Mehmet Bilgin

Mehmet Bilgin

Yazar
7.0/10
5 Kişi
·
25
Okunma
·
1
Beğeni
·
965
Gösterim
Adı:
Mehmet Bilgin
Unvan:
Akademisyen
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 1986-1999
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 1990-1996
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 1982-1986
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Grup Rehberliğinin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Üzerindeki Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Psikolojik danışma ve Rehberlik Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, "Çalışan ve Çalışmayan Kadınlara İlişkin Bazı Değişkenlerin Depresyon Düzeylerine Etkisi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Psikolojik danışma ve Rehberlik Haziran, 1990.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
ARAŞTIRMA ALANLARI
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bilişsel Psikoloji
Psikolojide Ölçme Teknikleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1999 - 2015
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1994 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, 19.10.2008 - 13.11.2011
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EğitimFakültesi, Eğitim Bilimleri, 03.01.1999 - 15.09.2002
VERDİĞİ DERSLER
Psikolojik Ölçme Araçları I, Lisans, 2015-2016
PSİKOPATOLOJİ II, Lisans, 2015-2016
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI DANIŞMA, Yüksek Lisans, 2015-2016
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI DANIŞMA UYG, Yüksek Lisans, 2015-2016
Psikolojik danışma ve Rehberlik, Lisans, 2015-2016
ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA II, Doktora, 2015-2016
PSİKOPATOLOJİ I, Lisans, 2015-2016
ETİK VE YASAL DÜZENLEMELER, Lisans, 2015-2016
ÇOCUK VE ERGENLERDE DAV DEĞŞ. STRATEJİLERİ, Yüksek Lisans, 2015-2016
ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA I, Doktora, 2015-2016
Psikolojik Ölçme Araçları II, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, R.Bilgiç, "Ergenlerin Bazı Demografik Değişkenlere Göre Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Karar verme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, F.Usluoğlu, "Ergenlerde Görülen Psikolojik Belirti Düzeylerinin Cinsiyet ve Aile İşlevlerine Göre İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, S.Öz, "Ergenlerin Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik ve Öğrenim Kademesi Düzeylerine Göre Bilişsel Esneklik, Uyum ve Kaygı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, F.Deveci, "Ergenlerde Karar Verme Stilleri ile Algılanan Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, F.Kabak, "Ergenlerde Spora Katılımın Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, O.Ulusoy, "Ergenlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Saldırganlık İlişkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, N.Yerlikaya, "Lise Öğrencilerinin Mizah Tarzları ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, H.Kiliç, "Bazı Demografik Değişkenler ve Anne Baba Tutumlarına Göre Madde Bağımlısı Bireylerin Anne Baba Bağlılıklarını İlişkisinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, B.Saçar, "İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Öfke Tepkisiyle Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, F.Aydinoğlu, "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzları ile Arkadaşlık İlişkileri Arasındaki ilişkinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, E.Akkapulu, "Ergenin Sosyal Yetkinlik Beklentisini Yordayan Bazı Değişkenler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, A.Biyik, "Televizyon İzleme Süreleri ve Televizyon Programlarının Türü ile Öğrencilerin Denetim Odağı Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, İ.Çelik, "Öfke Tetikleyicileri Ölçeği-Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, Z.Karataş, "Anne-Baba Saldırganlığı ile Lise Öğrencilerinin Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Ergenlerin sladırganlık düzeylerini azaltmaya yönelik psiko-eğitim programının etkisi, çukurova üniversitesi, Ocak, 2016
Tez Savunma, Lise öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeylerinin sosyo demografik değişkenler ve öfke düzeyi ile öfke ifade tarzları arasındaki ilişki açısından incelnmesi, Çukurova üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Gaetano donizetti Don Pasqyale operasının ses-söz uyumu yönünden incelnmesi, Çukurova üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Nisan, 2010
