Okullar da;
"Din yerine Kültürü"
"Ahlak yerine Bilgisi" ögretildiğinden,
Namaz kılıp yalan söyleyen, Oruç tutup haram yen bir nesil türedi.

Ceylan Mumoğlu, Diriliş'i inceledi.
18 Mar 21:38 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Dirilmə" romanı Lev Tolstoyun yarım əsrlik yaradıcılıq fəaliyyətinin yekunu, son monumental bədii əsəridir. Qısa olaraq xatırladım ki, müasirlərinin yazdığına görə, L. Tolstoy son əsərini F. Dostoyevskinin "Ölü evdən qeydlər" əsərini təkrar oxuduqdan sonra yazmışdır. Beləliklə, xalq fikri əsas götürülmüş "Hərb və sülh", ailə problemi əsas götürülmüş "Anna Karenina" romanlarından "Diirlmə" romanına qədər (əsas fikri insan və cəmiyyət) gərgin ideya axtarışlı uzun zaman keçmişdir. Bu zaman ərzində Rusiya cəmiyyətində cərəyan edən hadisələr, proseslər də dəyişmiş, kəndlilərin torpaqsızlaşması, yoxsullaşması və kapitalizmin gücü artmışdı.
️Roman haqqında məlumatları incələyəkən romanın real hadisədən təsirlənərək yazılması faktına rast gəldim. Andlı məhkəməsinin üzvü (prisyajnı iclasçı)aldadıb atdığı qadını məhkəmədə görür, günahını yumaq üçün həmin xanımla evlənmək istəyir, ancaq o qadın həbsxanada vəfat edir. Amma romanı oxuyanar artıq bilirlər ki, roman başqa süjet xətti əsasında yazılıb.
Tolstoy romanın ərsəyə gəlməsinə on ilini (düşünmək və yazmaq) sərf etmişdir. Özü roman haqqında belə yazırdı: "Mən romandan məmnunam, çünki orda uzun müddət məni məşğul edən şeyləri demişəm". Yazıçı həmçinin son romanını milyonlarla oxucuya ünvanlanmış "yığılmış məktub" adlandırırdı.
️"Dirilmə" romanı nəşr olunan zaman müəllifin digər əsərləri kimi bu qədər səs-küylə və maraqla qarşılanmamışdır. Hətta araşdırmalarda bir neçə min tirajla satıldığı qeyd olunub. Çarizm də bu əsərdən ehtiyat edirdi. Senzuranın əsərdən çıxardığı hissələr var idi. Bu roman çap edildikdən cəmi 6 il sonra 1905-ci il inqilabı baş verdi. Tolstoy cəmiyyətin böhranlı vəziyyətini yazmaqla rus inqilabının uzaqda olmadığını öngörmüşdü.
Tolstoy dünya ədəbiyyatına və mənəviyyatına böyük təsir göstərib və bu təsir bu gün də davam etməkdədir. "Dirilmə" romanı da digər möhtəşəm əsərləri kimi həm bədii süjet cəhətdən, həm də siyasi-iqtisadi, fəlsəfi, sosioloji və psixoloji məsələlərə böyük yazıçının özünəməxsus yanaşması ilə diqqəti cəlb edir.
"Dirilmə" romanında çar Rusiyası dövründə məhkəmələrdəki ədalətsizlikləri, həbsxanalardakı qanunsuzluqları, özbaşınalıqları, katorqa və sürgünləri, məşəqqətli Sibir həyatını öz kəskinliyi ilə və ifşaedici qüdrətilə təsvir edir.
️Romanın süjetinə görə Tolstoy dirilmə prosesini iki obrazın nümünəsində göstərib. Nexlyudovun Katyuşa Maslovaya qarşı günah işləməsindən sonra duyduğu dirilmə ehtiyacı və Katyuşa Maslovanın bütün insanlığa nifrət hissindən sonra katorqada ruhunun dirilməsi.
Yazıçıya görə nə qədər ki, Nexlyudov öz günah hissindən və Maslova da nifrət hissindən azad ola bilməyiblər, deməli, ruhları ölüdür.
Əsərin əvvəlində insanların ikili təbiətdə olması haqqında yazıçının ustalıqla təsvir etdiyi "üç öpüş" səhnəsiylə oxucuya mesaj göndərməsi diqqətimdən yayınmadı. "O, qızı bir də haqlayıb yenə qucaqladı və boynundan öpdü. Bu öpüş artıq, - biri yasəmən kolunun dalında, biri də bu gün səhər kilsədəki ilk iki öpüşdən tamamilə başqa cür öpüş idi. Bu dəhşətli idi və qız da bunu hiss etdi" (səh. 70).
