Ömer Adıgüzel

Ömer Adıgüzel

Yazar
9.5/10
2 Kişi
·
12
Okunma
·
0
Beğeni
·
33
Gösterim
Adı:
Ömer Adıgüzel
Unvan:
Profesör, Yazar
Doğum:
Ankara, 1967
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel 1967 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi (1985) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu (1989). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1993 yılında yüksek lisans, 2000 yılında ise doktorasını tamamladı. 1987-1998 yılları arasında DAAD (Almanya Akademik Değişim Servisi) bursu ile Berlin Güzel Sanatlar Fakültesi (Bugünkü adı Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi) Kültür Pedagojisi bölümünde araştırma ve incelemelerde bulundu. 1998 yılında aynı fakültenin Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Enstitüsü’nün programını tamamladı. 1996 yılında Almanya’da Waldorf Okulları’nda çalışmalara katıldı. Ankara Üniversitesi Yaratıcı Drama Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının yürütücülerindendir. 2003 yılında Finans Vakfı’nın doktora sonrası araştırma bursuyla Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, araştırma ve incelemelerde bulundu. 2007 yılında DAAD’nin yeniden davet bursu ile Hannover Üniversitesi’nde konuk bilim adamı olarak çalışmalar yürüttü. 2006 yılından beri Anadolu Üniversitesi Eğitimde Drama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında dersler yürütüyor. Telif, ortak yazarlı ve derleme olarak 12 kitabı, Yaratıcı drama, Müze eğitimi, müzede drama, çocuk müzeleri, kültür pedagojisi, halk oyunları gibi konularında ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında yaratıcı drama alanının değişik konularında atölyeler yönetmektedir. 2011 yılında Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doçent oldu. 2017 yılında profesör oldu. Çağdaş Drama Derneği’nin (ÇDD) Genel Başkandır. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSİTEJ), Çocuk ve Gençlik Müzeleri Derneği (Başkan), Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) üyesidir. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Halk Oyunları Ulusal Hakemidir. Eylül 2012 yılından beri Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Koordinatörlüğünü, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Koordinatör Yardımcılığını yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci / ANKARA
Yaratıcı bireyler, genel olarak öğrenmeye hazır olurlar. Her alanda esnek ve özgürdürler. Merak, sezgi, hayal gücü, deneme, araştırma, sınama, bulma, kalıplardan kurtulma ve yeni düşünceler üretme diğer belirgin özelliklerindendir. Yaratıcılık doğuştan gelen bir yetidir ve insana özgüdür. Her insan yaratıcı olabilir. Bireyde bulunan yaratıcı yön çeşitli nedenlerle yok edilmiş, geriletilmiş olsa bile yaratıcı drama çalışmalarındaki yaşam deneyimleriyle yeniden kazanılabilir.
“Çocuk çevresinde olup bitenleri anlamak için ve bunların gelecekte kendisine yarar sağlaması adına gördüklerini, duyduklarını ve hissettiklerini taklit eder. Taklit etme, çocuğun kendisini yetişkin biriyle ya da bir imgeyle özdeşleştirmesi gereksinimini giderir. Bu bilinçli bir davranış biçimidir. Bu bağlamda yaraticı drama öğretmenlerinin taklit etmeyi yaratıcı drama sürecinin sağlıklı bir parçası ve dramatik oyun yoluyla öğrenmenin bir yöntemi olarak görmelerini düşünmek yararlıdır." (Pollisini, 1994)
Drama sözcüğünün kökü Yunanca "dran"dır. "Dran" itmek, çekmek, yapmak, etmek, eylemek anlamlarında kullanılır (Lehmann, 1986, s. 255'den akt.: San, 1990). Metin And (2002, s. 52), drama sözcüğünün anlamının eski törensel ve ritüel niteliğinde ikili bir ilişkide bulunduğunu ileri sürer. Bunlar söz (mithos) ve yapılan şey, eylemdir (dromenon). And'a göre, dramanın çıkışı bir yandan epos ve mithos ile ritüel'in eylem yönünün birleşmesiyle olmuştur. Ritüel ve törende, eylem sözden daha önemlidir, ancak söz ve mithos eylemin işlevselliğine karşın, onun kalıcı, yüceltici yorumsal ve anlamsal yönünü tamamlar. İşlevsel ritüellerle kalıcı eskimez mithos’un birbirine geçişmesi dramı yaratmıştır.
Bir kişi yaratıcı ama spontan değilse, bu kılıcı olmayan bir samuray savaşçısına benzer, dövüşmeyi bilmekte ama bunu uygulayabileceği aletten yoksun bulunmaktadır; eğer bir kişi spontan ama yaratıcı değilse bu elinde samuray kılıcı olan bir köylüye benzer, kılıç ile ne yapacağını bilmemektedir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ömer Adıgüzel
Unvan:
Profesör, Yazar
Doğum:
Ankara, 1967
Prof. Dr. Ömer Adıgüzel 1967 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi (1985) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu (1989). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1993 yılında yüksek lisans, 2000 yılında ise doktorasını tamamladı. 1987-1998 yılları arasında DAAD (Almanya Akademik Değişim Servisi) bursu ile Berlin Güzel Sanatlar Fakültesi (Bugünkü adı Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi) Kültür Pedagojisi bölümünde araştırma ve incelemelerde bulundu. 1998 yılında aynı fakültenin Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Enstitüsü’nün programını tamamladı. 1996 yılında Almanya’da Waldorf Okulları’nda çalışmalara katıldı. Ankara Üniversitesi Yaratıcı Drama Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının yürütücülerindendir. 2003 yılında Finans Vakfı’nın doktora sonrası araştırma bursuyla Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, araştırma ve incelemelerde bulundu. 2007 yılında DAAD’nin yeniden davet bursu ile Hannover Üniversitesi’nde konuk bilim adamı olarak çalışmalar yürüttü. 2006 yılından beri Anadolu Üniversitesi Eğitimde Drama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında dersler yürütüyor. Telif, ortak yazarlı ve derleme olarak 12 kitabı, Yaratıcı drama, Müze eğitimi, müzede drama, çocuk müzeleri, kültür pedagojisi, halk oyunları gibi konularında ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında yaratıcı drama alanının değişik konularında atölyeler yönetmektedir. 2011 yılında Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doçent oldu. 2017 yılında profesör oldu. Çağdaş Drama Derneği’nin (ÇDD) Genel Başkandır. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSİTEJ), Çocuk ve Gençlik Müzeleri Derneği (Başkan), Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) üyesidir. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Halk Oyunları Ulusal Hakemidir. Eylül 2012 yılından beri Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Koordinatörlüğünü, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Koordinatör Yardımcılığını yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci / ANKARA

Yazar istatistikleri

  • 12 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 10 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.