• KİTAP LİSTESİ
  Korku, Mecburiyet, Amok Koşucusu, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig (Yapı Kredi Yayınları)
  Güneşi Uyandıralım, Delifişek - Jose Mauro De Vasconcelos (Can Yayınları)
  Köprü - Ayşe Kulin (Everest Yayınları)
  Tutunamayanlar - Oğuz Atay (İletişim Yayınları)
  Mavi Kırmızı - Ramazan Kayan (Çınar Matbaacılık)
  Yoldaki Mühendis - Abdullah Galib Bergusi (Ekin Yayınları)
  Safahat - Mehmet Akif Ersoy (Ravza Yayınları)
  Bye Bye Türkçe - Oktay Sinanoğlu (Otopsi Yayınları)
  Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, Katre-i Matem, Od - İskender Pala (Kapı Yayınları)
  Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu (İletişim Yayınları)
  Serenad - Zülfü Livaneli (Doğan Kitap)
  Elveda Güzel Vatanım - Ahmet Ümit (Everest Yayınları)
  Aşk, Araf, İskender - Elif Şafak (Doğan Kitap)
  Üniversite - Henry Rosovsky (Tübitak Yayınları)
  Galileo'nun Buyruğu - Edmund Blair Bolles (Tübitak Yayınları)
  Depremler - Bruce A. Bolt (Tübitak Yayınları)
  Tozun Gizli Hayatı - Hannah Holmes (Tübitak Yayınları)
  İletişime Giriş - Aysel Aziz (Hiperlink Yayınları)
  Türk İnkılabı Tarihi - Hasan Babacan (Öncü Basımevi)
  Modern Türkiye'nin Doğuşu - Bernard Lewis (Arkadaş Yayınevi)
  Dipnotlar - Anthony Grafton (Türk Tarih Kurumu)
  Bir Avuç Kan Bir Avuç Toprak ÇANAKKALE - Yaşar Aksan (Korza Basım)
  Yeni Türk Devletinin Öncüleri - Yusuf Akçura (Kültür Bakanlığı / Ankara - 1981)
  Alex De Souza - Marcos Eduardo Neves (İndigo Kitap)
  Neymar - Luca Caioli (Martı Yayınları)
  Tabağındaki Yüz - Jeffrey Moussaieff Masson (Paloma Yayınevi)
  Hayvan Yemek - Jonathan Safran Foer (Siren Yayınları)
  Hayvan Hakları Ve Pornografi - J. Eric Miller (Altıkırkbeş Yayınları)
  Vegan Ve Anarşi - Elisee Reclus (Altıkırkbeş Yayınları)
  Anadolu'da Müfettiş Olmak - Şemseddin Koçak (Karahan Kitabevi)
  Teyzem Latife (Atatürk ile Geçen Bir Ömrün Saklı Kalmış Hikayesi) - M. Sadık Öke - Fatih Bayhan (Pegasus Yayınları)
  İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı? - Nevşin Mengü (Everest Yayınları)
  Deliliğe Hicret - Asım Yapıcı (Maarif Mektepleri)
  Fazlur Rahman İle İslam'ı Yeniden Düşünmek - Adil Çiftçi (Ankara Okulu Yayınları)
  Epistemolojik Açıdan İman - Hanifi Özcan (M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları)
  Mehmet Akif Ersoy - R. İhsan Eliaçık (Tekin Yayınevi)
  Allah'a Öğretilen Din - Emre Dorman (İstanbul Yayınevi)
  Allah'ın Varlığının 12 Delili - Caner Taslaman (Destek Yayınları)
  Uydurulan Din Ve Kuran'daki Din - Kuran Araştırmaları Grubu (İstanbul Yayınevi)
  Türk İslam Edebiyatı - Bilal Kemikli (Emin Yayınları)
  Nuh Tufanı - William B. F. Ryan - Walter C. Pitman (Akılçelen Kitaplar)