Gördüyümüz kimi burda Nexlyudovun heyvani tərəfinin aktiv olduğu səhnədir və günah işlənməsinə itələyən səbəb də məhz bu idi. Etdiyi günahı unutmaqla insan ruhunu sanki yuxuya verir, ancaq bununla daha ağır mənəvi əzaba düçar olur. Bu əzab günlərin bir günü şimşək kimi çaxaraq sahibini qəflət yuxusundan oyadır, ona təmizlənmək ehtiyacını xatırladır. Günahdan təmizlənmə ehtiyacı elə bir qüclü qüvvədir ki, hətta Nexlyudovu var-dövlətdən, malikanədən, öz nişanlısından imtina edərək Katyuşa Maslovanın dalınca Sibirə qədər "sürünməyə" məcbur edir.
️Eyni zamanda Katyuşa Maslova obrazı da dirilməyə gedən yolda əzablarla qarşılaşır. Katyuşa Nexlyudov tərəfindən aldadılır, buna baxmayaraq ümidini itirmir, onu gözləməyə davam edir. Nexlyudov isə nəinki qayıtmaq, öz kefli halından geri qalmırdı. Bu səhnəni romanda yazıçı təsirli təsvir edib. Katyuşa Nexlyudovun yaxındakı dəmiryol stansiyasından qatarla keçəcəyini öyrənir, axşamın qaranlığından bir kəndli oğlan uşağı ilə (filmdə qız uşağı olur) stansiyaya gəlir. Nexlyudovu işıqlı bir vaqonda öz yoldaşları ilə düyib-gülən vəziyyətdə görür. Bu səhnə Katyuşaya ağır psixoloji zərbə vurur. Katyuşa qərar verir ki, özünü bir növbəti qatrın altına atsın (maraqlıdır ki, qatarın altına atılmaq səhnəsi yazıçının "Anna Karenina" əsərində də var. Düşünürəm ki, bu hadisə Tolstoyun şüuraltında dərin iz buraxan hadisə olub, bəlkə də belə bir hadisəni həyatda canlı müşahidə edib). Lakin Katyuşanı özünü qatarın altına atmaqdan bətnində tərpənən körpəsi xilas edir və onlar evə geri qayıdırlar. Hamilə olduğunu biləndə isə qadınlar onu evdən qovurlar. Bundan sonra Katyuşanın daha əzablı günləri başlayır, uşağı ölür, özü də xəstəlikdən güclə sağ qurtarır və insanlığa nifrət edir. Katyuşa nifrət etməklə qalmır, əl əməyi ilə dolanmağı çətin hesab etdiyi üçün həyatda qalmağı asan yolla həll edir. Katyuşanın insanlara qarşı tüğyan edən nifrət hissini katorqada dustaq Simonsona olan sevgisi xilas edir. Onun da dirilməsi belə baş verir.
️Romandan ən çox təsirləndiyim səhnə:
Nexlyudovun günahdan təmizlənə bilməsi üçün hər dəfə gündəlik tutub yeni həyata başlayacağına söz verməsi və yazdıqlarına əməl edə bilməməsi. Bu səhnə mənə "Aydınlanma səyahəti"ndə yazdığım və inandığım bir həqiqəti xatırlatdı: "Digər canlılardan fərqli olaraq təkcə insan varlığını sürdürə bilmək üçün ağlının gücü ilə sona qədər bələdçilik etməlidir, ustalaşmalıdır (səh. 11)".
Romanda - "O dua edir, Allaha yalvarırdı ki, ona kömək etsin, varlığına daxil olub onu təmizləsin, halbuki onun yalvarıb istədiyi şey artıq olmuşdu. Onun daxilində olan Allah şüurunda oyanmışdı" (səh. 116).
️Tolstoy və Dostoyevski haqqında monumental əsərin müəllifi D.S. Merejovski "Dirilmə" romanını "dahinin intiharı" adlandırmışdır. Bu "intihar" Tolstoyun "Dirilmə" əsərində təklif etdiyi dünyanı diriltmək üsullarının dini utopiya olması məsələsinə işarə idi.
Həyat isə ziddiyylətlərlə doludur. "Dirilmə" əsərindəki dirilmə üsulları kiminə görə dini utopiya, kiminə görəsə həqiqətən də günahlardan, mənəvi tənəzzüldən xilas yoludur. Tərcih fərdə görə dəyişir.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində “Dirilmə” romanı əsasında iyirmidən çox film çəkilmişdir. Mən onlardan birini 1960-cı ildə rejissor Mixail Şveytser tərəfindən ekranlaşdırılmış romanla eyni adlı iki seriyalı "Dirilmə" filmini izlədim. Məsləhətli filmdir, bir şeyə diqqət etdim ki, romandakı diaqlolarla filmdəki dialoqlar tamamilə eynidir.
http://cinema.mosfilm.ru/...resenie/voskresenie/
Xoş mütaliələr! ️
@mumogluceylan

