• Yarıyıl tatilinde her çocuk en az 3 kitap okumalıdır. Bu işte velilere düşüyor. Muhakkak zevklerine hitap edecek kitaplar alıp, okuma alışkanlığı edinmelerini sağlayın. Tablet başında heba olan çocuklukları görünce üzülüyorum.
 • 563 syf.
  ·8 günde·Puan vermedi
  İnsanlık, doğuşundan bu yana, kesintisiz bir oluşumu yaşamıştır. Kendisini, geçmişte olduğu gibi, her adımda aşarak, sonsuz, ama daha güzel bir geleceğe doğru akıp gidecek olan bir oluşumdur bu.
  Tarih, işte bu oluşumun öyküsüdür.
  Dünü anlatan, bugünü açıklayan ve yarına ışık tutan bir öykü; ve bir bilimdir tarih.
  Server Tanilli

  Bu kitap Australopitek'i (1 milyon yıl önce Afrika'da yaşamış ve yok olmuş insana benzer bir yaratık) insanın atası olduğu düşüncesiyle başlıyor. Düşünce olarak yazdım çünkü kanıtlanmış bir şey değil ve reddedilecek bir şey de değil.
  Kitap yerlesik hayata geçişin hâlâ tarım olduğu düşüncesinin olduğu dönemde yazılmış olduğu için bu kitapta o düşüncede başlıyor. Günümüzde Göbeklitepe yıkmış olsa da bu görüşü ileride Göbeklitepe'nin getirdiği ibadethaneler ile insanın yerleşik hayata geçtiği bir görüşü yıkacak bir buluntu olup olmayacağını bilemeyiz. Tarih bize bulunan fosillerin arkeologların yorumlaması olarak gelir. Farklı bir yorum değiştirir.

  Kitaba dönecek olursak Uygarlık Sumerde başlar(daha eski tablet ve bu tabletlerin aktardığı kültür bulunmadıkça) bu yüzden yazarda Mezopotamya'dan giriyor uygarlık tarihine.
  Iki Büyük Destan
  Gılgamış ve Enuma Elis
  Enuma Elis'in konusu Tanrı Marduk'un iktidara gelişi ve Insan yaratılışı
  Gılgamış Destanı: Gılgamış'in ölümsüzlüğü bulmak için yolculugunu anlatıyor.
  Sumer ve Akkad ile giriyor.
  Başlarda, çok sayıda küçük devletler kuruldu: Erudu, Ur, Şuruppak, Umma, Lagaş, Kiş, Mari, vb. III. bin yıllarında halkı da benzeşmez idi bunların. Sümer’in kuzeyinde, Fırat’ın orta kesimi boyunca yer alan Akkad’a, Sumerlilerden, tip olarak da dil olarak da farklı kabileler yerleştiler. Sami kökenli bir dil (Akkadça) konuşuyorlardı ve Mezopotamya’nın batısındaki ovalarda oturan kabilelerce de hısımlıkları vardı. Akkad’ın Samileri batıdan geldiler kuşkusuz.
  Öyle de olsa, IV bin yılın başlarındaki Sumerliler ile Akkadlılar, iktisadî gelişme bakımından birbirlerinden farklı değillerdi; ilk aşamasında bulunan köleci devletlerdi her ikisi de.
  Bu şekilde giriş yapıyor yazar.
  BABİL İMPARATORLUĞU
  III. Ur hanedanının düşüşünden sonra, Amorritler, Aşağı Mezopotamya’ya yerleştiler: Başkentleri İsin ve Larsa olan iki krallık kuruldu orada; biraz daha kuzeyde, Mari ve Asnunnak krallıkları bulunuyordu. Bütün bu devletler, Aşağı ve Orta Mezopotamya’da hegemonya elde etmek için savaşıyorlardı aralarında. Ancak, hiç biri başarıya ulaşamadı bu konuda: Ülkenin büyük bir bölümünü birleştiren, Babil’deki küçük krallığın hükümdarları oldu.
  Babil'in iki büyük hediyesi kaldı bu dunyaya
  Istar Kapisi, Hamburabi'nin kanunlari, asma bahceleri ve Kuleleri
  Kanunlar sonraki hazırlanan bütün kanunları etkilemiştir.
  ESKİ MISIR
  Afrika, İlk Çağ uygarlıkları içinde özel bir yer tutmadığı halde, kuzeyindeki Mısır, bağlı olduğu kıtadan apayrı bir gelişim göstermiştir. Gerçekten Mısır, eski Doğu toplumlarının yarattığı üç büyük uygarlık alanından biridir; Akdeniz kültür çevresini onsuz anlamak olanaksız; eski Yunan uygarlığının ona çok şey borçlu olduğu ise tartışma dışı.
  Not: Mısır Nildir hayat nile bağlı çin sarı nehre bağlı olduğu gibi.
  Mısırı dönemleri
  1)ESKİ IMPARATORLUK VE ÖNCESI
  2)ORTA İMPARATORLUK
  (MISIR’IN BİRLEŞTİRİLMESİ)
  3)YENİ İMPARATORLUK
  (HİKSOSLARIN KOVULMASI VE MISIR’IN BİRLEŞTİRİLMESİ)
  ANADOLU
  Anadolu, çok eski zamanlardan başlayarak girer tarihe. Başlarda Kanış, Zalpa, Pruşhanda ve Hattuş krallıkları gibi birtakım kent devletlerinden sonra, Hititler, Urartular, Frigler, Lidyalılar, İyonya siteleri, arkadan Helenistik krallıklar ve Roma istilâsı; Orta Çağ’da Bizans, arkadan Selçuklular ve Osmanlılar. Tarihsel serüveni bu denli zengin başka hiçbir coğrafya parçası yoktur. Daha İlk Çağ’dan başlayarak da, Doğu’yla Batı arasında sürgit bir köprü olmuştur Anadolu.
  1)HİTİTLER:
  Hititlerde kültür büyük bir çeşitlilik gösterdi. İmparatorluğun çeşitli halklarından, o halkların da birbirinden farklı dilleri konuşmasından ileri gelmiştir bu. Bunun gibi, iki yazı sistemi kullandı Hititler:
  Samîlerden alınan çivi yazısı ile hiyeroglif.
  2) URARTULAR
  Urartu kültürü. Asur’a bağımlı bir kültür.
  Gerçekten Urartular, çivi yazısını, Asurlulardan aldılar, biraz daha yalınlaştırıp, az buçuk da geliştirerek kullandılar.
  Aynı şey, görsel sanatlar içinde de söylenebilir.
  3) FRİKYA VE LİDYA
  Lidya, Batı Anadolu’da kuzeyde Mysia, güneyde Karya, doğuda Frigya ve batıda İyonya ile sınırlıydı. Adı, Maionia olarak geçer Homeros’ta.