  İslam Mezhepleri Tarihi - Hasan Onat - Sönmez Kutlu (Grafiker Yayınları)
  Tefsir - Mehmet Akif Koç (Grafiker Yayınları)
  Erken Dönem Mekki Surelerin Tahlili - Hadiye Ünsal (Ankara Okulu)
  Cahiliyeden İslamiyet'e Kadın - Mustafa Öztürk (Ankara Okulu)
  Kuran Dili Ve Retoriği - Mustafa Öztürk (Ankara Okulu)
  Kuran, Tefsir Ve Usül Üzerine Problemler, Tespitler, Teklifler - Mustafa Öztürk (Ankara Okulu)
  Kuran Tarihi - Mustafa Öztürk (Ankara Okulu)
  Tefsir'de İsrailiyyat'ın Kaynak Ve Bilgi Değeri - Mustafa Öztürk (Ankara Okulu)
  Mekki Surelerde Mü'min Oluşumu Ve Gayrimüslimlerle İlişkileri - Sami Kılınçlı (Araştırma Yayınları)
  Tefsir Tarihi - Muhsin Demirci (M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları)
  Tefsir Yazıları Ve Vaazlar - Mehmet Akif Ersoy (Diyanet İşleri Bakanlığı Yayınları)
  İlkçağ Felsefesi Tarihi - Osman Elmalı - H. Ömer Özden (Arı Sanat Yayınları)
  Varoluş Felsefesi - Hareket Felsefesi - Nurettin Topçu (Dergah Yayın)
  Emanet Ahlakı - Süleyman Dönmez (Karahan Kitabevi)
  Varlık Felsefesi - A. Kadir Çüçen - Melek Zeynep Zafer - Adnan Esenyel (Ezgi Kitabevi)
  Felsefe'nin Temel İlkeleri - Georges Politzer (Alter Yayın)
  Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom (Ayrıntı Yayınları)
  Felsefeye Giriş - Ali Osman Gündoğan (Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları)
  Ebu'l Berekat el-Bağdadi Felsefesinde Tanrı - Tuna Tunagöz (İsam Yayınları)
  İslam'da Emir Ve Yasakların Hikmeti - Süleyman Uludağ (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
  İslam İnanç Esasları - İbrahim Kaplan (Öncü Kitap)
  İslam Hukuk İlminin Esasları - Zekiyyüddin Şaban (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
  İlmihal (İman ve İbadetler) - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
  Mukayeseli İslam Hukuku - Hayreddin Karaman (İz Yayıncılık)
  Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 2 - Adem Apak (Ensar Yayın)
  Hulefa-yı Raşidin Devri - Mustafa Fayda (Kubbealtı Yayın)
  İslam Medeniyeti Tarihi - İbrahim Sarıçam (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
  Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı - İbrahim Sarıçam (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)
  Hadis Tarihi - Ahmet Yücel (M. Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları)
  Hadis Usulü - Talat Koçyiğit (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
  Dualar Ve Zikirler - Ramazanoğlu Mahmud Sami (Erkam Yayınları)
  Ehli Sünnet Ve Şia'nın Delil Olarak Aldığı Bazı Hadisler - Ali Osman Ateş (Beyan Yayınları)
  Tam Metin Mesnevi - Mevlana (Araf Yayınları)
  Riyazü's Salihin - İmamı Nevevi (Ravza Yayınları)
  Sahih-i Buhari - Buhari (Arapça Metinler)