Günel Həsənova, Budala'yı inceledi.
16 Mar 23:47 · Kitabı okudu · 17 günde · Beğendi · 10/10 puan

Dünya ədəbiyyatı müxtəlif xalqların ədəbiytat nümunələrini özündə birləşdirir. Rus ədəbiyyatı da bunlardan biridir. Dünya ədəbiyyatını sözsüz ki, rus ədəbiyyatsız təsəvvür etmək nəinki olmaz, hətta qeyri-mümkündür. Bir düşünək Tolstoyun “Hərb və Sülh”-ü, “Anna Karenina”-sı, Bulqakovun “Master və Marqarita”-sı, “İt ürəyi”, Puşkinin “Yevgeni Onegin”-I, Turgenevin “Atalar və oğullar”-I, Qoqolun “Müfəttiş”-i, Çexovun hekayələri, Dostoyevskinin istisnasız bütün əsərləri və s. olmadan bir ədəbiyyat təsəvvür etmək mümkündür mü? Bir inkişaf mümkündür mü? Sadalanan bütün əsərlərdən, yazıçılardan xeyli yazmaq mümkündür. Ancaq son günlərdə oxuğum Dostoyevskinin “İdiot”əsərindən yazmaq istədim. Dostoyevski bütün zamanların psixoloji roman janrının zirvəsi sayılacaq əsərlər yazıb və 150 ildən çoxdur ki, bu əsərlər oxunur. Dostoyevski oxumaq asan, ancaq onu başa düşmək çox qəlizdi. Sözləri, ifadələri, cümlələri sindirə-sindirə oxumaq tələb olunur. Tələsmədən məsələ 1 kitab bitirmək deyil də, o kitabı başa düşməkdir onu anlamaqdır. Yazıçı tam mənası ilə əsərdə ixtiyarı öz əlində saxlamır, o aydın bir yerdə əlindən tutur səni qaranlıqlara doğru aparır, ən dərinə, ən bilinməzə sonra əlini buraxır və səndən öz yolunu özünün tapmağını tələb edir. Sən o qaldığın yedə dayanıb tərpənməyədə bilərsənn, yola davam edib, azada bilərsən, yada yolu tapıb aydınlığada çıxa bilərsən. Yazıçı bu seçimi sənə buraxır. Bir neçə əsərin oxuduqdan sonra artıq öz yolunu tapmaq o qədər də çətin olmur. Həmişə düşünmüşəm ki, niyə Dostoyevski oxudulmur? Niyə insanı bir addım irəli götürə biləcək əsərlər bizə lap gənc yaşlardan təlqin olunmur? Niyə bunları oxumağı bizim öhtəmizə buraxırlar? Ya yolumuz bu əsərlərdən keçməzsə, ya bizə daim təlqin edilən ucuz ədəbiyyatın içində boğulub qalarsaq? Cavab çox sadədi. Bütün zamanların ən dəhşətli germəyi “İNSANLAR İNKİŞAFDAN QORXURLAR”, “ İNSANLAR YIXILAN KÖHNƏ DİVARLARIN YERİNDƏ ÇİÇƏKLİ BAĞÇALAR YARADILACAĞINDAN QORXURLAR” Dostoyevski oxumadan ölsəz çox şey itirəcəksiz  4 il öncə “Cinayət və cəza”-nı oxuduqdan sonra ağlımda o qədər suallar yaranmışdı ki, daha öncə hansısa kitabı oxuyarkən bu qədər sualları öz-özümə verdiyimi xatırlamıram. “ Niyə, bütün əsər boyu peşman olmayan Raskolnikov sonda peşman oldu?” “ O, müsbət qəhrəmandı?” və s. bu tipdə suallar. “Cinayət və cəza” xoşbəxt sonluqla bitən ən gözəl əsərlərdəndir.
Yazıçının digər əsəri psixoloji eşq romanı sayılan, yazıçının da çox sevdiyi hesab olunan “İdiot”dur. Əsəri ilk dəfə oxuyanda davam edə bilməyib yarımçıq buraxmışdım. Yenidən əsəri oxuyanda belə bir əsəri yarımçıq buraxdığıma inana bilmədim. Necə belə bir səhv etmişdim?! Anladım ki hər hadisənin olduğu kimi, hər əsərin də öz zamanı varmış və 4 il öncə o zaman deyilmiş.
