Münzevi Okur, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okuyor

Hayallerimizde kendimiz olmanın yüküne yer yok...

Kader, Tim Parks (Sayfa 38)Kader, Tim Parks (Sayfa 38)

Gülsüm Demir
ağzımın bahçesi
sonsuz ağaçların içinden geçiyorum-gözlerimi kaybetmişim..
bir hüznü yürüyorum
korkarım ellerimin olmadığına inanıyorsun, ağacın dallarına değiyorsun
bu sarılmalarımızı anlatıyor-muhkem bir yaklaşım.
en güzel çiçekler göğsüne çoğalıyor; zeymuran..
ben neyin yüküne ağlıyorum, kuşun kırık kanadından dahası
gözlerini yumma,
göğü salma öteye, sen büyütmedin mi onu nefesinle
ağzımın bahçesi.
sense bir tanrıdan kırılıp geleceksin, baştan aşağı sonsuz..
ellerimiz vardı, kime kalırsa yalnızlık
alkış; olmayan bir şey olduğundan fazla üzüyor.
bir dua gibi ağrıyorsun göğsüme, üzgün bir ağaç boynuna kabul
içimizden sular geçti, ince sızı.
eksildiğim yerden seviyorsun, ölen tabiatın.
baktık hala yalnızız, birbirimizi seviyoruz..

Allah sahiden de taşıyamayacağı yükü vermezmiş kuluna...
Birini tanıdım. Onun sırtıma koyduğu kamburu yıllarca taşıdım. Çoğu zaman yoruldum, yadırgadım, kabullenemedim… Ama bir şekilde omzunda taşıdığı dünyanın yüküne de alışıyor insan. Hatta bir zaman sonra onun varlığını bile unutuyorsun. Artık acıtmıyor, batmıyor, yormuyor…
İşte tam da böyle hissetmeye başladığım zamanlarda buldum yıllarca kendime sorduğum “ben neye değerim?” sorusunun cevabını…
“BEN HER ŞEYE DEĞERİM!”
Çünkü birini sevmek, ona bağlanmak, ona hislerini armağan etmek aptallık değil; erdemdir! Her şeye rağmen yüreğinin bir köşesinde sevgi barındıran insanlar değerlidir. Çünkü sevgi sadece iyi insanlarda olan bir meziyettir.
Ama o, sevginin ne demek olduğunu hiç bilmedi.. .

Hiçbir kötü temennide bulunmadım onun için, asla bulunmam da…
Kin beslemiyorum, nefret etmiyorum… Bazen aklıma geliyor bana yaşattıkları, hissettirdikleri… Eskisi gibi öfkelenmiyorum, üzülmüyorum… Geçmişte bazı şeyleri nasıl ki mecburiyetten oluruna bıraktıysam, şimdi de her şeyi olacağına bırakıyorum.
Hayat, sonu belli olmayan bir tarlaysa; bir gün herkes ektiğini biçecek.
Ben buna inanıyorum.. .

Başka Bir Gökyüzüne İnanmak, Ezgin KılıçBaşka Bir Gökyüzüne İnanmak, Ezgin Kılıç
erkam, bir alıntı ekledi.
 14 Mar 23:59 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Kulak misafiri denilebiliyor fakat göz misafiri denilemiyor. Göz, gözlediği her yere yerleşiyor çünkü.
Tanık olan, sorumluluk taşımanın yüküne razı olmuştur. Gözlemci, vebalden kaçmak isterken samimiyetsizlik batağına saplanır.

