1000Kitap Logosu
Ömer
Ömer
Ömer
TAKİP ET
Ömer
@22mart
İnsan ya insan gibi akilane söylemeli yahut hayvanlar gibi susmalıdır.
İstanbul
Erzurum
361 okur puanı
24 Nis 2020 tarihinde katıldı.
290
Kitap
2
İnceleme
1.112
Alıntı
816
İleti
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Ömer
bir alıntı ekledi.
Çünkü o kişi, sonunda da dostça ilişkilere girebilme ve sevilen insanlarla özdeşleşebilme yeteneğini kaybeder; kendisine uzatılan yardım elini iter. Bundan sonra artık başkasını düşünmeksizin yalnız kendi çıkarlarını kollar. Fakat -bastırılmış olsa da- sevgi ihtiyacı devam eder be rastgele cinsel ilişkilerde başkalarının mallarını çalma gibi davranışlarla sonuçlanır. İntikam duyguları da için için yandığından, Oğuzhan çok şiddetli olmak üzere, topluma karşı olan birtakım başka eylemlere de yönelir.
2
Neredesin Abdülhamid Han
Nerdesin, şevketli Abdülhamid Han? Feryâdım varır mı bârigahına? Ölüm uykusundan bir lâhza uyan, Şu nankör milletin bak günâhına! Tarihler ismini andığı zaman, Sana hak verecek ey koca sultan! Bizdik utanmadan iftira atan. Asrın en siyâsi pâdişâhına. "Pâdişâh hem zâlim, hem deli" dedik, İhtilâle kıyam etmeli dedik, Şeytan Ne dediyse biz "beli" dedik, Çalıştık fitnenin intibâhına!. Divâne sen değil, meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz Sâde deli değil, edepsizmişiz! Tükürdük atalar kıblegâhına... Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena, Bir sürü türedi, girdi meydana. Nerden çıktı bunca veled-i zina? Yuh olsun bunların ham ervahına! Bunlar halkı didik didik dittiler Katliama kadar sürüp gittiler Saçak öpmeyenler secde ettiler ..........................pis külâhına Sen hafiyelerle dem sürdün ancak Bunlar her tarafa kurdu salıncak Eli yüzü kanlı bir sürü alçak Kement attı dehrin mihr-i mâhına Milliyet davası fıska büründü Ridâ-yı diyânet yerde süründü Türkün ruhu zorla âsi göründü Hem Peygamberine hem Allah'ına O itler nedense bana salmadı Belâlı idi başım kimse almadı Seyirden başka iş de kalmadı Gurbet ellerin bu seyyahına. Çok kimseye vatan şimdi mezardır Herkesin belâdan nasibi vardır Selâmetle eren pek bahtiyardır Bu şeb-i yeldanın şen sabahına Haddi yok açlıkla derde girenin Sehpâ-yı kazâya boyun verenin Lanetle anılan cebâbirenin Bu rahmet okuttu en küstahına Bugün varsa yoksa ................. Şöhretine herkes fuzulî dellal... Âlem-i mânâdan bak da ibret al !!! Uğursuz talihin şu kemrâhına Tahkire yeltenip tâc-ü tahtını Sınadı bu millet kara bahtını Denedi sillenin nerm-ü sahtını Rahmet Sultanım suz-ı âhına Hoş oldu cilvesi bu hürriyetin Tadı yok amma şu meşrutiyetin Deccale zil çalan böyle milletin Bundan başka çare yok ıslahına Lakin sen sultanım Gavs-ı Ekbersin Ahiretten bile himmet eylersin, Çok çekti şu millet murâda ersin Şefâat kıl şahım mededhahına. Şair: Rıza Tevfik
1
4
Ömer
bir alıntı ekledi.
Sevilen kadın, birçok değer arasında bir değerdir; erkekler, bu değeri varlıklarına atmak isterler, yoksa varlıklarını onun için harcamayı değil. Kadın için sevmek, tam tersine, bir efendi uğruna her şeyinden vazgeçmektir. Cecile Sauvage şöyle der: "kadın, sevdiği zaman kendi kişiliğini unutmalıdır. Bu bir tabiat yasasıdır. Kadının, efendisiz bir varlığı yoktur. Sahipsiz kadın, dağınık bir demet çiçektir."
2
Ömer
bir alıntı ekledi.
Ruh hekimleri, kadının aşığın da babasının hayalini anladığını söylerler. Oysa kızın çocukluğunda, baba olduğu için değil, erkek olduğu için kızın gözünü kamaştırmıştır babası. Bu yüzden her erkek aynı büyülü gücü paylaşmaktadır. Kadın, bir insanı başkasında canlandırmak değil, bir durumu, küçükken büyüklerin kanadı altında yaşantısını meydana getiren bir durumu geri getirmek ister.
3
Ömer
bir alıntı ekledi.
Çoğu defa aşığından, her şeyden önce kendi 'ben'inin doğrulamasını, yüceltilmesini istemektedir. Pek çok kadın, sevilmedikçe kendilerini sevgiye vermezler. Bazen da gösterilen sevgi onların da aşklarını uyandırmaya yetmektedir. Genç kız, kendisini erkeğin gözlerinde hayal etmiştir, kadında kendisini erkeğin gözlerinden bulacağını sanmaktadır.
3
Ömer
bir alıntı ekledi.
Seven erkek de zorbadır; ama istediğini elde edince tatmin olmuştur. Oysa bir kadının çok şey isteyen bağlılığının sınırları yok gibidir. Sevdiğine güvenen bir erkek, kadının yanından ayrılmasına, uzakta başka işlerle uğraşmasına aldırmaz.
2
Ömer
bir alıntı ekledi.
Kendini öyle aradan çekip sıyırışın, dürüst bir davranış değil... Uyuyan erkeğim kıpırdadığı an, elim, istemeden tohum torbasına dokunuyor. İnsanı boğan, zorla boyun eğdiren 50 çuval tohumluğun saklandığı Ambar bu. Uyuyan bir erkeğin gizli para keseleri elimde şimdi. Küçük tohum torbaları elimde. Sürülecek tarlalar, bakılıp budanacak meyve bahçeleri, içim değiştirecek suyun gücü avucumda.Neşter, bahçıvan makası, derinlik ölçme aygıtı, tabanca elimde şimdi ve bütün bunlar avucumu adamakıllı doldurmuyor bile. Uyuyan dünya tohumu, ruhun pörsük pörsük aşağı sarkan uzantısından başka bir şey değil.
1
2
...
15bin öğeden 16 ile 30 arasındakiler gösteriliyor.