İbrahim Halil Üçer

İbrahim Halil Üçer

Yazar
9.8/10
4 Kişi
·
1
Okunma
·
1
Beğeni
·
92
Gösterim
Adı:
İbrahim Halil Üçer
Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda hazırladığı 'Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği' başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies'te misafir araştırmacı olarak bulundu. 2014 senesinde “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı teziyle İslam felsefesi doktoru oldu. İlgi alanları arasında İbn Sînâ Felsefesi, Yeni-Eflatunculuk düşüncesi, İşârât şerhleri geleneği, Fahreddin er-Râzî ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.
Tedvin asrının ruhunu en iyi yansıtan tasvirlerden birine Kâtip Çelebi yer verir:
"İslam [fetihler yoluyla] yayılınca Müslümanların ellerinde tuttukları bölgeler genişledi ve sahabiler çeşitli bölgelere dağıldılar. Ayrıca fitne [Hz. Ali ve Muaviye ayrışması] baş gösterince görüşler farklılaşmaya, fetvalar çoğalmaya ve [sahâbe ve tâbiînin] büyüklerine başvuru artmaya başladı. Böylece hadis, fıkıh ve Kur'ân ilimlerinin tedvinine başlandı. [...]. Ayrıca şüpheleri cevaplarıyla birlikte gidermek, vaz' ve ıstılahları tayin etmek, mezhep ve ihtilafları açıklamak o dönem alimlerinin uğraştığı şeyler arasındaydı.
İbrahim Halil Üçer
Sayfa 98 - İlmi Etüdler Derneği, Aralık 2017
Medine şehrinin isimleri Darulhicre, Darusselame , Daruliman, Darulebrar , Darulahyar, Darusselam ve Darulfeth...
İslam Düşünce Atlasının başarmayı amaçladığı en önemli şey, her türden maddi ve manevi unsuruyla anlamlı bir küre olarak hayatiyetini sürdürmüş olan İslam düşünce geleneğinin, çeşitli sebeplerle dağılmış ve küreye nispeti yeniden inşa edilmeksizin gerçek anlamlarını keşfetmekten aciz kaldığımız parçalarını yeniden bir araya getirmektir.
İslam düşünce atlası Halil İbrahim Üçler editörlüğünde alanın uzmanlarının yazıları derlenerek hazırlanmış emek mahsulü bir çalışma.Kitapta kimler yok ki Hoca Sadeddin efendi'den, Gazali'ye, Sühreverdi'ye, Aliya İZZETBEGOVİC'e dönemlere bağlı olarak düşünce alanına damga vurmuş isimler inceleniyor. Eser 3 ciltten oluşuyor. Her cildin başına dönemin İslam düşüncesiyle ilgili her biri müstakil bir inceleme konusu olabilecek giriş bölümleri yazılmış. Ayrıca konu şehirler bağlamında ele alınarak düşünce hayatının oluştuğu zemin de incelenmeye çalışılmış.Eser tertibi ve içeriğiyle "başucu"kaynağı olmaya aday bir eser. Bir yönüyle de ansiklopedik nitelik taşıyor.
İslami düşünce alanında okumalar yapacak insanlar için vazgeçilmez bir kaynak. İstifade edebilmek duasıyla...

Yazarın biyografisi

Adı:
İbrahim Halil Üçer
Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda hazırladığı 'Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği' başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies'te misafir araştırmacı olarak bulundu. 2014 senesinde “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı teziyle İslam felsefesi doktoru oldu. İlgi alanları arasında İbn Sînâ Felsefesi, Yeni-Eflatunculuk düşüncesi, İşârât şerhleri geleneği, Fahreddin er-Râzî ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 1 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 20 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.