Michel Balivet

Michel Balivet

Yazar
8.5/10
6 Kişi
·
14
Okunma
·
2
Beğeni
·
502
Gösterim
Adı:
Michel Balivet
Unvan:
Marsilyalı Tarihçi
Doğum:
Marsilya, 1944
Türk ve Osmanlı Tarihi üzerinde uzmanlaşmış tarihçi
Dininden dönenlerin çoğu için, "En güçlünün dini her zaman en meşru olandır" savı İslamiyeti doğrulayan savdır:XV. yüzyıl tarihli Saltuk-Name adlı Türkçe bir metinde İslamiyeti kabul etme eğiliminde olan genç bir Hristiyan şöyle der:"Yeryüzünde Hristiyanları tepeleyen Türkler, onları cennetten de tepeleyeceklerdir."
Michel Balivet
Sayfa 62 - Bilge Kültür Sanat
Türkler toplantılarında fatihler için özel olarak dua ederler. Özellikle yemeklerin ardından Tanrı'ya şükrederken, fatihlere bol bol dua ederler. Kibirle dolaşır ve Hristiyanlara kadın muamelesi çekip, onlara, "erkekleri" olduklarını söylerler. Daha fazla böbürlenebilmek için de atalarının zaferlerini türkü yapıp söyler, yüceltir ve ballandıra ballandıra anlatırlar.
Michel Balivet
Sayfa 72 - Bilge Kültür Sanat
"Bedeni öldürenlerden korkmayın.. sizi öldürdükten sonra ruhunuzu da cehenneme göndermeye muktedir olanlardan korkun".
Batı Avrupalıların en inatçı, en uzun süreli, en azılı rakibi Türklerden herkes nefret etmiştir. Çünkü Türk modeli, sosyokültürel açıdan olduğu kadar siyasal ve dinsel açıdan da Avrupa modeline alternatif bir Avrupa-Akdeniz modelidir. Türklerden korkulur çünkü dünyaya dehşet salar ve yüzyıllardır neredeyse hiç bileği bükülememiştir. Türklere imrenilir çünkü klasik çağlarda, devasa ve gösterişli başkentiyle, yaşam biçimiyle, hamamlarıyla, laleleriyle, kahveleriyle vb., daha ince ve narin, "gelişmiş" yaşam ve uygarlığıyla Hristiyan krallıklarından çok daha ileridedir;Doğu Avrupa'da sahip oldukları ve tabii Suriye'deki, Mısır ya da Mağrep'teki pazarları, Kızıldeniz'e, Hint Okyanusu'na ve Karadeniz'e uzanan ticaret kollarıyla herkesin iştahını kabartır.
Michel Balivet
Sayfa 147 - Bilge Kültür Sanat
Tüm şeytanlıklar ve her tür kaba sabalık, Türklerin ya da Asya'nın içlerindeki ırak bozkırlardan çıkıp gelen her göçebe yabancı ulusun harcıdır. Dev'in çağrışımlarıyla beşiğinde titrememiş bir çocuk var mıdır acaba? (Türkçe de dev ya da tepegöz çağrışımları yapan Fransızca "ogre" sözcüğü, Fransızcadaki Hongrois/Hun sözcüğünden, Türklerin, büyük ataları Attila'ya aynı biçimde hayranlık duydukları bozkırlardan Macar kuzenlerinden gelmektedir;Macarlar arasında Attila, Avrupalılarda olduğu gibi Tanrı'nın Cezası yani "flagellum Dei" olarak değil de Budapeşte' deki ve Ankara'daki küçük çocukların hayranlıktan gözlerini kamaştıran büyük ata olarak ünlenmiştir.)
Michel Balivet
Sayfa 148 - Bilge Kültür Sanat
Türklerin yapmış oldukları hinliklerle ilgili yazmak isterseniz, ciltlerce kitap yazabilirsiniz.
Michel Balivet
Sayfa 49 - Bilge Kültür Sanat Yayınları
Yandaşlarının Batı Anadolu’ya yerleşmesi ve Hıristiyanlarla temasları
açısından, kısa sürse de belirleyici bir nitelik taşıyan bu yolculuktan sonra,
Bedreddin doğduğu topraklara, Trakya’ya dönmeye karar verir. Ancak
Anadolu beyleri kendi aralarında savaştıklarından, denizyolu Saruhan’ın
donanması tarafından kesilmiştir ve şeyh Edirne’ye dönmek için karayolunu
izler. Kütahya ve Domaniç’ten Bursa’ya geçerek yolunu uzatmak zorunda
kalır. Burada Menakıbname’nin sözünü ettiği savaş olasılıkla,
8 0 8 /1 4 0 5 ’te Mehmed Çelebi’yi, kardeşi ve rakibi İsa’nın İzmir, Aydın
Menteşe ve Saruhan beyleriyle kurduğu koalisyonla karşı karşıya getiren
savaştır.
Bedreddin’in bu yolculuk sırasında, daha sonraki isyanda Manisa civarından
harekete geçecek olan diğer bir önemli müridini, Torlak Kemal’i
de saflarına kattığı dikkate alınırsa, bu yolculuk boyunca şeyhin yöre ahalisiyle
çok verimli temaslar kurduğu düşünülebilir. Bedreddin’in izlediği
güzergâh yalnızca Batı Anadolu’yu saran siyasi kargaşa tarafından belirlenmemişti:
