Perle Epstein

Perle Epstein

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
4
Okunma
·
0
Beğeni
·
33
Gösterim
Adı:
Perle Epstein
Unvan:
Yazar
Onyedirici yüzyılda, kendisini Mesih ilan eden İzmir doğumlu Sabatay Sevi, bütün Avrupa ve Orta· Doğu'daki Musevi cemaatlerini kökünden yoketmeyi başardı. Onun ellerinden kurtuluşu bulacağını uman kendinden geçmiş güruhlar, bu hasta ruhlu liderin ardından Türkiye'ye kadar geldiler. Evine geri dönenler, kendilerini yıkılmış, parasız-pulsuz, göçebe olarak buldular. Kör inançlarının peşinden gidenler, başıbozukluğa ve toplum düzenin dışına düşerek din değiştirdiler. Sabatay ·Sevi (sonunda kendisi de Müslüman oldu), mistik kurtarıcılık adına Musevi mistisizmini neredeyse yoketmeyi başarıyordu.
Kalbi kutsal olarak beslemek ve mistik bilincin, Huşu'nun ilk mertebesine ulaşmak için Safed'in Chaver' leri, büyük bilgin ve öğretmen Moses Cordovero'nun be lirlediği talimatları uyguluyorlardı. Günlük dualarda okunan onüç kutsal niteliği taklid ederek aşağıdaki benliksiz davranış biçimlerini pekiştirmeye çalışıyorlardı: 1. Hakaret gördüğünde tahammül etmek. 2. Kötülük gördüğünde sabretmek. 3. Affetmek, yapılan kötülüğü yok saymak. 4. Kendini, komşusu ile bir tutmak. 5. Kesinlikle öfke duymamak. 6. Eziyet edene merhamet göstermek ve yalnızca iyi yönlerini hatırlamak. 7. İntikam duygusunun bütün izlerini yok etmek. 8. Başkalarının sebep olduğu eziyeti ve üzüntüyü tümüyle unutmak ve yalnızca iyilikleri hatırlamak. 9. Acı çekene, 'onu yargılamadan acımak. 10. Doğruluk. 11. Yasa'nın emrettiğinden daha fazla iyilik yapmak. 12. Kötülere, onları yargılamadan, ıslah olmaları için yardımcı olmak. 13. Bütün insanları, bebekliklerindeki saflıkları ile hatırlamak.
Mistik duanın ve Kavanna'nın zor tekniğin de ustalaşanlar ... bazen şansın akışını, buna muhtaç olan yer ve insanlara doğru değiştirebilirler," diyor eski tarihlere dayandığını iddia eden bir başka anonim metin olan Tanrı'nın Bedeni'nin yazarı.
Bir yolcu, önündeki derede kendine bir geçit oluşturur ümidi ile cebindeki bütün gümüş paraları dereye atar. Dereye yaklaşınca yalnızca bir tanesinin dibe çökmediğini görür. Bu tek gümüş parayı dereden kurtarmayı başarır ve onu, kendisini karşıya geçiren kayıkçıya verir. Tövbe, der Bahya, bu son gümüş para gibidir. Yaşamın tüm servetleri tükenince tek başına tövbe bile, insanı yaşamın ırmaklarında karşıya geçirmeye yardımcı olur.
Talmud bilgelerinin ilk öğüdü, "ekmeğini tuz ile ye, suyunu azar azar iç, yerde yat, kapalı bir yaşam sür ve çok çalış" olacaktır.(syf:19)
"Tanrı kıyafet değiştirerek dolaşır"(syf:20)
Dendiğine göre, Tanrıyı taklid eden Kabalacı, kendini harflere hükmederek, en derin manevi potansiyelini ortaya çıkarmak yoluyla yeniden yaratmıştır. Fiziksel dünyanın temeli, şekli, sesi olan bu harfler, Tanrının bu dünyayı yaratırken kullandığı gereçlerdir. Üç öncü (pri mordial) harf, alef , mem , ve şin bütün potansiyel elementleri, içerir, onları izleyen oniki «basit» harf ise evreni ayakta tutan kutsal enerji için bir kanal görevi görür. İnsan da elementlerden oluşan bir mikrokozmos olarak bu harflerin tümüyle damgalanmıştır
Orta Çağ İspanyol Kabalacılarının çok sık kullandıkları meditasyon nesnelerinden biri olan Matrona., "yani Tanrı'nın yüzünün kadın yönü, Yahudi mistisizminde kadına yer olmadığı savını çürütür.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Perle Epstein
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 4 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.