Bu roman Dostoyevskinin digər romanlarına nisbətən daha axıcıdır. Əsəri oxumadan öncə Dostoyevskinin həyatı haqqında qlsa araşdırma aparsaz daha yaxşı olar, çünki romanda yazıçının həyatına dair bir çox hadisə yer almışdır. Və bu hadisələrin bu cür ustalıqla ifadə olunması məhz yazıçının həmin situasiyanı yaşaması ilə əlaqədardır. Əsərin qəhrəmanı Dostoyevski kimi epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən knyaz Mışkindir. Əsər knyaz Mışkinin mualicə üçün getdiyi İsveçrədən Peterburqa qayıtması ilə başlayır. O onu əhatə edən cəmiyyət üçün yaddır, hamı kimi deyil, onlardan tamamilə fərqlənir ona görə də hamı onu ilk zamanlar axmaq hesab edir və bunu onun xəstəliyi ilə əlaqələndirirlər. Halbuki knyaz, ancaq yüksək mənəvi keyfiyyəti ilə digər insanlardan fərqlənir. Hər nə qədər ilk vaxtlar knyaz onu əhatə edən cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmasa da onunla ünsiyyət qurduqdan sonra insanların fikri dəyişir.
Məlumdur ki, yazıçı epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkmişdir, həmçinin knyaz Mışkin də bu xəstəliyə mübtəladır. Yazıçı xəstəliyin şiddətləndiyi dövründə qəhramanın şüuru vəziyyətinin adi vaxtlara nisbətən daha yüksəldiyini, hissiyatının, ağlının, süurunun daha fəal olduğunu ifadə edir. Lakin bu çox qısa zammanda hətta bir neçə saniyədə baş verir, lakin əsərin qəhrəmanı bunun daha uzun olmasını arzulayır. İnsan oxuyarkən düşünür ki, yazıçının yazdığı əsərlər məhz bu qısa zamanların məhsuludur.
Əsərdə Dostoyevski və Turgenev arasında münasibətlərə də incə göndərişlər var. Nihilizm, liberalizm haqqında danışarkən məhz nəyə işarə etdiyini anlamamaq mümkün deyil.
Əsərdə yazıçının edam cəzasına məhkum edib, son anda əhv edilərkən yaşanılan psixoloji gərginlikıərdən də bəhs olunur. Yazıçı 1849-cu ildə Petraşevskinin dərnəyində iştirak edir və orada Vussarion Belinskinin “Qoqola məktub”-nu oxuyur. Buna görə də edan cəzasına məhkum edilir, lakin çar son anda onu əhv edir və edamın həbs cəzası ilə əvəz edilməsini əmr edir. Yazıçı bundan sonra 4 il Omsk həbsxanasında 6 il isə sürgündə olmuşdur. Son anda edam olunmaqdan canını qutaran yazıçının yaşadığı psixoloji gərginliyin bədii portreti çox incəliklə işlənmişdir ( bu hissəni oxuyarkən Dostoyevskinin edam cəzasına məhkum olunduğunu bilmirdim, düşündüm ki yaşamadan bu gərginliyi necə ifadə etmək mümkündür?!)
Digər əsərlərdə olduğu kimi bu əsərdə də yazıçı sosializmə bir bəla kimi baxır, onu katolikliklə eyniləşdirərək bunun minlərlə can hesabına başa gəldiyini və xalqın rifahından daha çox şəxsi rifaha xidmət etdiyini göstərməyə çalışır. Yenə bir Dostoyevski ənənəsi olaraq ruslar və provaslıq çox şirirdilir.
Əsər eşq romanı olsa da əmin olun ki, oxuduğunuz zaman sizə çox sey qatacaq. Dərin düşünməyinizə səbəb olacaq. Hadisələrin sürətli və gözlənilməz şəkildə cərəyan etməsi, xarakterlərin düşüdüyü vəziyyətlərə psixoloji baxış əsəri daha da maraqlı etmişdir. Mütləq oxunması lazım olan əsərlərdəndir.

