanca da öğrendi. Harp gazları mütehassısı oldu.

1947'de Bursa Askeri Lisesi'nde kimya öğretmeni, sonra eğitim müdürü oldu. Burada ve sonra Kuleli ve Erzincan Askeri Liseleri'nde uzun seneler kimya öğretmenliği yaparak yüzlerce subay yetiştirdi. Kıdemli albayken 1960 yılında emekli oldu. Sonra Vefa, Cağaloğlu, Bakırköy Sanat Enstitüleri gibi çeşitli okullarda matematik, kimya öğretmenlikleri yaptı. Hayatı boyunca siyasete karışmadı.

Çeşitli din, fen, tarih ve kültürel yayınları vardır. Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerini çok iyi bilirdi. Bir kızı, bir oğlu olup, damadı Enver Ören ve torunu A. Mücahid Ören'dir. Rahmetli oğlundan Ferruh Işık isminde bir torunu daha vardır. Muhterem eşi hayattadır.

Hüseyin Hilmi Işık, hayatı boyunca insanlarla iyi geçinmeyi, güzel ahlak sahibi olmayı, fitnelere karışmamayı tavsiye etti. Yetiştirdiği binlerce öğrencisi, ülkeye faydalı hizmetlerde bulundu. 26 Ekim 2001 tarihinde vefat etti.

Yazar istatistikleri

  • 53 okur beğendi.
  • 473 okur okudu.
  • 34 okur okuyor.
  • 287 okur okuyacak.
  • 14 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları