İmam Yafii

İmam Yafii

Yazar
10.0/10
5 Kişi
·
6
Okunma
·
1
Beğeni
·
184
Gösterim
Adı:
İmam Yafii
Tam adı:
Abdullah bin Es’ad bin Ali bin Süleyman bin Fellâh
Unvan:
Yazar
Doğum:
Aden, Yemen, 1298
Ölüm:
Mekke, 21 Şubat 1367
İmam Yâfîî (k.s.) hazretlerinin asıl ismi, Abdullah bin Es’ad bin Ali bin Süleyman bin Fellâh’tır. Yâfıî nisbesiyle(lakabıyla) meşhur olmuştur. Künyesi Ebû Muhammed. Ebü’I-Berekât lakabı Afîfüddîn’dir. Kutb-i Mekke diye de bilinir.

1298 (H.698) senesinde Yemenin Aden şehrinde doğdu, Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abdullah Yâfıî önce Kur’ân-ı kerîm okumayı öğrendi. Yemen’de Allâme Ebû Abdurrahmân Muhammed bin Ahmed ez-Züheynî, Ebû Abdullah Muhammed bin Ahmed e!-Başşalî ve Aden Kadısı Şerefüddîn Ahmed bin Ali el-Harrâzî’den aklî ve naklî ilimleri tahsil etti.

1313 senesinde hac için Mekke-i Mükerreme’ye gitti. Şeyh Ali et-Tavâşî ile görüşüp meclis ve sohbetlerine katıldı. Ondan zahirî ve Bâtınî ilimleri öğrendi, tümde ve tasavvufda yüksek derece sahibi oldu. Tarikat silsilesi birkaç koldan Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerine ulaşır.

Mekke-i Mükerreme’ye yerleşip evlendi ve başka âlimlerin derslerini dinledi. Fakîh Necmeddîn et-Taberî’den Hâvi kitabını okudu. Hadîs ilmini Radıyüddîn Taberî’den öğrendi. Sonra Mekke’den ayrılarak on sene insanlardan uzak yaşadı.

1333 senesinde Kudüs’e gitti ve ibrahim Aleyhisselâm’ın makamını ziyaret etti. Oradan Şam’a, sonra da Mısır’a giderek Imâm-ı Şafiî hazretleri ve Zünnûn-i Mısrî’nin kabirlerini ziyaret etti. Karafe denilen yerde Hüseyn el-Câkî ve Şeyh Abdullah el-Menûfî’nin sohbetlerinde bulundu. Tasavvuf yolunda ilerleyip evliyalık derecelerine ulaştı.

21 Şubat 1367 günü Mekke-i Mükerreme’de vefat etti.

Bu eserlerinden bâzıları şunlardır:
1) Mir’at-ül-Cinân ve Ibret-ül-Yakazân: Tabakât ve târih kitabı olup yıllara göre tertip edilmiştir. Hicrî 750 senesine kadar olan hâdiseleri ve hâl tercümelerini anlatmıştır.
2) Ravdu’r-Riyâhîn fî Hikâyeti’s-Sâlihîn,
3) Neşrü’1-Mehâsin-il-Galiyye fî Fadli Meşâyihi’s-Sofıyye.
4) Esnel-Mefâhir fî Menâkıb-iş-Şeyh Abdülkâdir.
5) Merhem-ül-llel-il-Mudille,
6) El-lrşâd vet-Tatrîz fî Fadl-i Zikrillâh ve Tilâvet-i Kitabi’l-Azîz,
7) Ed-Dürrü’n-Nazîm fî Havassi’l-Kur’ân-ı Azîm (Kur’ân-ı kerimin her ayetinin havas ve faziletinden söz eder…)
8) Misbâhüz-Zatâm fıl-Müstegisin-i bî Hayri’l-Enâm,
9) Divanüş’ Şi’r.
Bişr-i Hafi rahmetullahi şöyle anlatmıştır:
"Bir gün Bağdatta bir adam gördüm. Bir sürü kırbaç yediği halde hic sesini çıkarmadı. Sonra kendisini ceza evine götürdüler.
Onu takip ettim ve niçin dövüldüğünü kendisine sordum. Bir kadına aşık olduğundan bu hale düştüğünü söyledi. Bu kadar dayak yediği halde neden ses çıkarmadığını sordum.
- Dayak yerken sevgilim bana bakıyordu, dedi. Bunun üzerine adama:
-Ya Allah-u Tealanın seni devamlı gördüğünü bilseydin halin nice olurdu? Dediğimde haykırarak yere yığıldı ve öldü. "
Göğüs kafesimin altında tavan arasında dolanan bir farenin tıkırtısını andıran bir ses, en güzel hayallere dalıyorum; güzel bir hatunla evlenmişim, ormanın derinliklerinde harika bir evim var, bir düzüne çocuğum olmuş, ve abi sağlıklıyım her yerimden kanser gibi sağlık akıyor ama bu ses en derin anında hayalimin uyandırıyor beni. Gökhan uyann! Mecnun Leyla'sina kavuşana dek ne çöller geçmiş ne seraplar görmüş susuzlugundan aşkının hayallerini kana kana içmiş. Sen ey eşref-i mahlûkat olan ben! Kimin aşkından çöllere düştün, kimin hayaliyle kavruldun, susuzluk çektin mi? Gümrah ırmakların kenarinda. Uyan Gökhan ne olur uyan!