  Kelam - İsmail Şık - İsmail Yürük - Nail Karagöz - İbrahim Kaplan (Araştırma Yayınları)
  Kelam - İsmail Şık - İsmail Yürük - Nail Laragöz - İbrahim Kaplan (Gece Kitaplığı)
  Takdir Olgusu Kader Algısı Yazgı Yanılgısı - İsmail Şık (Gece Kitaplığı)
  Sistematik Kelam - Emrullah Yüksel (İz Yayıncılık)
  Dinler Tarihi - Abdurrahman Küçük - Günay Tümer - Mehmet Alparslan Küçük (Berikan Yayınevi)
  Dinlerin Rengi, Renklerin Dili - Kadir Albayrak (Maarif Mektebi Yayın)
  Tek Tanrılı Dinlerde Barış Ve Şiddet İkilemi - Kadir Albayrak (Berikan Yayınevi)
  Ana Hatlarıyla Mantık - İbrahim Çapak (Ensar Yayın)
  Mutlu Olma Sanatı - Bertrand Russell (Say Yayınları)
  30 Günde Mükemmel Cilt - Erica Angyal (neden Kitap Yayın)
  Beyninizi Tanıyın - Daniel Freeman - Jason Freeman (Neden Kitap Yayın)
  Sosyoloji - Tony Bilton - Kevin Bonnett (Siyasal Basın Yayın)
  Sosyoloji - David M. Newman (Nobel Yayıncılık)
  Sosyoloji Güz Dönemi / AÖF kitabı (Murat Yayınları)
  İnsan Ve Davranışı - Doğan Cücenoğlu (Remzi Kitabevi)
  Eğitim Psikolojisi - Bülent Gündüz - Burhan Çapri (Karahan Kitabevi)
  Eğitim Sosyolojisi - Mahmut Tezcan (Anı Yayıncılık)
  Din Psikolojisi - Hasan Kayıklık (Karahan Kitabevi)
  Din Sosyolojisi - Abdurrahman Kurt (Sentez Yayın)
  Arapça Sarf Alıştırma Kitabı - Hüseyin Günday - Şener Şahin (Emin Yayınları)
  Arapça Dilbilgisi Nahiv Bilgisi - Hüseyin Günday - Şener Şahin (Alfa Yayın)
  Belagat (Meani - Beyan - Bedi) - Ali Bulut (M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları)
  Arapça - Türkçe Sözlük - (Dağarcık Yayın - 2012)
  Dünya Basınında ATATÜRK - Nuri M. Çolakoğlu
  Harf Devrimi'nin 50. Yılı Sempozyumu (Türk Tarih Kurumu Basımevi - Ankara 1991)
  Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar - Halil İnalcık (Türk Tarih Kurumu)
  Türk Bayrağı ve Ayyıldız - Fevzi Kurtoğlu (Türk Tarih Kurumu)
  Güncel Konular Üzerine Makaleler - Neşet Çağatay (Türk Tarih Kurumu)
  Yılların İçinden Makaleler, Anılar, İncelemeler - Uluğ İğdemir (Türk Tarih Kurumu)
  Teksas Blek'in Öyküsü (Demirbaş Yayınları)
  Teksas İhanetin Bedeli (Demirbaş Yayınları)
 • Vatan ne türkiye'dir türklere, ne türkistan, vatan tek ve müebbettir: turan
  P. Astsb. Bçvş. Ömer Halisdemir, İlhan Varank, Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Mustafa Yaman, Sedat Kaplan, Ümit Çoban, Yalçın Aran, Murat Akdemir, Mustafa Direkli, Ramazan Konuş, Serhat Önder, Yasin Yılmaz, Muhammet Yalçın, Recep Gündüz, Hüseyin Kısa, Halil İbrahim Yıldırım, Fazıl Gürs, Metin Arslan, Osman Yılmaz, Mehmet Oruç, Lokman Oktay, Mahmut Coşkunsu, Muhammed Ali Aksu, Muhammed Ambar, Mustafa Cambaz, Mustafa Kaymakçı, Yasin Naci Ağaroğlu, Volkan Pilavcı, Ömer Can Açıkgöz, Mustafa