Orhan Teoman Özdemir

Orhan Teoman Özdemir

Yazar
7.8/10
17 Kişi
·
48
Okunma
·
1
Beğeni
·
514
Gösterim
Adı:
Orhan Teoman Özdemir
Türk geleneğinde devletin kuruluşu, herşeyden önce, egemenliğini Tanrı’dan aldığına (“Tengride kut bulmuş”) inanılan karizmatik bir hanın ortaya çıkışına bağlıdır.
Uc toplumunda Osman Gazi'nin manevi destekleyicisi, hukuki ve sosyal hayatı örgütleyici olarak ahileri ve fakıları görüyoruz (fakı, fakih’in, İslam hukuk bilgini, kısaltılmışıdır).
Osman bir bölgeyi ele geçirdikten sonra bu ülkeyi nasıl örgütleyeceğini, dini kuralları fakılardan sormaktadır. Fakılar, İslam hukukunu, İslam kurumlarını bilen insanlar olarak gazi önderi yönlendirici bilgiler sağlamakta, daha aşağı düzeyde şehir ve köylerde imamet hizmetindedirler. İlk Osmanlı beyleri, Osman ve Orhan tarafından ahiler ve fakılara verilmiş bir çok vakıf köy ve çiftlikler, tahrir defterleri kayıtlarıyla bize kadar gelmiştir
Başlangıçta Aygut Alp, Turgut Alp, Konur Alp, Hasan Alp, Akça Koca, Samsa Çavuş gibi uc liderleri bağımsız hareket ediyorlardı. Zamanla onlar, Osman Gazi'nin yoldaşları oldular; zira Osman Gazi çağdaş gözlemci Pachymeres’in kanıtladığı gibi, bu ucda en atılgan, en başarılı gaza öncüsü durumuna gelmişti. Öbür yandan rivayetin anlattığına göre, uc toplumunda, Babai dervişlerin en saygın kişisi Vefaiyye halifelerinden Ede-Bali, Osman'a iltifatlarda bulunmuş, Tanrı’dan gaza önderliği aldığını bildirmişti. Kuşkusuz, bu durum, Osman'ın kariyerinde siyasi formasyon yolunda ilk aşamadır.
Devlet kurmak, insan olmanın getirdiği bir zorunluluk ve insanlık tarihinin en temel ilerlemesi hatta bu ilerlemenin başlangıç noktasıdır.
Bu rüya motifi birçok hanedan için anlatılır egemenliğin derviş çevreleri ve mistik tasavvufi yorumundan ibarettir. Aslında bu iddia, kuşkusuz, Osmanlı hanedanının güçlü bir döneminde ortaya atılmış ve Aşıkpaşazade gibi tarihçiler tarafından popüler bir inanç biçimine sokulmuştur. Son padişaha kadar, gazilik ideolojisi ve bunun sembolü olarak Eyüp'te bele gaza kılıcı bağlanması ritüeli sürüp gelmiştir.
Hakikatleri görebilmek,ancak zincirlerden kurtulup mağaradan gün ışığına çıkmakla mümkündür.Zira "uyanış" mağaranın dışına çıkıştır;uyanabilmiş olanlar mağaranın dışında,gün ışığı altında nesneleri hakikatte oldukları gibi gormektedirler.Platon'a göre bu büyük fark ve meşakkatli durum, "görünen" ile "kavranan" arasındaki bilgelik farkından başka bir şey değildir.
178 syf.
·4 günde·Beğendi·Puan vermedi
Uzun uzadıya inceleme yazmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Kitaptaki ana teori Halil İnalcık’ın Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna dair fikirleri, izlenimleri, kanıtları ve yanlışları düzeltme çabası diyebiliriz. Hasan Soygüzel, Özer Ergenç, Yusuf Oğuzoğlu ve Yakup Bilgin Koçal gibi isimlerin Osmanlı Devleti’nin nasıl kurulduğunu, nasıl imparatorluğa uzandığını, nasıl başarılı olduğunu farklı çerçevelerden yorumlayan ve Osman Bey başta olmak üzere temelinde bulunan diğer dinamikleri inceleyen makaleleri mevcut.

Yazarın biyografisi

Adı:
Orhan Teoman Özdemir

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 48 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 43 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.