Bu güzergâh yaylalardaki Türkmen nüfus arasında görüşlerini
vazetme arzusunu da yansıtıyordu. Türkmenler 14. yüzyıldan itibaren,
Domaniç dağından Keşişdağına [Uludağ] kadar uzanan bu engebeli bölgede
sürülerini otlatırlardı. Osmanlı beyleri de sıcak mevsimi buralarda
geçirmeyi severdi. Örneğin 14. yüzyıl ortasının Bizanslı bir tanığı, Gregorius
Palamas’a göre, Orhan Bursa yakınındaki yaylalardan birinde kalırdı.
Görünüşe göre, şeyhin düşünceleri dağlık arazide biraz tecrit olmuş durumda
yaşayan Türkmenler arasında her zaman iyi kabul görmüştür; Bed
reddin Edirne’ye varmadan önce Kurudağ’da [Korudağ] heyecanla karşılanacaktır.
Aynı şekilde Börklüce en ateşli taraftarlarını İzmir’in karşısındaki
Karaburun dağından toplayacaktır; ayrıca Antakya’daki Yayladağ’da
Bedreddinîlerin varlığı saptanmıştır.
Keşişdağı eteğindeki bir köyde şeyh bir Torlak topluluğuyla karşılaşır.
Köyün adı Sürme’dir ve Menakıbname’de bu adın belirtilmesinin
nedeni, Menderes yakınındaki Nizar ve daha sonra Bulgaristan’da Zağra
bölgesindeki Duğalar’la birlikte, Bedreddin’in düşüncelerinin yayıldığı
üç merkezden biri olmasıdır. Aydıneli (Börklüce), Saruhan (Kemal)
ve Rumeli isyanları olasılıkla bu merkezlerden düzenlenmiştir.
Türklere karşı güvensiz ve küçümseyici tutumun hemen akla gelen tarihsel bir açıklaması vardır:Avrupa bilinçli ya da bilinçsiz olarak, toplu hafızasında, dokuz yüz yıldır peşini bırakmayan Türk Korkusu'nu bir türlü unutamamakta, affedememektedir.
Michel Balivet
Sayfa 146 - Bilge Kültür Sanat
Bedreddin’in gayretli bir fakih iken aniden ateşli bir sufıye dönüşmesi
karşısında, Kahire’deki Rûmî dostları -dervişlere o kadar sıcak bakmayan
öğrenim arkadaşları olduğu tahmin edilebilir- Bedreddin’in en yakın yol
ve öğrenim arkadaşı Müeyyed’i, oğlunun geçirdiği manevi gelişmeden
Kadı İsrail’i haberdar etmek için Rumeli’ye gönderirler. Baba kaygılanacağına
bundan büyük sevinç duyar. Bu da tasavvufu destekleyen ilk Osmanlı
yöneticilerinin bu anlayışa verdiği önemi gösterir. Baba, hizmetkârı
Şahne Musa’yı oğlunu Rumeli’ye dönmeye ikna etmesi için gönderir.
Bunu kısmen sevgisinden, kısmen de Rumeli’nin uç beyliklerinde henüz
cılız olan ulemayı güçlendirmek için yapar. Metnin belirttiğine göre Bayezid,
Bedreddin’in fıkıh dersleri vermesi ve en seçkin âlimleri ülkesine
çekmek için özel bir medrese yaptırmıştı, bu da Osmanlı hükümetinin
kendi toprakları üzerinde entelektüel faaliyetleri olabildiğince geliştirmek
için dışarıda yetişmiş kadrolardan yararlanma kaygısını vurguluyor. I. Bayezid
eğitim kuramlarının gelişmesini gerçekten desteklemiştir: Hükümdarlık
döneminde yalnız Bursa kentinde on kadar medrese yaptırmıştı.
Bunlardan biri de kendi adını taşıyordu. Menakıbname’nin değindiği,
7 9 1 /1 3 8 8 -8 9 ’da kurulmuş bu medrese olmalı.
György Osmanlı aynasını, kötü alışkanlıklara, sapkın gelenek ve göreneklere sahip olduğunu gördüğü Hristiyan toplumunu eleştirmek için kullanmıştır.
Michel Balivet
Sayfa 19 - Bilge Kültür Sanat, Michel Balivet, György
160 syf.
·8/10
György esir psikolojisinin vermiş olduğu ruhi ezikliğin altında kaleme aldığı notları gerçekten Türkler hakkında ilginç bilgiler veriyor. Bazen yerdiği bazen yiğidin hakkını verdiği değişik bir izlenimleri dönemin siyasi, sosyal ve dini yaşamı hakkında önemli tüyolar ortaya koyuyor. Notlarındaki dini öğelerin fazla bulunması okuyucunun sıkılmasına neden olabileceği söylenebilir. İslam dini hakkında ki farklı yorumlar ise bir yerde düşmanı deşifre etmek adına yazılamış olduğundan Hristiyanlığın İslama üstün olduğu fikri sık sık yinelenmiş.

Yazarın biyografisi

Adı:
Michel Balivet
Unvan:
Marsilyalı Tarihçi
Doğum:
Marsilya, 1944
Türk ve Osmanlı Tarihi üzerinde uzmanlaşmış tarihçi

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 14 okur okudu.
  • 19 okur okuyacak.