Tavşanın Randevusu, İsmet Özel (Sayfa 50)Tavşanın Randevusu, İsmet Özel (Sayfa 50)
Furkan Tunca, bir alıntı ekledi.
04 Mar 19:28 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan12- Âlimlere kötü isnâdlarda bulunup, aleyhlerine âdî ithâmlar uydurarak, müslimânların onlardan soğumalarını te’mîn etmek lâzımdır. Câsûslarımızın bir kısmını, onların kıyâfetine sokacağız. Sonra, bunlara kabîh, çirkin işler yapdıracağız. Böylece bunlar, âlimler ile karışmış olacak ve her âlimden şübhe edilecek. Bu câsûsları, El-Ezhere, İstanbula, Necef ve Kerbelâya sokmak zarûrîdir. Müslimânları âlimlerden soğutmak için mektebler, kolejler açacağız. Bu mekteblerde, rûm ve ermeni çocuklarını, müslimânlara düşman olarak yetişdireceğiz. Müslimân çocuklarına da kendi ecdadlarının câhil olduklarını aşılayacağız. Bu çocukları, Halîfe ve âlimler ve devlet adamlarından soğutmak için, onların hatâlarını, kendi zevkleri ile meşgûl olduklarını, Halîfenin câriyelerle vakt geçirip, halkın malını kötü yollarda kullandığını, hiçbir işte Peygambere uymadıklarını aşılayacağız.

13- İslâmın, kadına hakâret etdiğini yaymak için, (Erkekler kadınlar üzerinde hâkimdirler)[3] âyetini ve (Kadının temâmı şerdir) hadîsini söyleyeceğiz[4].

[3] Nisâ sûresi, âyet: 34

[4]Hadîs-i şerîfde, (İslâmiyyete uyan kadın, Cennet ni’metlerindendir. Hislerine uyan, islâmiyyete uymayan kadın şerdir) buyuruldu. Kız olsun, dul olsun, evli olmıyan fakîr kadına babası bakmağa mecbûrdur. Bakmazsa habs olunur. Babası yoksa veyâ fakîrse, zengin mahrem akrabâsı bakacakdır. Bunlar da yoksa, hükûmet ma’âş bağlıyacakdır. Müslimân kadının, çalışıp kazanmağa hiç ihtiyâcı yokdur. İslâm dîni, kadının bütün ihtiyâclarını erkeğin sırtına yüklemişdir. Erkeğin bu ağır yüküne karşılık, mîrâsın hepsinin yalnız erkeğe verilmesi lâzım iken, Allahü teâlâ, kadınlara burada da ihsânda bulunarak, erkek kardeşlerinin yarısı kadar mîrâs almalarını emr buyurmuşdur. Zevc, zevcesini, evin içinde veyâ dışında çalışmağa zorlayamaz. Kadın arzû ederse ve zevci izn verirse, erkek bulunmıyan yerlerde, mestûre olarak çalışması câiz ise de, kazandığı kendi mülkü olur. Hiç kimse, bunları ve mîrâsdan eline geçeni ve mehrini kadından zorla alamaz. Kendisinin ve çocukların ve evin herhangi bir ihtiyâcına sarf etmesi için zorlanamaz. Bunların hepsini zevcin alıp getirmesi farzdır. Komünist memleketlerde, kadın da, erkeklerle birlikde, buğaz tokluğuna, hayvanlar gibi, en ağır işlerde zorla çalışdırılıyor. Hür dünyâ dedikleri hıristiyan memleketlerde ve islâm ülkeleri denilen ba’zı arab memleketlerinde, (Hayât müşterekdir) denilerek, kadınlar da, fabrikalarda, tarlalarda, ticâretde, erkekler gibi çalışıyorlar. Çoğunun, evlendiklerine pişmân oldukları, mahkemelerin boşanma da’vâları ile dolu olduğu, günlük gazetelerde sık sık görülmekdedir. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” mübârek ağzından çıkan sözler üç kısmdır: Birincisi, kelimeler de, ma’nâları da, Allahü teâlâdan gelmişdir. Bu sözlere (âyet-i kerîme), hepsine (Kur’ân-ı kerîm) denir. (Size gelen her iyi, fâideli şeyi, Allahü teâlâ dileyip göndermekdedir. Her fenâ, zararlı şeyi, nefsiniz dilemekdedir. Hepsini, Allahü teâlâ yaratıp göndermekdedir) sözü, (Nisâ) sûresinin 78. ci âyetidir. İkincisi, kelimeleri Peygamberimizden, ma’nâları Allahü teâlâdan olan sözleridir. Bu sözlerine (Hadîs-i kudsî) denir. (Nefsinizi düşman biliniz! Çünki o, bana düşmandır) sözü hadîs-i kudsîdir. Bu düşmanlık, nefsin emrlerine uymamakdır. Üçüncüsü ise, kelimeleri de, ma’nâları da, Peygamberimizdendir. Bunlara (Hadîs-i şerîf) denir. (İslâmiyyete uyan kadın, Cennet ni’metlerindendir. Nefsine uyan kadın, şerdir) sözü hadîs-i şerîfdir. Muhyiddîn-i Arabî hazretleri, (Müsâmerât) kitâbının birinci cildinde, bu hadîs-i şerîfi îzâh etmekdedir. İngiliz câsûsu, hadîsin baş tarafını saklayıp, yalnız sonunu bildiriyor. Bütün dünyâ kadınları, islâm dîninin kendilerine verdiği kıymeti, râhatı, huzûru, hürriyyeti ve boşanma hakkına mâlik olduklarını bilmiş olsalar, hemen müslimân olurlar ve islâmiyyetin her memlekete yayılması için çalışırlar. Fekat, ne yazık ki, bu hakîkatleri anlıyamıyorlar. Allahü teâlâ, bütün insanlara, islâm dîninin ışıklı yolunu, doğru olarak öğrenmek nasîb eylesin!

İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 56)İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 56)

Okuduklarınız edep ve terbiyeye güzel ışıklı düşünceye iyi eyleme dönüşmeyip bilgi yüküne dönüşüyorsa boşuna okumayın.


/Alıntı

1. Kimse Size Cevap Veremeyecek Kadar Meşgul Değil
O kız veya o çocuk mesajınıza cevap veremeyecek kadar meşgul değil. Ve müstakbel çalışanınız da sizi arayamayacak kadar iş yüküne sahip değil. İnsanlar daima değer verdikleri kişiler ve önceledikleri işler için zaman ayırabilirler, bunu unutmayın.

Eğer birinden cevap alamıyorsanız, bu cevap vermek istemediği içindir. Size kötü davranan insanlar için mazeret üretmeyi ne kadar erken bırakırsanız, size saygı duyan kişilerle o kadar çabuk karşılaşırsınız.

2. Herkes Kendi Çıkarlarını Önceler
Ne kadar iyi kalpli, sevecen ve değer veren insanlar olurlarsa olsunlar, herkes kendi çıkarlarını sizinkilerinin önüne koyar. Pek çok insan sizden mümkün olduğunca fazlasını almaya çalışır. Bu yüzden limitlerinizi belirleyin ve diğer insanların bu limitleri esnetmesine izin vermeyin. Güçlü insanlar gerektiğinde karşı çıkmaktan ve hayır demekten korkmazlar. Yanlışlara ne kadar erken hayır derseniz doğrular karşınıza o kadar erken çıkar unutmayın.

3. Herkesi Mutlu Etmek İmkansızdır


Hayatınızdaki herkesin size her dediğini yapsaydınız, muhtemelen delirirdiniz yahut ruhsuz, şekilsiz ve duygusuz bir balon olurdunuz. Gerçek şu ki, asla herkesi mutlu edemezsiniz. Elinizden geleni yapsanız da bu imkansızdır. Daima seçimlerinizi onaylamayan birileri olacaktır. Ne yaparsanız yapın sizi eleştiren birileri olacaktır. Bu yüzden kendinize doğru gelen seçimleri yapın ve bunları uygulayacak cesarete sahip olun. Yolunuzu çizerken kalemi başkasının tutmasına asla izin vermeyin.

