V. V. Barthold

V. V. Barthold

Yazar
8.7/10
15 Kişi
·
64
Okunma
·
20
Beğeni
·
1086
Gösterim
Adı:
V. V. Barthold
Tam adı:
Vasiliy Viladimiroviç Barthold, Wilhelm Barthold
Unvan:
Rus Tarihçi
Doğum:
Saint Petersburg, Rusya, 15 Kasım 1869
Ölüm:
Leningrad, Rusya, 19 Ağustos 1930
Wilhelm Barthold veya Vasiliy Vladimiroviç Bartold (Rusça: Василий Владимирович Бартольд) (d. 15 Kasım 1869, Sankt Petersburg - ö. 19 Ağustos 1930) bir Rus ve Sovyet doğubilimci ve tarihçidir.

Petersburg Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve 1918 yılından 1921 yılına kadar Petersburg Antropoloji ve Etnografya Müzesi'nde yönetmenlik yapmıştır.

Barthold, Batı Orta Asya tarihi, İran, Arap Halifeleri, İslam ve Doğubilim tarihi ile ilgili önemli araştırma ve çalışma yapmıştır. 1926 yılında Türkiyat Enstitüsü'nün çağrısı üzerine İstanbul'da Orta Asya tarihi hakkında dersler vermiş ve bu dersler kitap olarak 1927 yılında "Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler" adıyla İstanbul'da basılmıştır. Barthold'un İstanbul'da verdiği derslerin bu kitabı 1935'te Almancaya, 1945'te Fransızcaya, 1968'te Rusçaya çevrilerek basılmıştır.

Eserleri
Turkestan Down to the Mongol Invasion (London: Luzac & Co) 1928 (Trans. T. Minorsky & C.E. Bosworth) (İngilizce)
A Short History of Turkestan (1920) in Four Studies on the History of Central Asia (Leiden: E.J. Brill) 1956 (Trans. V. & T.Minorsky) (İngilizce)
An Historical Geography of Iran (Princeton: Princeton University Press) 1984 (translated by Svat Soucek; edited by C.E. Bosworth) (İngilizce)
Собрание сочинений (Москва: Издательство Восточной литературы) 1963-77 9 Vols.
Отчет о поездке в Среднюю Азию с научною целью (С.Пб.: Тип. Имп. Академии Наук) 1897
История культурной жизни Туркестана (Москва: Изд. Академии наук СССР) 1927
Работы по исторической географии (Москва: Изд. фирма «Восточная литература» РАН) 2002
Türkler, yeni doğan çocuk hakkında "Erkek mi, kız mı?" diyecek yerde "Börü mü, tilki mi?" diye sorarlardı.
Timur, Türk tebaasının manevi işleri hakkındaki titizliğini, büyük Müslüman Türk azizi Ahmed Yesevi'nin türbesi üzerine muazzam bir bina yaptırarak göstermiştir.
Karluklar hakkında Kaşgarlı Mahmut bunların göçebe bir kavim olduğunu ve Oğuzlar gibi bunların da "Türkmen" diye isimlendirildikleri hakkında kısaca bilgi vermekle yetiniyor.
Grek kaynaklarından öğrendiğimize göre, Türkler daha VI. yüzyılda Doğu Avrupa'ya gelmişler ve Kerç Boğazında Bosphorus adlı Bizans şehrini kuşatmışlardı.
Kıpçaklar Sırderya'da Harizm'e komşu topraklarda bile XII. yüzyılın sonuna kadar Müslümanlığı kabul etmemişlerdi; genel olarak İslamiyet Moğol akınına kadar henüz Türk çoğunluğunun dini değildi ve Karahanlı ve Selçuklu devletlerinin sınırları dışında pek yayılmamıştı.
Uluğ Bey'in rasathânesi kurucusunun ölümünden sonra çalışmalarını kesmiştir. Onun biricik öğrencisi ve ilim arkadaşı Ali Kuşcu Semerkand'dan ayrılarak, 879(1474) yılında İstanbul'da ölmüştür. Ali Kuşçu'dan başka Kadızâde'nin torunu Meryem Çelebi de Uluğ Bey'in eserlerinin yorumcularındandı. Fakat İslâm astronomisi Uluğ Bey'den sonra hiçbir ilerleme kaydetmedi. Uluğ Bey'den sonra gerçek astronomi bilginleri ortadan kalkmışlar ve onların yerini camilerdeki muvakkitler(takvim düzenleyenler) almışlardır.
V. V. Barthold
Sayfa 138 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Karahanlılar kendilerini efsanevî Turan padişahı Afrasyab'a nispetle Âl-i Afrasyab diye nitelediler. Halbuki bu terkipli nitelemenin yapısı hiç de Türkçe değildir. Yalnız şimdi Kaşgarlı Mahmud'dan öğreniyoruz ki Türkçe şarkılardaki Alp Tunga adlı kahraman Afrasyab'la aynı kişi diye telâkki olunmuş imiş.
Tarihte önceleri Budist veya Hristiyan iken, sonradan o dini bırakıp Islamiyet'i kabul eden kavimlerin örnekleri çoktur. Fakat bunun tersi yani önceleri Islâm olup da sonradan Hristiyan veya Budist olmuş hiçbir kavim görülmemiştir.
Timur Türkçeden başka Farsça biliyor ve gerek din olarak İslamiyet hakkında gerek Müslüman ilim ve sanatı hakkında bir fikre sahip bulunuyordu.
276 syf.
·Puan vermedi
"Hiçbir milletin tarihini Türkler olmadan yazamazsınız."