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 16 Mar 20:34 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Nikolay Petroviç, Arkadiy’in bir omzuna bir dizine dokuna-
rak: “Eh artık sonunda üniversiteyi bitirdin! Şimdi de evimi-
ze döndün işte!” diyordu. “Çok şükür!”
Arkadiy bütün varlığını saran, içten, çocuksu bir sevince
rağmen, bir an önce sözü heyecanlı konulardan günlük ko-
nulara getirmek istiyordu:
“E, amcam nasıl? İyi ya?” diye sordu.
“İyi. O da benimle birlikte seni karşılamaya gelmek isti-
yordu ama, sonradan nedense vazgeçti.”
Arkadiy: “Beni çok bekledin mi?” diye sordu.
“Evet, hemen hemen beş saat kadar.”
“Benim iyi yürekli babacığım!”
Arkadiy çevik bir hareketle babasına doğru dönerek onu
yanağından öptü.
Nikolay Petroviç hafif hafif güldü.
“Sana öyle güzel bir at hazırladım ki!” diyordu. “Görecek-
sin! Odanın duvarları da kâğıtla kaplandı.”
“Bazarov’un yatacağı bir oda var mı?”
“Ona da bir oda buluruz.”
“Çok rica ederim babacığım, ona karşı iyi davran. Onun
dostluğuna ne kadar önem verdiğimi anlatamam sana.”
“Onunla yeni mi tanıştınız?”
“Evet yeni tanıştık.”
“Demek bunun için geçen kış onu göremedim. Ne iş ya-
pıyor?”
“Asıl konusu doğal bilimler... Ama, bilmediği şey yok. İle-
ride doktorasını da yapacak.”
Nikolay Petroviç: “Ya! Demek tıp fakültesinde?” dedi.
Bir an sustu. Sonra elini uzatarak: “Pyotr, bu gelenler bizim
köylüler galiba, öyle değil mi?” diyerek gösterdi.
Pyotr efendisinin gösterdiği yöne baktı. Dar köy yolundansıska atlar koşulmuş birkaç araba hızla geliyordu. Her araba-
da gocuklarının önü açık ikişer köylü oturuyordu.
Pyotr: “Öyle, efendim,” dedi.
“Nereye gidiyorlar? Şehre mi, yoksa?”
Pyotr onları küçümseyen bir tavırla: “Şehre gidiyorlar
besbelli... Meyhaneye...” diyerek sanki onun da bu sözü-
nü onaylamasını bekliyormuş gibi hafifçe arabacıya doğ-
ru eğildi.
Ama, beriki kımıldamadı bile; yeni görüşleri benimseme-
yen eski kafalı bir adamdı.
Nikolay Petroviç oğluna doğru dönerek: “Bu yıl köylüler-
le başım dertte!” diye anlatmaya başladı. “Paylarına düşeni
ödemiyorlar. Ne yaparsın?”
“Gündelikle çalıştırdıklarından memnun musun bari?”
Nikolay Petroviç dişlerinin arasından: “Evet!” dedi. “Ama,
onları da kışkırtıyorlar; felaket burada! Sonra daha gerçek
bir çaba da göstermiyorlar, aletleri berbat ediyorlar. Fakat
pek bir yer de sürmediler. Hele bir buğdayı öğütelim... unu-
muz da olacak. Allah Allah! Sen şimdi çiftlik işleriyle mi il-
gileniyorsun?”
Arkadiy son soruya karşılık vermeden: “İşin kötüsü, bi-
zim burada hiç gölge yoktur,” dedi.
Nikolay Petroviç: “Ben evin kuzey yönündeki balkonun
üzerine geniş bir güneşlik gerdirdim,” diye anlattı. “Şimdi
artık yemekleri açık havada yiyebiliriz.”
“Yazlığa çıkmış gibi olacağız desene!.. Her neyse, bunlar
hep boş şeyler. Ama, burada ne hava var! Her bir yan ne gü-
zel kokuyor! Vallahi, bana öyle geliyor ki dünyanın hiçbir
yerinde bizim buralardaki gibi güzel kokular yoktur! Sonra,
burada gökyüzü de...”
Arkadiy birden durdu, yan yan arkaya bakarak sustu.
Nikolay Petroviç: “Elbette sana burada her şey bambaşka
görünecek,” dedi. “Sen burada doğdun çünkü...”