4. Dünya Size Hiçbir Şey Borçlu Değil
Dünyadaki en havalı, en zeki, en ilginç insan olabilirsiniz; ancak sizden başka kimse bunların farkında değilse, elinize hiçbir şey geçmez.

İki temel seçeneğiniz var: bütün hayatınızı daha iyisini hak ettiğiniz için kendinize üzülerek geçirebilirsiniz, yahut istediğinizi almak için bir adım atarsınız. Bilin bakalım başarılı insanlar hangisini tercih ediyor?

5. Kendiniz İçin Mazeretler Üretiyorsunuz
Bütün hayatınızı olmayan paranız, enerjiniz ve kaynaklarınız için başkalarını suçlayarak geçirebilirsiniz. Aslına bakarsanız mazeretleriniz size mantıklı da gelebilir; ancak unutmayın ki dünya üzerindeki herkesin istediği hayatı yaşayamadığı için ürettiği en az bir mantıklı mazereti vardır. Hayattan en fazlasını alanlar, mazeret üretmeyenlerdir. Engellere takılmak yerine onları aşmanın bir yolunu bulurlar. İşte bu yüzden daima başarılılar.

6. Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz
Bütün gün evde daha iyi bir dünyanın hayalini kurabilirsiniz, ancak kalkıp bir şeyler yapmaya başlamadan fark yaratamazsınız. Büyük planlar yapma yeteneğine sahip olmak iyidir, ancak bu planlar için harekete geçmez ve kayda değer bir şeyler üretmezseniz büyük planların hiçbir anlamı olmaz. Unutmayın, niyetlerimizden çok amellerimizle yargılanacağız.

7. Kimse Sizi O Hayattan Kurtaramayacak
Hayatta daima bir şeyleri bekleriz. Doğru insan bekleriz, hayalimizin gerçek olmasını bekleriz, başvurduğumuz yeni işten bir telefon bekleriz. Sahip olduklarımızla mutlu olamadığımızda bir mucizenin gerçekleşmesini ve bütün problemlerimizi çözmesini bekleriz.

Ancak hayat böyle işlemez. Sorunlarımız sihirli bir değnekle hallolmaz. Eğer hayatınızda bir değişiklik yapmak istiyorsanız, bunun için gerekli adımları atan kişinin siz olmanız gerekiyor.

Güçlü insanlar şu gerçeği bilirler: Zor zamanlar geldiğinde başkalarından yardım beklenmez, tek yapmanız gereken kendinize güvenmek ve harekete geçmektir.

Edanur Yılmaz, bir alıntı ekledi.
02 Şub 18:53

Hayallerimizde kendimiz olmanın yüküne yer yok, diye düşündüm.

Kader, Tim Parks (Sayfa 29)Kader, Tim Parks (Sayfa 29)