  FENİKE VE FİLİSTİN
  Fenikeliler denince aklıma bugünkü Isviçre(Kartaca hariç) geliyor.

  Suriye’nin Akdeniz’e bakan yüzü ile güneyi, Samî kökenli halkların yarattığı uygarlıklara tanık oldu: Samî kökenli Fenikeliler, İlk Çağ’da denizlerin ilk fatihleridir; İbranîler ise tanrı anlayışında yaptıkları büyük değişiklikle önemli rol oynadılar. İbranilerin rolü, yalnız İlk Çağ’la sınırlı kalmadı, sonraki yüzyılları da etkilediler onlar.
  1) FENIKELILER
  Ugarit’teki buluntular ve Gebal kazılarının pek güzel gösterdikleri gibi, Fenikeliler, din, yazı, edebiyat, sanat olmak üzere, her alanda özgün bir uygarlık yarattılar.
  2) İSRAEL VE JUDA (Yeryüzünde bu uygarlıktan etkilenmeyen çok az millet var)
  İsrael halkının yarattığı kültür, daha sonra Avrupa uygarlığı üzerinde büyük etkide bulundu. Avrupa’da en yaygın din olan Hıristiyanlık, Juda dininin etkisi altında doğdu; Kutsal Kitap’taki kişiler ve konular, yığınla şaire, yazara ve sanatçıya esin verdi.
  İsrael diniyle Juda dini, Fenike dinlerinin doğduğu aynı sosyal yapının ürünleri oldular; ortak birçok noktaları var ikisinin de.