Avcu, Murat Kocatürk, Mehmet Karaaslan, İbrahim Yılmaz, Muhammed Fazlı Demir, Necati Sayın, Selim Karakoç, Tolga Ecebalın, Ümit Çoban, Ümit Yolcu, Yakup Kozan, Yusuf Elitaş, Emrah Sapa, Hasan Yılmaz, Ümit Güder, Samet Cantürk, Ali İhsan Lezgi, Yasin Yılmaz, Ali Anar, Eyyüp Oğuz, Nedip Cengiz Eker, Serdar Gökbayrak, Yasin Bahadır Yüce, Bülent Yurtseven, Murat Alkan, Ahmet Oruç, Cüneyt Bursa, Mucip Arıgan, Burak Cantürk, Fahrettin Yavuz, Hakan Yorulmaz, Adil Büyükcengiz, Burhan Öner, Haki Aras, Ahmet Kara, Fatih Kalu, Askeri Çoban, Celaleddin İbiş, Emrah Sağaz, Fatih Satır, Halil Işılar, Akın Sertçelik, Ayhan Keleş, Cemal Demir, Halil Kantarcı, Cengiz Polat, İhsan Yıldız, İzzet Özkan, Mehmet Şefik, Akif Kapaklı, Çetin Can, Hakan Ünver, Hasan Kaya, İsmail Kefal, Lokman Biçinci, Mete Sertbaş, Mustafa Koçak, Yunus Emre Ezer, Salih Alışkan, Suat Aloğlu, Timur Aktemur, Ömer Takdemir, Sümer Deniz, Yusuf Çelik, Dursun Acar, Alpaslan Yazıcı, Akif Altay, Münir Murat Ertekin, Mustafa Tecimen, Önder Güzel, Cennet Yiğit, Gülşah Güler, Ufuk Baysan, Fikret Metin Öztürk, Kübra Doğanay, Muhsin Kiremitçi, Zeynep Sağır, Demet Sezen, Erol İnce, Birol Yavuz, Faruk Demir, Halil Hamuryen, Hüseyin Gora, Hurşit Uzel, Hüseyin Kalkan, Fevzi Başaran, Hakan Yorulmaz, Feramil Ferhat Kaya, Niyazi Ergüven, Mustafa Aslan, Muhammet Oğuz Kılınç, Mehmet Karacatilki, Murat Ellik, Seher Yaşar, Mehmet Demir, Köksal Kaşaltı, Mehmet Çetin, Münir Alkan, Mehmet Şevket Uzun, Ozan Özen, Mustafa Serin, Halit Gülser, Zafer Koyuncu, Hüseyin Goral, Hüseyin Kalkan, Serhat Koç, Varol Tosun, Edip Zengin, Velit Bekdaş, Yakup Sürüc, Turgut Solak, Seyit Ahmet Çakır, Sevda Güngör, Mehmet Demir, Kemal Tosun, Hasan Gülhan, Meriç Alemdar, Mehmet Akif Sancar, Yunus Uğur, Fırat Bulut, Ayşe Aykaz, Barış Efe, Mehmet Ali Kılıç, Mahir Ayabak, Murat Mertel, Murat Naiboğlu, Ahmet Kocabay, Ahmet Özsoy, Mehmet Yılmaz, Onur Ensar Ayanoğlu, Onur Kılıç, Cuma Dağ, Erhan Dural, Volkan Canöz, Mehmet Kocakaya, Erkan Yiğit, Serkan Göker, Fuat Bozkurt, Oğuzhan Yaşar, Aydın Çopur, Beytullah Yeşilay, Erdem Diker, Erkan Er, Gökhan Eser, Hasan Altın, Mehmet Kocakaya, Mehmet Güder, Mehmet Ali Urel, Hasan Yılmaz, Yıldız Gürsoy, Uhud Kadir Işık, Türkmen Tekin, Suat Akıncı, Ali Alıtkan, Aytekin Kuru, Ahmet Oruç, Mehmet Oruç, Yusuf Çelik, Ömer İpek, Murat İnci, Mustafa Solak, Emin Güner, Köksal Karmil, Vahit Kaşçıoğlu, Vedat Barceğci, Mutlu Can Kılıç, Tahsin Gerekli, Şükrü Bayrakçı, Ömer Cankatar, Recep Büyük, Batuhan Ergin, Erkan Pala, Kader Sivri, Orhun Göytan, Ömer Cankatar, Samet Uslu, Battal İlgün, Şeyhmus Demir, Şirin Diril, Özgür Gençer, Vedat Büyüköztaş, P. Kur. Alb. Sait Ertürk, Topçu Astsb. Kd. Bçvş. Bülent Aydın, P. Uzm. Çvş. Halit