Richard Leppert

Richard Leppert

Yazar
7.8/10
6 Kişi
·
9
Okunma
·
1
Beğeni
·
625
Gösterim
Adı:
Richard Leppert
Unvan:
Yazar
Minnesota Üniversitesi Kültürel Çalışmalar ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nün başkanıdır ve aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Leppert'ın diğer yapıtları şunlardır: The Sight of Sound: Music, Representation and the History of the Body (University of California Press, 1993); Music and Image: Domesticity, Ideology and Socio-Cultural Formation in the Eighteenth Century England (Cambridge University Press, 1988); Nude: The Cultural Rhetoric of the Body in the Art of Vestern Modernity (Westview Press, 2006) ve editörlüğünü Susan McClary ile paylaştığı Music and Society: The Politics of Composition, Performance and Reception (Cambridge University Press, 1987). Son olarak, Theodor W. Adorno'yla birlikte, Essays on Music (University of California Press. 2002) adlı bir makaleler derlemesini: Daniel Goldmark ve Lawrence Kramer ile birlikte Beyond the Soundtrack: Representing Music in Cinema adlı kitabı (University of California Press, 2007) yayıma hazırlamıştır. Halen, Musical Extremes: The Dialectics of Virtuosity adlı bir kitap üzerinde çalışmaktadır.
Geçmiş bizi inşa ettikçe biz de dönüp geçmişi yeniden inşa ediyoruz; ilgi, anlayış, yatırım, arzu ve algılanan ihtiyaçlarımız çerçevesinde geçmişi ha bire yeniden yazıyoruz.
Mahkumun cezalandırılmış bedeni şehir tiyatrosunun yıldız oyuncusuydu. Bu tiyatroda, sayısız varyasyonu olsa da aynı sonla biten tek bir oyun sahneleniyordu. işkenceler genellikle yüksek bir platformda icra ediliyor ve burada sahnelenen oyun şehir meydanına toplanan herkes tarafından seyredilebiliyordu. "Nitelikli" insanlar, gösteriyi ayakta seyreden avamın giremediği iplerle çevrili özel bir bölümde oturarak seyretme ayrıcalığına sahipti. Dram suçlunun öldürülmesiyle değil kurbanın vücudunun parçalanması ve organlarının vücudundan ayrılmasıyla sona eriyordu.
Cezalandırmanın toplumsal olarak başarılı olabilmesi için belli bir süreç içinde yürütülen ve herkesin izleyebilmesi için genel ilanlarla duyurulan bir gösteri olması gerekiyordu. Bu tür ilanlar, düzenli olarak işkencelerin nasıl ve hangi araçlarla icra edileceğine dair halkı bilgilendiriyordu: "Bu sabah, Borgo Panigale'den Gio Baltista'nın oğlu Pietro'nun cezası infaz edilecektir: Maşalar ve sürgü kullanılacak ve vücudu dörde bölünecektir." Yüzyılların gözde işkencesi olan kızgın maşalarla vücudun dağlanması seyirciler üzerinde üç ayrı duyu aracılığıyla etki yapıyordu: Görme, işitme (çığlıklar) ve koku alma (dağlanan ten).
Richard Leppert
Sayfa 161 - Ayrıntı yayınları
...hangi şartlarda olursa olsun insanın kendi resmini yapmasına bağlı. Ancak kişinin ölümle yüz yüze gelişini gösteren bir resimde kimlik meselesi daha bir acıklı hal alır. Dahası yaşlılıkta yapılan özportreler, artık geri dönüşü olmayan bir zamanda yapılan resimlerdir. Daha çok "son sözler" haline geliyor bunlar.
(Rembrandt'ın yaşlılıkta yaptığı özportreleri bu türün en derinlikli örneklerindendir.)
Richard Leppert
Sayfa 226 - Ayrıntı yayınları
Theodore Gericault'nun insan vücudunun parçalarını çizdiği ve ölümünden önce çok az insanın gördüğü resimler bedenin tarihinin sonuna getiriyor bizi. Gericault çizdiği ceset parçalarını Paris'teki hastanelerden ve özellikle de Bicctre'den alıyordu: Bicetre'nin bodrum katında ölüm cezasına çarptırılan erkek ve kadınların idamlarından hemen önce gönderildikleri hücreler vardı. İdam edildikten sonra da yine Bicetre'ye, bu defa teşrih için
gönderiliyordu bu insanların cesetleri. Gericault tıpkı yüzyılımızda Bacon ve Soutine'in yaptıkları gibi, çürümekten dolayı görsel ve kokusal olarak dayanılmaz hale gelinceye kadar atölyesinde tutuyordu vücut kalıntılarını.
Richard Leppert
Sayfa 205 - Ayrıntı yayınları