Tez Savunma, G Verdinin Rigoletto operasının şan tekniği ve yorumlama problemleri açısından incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Devletkonservatuvarı, Nisan, 2010
Tez Savunma, Adana ilindeki 14-17 yaş grubu basketbolcular ile sedanterlerin atılganlık düzeylerinin karşılaştırılması, Çukurova üniversitesi, Nisan, 2010
Tez Savunma, Beden eğitim ve spor yüksek okulundan öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin kilofobi düzeylerinin karşılaştırılması, Çukurova üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Akılcı davranış eğitimi, Çukurova üniversitesi, Ocak, 2008
Tez Savunma, arkadaşlık ilişkileri, Çukurova üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, okul psikolojik danışmanlarının, Çukurova üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, utangaçlık, Çukurova üniversitesi, Eylül, 2006
Tez Savunma, evlilik doyumu, Çukurova üniversitesi, Şubat, 2006
Tez Savunma, Ahlaki yargı , Çukurova üniversitesi, Mayıs, 2006
Tez Savunma, öğrenilmiş güçlülük, Çukurova üniversitesi, Eylül, 2006
Tez Savunma, Dikkat eksikliği, Çukurova üniversitesi, Mayıs, 2005
Tez Savunma, psikolojik iyi olma, Çukurova üniversitesi, Kasım, 2004
Tez Savunma, Öğretmenlerin tükenmişliğinin akılcı olmayan inançlar vemesleki bazı değişkenlere göreyordanması, Çukurova üniversitesi, Kasım, 2004
Tez Savunma, saldırgan davranış, Çukurova üniversitesi, Nisan, 2004
Tez Savunma, mizah, Çukurova üniversitesi, Ocak, 2003
Tez Savunma, adet görme, Çukurova üniversitesi, Aralık, 2002
Tez Savunma, grup rehberliği, Çukurova üniversitesi, Temmuz, 1999
Tez Savunma, mesleki grup rehberliği, Çukurova üniversitesi, Temmuz, 1999
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilgin M., "Developing A Cognitive Flexibility Scale: Validity And Reliability Studies", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.37, no.3, pp.343-353, 2009
Bilgin M., Akkapulu E. , "Some Variables Predicting Social Self-Efficacy Expectation", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.35, no.6, pp.777-788, 2007
Bilgin M., "An Analysis Of Parent-Female Adolescent Relationship In Female Adolescent Suicides", CRISIS-THE JOURNAL OF CRISIS INTERVENTION AND SUICIDE PREVENTION, vol.28, no.4, pp.190-197, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bilgin M., "THE INVESTIGATION OF WORK VALUES ON PYSCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE STUDENTS", ınternational journal of eurasia social scince, vol.6, no.21, pp.187-198, 2015 (Link)
Bilgin M., "Relations Among Proposed Predictors And Outcomes Of Social Self-Efficacy In Turkish Late Adolescents ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, no.40, ss.1-18, 2011
Bilgin M., "Bilişsel Esnekliği Yordayan Bazı Değişkenler", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, no.36, ss.142-157, 2009
Bilgin M., "Bilişsel Üçlü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, no.21, ss.35-42, 2004
Bilgin M., "Üniversite Öğrencilerinin Değerlerinin Ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İrdelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, no.8, ss.16-32, 2001
Bilgin M., "Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Ile Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.20, ss.18-25, 2001
Bilgin M., "Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Eğitiminde Çağdaşlaşma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, no.6, ss.21-36, 2000
Bilgin M., "14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirme Çalışması", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.2, no.12, ss.7-15, 1999
Bilgin M., "Grup Rehberliğinin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Üzerindeki Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.15, ss.43-51, 1997
Bilgin M., "Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ailelerinin Bazı Demografik Değişkenlerinin Saptanması Ve Ailelerin Ergenlere İlişkin Sosyal İlişkiye Girme Ve Kabul Algıları Ile Ergenlerin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Kendini Kabul Düzeylerinin Karşılaştırılması", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.16, ss.15-30, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bilgin M., "ergenlerin kişilik özelliklerinin sınıf düzeyine göre bilişsel esneklik ilişksi", 26 ulusal eğitim bilimleri kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, cilt.26, no.1, ss.589-599
