İbrahim Maraş

İbrahim Maraş

YazarDerleyenÇevirmen
8.5/10
2 Kişi
·
5
Okunma
·
1
Beğeni
·
70
Gösterim
Adı:
İbrahim Maraş
Tam adı:
Prof. Dr. İbrahim Maraş
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
1967 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kaman’da tamamladı. 1984 yılında Kaman Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi ve 1989 yılında mezun oldu. 1990 yılında aynı fakültede Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Çalışmalarını Türk Düşünce Tarihi üzerine yoğunlaştırdı. 1992 Yılında XV. Asır Osmanlı Dönemi Türk Düşünürü “Molla Lütfi’nin Felsefi ve Kelami Görüşleri” isimli teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Haziran 2000’de “İdil-Ural Türklerinde Ceditçilik(Yenilikçilik) Düşüncesi (1850-1917)” adlı teziyle İlahiyat doktoru unvanını aldı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok ulusal ve uluslar arası sempozyuma tebliğci olarak katıldı. 1995-1996’ da Tataristan ve Başkırdistan’da uzun süreli inceleme ve araştırmalarda bulundu. 2001-2002 yılı Nisan-Ocak döneminde Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (TİKA) proje desteği ile “Günümüz Tataristan’ının Sosyo-Kültürel Yapısı” isimli ortak kitap çalışmasını Tataristan ve Türkiye’de yürüttü. 2002-2003 Öğretim döneminde Hartum Üniversitesi’nde (Sudan) Öğretim Elemanı olarak görevlendirildi. Yazarın Türkiye’de ve yurt dışında halen yayımlanmamış ve yayımlanacak olan telif-tercüme makale ve kitap çalışmaları bulunmaktadır. Başta Tatarca ve Başkırtça olmak üzere Türk şiveleri ile, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerini iyi derecede bilen yazar evli ve iki çocuk babasıdır.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
88 syf.
·2 günde·Puan vermedi
"Maddî, manevî ve içtimaî bereketlerin her çeşidi ve her ferdi O'nun mülkünün eseridir, mülkünün meyvesidir. Yalnız mülk sahibi olan kadir olur. Mülkten mahrum olan bereketten de mahrum kalır." İslâm'ın siyasî ruhuna bir örnek olmak üzere bu kitabın ilk sayfası bereket ayet-i kerimesiyle süslendi.

Musa Carullah

İslâm Milletlerine
Dinî, Edebî, İçtimaî, Siyasî Meseleler Tedbirler Hakkında
Şanlı Türk Askeri şerefine yazıldı.
Neşir: Cemaleddin -Z. Ahsen Kardeşler
Berlin, 1923
368 syf.
·Beğendi·8/10
Rus mahkumu Türklerin ve onların medenî dünyaya intikali sürecini genelde eğitim, basın ve edebî yönlerindeki yenileşmeleri ile anlatır çoğu kitap ve yazarı. İbrahim Maraş, -kendisi bir ilâhiyatçı- bu kitabında Rusya Türkleri'nin kendi içindeki cedidcilik-kadimcilik kavgasını daha çok dinî açıdan değerlendirmiş. Oldukça önemli çünkü dünyanın her yerinde reformlar dinî kurumlar veya ruhaniler tarafından sekteye uğratılmıştır.

Yazarın biyografisi

Adı:
İbrahim Maraş
Tam adı:
Prof. Dr. İbrahim Maraş
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
1967 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kaman’da tamamladı. 1984 yılında Kaman Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi ve 1989 yılında mezun oldu. 1990 yılında aynı fakültede Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Çalışmalarını Türk Düşünce Tarihi üzerine yoğunlaştırdı. 1992 Yılında XV. Asır Osmanlı Dönemi Türk Düşünürü “Molla Lütfi’nin Felsefi ve Kelami Görüşleri” isimli teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Haziran 2000’de “İdil-Ural Türklerinde Ceditçilik(Yenilikçilik) Düşüncesi (1850-1917)” adlı teziyle İlahiyat doktoru unvanını aldı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok ulusal ve uluslar arası sempozyuma tebliğci olarak katıldı. 1995-1996’ da Tataristan ve Başkırdistan’da uzun süreli inceleme ve araştırmalarda bulundu. 2001-2002 yılı Nisan-Ocak döneminde Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (TİKA) proje desteği ile “Günümüz Tataristan’ının Sosyo-Kültürel Yapısı” isimli ortak kitap çalışmasını Tataristan ve Türkiye’de yürüttü. 2002-2003 Öğretim döneminde Hartum Üniversitesi’nde (Sudan) Öğretim Elemanı olarak görevlendirildi. Yazarın Türkiye’de ve yurt dışında halen yayımlanmamış ve yayımlanacak olan telif-tercüme makale ve kitap çalışmaları bulunmaktadır. Başta Tatarca ve Başkırtça olmak üzere Türk şiveleri ile, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerini iyi derecede bilen yazar evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 5 okur okudu.
  • 10 okur okuyacak.