Mahmut Çınar

Mahmut Çınar

Yazar
10.0/10
2 Kişi
·
10
Okunma
·
1
Beğeni
·
803
Gösterim
Adı:
Mahmut Çınar
Unvan:
Doç. Dr.
Doğum:
1, Ocak 1965
Her ne kadar güncel hayatta Şiilerle Sufiler arasında, kelamcılara nispetle görece bir mesafe bulunmakta ise de, teorik düzeyde aralarında önemli benzerliklerin bulunduğundan şüphe yoktur. Özellikle yukarıda ifade edildiği gibi her iki zümrenin de ilahi feyzin aleme ancak birisinin vasıtası ile ulaşabileceğini ve bunun imam yada mürşid-i kamil olduğunu ileri sürmesi müşterek bir zemindir. Gerçekten de her iki taifenin ileri sürdükleri tezlerin merkezinde bu anlayış yatmaktadır. Bir grup "Zamanının imamını tanımadan ölenin cahiliye ölümü üzerine öldüğünü" ileri sürerken, diğeri "Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır" demek suretiyle aynı kanaati paylaşmaktadır. Kalıplar farklı olsa da teorik düzlem aynıdır.
Şia ile tasavvuf ehlinin mehdilik inancı mukayese edildiğinde; pratikteki bir çok farka rağmen teorik olarak önemli ölçüde benzerlik taşıdığı görülmektedir. Bu durum her iki zümrenin aynı kaynaktan beslendiğiniz düşündürmektedir. Tarihi süreç de bunu desteklemektedir. O halde Mehdi inancı, önceleri sadece Şiilerle sınırlı iken daha sonraları ehl-i tasavvuf gibi zümreleri de içine alabilmiştir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mahmut Çınar
Unvan:
Doç. Dr.
Doğum:
1, Ocak 1965

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.