Yaşar Mine, Rüstem Resul Perçini, Mesut Acu, Resul Kaptancı, Fatih Dalgıç, Murat Demirci, Sevgi Yeşilyurt, Şenol Sağman, Zekeriya Bitmez, Yılmaz Ercan, Jouad Merroune, Cemal Abuatuye, İbrahim Ateş, Muzaffer Aydoğdu, Osman Arslan, Davut Karaçam, Alper Kaymakçı, Necmi Bahadır Denizcioğlu, Mehmet Şengül, Özkan Özendi, Hakan Gülşen, Mehmet Gülşen, Osman Evsahibioğlu, Lütfi Gülşen, Mesut Yağan, Gökhan Yıldırım, Mustafa Karasakal, Selim Cansız, Medet İkizceli, Tevhit Akkan, Bülent Karalı, Hüseyin Güntekin
 • Söylenti Dergi - 5
  Bu yaza özel ilk defa 48 sayfa ile çıktık. Her şeyin güzel olacağına dair söylentiler var mottosuyla yola çıktığımız dergimiz, kitap incelemeleri, şiirler, hikayeler, anılar ve denemelerden oluşuyor. Ayrıca çok güzel bir dosya ile karşılıyoruz sizi. "Yeryüzünün Şiir Bahçesi" dosyasında Furuğ Ferruhzad, Pablo Neruda, Sylvia Plath ve Wiliam Shakespare incelemeleri var.

  Künye:
  Genel Yayın Yönetmenleri
  İlkan Balkan - Nazlı Yaren Atabey
  Editör Şefi
  Tayfun Tatar
  Kurucu Editör
  esra namazcı
  Editörler
  Duygu Harmancı Karagülle
  Erdi Akbulut

  Yazarlar ve yazıları
  Tayfun Tatar - Eli Kanlı
  Kazım Güler - Umman
  Remzi Tutak - İsyan
  Nazlı Yaren Atabey - Yeryüzünün Şiir Bahçesi
  Özge Rençberoğlu - Son Yaz
  Gizem Şahin - Atlantise mi Yok Olan Mu'ya Mı?
  İlkan Balkan - Veda Busesi I
  esra namazcı - saksı çiçekleri
  Gün Semray - Çocukluğumun Öldüğü Gün
  Merve Korkmaz - Sandık Müşahidi : Italo Calvino
  Zeynep Gizem Eskici - Çığlık : Ferit Edgü
  Sena Özşirin - Anayurt Oteli : Yusuf Atılgan
  Fulya Çetinsöz - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu : Stefan Zweig
  Sevil Çaylak - Yüzyıllık Yalnızlık : G.G. Marquez
  Hüseyin Çoban - Kan ve Gül : Alper Canıgüz
  Elmas Koçan - Kırmızı Pazartesi : G.G. Marquez
  Burçin Çoban - Siddhartha : Hermann Hesse
  Medine Gazi - Hayvan Çiftliği : George Orwell
  Hakan Savaş - Hayalet : BearGrylls
  Nur Kaplan - Bir Kitap, Bir Film
  Gaye Erten - Kadının Fenni : Feyza Altun
  Görkem Çapar - Sana Dair
  Arif Bozkurt - Muhabbet Devrimi
  Cebrail Yücel - Kapıda Kalabalık Ayaklar
  Hilal Gürkan - Bir
  Yiğit Türkcan Demirbozan - Kabadayıların Dilinde Nazım Hikmet Dizeleri Palazlandı
  Mehmet Emin Katırcı - Kelime Köken: Panik
  Erdem Erol - Geceye Yenilmek
  Mustafa Ender Yılmaz- "O" Kadın
  Leyla Alataş - Pencere
  Utku Tönel - Sanat Üzerine Muğlak Düşünceler : J. Galsworthy
  Dilhan Keskin - Bir Akşam Koltukta Otururken Terk Edildim
  Erdi Akbulut - Ayrılık
  Serant Şenyaylar - Gerçek Bir Anadolu Filmi
  Elif Nur Güney - Sen-den
  Memnune Sohtorik - Yaprak Misali
  Emir Evren - Falcı
  Mislina Bursal - Bir Mevsimin Geride Bıraktıkları
  Çiğdem Tepe - Özgür müyüz?