Yazarın biyografisi

Adı:
İmam Yafii
Tam adı:
Abdullah bin Es’ad bin Ali bin Süleyman bin Fellâh
Unvan:
Yazar
Doğum:
Aden, Yemen, 1298
Ölüm:
Mekke, 21 Şubat 1367
İmam Yâfîî (k.s.) hazretlerinin asıl ismi, Abdullah bin Es’ad bin Ali bin Süleyman bin Fellâh’tır. Yâfıî nisbesiyle(lakabıyla) meşhur olmuştur. Künyesi Ebû Muhammed. Ebü’I-Berekât lakabı Afîfüddîn’dir. Kutb-i Mekke diye de bilinir.

1298 (H.698) senesinde Yemenin Aden şehrinde doğdu, Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abdullah Yâfıî önce Kur’ân-ı kerîm okumayı öğrendi. Yemen’de Allâme Ebû Abdurrahmân Muhammed bin Ahmed ez-Züheynî, Ebû Abdullah Muhammed bin Ahmed e!-Başşalî ve Aden Kadısı Şerefüddîn Ahmed bin Ali el-Harrâzî’den aklî ve naklî ilimleri tahsil etti.

1313 senesinde hac için Mekke-i Mükerreme’ye gitti. Şeyh Ali et-Tavâşî ile görüşüp meclis ve sohbetlerine katıldı. Ondan zahirî ve Bâtınî ilimleri öğrendi, tümde ve tasavvufda yüksek derece sahibi oldu. Tarikat silsilesi birkaç koldan Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerine ulaşır.

Mekke-i Mükerreme’ye yerleşip evlendi ve başka âlimlerin derslerini dinledi. Fakîh Necmeddîn et-Taberî’den Hâvi kitabını okudu. Hadîs ilmini Radıyüddîn Taberî’den öğrendi. Sonra Mekke’den ayrılarak on sene insanlardan uzak yaşadı.

1333 senesinde Kudüs’e gitti ve ibrahim Aleyhisselâm’ın makamını ziyaret etti. Oradan Şam’a, sonra da Mısır’a giderek Imâm-ı Şafiî hazretleri ve Zünnûn-i Mısrî’nin kabirlerini ziyaret etti. Karafe denilen yerde Hüseyn el-Câkî ve Şeyh Abdullah el-Menûfî’nin sohbetlerinde bulundu. Tasavvuf yolunda ilerleyip evliyalık derecelerine ulaştı.

21 Şubat 1367 günü Mekke-i Mükerreme’de vefat etti.

Bu eserlerinden bâzıları şunlardır:
1) Mir’at-ül-Cinân ve Ibret-ül-Yakazân: Tabakât ve târih kitabı olup yıllara göre tertip edilmiştir. Hicrî 750 senesine kadar olan hâdiseleri ve hâl tercümelerini anlatmıştır.
2) Ravdu’r-Riyâhîn fî Hikâyeti’s-Sâlihîn,
3) Neşrü’1-Mehâsin-il-Galiyye fî Fadli Meşâyihi’s-Sofıyye.
4) Esnel-Mefâhir fî Menâkıb-iş-Şeyh Abdülkâdir.
5) Merhem-ül-llel-il-Mudille,
6) El-lrşâd vet-Tatrîz fî Fadl-i Zikrillâh ve Tilâvet-i Kitabi’l-Azîz,
7) Ed-Dürrü’n-Nazîm fî Havassi’l-Kur’ân-ı Azîm (Kur’ân-ı kerimin her ayetinin havas ve faziletinden söz eder…)
8) Misbâhüz-Zatâm fıl-Müstegisin-i bî Hayri’l-Enâm,
9) Divanüş’ Şi’r.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 6 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.