Sencer Derya

Sencer Derya

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
0
Okunma
·
1
Beğeni
·
17
Gösterim
Adı:
Sencer Derya
Unvan:
Neyzen
Doğum:
Ödemiş, İzmir, 1937
Ölüm:
Ödemiş, İzmir, 17 Kasım 2009
1937 yılında Ödemiş'te Türk musikisini seven bir aileden dünyaya geldi. 1951 yılında musikimizle alakalandı. Tire Mevlevihanesi'nde yetişmiş, babasının dostu Mevlevi Şükrü ULUGÜVENÇ (şükrü dede 1878-1960) kendisine ney üflemeyi öğretti. Mehmet SENGÜN'ün teşvikiyle Ödemiş Musiki Derneği hocalarından Kemani Rıza KARHAN'dan ve Udi Mustafa KARAKAYA'dan makam, usul ve nota öğrendi. Fasıl geçti. 1957-1960 senelerinde Ankara Radyosu neyzenlerinden Şevki SEVGİN'den (1893-1969) de tekrar ney hususunda ciddi meşk, tavır ve üslup öğrendi. Ayrıca Ankara Radyosu neyzenlerinden Hayri TÜMER'den de yararlandı. Ankara'da bu yıllarda Tanburi Akın ÖZKAN, Kemani Yücel AŞAN'la Riyaset-i Cumhur Alayı Korosu'nda bulundu. Musiki bilgini Rauf YEKTA Bey'in kendisi gibi bilgin torunu Yavuz YEKTA'dan musiki tarihi, müzikoloji, nazariyat ve eski edvarların asıllarını tetkik etti ve musiki formlarımız genel musiki kültürü bilgisinden faydalandı. Diş doktoru Sadi TAVLAN'dan ney'de değişik perde yerleri ve transpoze hakkında perde bilgilerinden istifade etti.

1960'dan sonra amatör olarak bir çok koro ve derneklerde musiki çalışması yaptı. İzmir'de Dr. Ayhan SÖKMEN korosunda 1985 yılına kadar neyzen olarak icraatlara katıldı. Çanakkale Seramik Fabrikası yan kuruluşu olan Çan Musiki Derneğinin 1987'den sonraki çalışmalarına neyzen olarak katıldı. 1959 yılından 1992 yılına kadar 33 yıl Konya'daki Beynelminel Mevlana'yı Anma İhtifat Törenlerine katıldı.

Muhtelif aralıklarla yurt dışında bulundu. Hollanda'ya ders vermek amacıyla öğretim görevlisi olarak beş defa gitti. Hollanda resmi televizyon kanalında iki sefer ve yerel televizyon kanallarında da dört sefer tanıtıcı televizyon programlarında bulundu. İki sefer aralıklarla Almanya'da Kanal Avrupa'da televizyon programında uzun tanıtıcı ney ve röportajları oldu. Almanya ve İtalya'nın Roma ve Verona şehirlerinde müziğimizi tanıtıcı ve sevdirici programlar yaptı. Ayrıca Fransa'da Paris'in banliyölerinde Belçika ve Danimarka'nın Kopenhag şehirlerinde küçük konserler verdi ve tanıtıcı programlara katıldı. Makedonya'da Üsküp Televizyonu ve Tetova radyolarında da müziğimizin tanıtılmasına katkıda bulundu. İzmir ve civarında küçük kalabalık topluluklara sayısız konserler vermiştir. 15 seneden beri de İzmir'de ney ve musikimizi sevenlere ders vermektedir.

Musikiyi ve neyzenligi amatör olarak yaptı. Daha çok ney'in en iyi yapımcısı ve ney açıcısı olarak tanınır. Türkiye radyo ve televizyonlarında yetişmiş üç talebesi ayrıca tevsik edip yönlendirdiği pek çok ney talebeleri vardır.

Ney üflemesi eski stil ve eski tarza uygundur. Ayrıca hali hazırda Ödemiş'de müzik aletleri satan bir dükkanı vardır.

Evli ve beş çocuk babasıdır. Ney ve musikimizi öğretmeyi ve kendi kültürümüzü yaymayı kendisine meslek ve zevk edinmiştir.
Tasavvuf inancında neyin insan ile benzerliği çok sık kullanılmıştır. Ney 9 boğumdan meydana gelmiştir. İnsan da 9 ayda meydana gelmiştir ve gırtlağında 9 boğum vardır. Neyin 7 deliği gibi insanın da 7 manevi deliği vardır. Bu 7 delik kapandığı vakit zaman durmuş olur.

Not: 7 delik aynı zamanda insanın kafasındaki 7 deliğe işarettir. 7 delik tasavvufta nefsin 7 mertebesine işarettir.
"Ney"in içi her şeyden boştur. Yalnız Aşkın nefesi ile doludur. Arif de her nevi kin ve düşmanlıktan uzaktır. Kalbi Rabbani Aşkın Sevdası ile bezenmiştir
Neyin insan sesine en yakın ses çıkartan enstrümandır ve üflendiği zaman "Hu" sesini andıran bir ses çıkartır. "Hu' Allah demektir. Bu sayede ney İnsanın Allah'a yakarışonda aracı olur.
Neyi gibi uhrevi bir sazın, maneviyatla hiç alakası olmadan icrasının çok basit olduğunu söyler, neyzenlerin, gönül alemlerini marifetullah denen ilahi bilgiyle doldurmalarını önemle tavsiye ederdi.