Bilgin M., Usluoğlu F., "., Ergenlerde Görülen Psikolojik Belirti Düzeylerinin Cinsiyet Ve Aile İşlevlerine Göre İncelenmesi", 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2014, ss.10-10
Bilgin M., Öz S., "Anaylsis Of The Relationship Between The Cognitive Flexibility, Adaptation And Anxiety Levels In Adolescents Based On Sex, Socio-Economic Status And Education Level.", V. International Congress of Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Mayıs 2013, pp.1687-1696
Bilgin M., Öz S., "Analysis Of The Relationship Between The Cognitive Flexibility And Anxiety Levels In Adolescents Based On Sex, Socio-Economic Status And Educatiın Level", XII. Ulusal PDR Kongresi. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Mayıs 2013, ss.100-100
Bilgin M., "Grup Rehberliğinin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Üzerindeki Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma", III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2006, ss.5-5
Bilgin M., "İlköğretim Öğrencilerinin Sorunları İle Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-18 Eylül 2002, ss.293-293
Bilgin M., "Ergen Ve Gençlerin Bazı Demografik Değişkenlerine Göre Değerleri Ve Değerlerin Fonksiyonel Olmayan Tutumlarına Göre Etkisi", VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,, ANKARA, TÜRKIYE, 12-13 Ağustos 2001, ss.12-13
Bilgin M., "Sosyal Öğrenme Teorisi Ve Bilişsel Terapi Ile Çocuk Ve Ergenlerin Sosyal Yetkinlik Beklentisinin Oluşumu İlişkisinin İredelenmesi", 9. Ulusal Çocuk ve ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi., ADANA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 1999, ss.5-5
Bilgin M., "Sosyal Yetkinlik Beklentisini Geliştirmeye Yönelik Grupla Rehberlik Programı", Ulusal EBB Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 13-16 Mayıs 1997, ss.23-23
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bilgin M., İnanç B., Atıcı M., "Gelişim Psikolojisi", pegemA, ANKARA, 2008
Bilgin M., Çeçen R., "Duygu Yönetimi", Çeviri, Pegem A, ANKARA, 2006
Bilgin M., Yeşilyaprak B., "Eğitim Psikolojisi", Pegem A, ANKARA, 2006
DESTEKLENEN PROJELER
"Lise Öğrencilerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Yalnızlık Düzeyleri Arasında Anlamlı Bir Fark Var mıdır?", BAP Y.Lisans, EF2013YL20, Yönetici, 2014
"Homofobiyle baş etme grup rehberliği programına ilişkin deneysel bir çalışma", BAP Doktora, SDK-2016-5607, Yönetici, Devam Ediyor
"Beş Faktörlü Kişilik Modeli ile Sosyal Yetkinlik, Bilişsel Hata ve Bilişsel esneklik İlişkisi", BAP Diğer, SBA-2016-5431, Yönetici, Devam Ediyor
"Sosyal Ağ Kullanımının Bazı Kişilik Özellikleriyle İlişkisi", BAP Y.Lisans, SYL-2016-5384, Yönetici, Devam Ediyor
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Gaziantep University Journal of Social Science, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Türk Psikolojik danışma ve Rehberlik Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Journal of Counseling and Guidance, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Asian School Counselor, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Journal of Chinees Pyschology., Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Türk Psikolojik danışma ve Rehberlik Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2010
British Journal Counseling and Guidance, Dergide Hakemlik, Mart 2010
Australian Pyschologist, Dergide Hakemlik, Mayıs 2009
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
310 syf.
·10 günde
İnsan gelişimi fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel olmak üzere başlıca dört temel alandan oluşmaktadır. Onun için çocuk yetişdirirken 4 temel alanı mutlaka dikkatde bulunmalıdır. Eğer bunlardan biri dikkatden kenarda kalırsa bu çocuk gelişiminde mutlaka eksikliyini gösterecekdir. Bütün aileler 4 temel alanı çocuklarını yetişdirmekde dikkat ederlerse mutlaka insan dediğimiz iyi insan yetişdirirler.
muratvan yaayan
muratvan yaayan Gelişim Psikolojisi Çocuk ve Ergen Gelişimi'yi inceledi.
