• Babam yazılarında çok fazla dini sohbetlere girmiyordu. Makalelerinde sosyal adaletsizlik üzerinde çok duruyordu. 31 Aralık 1967 tarihli köşe yazısı bunun tipik örneğidir: 'Bayram geliyor diye herkeste yoğun bir hazırlık çabası göze çarpar. 'Bir ay dediğin nedir ki. Ramazan gitti, oruç bitti. Zenginin orucu bitti, fakirin orucu ise yeni başlıyor.'
 • “Bayram geliyor diye herkeste yoğun bir hazırlık çabası göze çarpar. Bir ay dediğin nedir ki, Ramazan gitti, oruç bitti. Zenginin orucu bitti, fakirin orucu ise yeni başlıyor.”
  Abit Dursun
  Sayfa 18 - Berfin Yayınları, 4. Baskı
 • "Yeni Turan'la bireysel aşktan,toplumsal aşka yönelmiş ve aşk kadını/insanını anlatmaktan dava kadınını/insanın anlatmaya geçmiştir."
 • "Halide Edip ilk romanı Heyula'dan itibaren aşkın öznesi olarak anlattığı aşırı duygusal kadınlar,Yeni Turan'dan itibaren yerlerini inandıkları davaya tam anlamı ile bağlanmış kararlı ve tavizsiz kadınlara bırakırlar."
 • "Yayın tarihi itibarıyla Meşrutiyet sonrasındaki hak ve hürriyetlerin elde edildiği ancak alabildiğine kaosun başladığı bir dönemi romanı olarak devri ile ilgili pek çok sosyal izdüşümü taşır."
 • "Halide Edib'in seçimini 'maksadın kızı' olma tarafında yapan kadını Yeni Turan (1913)'da ortaya çıkar."
 • Ne yazık onlara ki çıkarlarına dokunulmadıkça
  doğru yola gitmezler ve Allah’ın kendilerine sunacağı
  nimetleri bilmezler.
  Ne yazık onlara ki kalpleri temiz olmadığı için herkesi
  kötü sanırlar ve günahsıza ve günahkâra bir fark
  gözetmeden kötülük ederler.
  Ne yazık onlara ki duygulu çekingenliği korkaklık,
  samimiyeti yaltaklanma ve yardımı bir baskı sayarlar.
  Ne yazık onlara ki kendilerine açılan saf bir kalbi
  zaaflarından istifade edilecek, istismar edilecek bir
  akılsız sayarlar.
  Onların, geleceği yaratan insanlar arasında yeri
  yoktur.
  Unutulacaklardır.
  Bir gün bütün değer yargıları değişecek ve yargılananlar
  yargıç, eziyet edenler de suçlu sandalyesine oturacaklardır
  ve onlar o kadar utanacaklar, o kadar utanacaklardır ki
  utançlarının ve suçlarının ağırlığı yüzünden ayağa kalkamayacaklardır.
  O zaman, akıllı ya da akılsız bütün ezilenler, yani bizim
  caddedeki insanların çoğu, yani öcü geliyor diye küçükken
  beni korkuttukları çolak ve topal Deli Rüstem ile ben ve
  benimle birlikte bar kızı Leylâ kendisine yüz vermedi diye
  intihara teşebbüs ederek beynine iki kurşun sıkan fakat ancak
  kafatasını delerek alay edenlerden kurtulmak için bütün
  hayatınca yolda kalpak giyerek dolaşmak zorunda kalan
  meyhaneci Hızır ve onunla birlikte ortaokulda kekemeliği
  ve garip mistik düşünceleriyle arkadaşlarının alay konusu
  olan ve şimdi havagazıyla intihar ettiği için ölmüş bulunan
  ve evlerindeki şecere ağacında taze yağlı boyayla yeni
  boyanmış yeşil, titrek bir yapraktan ibaret kalan Ercan ve
  Ercan’la birlikte annesi Rus babası İtalyan olan ve sınıfta ve
  bahçede paltosunu hiç çıkarmayan ve daima gözlüğü ve
  paltosuyla ilkokul birinci sınıf çocuklarıyla top oynayan ve
  gâvur diye ve kambur diye horlanan Altan ve Altan’la birlikte
  zeki ve siyah gözleriyle bana hep muhabbetle bakan
  ve yedi kardeşiyle ve annesiyle ve babasıyla ve teyzesiyle ve
  dayısıyla Evkaf apartmanının en üst katında labirent gibi
  karışık koridorlardaki yüzlerce odadan sadece birinde oturan
  ve sınıf birincisi olduğu halde ilkokuldan sonra elektrikçi
  çıraklığına başlayan Osman ve onunla birlikte bütün
  gülünçlüğüne rağmen aşağılığı sefaletinden ve sefaleti aşağılığından
  ileri gelen mimar Cemil (Uluer) Turan ve Mimar
  Cemil’le birlikte sakat olduğu için hiç yürümeyen ve hep
  altını kirleten ve misafirler görmesin diye ve sosyetik annesi
  rahatsız olmasın diye yaz kış balkonda tutulan ve hep bağıran
  ve altına yapan ve güzel yüzüyle ve akıllı sözüyle beni
  büyüleyen ve balkonda yerde kendini oradan oraya atan zavallı
  Ayhan ve onunla birlikte bodrum katta evdeki yedi ve
  bahçedeki yirmi yedi kedisiyle yaşayan ve kimseye zararı