İncelememe Barthold'un bu güzel sözü ile başlamak istedim.
Kitabın yazarı Barthold'dan bahsetmek gerekirse; kendisi Rus kökenli olup tarih ve Türkoloji alanında önemli çalışmalar yapmış, kıymetli bir isim.

Barthold'un eserinden bahsetmek gerekirse, eser, genel olarak bütün Türk kavimlerini anlatmaya çalışıyor; kitabın içerisinde her bölüm "ders" adı altında isimlendirilmiş. Bunun sebebi de kitapta anlatılanların, Barthold tarafından daha önceden ders şeklinde anlatılmasıdır. Yani Barthold 12 ders sürecek kadar bir Türk tarihi dersi vermiş ve bu daha sonra kitap haline getirilmiş. Ayrıca bu dersleri 1926'da Istanbul Darul-fünûnunda vermiştir.

Kitabın içeriğine değinmek gerekirse, Göktürk Kağanlığı'ndan başlayarak; Uygurlar, Kırgızlar, Karahanlılar, Harezmşahlar gibi Türk devletlerinin tarihine değinirken, Cengiz Imparatorluğu, Timur Hanlığı, Altın-orda Devleti, Babür Imparatorluğu gibi Türk-Moğol kökenli devletlerin tarihinden de bahsediliyor.

Sindirerek okunduğunda daha faydalı olacağını düşündüğüm bu kıymetli eseri tarih bölümü okuya, tarihe ilgisi olan arkadaşlara tavsiye ederim, keyifli okumalar dilerim.
50 syf.
·1 günde·7/10
Eser ünlü tarihçi Wilhelm Barthold'un 1926-27 yıllarında Taşkent'te verdiği altı dersin kitaplaştırılmış hali. Bu altı derste Barthold Türkistan'da bulunan göçebe Türk kavimlerinin tarihine kısaca değinmiştir. Özellikle Kırgız ve Kazak tarihine yoğunlaşmıştır. Eserin dili oldukça akıcı. Konunun uzmanlarını pek tatmin edecek bilgiler içermese de alana yabancı ve o bölgenin tarihi ile ilgilenen kişilerin okumasını tavsiye edeceğim bir eser.
608 syf.
·Puan vermedi
"Cengiz Han 1227 de Geberdiğinde 72 yaşındaydı haliflerine silah kuvvetiyle kazanılmış geniş bir imparatorluktan başka teşkilatının esas ilkelerinize bırakıyordu. "
Neyse Kitap Moğol istilasına kadar Türkistan Topraklarında kurulan devletlerin Durumunu anlatıyor Gerçi 524 Sayfa olan kitap Kısa özeti Türk Devletlerinin. Tarihi devir Tarihçilerin yani kaynakları Özellikle Uzun uzadıya anlatmış barthold bundan sonra Bölgenin coğrafi Özelliklerini de Anlatan yazar 12. Yy. A Kadar Orta asyanın durumunu Harezmşahlar ve Moğolların Savaşlarını anlatıp Cengiz hana geçiyor. Cengizin asıl ismi Temuçin ve Orta asyada Nasıl Katliamlar yaptığını," Buraya dikkat "yumuşak bir dille anlatıyor. Vahşi den Daha vahşi Moğol Ordusunu Sanki Çok İyi işler yapmış gibi yumuşak bir anlatımla anlatmak Ancak bu kadar olur... Yani kısaca Okunacak bir Kitap orta asya ile ilgilenenler için kaynak bir kitap bana göre eksiklerini anlatmaya çalıştım.. Tavsiye ederim okuyunuz Efendim.
276 syf.
·13 günde·Beğendi·10/10
Kitap, Atatürk tarafından Türkiye'ye davet edilen büyük Türk Tarihçisinin derslerinden oluşan makaleleri içermektedir.