  Duygu Harmancı Karagülle - Kilit
  Mert Aydın - Gün ve Gece
  Hüseyin Kaymaz - Gelme Burası Çok Derin
  Nisanur Ulu - Senin Hüznün Nasıl Kokar
  Füsun Yeke - Haziran Güzellemesi
  Aylin Akgün - Barış Adlı Kadın: Sevgi Soysal
  Hatice Kübra Doğan - Fısıltı
  Zeynep Seden - Tablonun Laneti
  Enes Uygun - Salıncaktan Dünyaya
  Süleyman Can Kurnaz - 19 Mayıs Stadının Altı
 • Bilim tarihine damga vurmuş en önemli insanlardan biri olan Marie Curie'nin hayatını bu kadar ayrıntılı okuyabildiğim bir kitap bulduğum için mutluyum. Daha önce, hakkında az çok bildiğim şeylerle bile hayranıyken, burada okuduğum ayrıntılardan sonra hayranlık kelimesi Marie Curie için olan hislerimi anlatmaya sanırım artık yetmeyecek.
  Marie Curie'nin çocukluğunu, gençliğini, evlilik hayatını, bilim insanı olarak yaşadığı zorluklukları ve bilimsel çalışmalarını gayet akıcı bir dille anlatmış kitap. Kitap vesilesiyle gelin size hayran olduğum bu kadın hakkında bir kaç ilginç ve bir o kadar da güzel bilgi paylaşayım:

  Bir insan düşünün ki; hayatının başından sonuna kadar maddi imkansızlıklar, savaşlar, ölümler, yıldırma çalışmaları, iftiralar, kadın olduğu için aşağılanmalar, önüne çıkarılan saçma sapan engeller ve hastalıklarla uğraşsın, ama yaşadığı bütün bu zorluklara rağmen bilimsel keşifler konusundaki heyecanını asla ama asla yitirmesin. Aksine tüm bu karmaşa içinde dünyanın nobel alan ilk kadın bilim insanı olma, iki nobel birden alabilen ilk ve tek bilim insanı olma, kızını da nobel alabilecek derecede yetiştirmek, periyodik tabloya radyum ve polonyum gibi iki yeni element kazandırmak, radyoaktivite üzerinde bilim dünyasını değiştirecek ölçüde çalışmalar yapmak, radyoterapinin temellerini atarak kanserle mücadeleyi başlatmak, ikinci dünya savaşında kaçmak yerine anatomi öğrenip kızıyla birlikte binlerce askeri tedavi etmek, bu tedaviler için X ışınlarını tıpta daha etkin kullanabileceği buluşlara imza atmak gibi yaz yaz bitmez işlere imza atsın. Yazarken önümü ilikleyesim geldi ama üzerimde tişört olduğundan mütevellit yapamadım ama yine de tüylerim diken diken oldu. Öyle... Marie Curie demeyeceksiniz, Marie Curie hanımefendi hazretleri diyeceksiniz.
  İnsan düşünüyor tabi değil mi, tek başına on kaplan gücünde olan bu kadın kim bilir ne kadar kıymet görmüştür. Baksanıza kadın tek başına külliyat oluşturacak kadar bilim dünyasına buluşlar, yenilikler kazandırmış. Ama öyle olmuyor tabi, hiçbir başarısı cezasız kalmamış Marie Curie 'nin. Bu cezalandırma için yeri gelmiş bilimsel çalışmaları küçük gösterilmeye çalışılmış, yeri gelmiş yok polonyalı, yok yahudi dölü (ne kadar tanıdık!) diye milliyeti yüzünden aşağılanmış, yeri gelmiş yıllarca uğraştığı ve nobel ödüllü biri olduğu halde kendisine çalışmaları için kaynak ayrılmamış, en son da gazını alamayan Fransız medyası tarafından iffetsizlikle suçlanmış. Bu son atılan iftira nedeniyle kızları ve kendisi içindeyken evi halk tarafından taşlanmış, yıllarca bu bahane edilerek layık olduğu akademik unvanı verilmemiş kendisine.