  dokunmayan ve ölmüş kocasını unutamayan Rus madam
  ve madamla birlikte yirmi iki yaşında veremden ölerek bizleri
  ve ailesini elemlere boğan ve Albay Sait Beyin biricik
  oğlu ve liseden dört defa kovulmuş olup sanatoryumdan altı
  kere kaçan ve yağmurlu bir ilkbahar akşamı hastaneden
  son kaçışında ıslak elbiselerini çıkarmaya fırsat bulamadan
  kanla boğulan Ertan ve onunla birlikte basit bir kamyon şöför
  muaviniyken lastik karaborsasından zengin olarak genç
  yaşında kumar denen illete tutulan ve bu uğurda servetini
  ve dostlarını kaybeden ve karısı ve kızı ve oğlu tarafından
  terkedilen ve meteliksiz kalan ve bir gün bir kahve köşesinde
  kendini vuran ve eski ve samimi aile dostumuz Orhan
  ve Orhan Beyle birlikte, Orhan Beyle birlikte olmaktan muhakkak
  gurur duyacak olan ve elkapısında dünyaya gözlerini
  açıp ve kaderi ve mesleği hizmetçilik olan ve komşumuz
  Saffetlerin üçüncü hizmetçisi Kezban yargıç kürsüsünde
  bulunacağız.
  Mahkemede, suçlu sandalyesinde, bilerek ya da işledikleri
  suçları bilmek zahmetine katlanacak kadar dahi düşünmediklerinden
  bilmeyerek, eziyet eden, hor gören, aşağılayan,
  ihmal eden, aldırmayan, unutan, kötüleyen, alay eden,
  ıstırabı paylaşamayan, insanlar arasına duvarlar çeken, küçümseyen,
  çaresiz bırakan, yalnız bırakan, terkeden, baskı
  yapan, istismar eden, ezen, cesaret kıran, iyilik etmeyen,
  değer vermeyen, kalbi temiz olmayan, doğruyu yanlış gösteren,
  yanlışı doğru gösteren, samimiyetsiz, insafsız, korkutan,
  yanına yaklaştırmayan, başkasının yaşama hakkına
  saygı duymayan ve kendinden memnun olabilmek için her
  davranışı meşru sayan onlar, yani bizim küçük kalabalığımızı
  hava sızdırmayan tabakalar halinde üst üste saran, ne-
  fes almamızı dahi engelleyen, yani mahallemizin bütün bileği
  kuvvetli ve içi boş küçük kabadayıları ve onların büyük
  ortakları, yani esasında sayıca üstün olanlar, yani her zavallıdan
  daima bir rütbe bir kademe bir sınıf yukarıda olanlar,
  yani şekilsiz hüviyetleriyle daima vuran ve kaçınabilenler,
  yani hem ezip hem de ezdiklerini kabul etmeyenler, yani
  bir mertebe aşağıdayken ezilen ve bir derece terfi edince
  ezenler, yani çırağını, birşeyler öğretmesine karşılık her zaman
  döven ve ona insan muamelesi etmeyen ustalar, muavininin
  başına vuran şöförler ve onlarla birlikte memurlarına
  dalkavukluk ettiren amirler, duygusuz amirlerle birlikte
  garsonlara paralarıyla orantılı olarak bağıran müşteriler
  ve kaba müşterilerle birlikte hakkını arayanlara yumruklarını
  gösteren görevliler ve yetkilerini kötüye kullanan görevlilerle
  birlikte bilgisizin bilgisizliğini suratına çarpan ve
  ondan bir kelime fazla bilen bilgiçler, yani öğrenmek isteyen
  herkese eziyet eden öğreticiler ve onlarla birlikte bilgisizlerin
  bilgisizliğine gülen onlardan daha bilgisizler ve cahillerle
  birlikte her değişik davranışa saldıran şekilsiz kalabalık
  ve kalabalıkla birlikte onlara alkış tutanlar ve onlarla
  birlikte her tartışmada en bayağı usullerle haklıyı haksız çıkaranlar
  ve onlarla birlikte her savaşta kazananı tutanlar ve
  onlarla birlikte kimseye zararı olmayan zayıfları ezerek
  kuvvetli olma duygusunu tatmin edenler ve onlarla birlikte
  her zaman ve her yerde her sınıftan ve her ideolojiden ve
  her düşünceden insanlar arasında daima ön safa geçerek aslan
  payını kendilerine ayıranlar ve ayırır ayırmaz insanlarla
  aralarına aşılmaz duvarlar örenler ve böylelerine her zaman
  haklı çıkarıcı bahaneler sebepler yasalar kurallar sınıflamalar
  bulup çıkaranlar yani her zaman insanları insanlardan
  ayıranlar ve onları birbirlerine düşman edenler ve onlara
  körü körüne uyan kalabalıklar ve gerçeği boğanlar ve onlarla
  birlikte insanı bu koca dünyada yalnız bırakarak arka-
  daşlık dostluk sevgiyle uzatacakları sıcak bir elleri olmayanlar
  yani elsiz gözsüz akılsız kalpsiz ve kansız gerçek sakatlar
  yani onlar onlar onlar onlar onlar onlar... karşımıza
  oturacaklar.