@my2191·15 Kas 2017·Kitabı okumadı
Dendndnndndnejewndgndndnddnndnenemememenenenrndgndgnndjenenxn3kdn3kdjxjxndjengdnddnndndjdndndndnenenennejdjejendbdbndnenennendjdjdjejej3nnenenenenennen3ne

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet Bilgin
Unvan:
Akademisyen
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 1986-1999
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 1990-1996
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 1982-1986
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Grup Rehberliğinin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Üzerindeki Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Psikolojik danışma ve Rehberlik Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, "Çalışan ve Çalışmayan Kadınlara İlişkin Bazı Değişkenlerin Depresyon Düzeylerine Etkisi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Psikolojik danışma ve Rehberlik Haziran, 1990.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
ARAŞTIRMA ALANLARI
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bilişsel Psikoloji
Psikolojide Ölçme Teknikleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1999 - 2015
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1994 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, 19.10.2008 - 13.11.2011
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EğitimFakültesi, Eğitim Bilimleri, 03.01.1999 - 15.09.2002
VERDİĞİ DERSLER
Psikolojik Ölçme Araçları I, Lisans, 2015-2016
PSİKOPATOLOJİ II, Lisans, 2015-2016
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI DANIŞMA, Yüksek Lisans, 2015-2016
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI DANIŞMA UYG, Yüksek Lisans, 2015-2016
Psikolojik danışma ve Rehberlik, Lisans, 2015-2016
ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA II, Doktora, 2015-2016
PSİKOPATOLOJİ I, Lisans, 2015-2016
ETİK VE YASAL DÜZENLEMELER, Lisans, 2015-2016
ÇOCUK VE ERGENLERDE DAV DEĞŞ. STRATEJİLERİ, Yüksek Lisans, 2015-2016
ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA I, Doktora, 2015-2016
Psikolojik Ölçme Araçları II, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, R.Bilgiç, "Ergenlerin Bazı Demografik Değişkenlere Göre Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Karar verme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, F.Usluoğlu, "Ergenlerde Görülen Psikolojik Belirti Düzeylerinin Cinsiyet ve Aile İşlevlerine Göre İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, S.Öz, "Ergenlerin Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik ve Öğrenim Kademesi Düzeylerine Göre Bilişsel Esneklik, Uyum ve Kaygı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, F.Deveci, "Ergenlerde Karar Verme Stilleri ile Algılanan Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, F.Kabak, "Ergenlerde Spora Katılımın Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, O.Ulusoy, "Ergenlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Saldırganlık İlişkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, N.Yerlikaya, "Lise Öğrencilerinin Mizah Tarzları ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, H.Kiliç, "Bazı Demografik Değişkenler ve Anne Baba Tutumlarına Göre Madde Bağımlısı Bireylerin Anne Baba Bağlılıklarını İlişkisinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, B.Saçar, "İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Öfke Tepkisiyle Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, F.Aydinoğlu, "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzları ile Arkadaşlık İlişkileri Arasındaki ilişkinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, E.Akkapulu, "Ergenin Sosyal Yetkinlik Beklentisini Yordayan Bazı Değişkenler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, A.Biyik, "Televizyon İzleme Süreleri ve Televizyon Programlarının Türü ile Öğrencilerin Denetim Odağı Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, İ.Çelik, "Öfke Tetikleyicileri Ölçeği-Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, Z.Karataş, "Anne-Baba Saldırganlığı ile Lise Öğrencilerinin Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Ergenlerin sladırganlık düzeylerini azaltmaya yönelik psiko-eğitim programının etkisi, çukurova üniversitesi, Ocak, 2016