Türk Tarihi hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu nedenle okunmasında fayda vardır.
276 syf.
·Beğendi·10/10
Barthold’ün İstanbula daveti üzerine vermiş olduğu derslerden, 1927’de kitap haline getirilmiş muazzam bir eser. Ancak kitabı önemli kılan bir çok tarihçimize göre Barthold’ün Türkolojinin en önemli isimlerinden biri olmasıdır.

V. V. Barthold

Yazarın biyografisi

Adı:
V. V. Barthold
Tam adı:
Vasiliy Viladimiroviç Barthold, Wilhelm Barthold
Unvan:
Rus Tarihçi
Doğum:
Saint Petersburg, Rusya, 15 Kasım 1869
Ölüm:
Leningrad, Rusya, 19 Ağustos 1930
Wilhelm Barthold veya Vasiliy Vladimiroviç Bartold (Rusça: Василий Владимирович Бартольд) (d. 15 Kasım 1869, Sankt Petersburg - ö. 19 Ağustos 1930) bir Rus ve Sovyet doğubilimci ve tarihçidir.

Petersburg Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve 1918 yılından 1921 yılına kadar Petersburg Antropoloji ve Etnografya Müzesi'nde yönetmenlik yapmıştır.

Barthold, Batı Orta Asya tarihi, İran, Arap Halifeleri, İslam ve Doğubilim tarihi ile ilgili önemli araştırma ve çalışma yapmıştır. 1926 yılında Türkiyat Enstitüsü'nün çağrısı üzerine İstanbul'da Orta Asya tarihi hakkında dersler vermiş ve bu dersler kitap olarak 1927 yılında "Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler" adıyla İstanbul'da basılmıştır. Barthold'un İstanbul'da verdiği derslerin bu kitabı 1935'te Almancaya, 1945'te Fransızcaya, 1968'te Rusçaya çevrilerek basılmıştır.

Eserleri
Turkestan Down to the Mongol Invasion (London: Luzac & Co) 1928 (Trans. T. Minorsky & C.E. Bosworth) (İngilizce)
A Short History of Turkestan (1920) in Four Studies on the History of Central Asia (Leiden: E.J. Brill) 1956 (Trans. V. & T.Minorsky) (İngilizce)
An Historical Geography of Iran (Princeton: Princeton University Press) 1984 (translated by Svat Soucek; edited by C.E. Bosworth) (İngilizce)
Собрание сочинений (Москва: Издательство Восточной литературы) 1963-77 9 Vols.
Отчет о поездке в Среднюю Азию с научною целью (С.Пб.: Тип. Имп. Академии Наук) 1897
История культурной жизни Туркестана (Москва: Изд. Академии наук СССР) 1927
Работы по исторической географии (Москва: Изд. фирма «Восточная литература» РАН) 2002

Yazar istatistikleri

  • 20 okur beğendi.
  • 64 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 163 okur okuyacak.