...bir Flaman vanitası görülüyor. Resim sessizliği içinde sesi, tamamen olmasa da özellikle müzikal sesi vurguluyor. Ses dolgunluğunu hayatın bir göstergesi olarak vurgularken aynı zamanda sesin yok oluşunu da ölümün göstergesi olarak alıyor. Bir bu kadar önemlisi ise, müzik ile aşk hatta cinsellik -fakat en bayağı biçimiyle- arasında eskiden beri kurulan bağı çeşitli şekillerde vurguluyor. Resimde, müziğin şehvani hazlarla bağlantısı, o zamanlar tamamen dansla özdeşleştirilen bir enstrüman olan küçük bir keman ve bunun yayıyla gösteriliyor: dans, zamanın Kalvinist vaizlerince şehvani uygunsuzlukların davetçisi olarak lanetlenmişti . Ayrıca bir de gayda var resimde. Gayda da özellikle toplumun alt sınıfları arasında popüler olan ve bir atasözüne konu edilen bir başka dans enstrümanıydı (İnsan tok karnına daha iyi öttürür). En iyi tulumu doluyken "öter" alet. Erkeklerin cinsel performansı için kullanılan maddi bir metafor bu . Çünkü gaydanın öten borusu ile hava tulumu bir araya geldiğinde erkeklerin cinsel organlarına benziyor. Keza karşısındaki lavta da o zamanlar şehvani aşkı gösteriyordu. Gerçekten de fahişeler bazen meyhanelere kim olduklarının göstergesi olarak ellerinde lavtalarla girerlerdi.
Richard Leppert
Sayfa 100 - Ayrıntı yayınları
Servet çağında para, kişinin ahlaki ve toplumsal değerinin bir ölçüsü ve hatta belki de asıl ölçüsü oldu.
Richard Leppert
Sayfa 58 - Ayrıntı yayınları
Resimdeki "görme" bir hayal kırıklığıdır ve kendinden öte hiçbir şeydir: müzik aletlerinden birini alıp da çalamayız: tek bir çiçeği koklayamayız. Yalnızca tahayyül edebiliriz. Resimde o kadar somut, o kadar el altında, o kadar "gerçek" görünen şeyler hep yalandır ve asla ulaşamayacağımız kadar uzaktır bizden. Biraz uzaktan bakıldığında son derece "anlamlı" görünen şeyler tabloya iyice yaklaşacak olursak bir anda tablonun üzerindeki renkli bir toz yığını -tuvale akıtılmış boya yığınları- haline dönüşür.
Richard Leppert
Sayfa 155 - Ayrıntı yayınları
Batılı resimlerin çoğunda sıradan insanların bedenleri, genellikle ham duyuların yatağı olarak, varlıklarının bütününü tanımlar. Bu insanların bedenleri derinlikten yoksun yüzeysel varlıklar olarak işlenir. Seyirciler, görülecek ne kadar az şeyin olduğunu kolayca görebilir öte yandan, toplumsal seçkinlerin bedenleri esasen duyulardan çok "ruh"un taşıyıcı kanallarına işaret ediyordu. Bu insanların bedenlerinde yüzey ve derinlik vardı. Kimliği üreten iç dünya olarak ruh görünür ama erişilmez kılınıyordu. Ruh, mevcudiyetinin gösterildiği ölçüde kamusal ama karmaşıklığının başkalarının seyrine açılmaması anlamında özeldi.
Richard Leppert
Sayfa 250 - Ayrıntı yayınları
Yeryüzü kıt kaynaklardan, eşitsiz dağılımlardan, çekişen çıkarlardan ve çatışan inançlardan oluşan bir yerdir.
Richard Leppert
Sayfa 73 - Ayrıntı yayınları
391 syf.
·2 günde·Beğendi·6/10
Resim tarihi üzerine güzel bir okuma oldu benim için. Bu eserde resimlerin birey ve topluma nasıl yön verdiği anlatılmış. Bunu yaparken yazar kadın erkek imgesinden tutarak ikisi arasındaki toplum bağlantısını resimler üzerinde anlatmış. Toplumdaki eşitsizlik kavramı ayrıca din kavramı yada iktidar ilişkisi dönemsel çerçeve içinde anlatmış. Resim tarihi açısında güzel bir eser

Yazarın biyografisi

Adı:
Richard Leppert
Unvan:
Yazar
Minnesota Üniversitesi Kültürel Çalışmalar ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nün başkanıdır ve aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Leppert'ın diğer yapıtları şunlardır: The Sight of Sound: Music, Representation and the History of the Body (University of California Press, 1993); Music and Image: Domesticity, Ideology and Socio-Cultural Formation in the Eighteenth Century England (Cambridge University Press, 1988); Nude: The Cultural Rhetoric of the Body in the Art of Vestern Modernity (Westview Press, 2006) ve editörlüğünü Susan McClary ile paylaştığı Music and Society: The Politics of Composition, Performance and Reception (Cambridge University Press, 1987). Son olarak, Theodor W. Adorno'yla birlikte, Essays on Music (University of California Press. 2002) adlı bir makaleler derlemesini: Daniel Goldmark ve Lawrence Kramer ile birlikte Beyond the Soundtrack: Representing Music in Cinema adlı kitabı (University of California Press, 2007) yayıma hazırlamıştır. Halen, Musical Extremes: The Dialectics of Virtuosity adlı bir kitap üzerinde çalışmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 9 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 17 okur okuyacak.