"çok eski zamanlarda, iran'da eşsiz bir kahraman, yorulmaz bir savaşçı varmış.
herkes tanır severmiş.
onu sevenler gibi bugün biz de rüstem diyelim ona.
bir gün rüstem avlanırken önce yolunu ve sonra da gece uyurken atını kaybetmiş.
atı rakş'ı bulacağım derken düşman topraklarına, turan'a girmiş.
ama namı kendinden de önce gittiği için tanıyıp iyi davranmışlar ona.
turan şahı misafir edip bir şölen vermiş.
yemekten sonra odasına çekilince şahın kızı içeri girip rüstem'e aşkını anlatmış.
ondan çocuğu olmasını istediğini söylemiş.
güzelliği ve diliyle onu kandırmış; sevişmişler.
sabah rüstem doğacak çocuğa kendinden bir işaret, bir bileklik bırakıp ülkesine geri dönmüş.
doğan çocuk suhrab demişler ona, biz de öyle diyelim yıllar sonra anasından babasının efsanevi rüstem olduğunu öğrenince demiş ki: 'iran'a gideceğim, zalim iran şahı keykavus'u tahttan indirip yerine babamı geçireceğim...
sonra buraya turan'a döneceğim ve keykavus gibi zalim turan şahı efrasiyab'ı indirip yerine kendim geçeceğim! o zaman babam rüstem ve ben iran'ı ve turan'ı yani bütün cihanı adilaneneteceğiz!' böyle demiş saf ve iyi kalpli suhrab, ama düşmanlarının kendinden daha sinsi ve kurnaz olduğunu anlayamamış.
iran ile savaşacak diye turan şahı efrasiyab niyetini bilmesine rağmen onu desteklemiş, ama babasını tanımasın diye casuslar da katmış ordusuna.
hilelerden, desiselerden, kötü kaderin oyunu ve yüce allah'ın gizli rastlantılarından sonra, efsane rüstem ile oğlu suhrab arkalarında askerleri, savaş alanında zırhlar içinde oldukları için birbirlerini tanıyamadan karşı karşıya gelmişler.
zırhlar içindeki rüstem, karşısındaki cengaver bütün gücünü toplamasın diye kim olduğunu zaten hep saklarmış.
gözü babasını iran tahtına oturtmaktan başka bir şey görmeyen çocuk kalpli suhrab da zaten kiminle savaşacağına dikkat bile etmiyormuş.
böylece bu iki iyi ruhlu, büyük savaşçı babaoğul, askerleri arkada onları seyrederken öne atılıp kılıçlarını çekmişler."

lacivert sustu.
ka'nın gözlerinin içine bakamadan şöyle dedi bir çocuk gibi: "yüzlerce kere okumama rağmen bu hikâyenin burasına gelince bir ürpertiyle kalbim atmaya başlar.
neden bilmiyorum, önce' babasını öldürmek üzere olan suhrab ile özdeşleştiririm kendimi.
kim ister babasını öldürmeyi? hangi ruh bu suçun acısına, bu günahın yüküne dayanabilir! hele kendimle bir tuttuğum çocuk yürekli suhrab! o zaman babayı öldürmenin en iyi yolu onu farkında olmadan öldürmektir."

"ben böyle düşünürken zırhlar içindeki iki cengaver döğüşe tutuşur ve saatlerce boğuştuktan sonra, birbirlerini yenemeden kanter içinde geri çekilirler.
bu birinci günün gecesinde aklım suhrab kadar babasına da takılır artık ve hikâyenin devamını okurken, sanki ilk defa okuyormuşum gibi heyecanlanıp yenişemeyen babayla oğulun bir şekilde bu işin içinden çıkacaklarını iyimserlikle hayal ederim."

"ikinci gün gene ordular karşılıklı sıralanır, gene zırhlar içindeki baba oğul öne atılıp birbirlerine acımasızca girişirler.
uzun dövüşten sonra o gün talih ya da talih bu mudur? suhrab'a güler ve rüstem'i atından düşürüp altına alır.
hançerini çekmiş, öldürücü darbeyi yakından babasına vurmak üzeredir ki yetişip şöyle derler: iran'da, düşman cengaverin kellesini ilk seferde almak gelenek değildir.
öldürme onu, çiğlik olur.' suhrab da babasını öldürmez."

"burayı okurken aklım karışır hep.
suhrab'a sevgi dolar içim.
allah'ın baba oğul için uygun gördüğü kaderin anlamı nedir? üçüncü gün ise kavga merakla beklediğimin aksine, bir anda biter.
rüstem suhrabı atından düşürür ve kılıcını bir hamlede göğsüne daldırıp öldürür onu.
olayın hızı, dehşeti kadar şaşırtıcıdır.
bilekliğinden öldürdüğünün oğlu olduğunu anlayınca rüstem yere diz çöker, oğlunun kanlı cesedini kucağına alır ve ağlar."

kar/orhan pamuk