Cenabı Allah'ı içten seven ona aşk derecesi ile bağlı olan neyzende, ilahi ses ve nağmelerin o zaman tesirli çıkarak hem kendilerine hem de dinleyenlere tesir edeceğini söylerdim
Ney çalgısına ait elimizdeki en eski bulgu milattan önce 2800-3000 yıllarından kalan bugün Amerika'da Philedelphia Üniversitesi Müzesi'nde sergilenen neydir. Çalgının o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır
Kendileri gece yarısından sonra sabaha karşı kalkarak ibadet ve zikirler ile meşgul olur, sabah namazından sonra da bahçedeki 200 civarındaki gülü sulayıp bakar ve güneş doğduktan epey sonra yatıp öğleye kadar istirahat eder, yemeğini yedikten sonra da radyoya Öğle arası programlarına katılmak için giderdi. Yetiştirdiği güllerden Radyodaki eş dost ve sevdiklerine hediye eder Radyo camiası ve tanıdıklarının yanında "Gül Baba" ismi ile tanınırdı
Hazreti Mevlana'ya göre musiki Allah'ın lisanıdır. Yüce yaratıcı Bezm-i Elestte ruhlara musiki ile seslenmiştir. Bu sebepten hangi milletten hangi dilden olurlarsa olsunlar insanlar Musiki ile aynı duyguları paylaşabilirler.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Sencer Derya
Unvan:
Neyzen
Doğum:
Ödemiş, İzmir, 1937
Ölüm:
Ödemiş, İzmir, 17 Kasım 2009
1937 yılında Ödemiş'te Türk musikisini seven bir aileden dünyaya geldi. 1951 yılında musikimizle alakalandı. Tire Mevlevihanesi'nde yetişmiş, babasının dostu Mevlevi Şükrü ULUGÜVENÇ (şükrü dede 1878-1960) kendisine ney üflemeyi öğretti. Mehmet SENGÜN'ün teşvikiyle Ödemiş Musiki Derneği hocalarından Kemani Rıza KARHAN'dan ve Udi Mustafa KARAKAYA'dan makam, usul ve nota öğrendi. Fasıl geçti. 1957-1960 senelerinde Ankara Radyosu neyzenlerinden Şevki SEVGİN'den (1893-1969) de tekrar ney hususunda ciddi meşk, tavır ve üslup öğrendi. Ayrıca Ankara Radyosu neyzenlerinden Hayri TÜMER'den de yararlandı. Ankara'da bu yıllarda Tanburi Akın ÖZKAN, Kemani Yücel AŞAN'la Riyaset-i Cumhur Alayı Korosu'nda bulundu. Musiki bilgini Rauf YEKTA Bey'in kendisi gibi bilgin torunu Yavuz YEKTA'dan musiki tarihi, müzikoloji, nazariyat ve eski edvarların asıllarını tetkik etti ve musiki formlarımız genel musiki kültürü bilgisinden faydalandı. Diş doktoru Sadi TAVLAN'dan ney'de değişik perde yerleri ve transpoze hakkında perde bilgilerinden istifade etti.

1960'dan sonra amatör olarak bir çok koro ve derneklerde musiki çalışması yaptı. İzmir'de Dr. Ayhan SÖKMEN korosunda 1985 yılına kadar neyzen olarak icraatlara katıldı. Çanakkale Seramik Fabrikası yan kuruluşu olan Çan Musiki Derneğinin 1987'den sonraki çalışmalarına neyzen olarak katıldı. 1959 yılından 1992 yılına kadar 33 yıl Konya'daki Beynelminel Mevlana'yı Anma İhtifat Törenlerine katıldı.

Muhtelif aralıklarla yurt dışında bulundu. Hollanda'ya ders vermek amacıyla öğretim görevlisi olarak beş defa gitti. Hollanda resmi televizyon kanalında iki sefer ve yerel televizyon kanallarında da dört sefer tanıtıcı televizyon programlarında bulundu. İki sefer aralıklarla Almanya'da Kanal Avrupa'da televizyon programında uzun tanıtıcı ney ve röportajları oldu. Almanya ve İtalya'nın Roma ve Verona şehirlerinde müziğimizi tanıtıcı ve sevdirici programlar yaptı. Ayrıca Fransa'da Paris'in banliyölerinde Belçika ve Danimarka'nın Kopenhag şehirlerinde küçük konserler verdi ve tanıtıcı programlara katıldı. Makedonya'da Üsküp Televizyonu ve Tetova radyolarında da müziğimizin tanıtılmasına katkıda bulundu. İzmir ve civarında küçük kalabalık topluluklara sayısız konserler vermiştir. 15 seneden beri de İzmir'de ney ve musikimizi sevenlere ders vermektedir.

Musikiyi ve neyzenligi amatör olarak yaptı. Daha çok ney'in en iyi yapımcısı ve ney açıcısı olarak tanınır. Türkiye radyo ve televizyonlarında yetişmiş üç talebesi ayrıca tevsik edip yönlendirdiği pek çok ney talebeleri vardır.

Ney üflemesi eski stil ve eski tarza uygundur. Ayrıca hali hazırda Ödemiş'de müzik aletleri satan bir dükkanı vardır.

Evli ve beş çocuk babasıdır. Ney ve musikimizi öğretmeyi ve kendi kültürümüzü yaymayı kendisine meslek ve zevk edinmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 1 okur okuyor.
  • 2 okur okuyacak.