Mustafa Aydın

Mustafa Aydın

Yazar
7.7/10
7 Kişi
·
32
Okunma
·
3
Beğeni
·
396
Gösterim
Adı:
Mustafa Aydın
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Konya, Türkiye, 1950
1950 Konya doğumlu ve yine Konya Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu. İki yıl İstanbul’da basın¬da ve beş yıl da orta öğretimde öğretmen olarak çalıştıktan sonra 1985 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak geçti. Din Sosyolojisi alanında, 1987 yılında Yüksek Lisans, 1991 yılın¬da da doktorasını tamamladı. Kurumlar Sosyolojisi alanında 2005’te Doçent, 2010 yılın¬da da Profesör oldu. Hâlâ aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Mustafa Aydın’ın Umran, Bilgi ve Hikmet, Tezkire, Stratejik Düşünce gibi değişik dergilerde yayınlanmış pek çok makalesinin yanında İslâm’ın Tarih Sosyolojisi, Siyasetin Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Moderniteye Dışarıdan Bakmak, Gençliğin Sosyal ve Dini Değerleri, Kur’ani Kavramlar, Güncel Kültürde Temel Kavramlar adlarını taşıyan kitap¬ları vardır.
Kültür, insanın ve içinde yaşadığı koşulların birlikte yarattıkları yaşam bilgisidir. İnsan kültürü, kültür de insanı yaratır.
Mustafa Aydın
Sayfa 23 - Gazi Kitabevi
Eğitim düzeyi düştükçe, bireyin kendi çıkarları ile doğrudan ilişkili konulara tepki gösterdikleri gözlenmektedir.
Mustafa Aydın
Sayfa 77 - Gazi Kitabevi
Eğitimde fırsat eşitliği, her bireyin bireysel farklılığını kanıtlamada eşit şansa sahip olduklarında gerçekleşir.
Mustafa Aydın
Sayfa 78 - Gazi Kitabevi
Toplumsal hayatta entegre olamamak, başlı başına bir sorundur ki, entegrizm sözcüğüyle karşılanmaktadır.
Entegrizmin kökünde tepkisellik var.
Mustafa Aydın
Sayfa 146 - Açılımkitap
Halkın değişimi her haliyle üstten buyurma ile gerçekleşen bir şey değildir; halka rağmen halk için bir değişim olmaz
Mustafa Aydın
Sayfa 56 - Açılımkitap
Kamu toplumu genel olarak, herkesin bilgi kaynağına ulaşabildiği, otoritenin özel ve yapay bir kanaat oluşturmaya çalışmadığı toplum tipidir.
Mustafa Aydın
Sayfa 61 - Açılımkitap
Siyasetin Sosyolojisi, bir kurum olarak siyaseti sosyolojik perspektif ile yorumluyor. Sosyoloji öğrencilerinin lisans dersleri için ideal bir başvuru kaynağı olan kitap, siyasetle ilgili önemli sayılan kavramları temel ve net çizgilerle anlamlandırıyor.

Okuyucunun zihninde sınırları net çizgilerle belirleyen kitabı okumak için siyasetle ilgilenmenize gerek yok. Çünkü siyaset biz kendisiyle ilgilenmesek bile bizimle ilgileniyor. Özellikle modern dönemlerde siyasetle ilgilenmeden ilgilenilen herhangi başka bir konu yok. Günümüzde siyaset toplumsal hayatın içine bu kadar girmiş ve nüfuz etmişken.

Türkiye’de siyasetin güncele bu kadar nüfuz etmesinin arkasındaki nedeni de tartışmaya açan Mustafa Aydın, sorunu siyasalın varlığında görmüyor. Aydın’a göre sorunun kaynağı siyasetin içeriği ve gerçekleştirilme şeklinde. Bu yüzden kitabın 7. Bölümü olan “Türkiye’de Siyasal Hayat” hem geçmişi hem de bugünü göz önünde bulundurarak özellikle okunmayı hak ediyor.

Her bir satırda hem geçmişi hem bugünü, aktör ve olaylarıyla zaten hafızanız size hatırlatıyor.
Kitap özellikle sosyoloji öğrencileri için kaynak kitap niteliğinde. Mustafa Aydın Hoca'nın uzun yıllardır verdiği derslerin birikimi ve sonucu olarak ortaya çıkan kitap giriş seviyede her sosyoloji öğrencisinin ihtiyacı olan bilgileri ve kategorilendirmeyi sunuyor. Fakat konuyu detaylandırmak ve değişim sosyolojisi konusunda daha ayrıntılı bilgiler için biraz daha fazlasına ihtiyaç var, bu akıldan çıkarılmamalı...
Sosyolojiyi anlamanın ve anlamlandırmanın yollarından bir tanesi de sosyolojik kurumları anlayabilmek ve algılayabilmektir. Özellikle sosyoloji öğrencilerinin okuması gereken "Kurumlar Sosyolojisi" kitabı, bir giriş ve ilk adım olarak görülebilir.
“Aile Sosyolojisi Yazıları”, içerik ve ismen akademiye hitap ediyorsa da yazılardaki dilin sadelik ve içeriği ele alış biçimi konuyla ilgilenen hemen herkesin yararlanabileceği bir kaynak niteliğinde.