  Ve biz onlara diyeceğiz ki:
  Hesaplaşma günü geldi. Şimdiye kadar yalnız din kitaplarında
  yargılandınız. Biz fakirler, zavallılar, yarım yamalaklar,
  bu kitapları okuyup teselli olurken içinizden güldünüz.
  Ve çıkarınıza baktınız. Hatta gene sizlerden, sizin gibilerden,
  büyük düşünürler çıktı ve bu kitapların bizleri uyuşturmak
  için yazıldıklarını ileri sürdüler. Biz zavallılar, ya bu
  düşüncelerden habersiz kaldık, ya da bunları yazanları bizden
  sanarak alkışladık. Yani uyuttular alkışladık, uyandırıldık
  alkışladık. Her ne kadar bugün siz suçlu, biz yargıç sandalyesinde
  oturuyorsak da gene acınacak durumda olan
  bizleriz. Esasında, sizleri yargılamaya hiç niyetimiz yoktu;
  sizin dünyanızda, o dünyayı bizlerin sanıp yaşarken, hepinize
  hayrandık. Sizler olmadan yaşayabileceğimizi bilmiyorduk.
  Ayrıca, dünyada gereğinden çok acıma olduğuna
  ve bizim gibilerin ortadan kaldırılmamasının sizlerin insancıl
  duygularına bağlandığına inanmıştık. Bu çok masraflı
  dünyada bir de bizlere bakmanız katlanılması zor bir fedakârlıktı.
  Arada bir bize benzeyen biri çıkıyor ve artık yeter
  diyordu. Onunla birlikte bağırıyorduk: artık yeter! Bazen
  kazanıyorduk, bazen kaybediyorduk ve sonunda her zaman
  kaybediyorduk. Onlar da sizler gibi onlardı. Düzeni çok iyi
  kurmuştunuz. Hep bizim adımıza, bize benzemeyen insanlar
  çıkarıyorduk aramızdan. Kimse bizim tanımımızı yapmıyordu
  ki biz kimiz bilelim. Gerçi bazı adamlar çıktı bizi
  anlamak üzere; ama bizi size anlattılar, bizi bize değil. Tabii
  sizler de bu arada boş durmadınız. Bir takım hayır kurumları
  yoluyla hem kendinizi tatmin ettiniz, hem de görünüşü
  kurtarmaya çalıştınız. Sizlere ne kadar minnettardık. Buna
  karşılık biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık: kıtlık yıllarında,
  sizler bu dünyanın gelişmesi ve daha iyi yarınlara
  gitmesi için vazgeçilmez olduğunuzdan, durumu kurtarmak
  için açlıktan öldük; yeni bir düzen kurulduğu zaman,
  bu düzenin yerleşmesi için, eski düzene bağlı kütleler olarak
  biz tasfiye edildik (sizler yeni düzenin kurulması için
  gerekliydiniz, bizse bir şey bilmiyorduk); savaşlarda bizim
  öldüğümüze dair o kadar çok şey söylendi ki bu konuyu
  daha fazla istismar etmek istemiyoruz; bir işe, bir okula
  müracaat edildiği zaman fazla yer yoksa, onlar kazansın,
  onlar adam olsun diye biz açıkta kaldık; yani özetle, herkes
  birşeyler yapabilsin diye biz, bir şey yapmamak suretiyle,
  hep sizler için birşeyler yapmaya çalıştık. Bütün bunlar
  olurken birtakım adamlar da anlayamadığımız sebeplerle
  anlayamadığımız davalar uğruna yalnız başlarına ölüp gittiler.
  Böylece bugüne kadar iyi (siz) kötü (biz) geldik. Bize,
  sizleri, yargılamak gibi zor ve beklenmeyen bir görev ilk defa
  verildi; heyecanımızı mazur görün.
  Aramızda hukukçu olmadığı için söz uzatılmadı, sanıkların
  kendilerini savunmalarına izin verilmedi. Gereği düşünüldü.
  Sanıkların ellerinden başarılarının alınmasına oybirliğiyle
  karar verildi.