  Tekrar Mezopotamya Uygarlığı
  Bu sefer dümende Asurlar var.
  Sonra Iran
  Iran iki asabiyyenin çatışmasıdır
  1) Medler (Mo 9.6 Y.y devletleri)
  2) Ahamenisler (Mo 6.3. Y.y dönemi)
  Bu iki soy hâlâ devam etmektir. Avrupa'da Capet ve Köre'deki Go hanedanı gibi.
  Ahamenisler Pers Uygarlığı
  Sonra özgün bir kultur Hint
  HİNT
  İlk Çağ uygarlığının ve kültürünün en büyük merkezlerinden biri de Hint oldu. Onun özgünlüğü şurada ki, katkısını yaptıktan sonra sönüp gitmedi; aradan yüzlerce yıl geçmiş de olsa, bugün de koruyor özgünlüğünü.
  ÇİN
  Batı’yla ilişkileri olan Hint’in aksine, «Çin uygarlığı, sırtını Akdeniz dünyasına çevirerek gelişti» (Henri Maspero); Batı’yla ancak İskit-Sibirya halklarının aracılığıyla, böylece dolaylı olarak bağlantısını kurabilen Çin, yüzünü Büyük Okyanus’a, Batı’daki kültür gelişmesini belirleyen dünyadan bütünüyle farklı bir dünyaya çevirdi.
  Ve Yunanlilar
  Çok sey yazılır Yunanlılar icin bugün bile Avrupa'nin şımarık çocuğudur Yunanlılar
  ....
  Kitap en geniş alani Roma imparatorluğuna verilmiştir.
  Roma hukukundan, takvimine yasayan bir uygarlık.
  Son bolumde ise Roma'nin içerisinde doğan Hıristiyanlığa yer vermiş.
  Elestiri: Yazar kitabı yazarken objektif olamamış. Roma'yi anlatırken gerek diğer uygarlıkları anlatırken subjektif yorumlar yapmıştır. Bu yuzden faydalı bilgi açısından olsa da taraflı olması gölge düşürmüştür kitaba. Hatta bir ifade var: Hristiyanlık zırvaları(Bir şeye inanmaya bilirsin fakat böyle bir ifâde ne kadar doğru)
 • Bizim derdimizi insanlar sağlıklı yaşam, insanlar fit Beden olarak algılıyorlar, bazı insanlar fit beden için bu yaşamı tercih ediyor
  Bedenim beni hiç ilgilendirmiyor , eğer ilgilendirseydi Eyüp as bedeni lime lime dökulmezdi. Amacım deccalden sakınmak
  Boğazından geçen herseyi bilmen lazım
  Deccal ne mi bunlar bildirildi ama biz ilgilenmiyoruz , sahabenin korktugu kadar korkmuyoruz ,
  Sahabenin Allah'a sığındığı kadar sığınmıyoruz.
  Annelerimiz çok kıskançtı , özellikle Hz Aişe validemiz.
  Bir gün annelerimiz den birisi çok güzel süslenmiş Hz Aişe validemiz onu öyle görünce kıskanıyor tabi , Hz Aişe validemiz Hafsa validemize bak şimdi ne yapacağım deyip o annemize yönelerek ;
  Biz suan Hz Hafsa ile deccal çıkmış onu konuşuyoruz diyor ve
  Anne de korkuyor hemen inanıyor oysa ki din daha yeni geldi, annemiz komurluk gibi bir yere saklanıyor üstü başı kir oluyor
  Peygamber efendimiz geliyor ne.oldu diyor gülmekten anlatamıyorlar parmak ile kömürlugu gösteriyorlar , Peygamber efendimiz yönelip napıyorsun orada deyince annemiz deccalden saklanıyorum , peygamber efendimiz deccal çıkmadı korkma ama çıkacak.Annemiz ondan korktu ve saklandı kocam peygamber beni korudu demedi.Bugün bizi koruyacak olan ney kim ? O kadar yaklaştık ki.
  Bir iki mesaj geldi paylaşım yapilinca
  Demişler ki Kuran'da deccali yok , bende ağladım .
  Nasıl bu zamanlara geldik..
  Ben çok seminere katıldım hep bilimsel terimlere anlatılıyor , biz kitap okumayı sevmeyen toplumuz bu yüzden
  7'den 70 şe hitap edecek şekilde anlatmak gerekir
  Hayat zaten çok zor açık konuşmak gerekiyor
  Hadis ve Kur'an üzerinden konuşacağım
  Hadis ortadan kalkarsa herşey kalkar
  Ben hadis reddediyorum diyen insan namaz kılamaz
  Allah namaz kılın diyor ama kılınış şekli hadisde vardır
  Hadise iman kalkarsa deccale inanç da ortadan kalkar.
  Deccal geldiği zaman müslüman birisine gelecek ve
  Onu öldürecek diriltecek diyecek ki inandın mi Allah olduğuma müslüman diyecek ki bu evet inandım ne kadar deccal olduğuna.


