Matthew Hart

Matthew Hart

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
2
Gösterim
Adı:
Matthew Hart
Unvan:
Gazeteci, Yazar
Ga­ze­te­ci ve ya­zar olan Matt­hew Hart ay­nı za­man­da ay­lık Ra­pa­port Di­amond Re­port’un mu­ha­bir­le­rin­den­dir. El­mas üze­ri­ne yaz­dı­ğı ya­zı­lar The At­lan­tic Monthly ve The Fi­nan­ci­al Post’da ya­yım­lan­mış­tır. Ga­ze­te, der­gi te­le­viz­yon ve si­ne­ma için ya­zar­lık yap­mış­tır. Toron­to’da yaşamak­tadır.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Matthew Hart
Unvan:
Gazeteci, Yazar
Ga­ze­te­ci ve ya­zar olan Matt­hew Hart ay­nı za­man­da ay­lık Ra­pa­port Di­amond Re­port’un mu­ha­bir­le­rin­den­dir. El­mas üze­ri­ne yaz­dı­ğı ya­zı­lar The At­lan­tic Monthly ve The Fi­nan­ci­al Post’da ya­yım­lan­mış­tır. Ga­ze­te, der­gi te­le­viz­yon ve si­ne­ma için ya­zar­lık yap­mış­tır. Toron­to’da yaşamak­tadır.