Tez Savunma, Lise öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeylerinin sosyo demografik değişkenler ve öfke düzeyi ile öfke ifade tarzları arasındaki ilişki açısından incelnmesi, Çukurova üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Gaetano donizetti Don Pasqyale operasının ses-söz uyumu yönünden incelnmesi, Çukurova üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Nisan, 2010
Tez Savunma, G Verdinin Rigoletto operasının şan tekniği ve yorumlama problemleri açısından incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Devletkonservatuvarı, Nisan, 2010
Tez Savunma, Adana ilindeki 14-17 yaş grubu basketbolcular ile sedanterlerin atılganlık düzeylerinin karşılaştırılması, Çukurova üniversitesi, Nisan, 2010
Tez Savunma, Beden eğitim ve spor yüksek okulundan öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin kilofobi düzeylerinin karşılaştırılması, Çukurova üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Akılcı davranış eğitimi, Çukurova üniversitesi, Ocak, 2008
Tez Savunma, arkadaşlık ilişkileri, Çukurova üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, okul psikolojik danışmanlarının, Çukurova üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, utangaçlık, Çukurova üniversitesi, Eylül, 2006
Tez Savunma, evlilik doyumu, Çukurova üniversitesi, Şubat, 2006
Tez Savunma, Ahlaki yargı , Çukurova üniversitesi, Mayıs, 2006
Tez Savunma, öğrenilmiş güçlülük, Çukurova üniversitesi, Eylül, 2006
Tez Savunma, Dikkat eksikliği, Çukurova üniversitesi, Mayıs, 2005
Tez Savunma, psikolojik iyi olma, Çukurova üniversitesi, Kasım, 2004
Tez Savunma, Öğretmenlerin tükenmişliğinin akılcı olmayan inançlar vemesleki bazı değişkenlere göreyordanması, Çukurova üniversitesi, Kasım, 2004
Tez Savunma, saldırgan davranış, Çukurova üniversitesi, Nisan, 2004
Tez Savunma, mizah, Çukurova üniversitesi, Ocak, 2003
Tez Savunma, adet görme, Çukurova üniversitesi, Aralık, 2002
Tez Savunma, grup rehberliği, Çukurova üniversitesi, Temmuz, 1999
Tez Savunma, mesleki grup rehberliği, Çukurova üniversitesi, Temmuz, 1999
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilgin M., "Developing A Cognitive Flexibility Scale: Validity And Reliability Studies", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.37, no.3, pp.343-353, 2009
Bilgin M., Akkapulu E. , "Some Variables Predicting Social Self-Efficacy Expectation", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.35, no.6, pp.777-788, 2007
Bilgin M., "An Analysis Of Parent-Female Adolescent Relationship In Female Adolescent Suicides", CRISIS-THE JOURNAL OF CRISIS INTERVENTION AND SUICIDE PREVENTION, vol.28, no.4, pp.190-197, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bilgin M., "THE INVESTIGATION OF WORK VALUES ON PYSCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE STUDENTS", ınternational journal of eurasia social scince, vol.6, no.21, pp.187-198, 2015 (Link)
Bilgin M., "Relations Among Proposed Predictors And Outcomes Of Social Self-Efficacy In Turkish Late Adolescents ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, no.40, ss.1-18, 2011
Bilgin M., "Bilişsel Esnekliği Yordayan Bazı Değişkenler", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, no.36, ss.142-157, 2009
Bilgin M., "Bilişsel Üçlü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, no.21, ss.35-42, 2004
Bilgin M., "Üniversite Öğrencilerinin Değerlerinin Ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İrdelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, no.8, ss.16-32, 2001
Bilgin M., "Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Ile Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.20, ss.18-25, 2001
Bilgin M., "Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Eğitiminde Çağdaşlaşma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, no.6, ss.21-36, 2000
Bilgin M., "14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirme Çalışması", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.2, no.12, ss.7-15, 1999
Bilgin M., "Grup Rehberliğinin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Üzerindeki Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.15, ss.43-51, 1997