  Bunlar korkunç şeyler
  Yeğenlerimle konusuyorum ihl de öğretmenler adem as .ilk insan değil diyorlarmış , hepimizin dizlerine vurarak ağlaması gerekiyor.
  Gerekçede de yazıyı sumerli bulmuş parayi Lidyalılar bulmuş , Adem as dan beri tüm ilimler vardı .
  Allah ne buyuruyor biz insana herşeyi öğrettik
  bilim ile her ilmi reddederek nereye varacaklar merak ediyorum
  Ben şunu anlatmak istiyorum tek derdmizin dinimiz.olmasi lazım
  Sakarya da bir hanım kardeşim benim kocam çok sağlıklı bende zaten öleceğim diyordum ha simdi ha sonra ha dogal yaşayarak ha kimyasal.
  Ben bugün anladım ki mevzu benim imanım demiş.

  Hz Ayşe annemiz rivayet ediyor Hz.Ebubekir Ra bir işçisi malını isletiyor , deveyle ticaret yapıyor .Bir gün Hz Ebubekir bir yemek getiriyor , Hz.Ebubekir da hemen yiyor sonrasında işçi ona yemeyi nereden aldım biliyor musun , idda sonucu aldım ve bu yemehi kazandım sana sundum dedikten sonra Hz Ebu Bekir parmağını boğazına öyle yle bir takıyor ki kan şeklinde tüm yemeği kusuyor
  Vallahi kusmasaydim midemi cikarirdim diyor.
  Bugün fikiha baksan bilmeden yaptı denir Ebubekir.olmak bunu gerektirir
  Biz bu yediklwrimizle aynı cennete mi talibiz ?
  Onun okuduğu Kuran'da bizim okudugumuz ne ?  Her konferansta Masite annemizi anmaktwn gurur duyuyorum
  Efendimiz miraca çıkarken çok güzel bir koku duyuyor
  Ey Cibril bu neyin kokusu ?
  Ya Muhammed bu Masite ve evlatlarınin kokusu diyor
  Hikayesini Cebrail as anlatıyor , ey Muhammed Musa kavminden bir kadın vardı kişinin dadısı Bir.gun hamamda kızın saçlarını tararken tarak yere düşüyor Bismillah Musa kelamullah diyor
  Kızı dadiya dönerek
  Sen Musa'nın rabbinemi inanıyorsun sen babami red mi ediyorsin seni babama söyleyeceğim diyor , firavun öğrenince iman etmesini yoksa 3 çocuğuyla beraber öldüreceğini söylüyor.Oda etmeyeceğini söylüyor , bizi öldür ama birşey rica edeceğim
  Bari o hizmetlerimin karşılığı olarak kemiklerinizi bir poşete koy orada ayrılmayalım diyor.
  Kocaman yag dolu bir kazan kaynıyor ilk evladı atıyor eriyor 2.evladı atıyor en son 3.evlada sıra.geliyor
  Annenin kalbi gidip geliyor anne acaba ona tamam desem de iman etmesem mi derken
  Kundak da olan bebek anne kardeslerimi kaybettin beni de kaybet valla cennete bir adım kaldi imanını kaybetme
  O bebegide atıyorlar.Masite annemizin yanık kokusu Miraç ds efendimize gidiyor
  Bu annemiz ne kaybetti ?
  O ne kazandı bizler ne kaybettik
  O cenneti kazandı Rabbinin cemalini görmeyi kazandı
  Yanık kokusu misk olarak gitti

  Sümeyye annemiz ilk şehit daha namaz oruç yoktu belki sadece lailaheillallah biliyordu hiç birşey bilmiyordu , Hz Hamza şehit edildiğinde Fatiha dahi yoktu
  Tek bildiği kelam onun göğsüne mızrak saplatmaya yetti
  Biz neler biliyoruz onların bilmediği
  Aynı ayetler bizi namaza . götürmüyor
  Gitsek de reklam arasında , onlar namaza.gidince mutlu olurdu biz buhranla kılıyoruz
  Onların yaptıklarını biz neden yapamıyoruz
  Ortada birşey var demek ki
  Onlar bir çok şeyi yapıyor biz cok şeyi yapmıyoruz