  Düşünüyorum da başka ülkelerde yaşama ve bilimsel çalışmalarıma çok daha rahat kaynak bulma şansım olduğu halde; bana bu kadar iftira atan, hainlik yapan bir devlette yaşar mıyım diye. Sanırım birçoğumuzun da hak vereceği üzre yaşamazdım sanırım. Peki Marie Curie hanımefendi hazretleri kendisine ve ailesine karşı yapılan bütün bu haksızlıklara rağmen ne mi yapıyor?
  Maddi olarak çok sıkıntı çekmesine rağmen bilimin ruhuna aykırı diyerek buluşlarının hiçbirisini patentlemiyor.( Tesla' ya buradan selam olsun! ) Onları tek kuruş almadan ülkesinin ve insanlığın hizmetine sunuyor. İlerleyen yaşına ve hastalığına rağmen kendisinden sonra da radyoaktivite çalışmalarının devam ettirilmesi adına açacağı enstitüye kaynak bulmak için kapı kapı, ülke ülke gezip konferanslar, konuşmalar yapıyor. İkinci dünya savaşı esnasında ülkenin milliyetleri ile övünen asalakları can derdine düşüp kaçarken, o kaçmıyor. Aksine bütün bilgisinin üstüne anatomi öğrenip cephede yaralı askerleri tedavi ediyor. Burada küçük bir anekdot daha vermek istiyorum ki o da şu; Marie Curie hanımefendi hazretlerinin kendisi için bu kadar çırpındığı Fransa, Marie Curie' nin aday gösterildiği Nobel Fizik ödülünü almaması için, diğer aday adına kulis yapan ülkedir aynı zamanda. Gerçekten hiçbir iyilik cezasız kalmıyormuş!

  Bütün bu engellemelere rağmen yine de, Marie Curie hanımefendi hazretlerinin ışığını gölgelemeye hiçbir devletin, hiçbir otoritenin gücü yetmemiş. Hayatının son demlerinde de olsa eşi Pierre Curie ile yıllarca hayalini kurduğu laboratuvarını açmış, hak ettiği bütün akademik ünvanlara kavuşmuş, hatta ülkesinin kendisinden esirgediği saygıyı dünya çapında kavuştuğu şöhret sayesinde tırnakları ile sökerek almıştır. Bütün bu tanınma ve şöhrete rağmen kişiliğinden zerre taviz vermemiş, ömrünün sonuna kadar kendisi olmaktan da vazgeçmemiştir. Hatta bu konuyla iligili olarak Einstein Marie Curie' yi "şöhretin yozlaştıramadığı tek ünlü kişi" olarak tanımlar.

  Bir kadın dünya bilim tarihine damga vurduğu halde, sırf kadın olduğu için ne tür engellerle, zorluklarla karşılaşır, bir insan bütün engellemelere rağmen aşkını, şevkini nasıl yitirmez görmek istiyorsanız mutlaka okuyun bu kitabı. Azmin, cesaretin, çalışkanlığın, vazgeçmemenin vücut bulmuş hali bu kadın ve kesinlikle hakkında yapılacak uzun uzun okumalara değecek kadar da iyi kalpli biri.

  Keyifli okumalar :)

  NOT: İzlemek isteyenler için;
  Kendisi için yapılan belgesel: http://www.dailymotion.com/video/x3825cl
  Film : http://www.imdb.com/title/tt5705058/
 • Bir şehir ol. Mesela İstanbul gibi..De ki; Boğazım kuruyana kadar, seveceğim seni.☺☺☺☺☺☺