James Garvey

James Garvey

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
254
Gösterim
Adı:
James Garvey
Unvan:
Amerikalı Filozof, Yazar
(Locke ve deneycilik üzerine)
Fikirlerin akıl hapishanesine hapsolmuş gibiyiz. Eğer çok ciddiye alırsanız şüphecilige hızla kayabilirsiniz. (...) Ama Locke kaymaz. Bilebilecegimiz, hayat hakkında ogrenebilecegimiz çok şey olduğu konusunda da ısrar eder.
Locke'un, insan anlayışının nesnelerinin, fiziksel nesneler degil, fikirler olduğunu belirtmekte fayda var. Ona gore, fiziksel nesneler ancak dolaylı olarak, fikirler aracılığıyla anlaşılır.
Nietzsche'nin gözünde zayıflığı överek, üstesinden gelinmesi gereken, ağza alınmayacak bir şeye dönüşmusuzdur. Nietzsche nihilizmi savunmak şöyle dursun, Hristiyanlık öncesi değerlere dönüşe yakın bir durum için çağrı yapar.
-Sabahin ilk alıntısı, hoş bir Nietzsche tanımlaması olsun bari-

"Nietzsche filozofların Venn şemasında, Alman, sıradışı, etkileyici, ölçüsüz, zor ve inanılmaz derecede okunası olanı ayıran kesişim kümesinde yer alır. Bunların hepsi vardır onda ancak Nietzsche'yi özel kılan onun mükemmel uslubudur. Nietzsche, elde ettiği sonuçlar için her zaman bir argüman sunmaz. Dahası, sonuçları da her zaman mümkün olan en açık dille anlatmaz. Pek çok yoruma açık biçimde yazar ve hiç şüphesiz bu aklında olan sonuçlardan birisidir. Tüm bunlar, Nietzsche'nin hakikate olan hayranlığimizin bir çeşit hastalık olduğu ve bu hastalığın incelenmesi gerektiği fikrinde kısmen anlatılır."
Nietzsche bazen değerlerin hiçbir gerekçesi veya anlamı olmadığını söyleyen düz nihilistlerle karıştırılır. Nietzsche'ye göre Batı'nin entelektüel ve yorumlayıcı yapısı sona yaklaşmaktadır, değerlerin muhakemesine ulaşmak için kullandığımız temel kavramlar bizi daha fazla taşıyamaz. Nietzsche bir değer krizinin eşiğinde olduğumuzdan endişe duyar. Hayatta kalabilmek için de bu manevi boşluğu doldurmamız gerekecektir.
Deneyci görüş Locke'un "bir insan düşünmeye başladığı anda, nesnenin düşüncesi zihinde belirir" ifadesiyle başlar. Locke'a göre, doğuştan gelen bilgiler olmadığına göre, o düşünce deneyimle oluşur.
Locke'un bilgi türleri açıklaması:

1 Sezgisel bilgi; beyazın beyaz olduğuna dair bilgi (en kesin)

2 Kanıtlayıcı bilgi; matematik işlemi sonundaki bilgi gibi (orta kesinlikte - bağlantıları görmeye bağlı)

3 Duyumsal bilgi; önümdeki kalemin gerçekten var olduğu bilgisi gibi (kesinlikten yoksun ama duyularla şüpheden ayrılan bilgi)


*Kitapta uzun anlatılmıştır, burada daha özet bilgi verilmiştir.
... başka insanların, maddi nesnelerin özellikleri onların davranışlarını nasıl belirliyorsa, sizi de, aynı şekilde hareketlerinizi belirleyen bazı özelliklere sahipmişsiniz gibi gördüğünü düşünürsünüz, bu özellik istenen birşey değildir. Sartre buna "bakış" der.
(Hegel) İnsanları hayvanlardan ayıran sadece iştahtan daha fazlasına sahip olmalarıdır. Bizim arzularımız vardır ve bu arzuların bir tanesi de başkaları tarafından bağımsız bir benlik olarak tanınma arzusudur.
Kant'a göre, hem deneycilik hem de akılcılık yanlıştır. Özelde aklın rolünü genelde de zihni düşünerek aklın hem başarısızlıklarını hem de başarılarını açıklayacak yeni bir düşünme şekline ihtiyaç vardır. (...) "Aklı tüm görevlerin en zoruna, kendini tanıma görevini ve meşru iddialarını güvence altına alacak ve zemini olmayan tüm savları zorbalıkla değil sonsuz ve sabit kanunlarla ortadan kaldıracak bir mahkeme kurma görevini üstlenmeye" çağırır.
Bu kitap için söylenecek olan en önemli şeyi kitap, adıyla birlikte söylüyor zaten... Bu tip bir eserin kaderi ilk olarak Nigel Warburton'ın 'Felsefenin Kısa Tarihi' kitabıyla karşılaştırılmak olur. Bu kitabın, Warburton'a göre daha fazla felsefi bilgi gerektirdiğini söyleyebilirim. Belki birbirlerini tamamlayan kitaplar olarak düşünmek hoş olur. Kitabın diline bakarsak, genel olarak yorucu değil, hem doğru örnekler, hem de arada yazarın kendi fikirlerini belirtmesiyle okuyucu rahatlatıyor ama yeri geldiğinde de oldukça ciddi ve belki de anlaşılması güç oluyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
James Garvey
Unvan:
Amerikalı Filozof, Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 7 okur okuyacak.