“Aile Sosyolojisi Yazıları”, Mustafa Aydın’ın editörlüğünde birbirinden önemli akademisyenlerin aileyi farklı yönleriyle ele alan yazılarından oluşuyor.

Özellikle sosyoloji öğrencilerinin okuması gereken kitap, aileyi en ince detaylarına kadar inceliyor. Ayrıca kitabın sonunda verilen kaynakça farklı okumalar içinde önemli bir adım. Benim gibi aile üzerine çalışan akademisyenler içinde derli toplu faydalı bir çalışma olmuş.
Lisans düzeyinde Eğitim Sosyolojisi dersinin Yüksek Lisansdaki karşılığı olan bir ders kitabıdır. Eğitimcilerin kütüphanesinde bulunması gereken kitaplardandır.
Mustafa Aydın Hoca'nın kitaplarını birbiri ardına okuduğunuzda sosyolojinin alt dallarına giriş sağlamış oluyorsunuz. Bilgi Sosyolojisi kitabı da aynı şekilde kadim bir tartışma olan bilginin ve felsefesini ve sosyolojik arka planını okuyucusuna sunuyor. Bilgi sosyolojisi üzerine çalışma yapan hemen herkesin kendisine sınır çizmesi için ve bilgi sosyolojisi tartışmalarını anlaması için ideal bir başvuru kaynağı...
Özellikle tez, makale vb yazımlarda sıkça başvurulan kaynaklar sözlükler olmaktadır. "Güncel Kültürde Temel Kavramlar" kitabı da özellikle sosyal bilimler alanında çalışma yapanlar için rehber-sözlük olarak önemli bir açığı kapatıyor. Sosyal bilimci gözüyle hazırlanan çalışma A'dan Z'ye birçok kavramı detaylı olarak açıklıyor.
Sosyoloji bir bilim anlamında henüz göreceli olarak kısa bir tarihe sahipken yapmaya çalıştığı şey gerçekten zordur. Sosyoloji değişimin adını koymak ve insanın bu değişimdeki yerini konumlandırmak adına yapılan etkinliklerin tümüdür denebilir ve yapılan her şey bu temel görev anlamında şekillenir. İşte burada bu kitabın işlevi ortaya çıkıyor, değişimi anlayabilmek için onun adını koyup kategorizelendirmek gerekir ki bu da toplumların nereden gelip nereye evrildiği sorusunun cevabını anlamamızı sağlasın. Kitap bu anlamda tabiri caizse bir giriş kitabı.. Akıcı ve en güzel tarafı bir sosyoloji metninin bize temelde vaad ettiği şeyi gerçekleştiriyor, bize bizi anlatıyor ve ben de yaşadım bunu diyorsunuz kitabın sayfalarını karıştırırken. Farkındalık kazanmak sosyolojiyi ve bu kitabı okumaya değer kılan şey, keyifli okumalar..
Değişimi her yönüyle incelemiş değerli bir çalışmadır.
Değişim nedir, insanlar neden değişmek istemez, değişimde hangi paradigmalar var gibi soruların cevabını bulabileceğiniz bir kitap.
Hayırlı okumalar!
Özellikle ülkemizde kavramsallaştırılması sorunlu ve ideolojik olarak yönlendirmeye açık olan "modernite" kavramı üst bir okumayla ele alınmış. Modernite nedir, literatürdeki kullanım ve paradigmaları nelerdir gibi soru ve sorunların yanı sıra kitapta modernitenin doğurduğu sorunlara da değinilmiş ve okura önemli bir pencere açılmış.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mustafa Aydın
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Konya, Türkiye, 1950
1950 Konya doğumlu ve yine Konya Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu. İki yıl İstanbul’da basın¬da ve beş yıl da orta öğretimde öğretmen olarak çalıştıktan sonra 1985 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak geçti. Din Sosyolojisi alanında, 1987 yılında Yüksek Lisans, 1991 yılın¬da da doktorasını tamamladı. Kurumlar Sosyolojisi alanında 2005’te Doçent, 2010 yılın¬da da Profesör oldu. Hâlâ aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Mustafa Aydın’ın Umran, Bilgi ve Hikmet, Tezkire, Stratejik Düşünce gibi değişik dergilerde yayınlanmış pek çok makalesinin yanında İslâm’ın Tarih Sosyolojisi, Siyasetin Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Moderniteye Dışarıdan Bakmak, Gençliğin Sosyal ve Dini Değerleri, Kur’ani Kavramlar, Güncel Kültürde Temel Kavramlar adlarını taşıyan kitap¬ları vardır.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 32 okur okudu.
  • 14 okur okuyacak.