Babalar ve Oğullar, Ivan Sergeyeviç TurgenyevBabalar ve Oğullar, Ivan Sergeyeviç Turgenyev
Ersoy AYDIN, bir alıntı ekledi.
14 Mar 22:51

Delikli Şiir
Cep delik, cepken delik,
Kol delik, mintan delik,
Yen delik, kaftan delik,
Kevgir misin be kardeşlik

Bütün Şiirleri, Orhan Veli Kanık (Sayfa 147 - yky)Bütün Şiirleri, Orhan Veli Kanık (Sayfa 147 - yky)

https://youtu.be/8ERpo027rww

okaber-taboo
Gəl yağışa addım ataq ya da qarışaq buludlara
Gəl ümidvaram sözünü dəyişək olsun unutmaram
Gəl elə bil torpağa girək ki, əbədi yata bilək
Ya da elə bil duaya dönək ki, Allaha çata bilək
Mən geri dönənə qədər bütün ulduzları say demişəm
O qədər dəli oldum qışa yay,noyabra may demişəm
Sən yarımın qasidisən əyləş sənə çay demişəm
Bəlkə tez xəbər gətirəsən yardan gələn ay demişəm
Gəl bu millətə yuxusuzluq dərmanı daddıraq
Gəl elə bir üsyan qaldıraq buranı yandıraq
Mən gözəlliyinə aşiq sən isə Qarabağ olaydın
Mən Müşfiq olaydım sən də Yenə O Bağ olaydın1
Gəl elə bir külək ol kəfənimi cır mənə əs gedim
Ya da şaxta ol beynimi dondur bədənimi kəs gedim
Geri dönməzmi gedən qatar bir dəfə dayanmazmı?
Oyadar xəlq-i-əfqanım qara baxtım2 oyanmazmı?
Biz yolunan saçların əvəzini yolmağa gəlmişik
Biz Xarı Bülbülün haqqını almağa gəlmişik
Mən şəhidəm sən qərənfilim solmağa gəlmişik
Biz tək müharibədə könüllü olmağa gəlmişik
Gəl son cəngavər döyüş təbilini vuranda görüşək
Gəl Turanda3 görüşək ayələrə dönək Quranda görüşək
Gəl əbədi BozQurda dönək ulayaq qiyamətə
Gəl bütün Türkistan Qarabağ üçün ayağa duranda görüşək
Gəl Turanda görşək!

Bir öğretmen tanıyorum ,en güzel öğrenci olan...
Bir yürek tanıyorum, en derinden aşık olan...
Bir ruh tanıyorum, en gerçeği arzulayan...
Bir de ben tanıyorum, hiç olan...

Ne mutlu ki tanıyorum tanıdıkça yeniden tanıyorum ve yeniden yeniden yenide yenid yeni yen ye y...

Günel Həsənova, Şeker Portakalı'ı inceledi.
10 Mar 21:30 · Kitabı okudu · 24 günde · Beğendi · 10/10 puan

Hamı bu kitabı oxuyanda menim kimi duyğulanıb onu deye bilmerem. Ama menim favori kitablarımdan biri oldu. Kitabın yarısına qədər oxuyub ara vermişdim. Bu gün yeniden oxumağa başladım və səhifələr özü özünə gəlib keçdi vaxtın necə keçdiyini hiss etmədim. Həyatımızda baş verən çətin hadisələrin, ağır itkilərin bizi nə qədər incitsə də, həyatdan soyutsa da yenə yaşamağa davam edə biləcəyimizi, ama heç nəyin əvvəlki kimi olmayacağını, bir sözün , bir əşyanın, bir xatirənin bizim unutduğumuz ya da unutmağa çalışdığımız və heç vaxt unuda bilmədiyimiz hər şeyi bizə xatırlatdığını, onun bizi daim izlədiyini, .... , sadə uşaq hissləriylə çox gözəl ifadə edən bir kitab. Çox sevdiyiniz biri varsa, əgər bu kitabı oxumuyubsa bu kitabı mütləq ona hədiyyə etməlisiz.
#
Şimdi acının gerçekten ne demek olduğunu biliyordum... Ayağını bir cam parçasıyla kesmek ve eczanede dikiş atdırmak değildi bu acı, insanın birlikde ölmesi gereken şeydi. Kollarda, başda en ufak güç bırakmayan, yastıkda kafayı bir yandan, öbür yana çevirme cesaretini bile yok eden bir şeydi.
#
Bir kaç gün sonra her şey bitti... Yaşamaya hükümlüydüm... Yaşamaya...