Bilgin M., "Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ailelerinin Bazı Demografik Değişkenlerinin Saptanması Ve Ailelerin Ergenlere İlişkin Sosyal İlişkiye Girme Ve Kabul Algıları Ile Ergenlerin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Kendini Kabul Düzeylerinin Karşılaştırılması", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.16, ss.15-30, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bilgin M., "ergenlerin kişilik özelliklerinin sınıf düzeyine göre bilişsel esneklik ilişksi", 26 ulusal eğitim bilimleri kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, cilt.26, no.1, ss.589-599
Bilgin M., Usluoğlu F., "., Ergenlerde Görülen Psikolojik Belirti Düzeylerinin Cinsiyet Ve Aile İşlevlerine Göre İncelenmesi", 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2014, ss.10-10
Bilgin M., Öz S., "Anaylsis Of The Relationship Between The Cognitive Flexibility, Adaptation And Anxiety Levels In Adolescents Based On Sex, Socio-Economic Status And Education Level.", V. International Congress of Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Mayıs 2013, pp.1687-1696
Bilgin M., Öz S., "Analysis Of The Relationship Between The Cognitive Flexibility And Anxiety Levels In Adolescents Based On Sex, Socio-Economic Status And Educatiın Level", XII. Ulusal PDR Kongresi. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Mayıs 2013, ss.100-100
Bilgin M., "Grup Rehberliğinin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Üzerindeki Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma", III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2006, ss.5-5
Bilgin M., "İlköğretim Öğrencilerinin Sorunları İle Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-18 Eylül 2002, ss.293-293
Bilgin M., "Ergen Ve Gençlerin Bazı Demografik Değişkenlerine Göre Değerleri Ve Değerlerin Fonksiyonel Olmayan Tutumlarına Göre Etkisi", VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,, ANKARA, TÜRKIYE, 12-13 Ağustos 2001, ss.12-13
Bilgin M., "Sosyal Öğrenme Teorisi Ve Bilişsel Terapi Ile Çocuk Ve Ergenlerin Sosyal Yetkinlik Beklentisinin Oluşumu İlişkisinin İredelenmesi", 9. Ulusal Çocuk ve ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi., ADANA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 1999, ss.5-5
Bilgin M., "Sosyal Yetkinlik Beklentisini Geliştirmeye Yönelik Grupla Rehberlik Programı", Ulusal EBB Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 13-16 Mayıs 1997, ss.23-23
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bilgin M., İnanç B., Atıcı M., "Gelişim Psikolojisi", pegemA, ANKARA, 2008
Bilgin M., Çeçen R., "Duygu Yönetimi", Çeviri, Pegem A, ANKARA, 2006
Bilgin M., Yeşilyaprak B., "Eğitim Psikolojisi", Pegem A, ANKARA, 2006
DESTEKLENEN PROJELER
"Lise Öğrencilerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Yalnızlık Düzeyleri Arasında Anlamlı Bir Fark Var mıdır?", BAP Y.Lisans, EF2013YL20, Yönetici, 2014
"Homofobiyle baş etme grup rehberliği programına ilişkin deneysel bir çalışma", BAP Doktora, SDK-2016-5607, Yönetici, Devam Ediyor
"Beş Faktörlü Kişilik Modeli ile Sosyal Yetkinlik, Bilişsel Hata ve Bilişsel esneklik İlişkisi", BAP Diğer, SBA-2016-5431, Yönetici, Devam Ediyor
"Sosyal Ağ Kullanımının Bazı Kişilik Özellikleriyle İlişkisi", BAP Y.Lisans, SYL-2016-5384, Yönetici, Devam Ediyor
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Gaziantep University Journal of Social Science, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Türk Psikolojik danışma ve Rehberlik Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Journal of Counseling and Guidance, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Asian School Counselor, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Journal of Chinees Pyschology., Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Türk Psikolojik danışma ve Rehberlik Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2010
British Journal Counseling and Guidance, Dergide Hakemlik, Mart 2010
Australian Pyschologist, Dergide Hakemlik, Mayıs 2009

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 25 okur okudu.
  • 29 okur okuyacak.