  EPİFİZ BEZİ
  Bunların çoğunu bilmiyoruz
  Ama bazı kesim TV de sarışın kadın yanında fetva veriyor
  Tüm medya tek muhabbet saçma sapan işe yaramaz şeyler
  Din İslam bu mu ?
  Bu EPİFİZ bez nedir İslam ile alakasi nedir .
  Beyin iki ye ayrilie herşey eşittir bu bez ortada ve tektir .
  400 sene önce EPİFİZ BEZİ için tenis topu kadar derlerdi
  Bizim gördüğümüz mercimek kadar düştü neden ne oldu bu organa ?
  Ne.ise yarıyordu da nsanlar savaş açtı ?
  İslam'da kalp gözümüz basiretimiz
  Otopsilerde çıkıyor göz şeklinde
  Göz retinasi ile aynı hücrelere sahip
  Eskiden insanlar bir ortamda koklayıp burası gıybet kokuyor derlermiş , Bizler anca bir şey yandığı vakitte kokularını alabiliyoruz
  Kendimiz evlatlar yanıyor manevi olarak ruhumuz.duymuyor


  Florur dış macunun içinde var florur epifiz bezini eceleri karanlıkta aktif oluyor , sinek kadar ışık olsa uyanır .
  Gece 11:00-05-00 arası en aktif olduğu zaman kendini geliştiriyor.Rabbimiz ne buyuruyor o saat için ;
  Gece en yakın semaya inerim af dileyen yok mu affedeyim der.
  O zaman en aktif zaman.

  Dmt ruh molekülü serotonin mutluluk
  Melatonin hayatimizi düzene sokan
  Bilime bakarsaniz bilim yok der , .hatta Allah da yok der çünkü madde olmayan herşey yok onlara gore hatta ruh yok deyip hastahane açmak da.komik .


  Dmt ölüm ve doğum anında salgılanır
  Allah'ın kula en yakın olduğu iki an yani.
  ve şizofreni hastaları birşeyler görürler onların da idrarlarinda yüksek doz dmt.bulunur
  Birşeyler görüyor ama bilim açıklamıyor

  televizyonlarda hep günde 2 defa ve geceleri yatmadan dişlerinizi fırçalayın derlwe dişleriniz beyaz olsun diye oysaki dişlerimiz ne kadar fırçalarsanız fırçalayın kemik renginiz ne ise odur diş macunu ile dişleriniz beyazlamaz sadece titanyum oksit ile beyaza boyanır.Bir sure sonra ibadetler de ben bunu yapmak istemiyorum dersin ama nedeni bilmezsin nedeni irade artık senden çıkmış florur maneviyatı yok eder huşu kaybolur
  İman seni secdeye götürmez
  Yüreğimi çok acıtan bir hadis Peygamber efendimiz buyuruyor ki ben size deccali anlatıyorum ama anlayamamanizdan da korkuyorum demiş.

  ben bilimden çok hadis konuşuyorum Çünkü Hadisler her şey belirtiyor , her taşın altından deccal çıkacak diyorum abartma diyorlar , Ben abartmıyorum sahabeler ve Peygamber efendimiz çok abartıyorsunuz denilen hayatı yaşıyorlardı.

  Deniyor ki siz onları gorseydiniz deli dersiniz,onlar da size müslüman mı bunlar derdi.
  Tek derdimiz şuurlu Müslüman olmak yoksa ben doğal yaşamışım umrumda değil çürüyüp gideceğim önemli olan iman ile gitmek insan gibi gönül'ün derler Müslüman gibi ölünü zaten Ben müslümanım diyoruz bugün insanlar domuz kapakçığı ile gömüyorlar bunu umursamıyor kimseler epifizin bezi körelmiş seni uyarmıyor.

  Diyanet yüksek kurumunu aradım bu iş olmaz dedim bugün aşıların içinde domuz ve maymun hatta fetüs kurtajda.alinan DNA olduğu ispatlandı asi şirketleri kabul ediyor evet diyorlar müslümanları öyle bir halde getirdi ler ki görmüyoruz.
  Bizim hocalar hastalık anında herşey mübah diyor
  Domuz jelatinini bilerek evladına enjekte ediyorsun
  Bu çocuk namaz kılmaz ise şaşırmayın
  Böyle bir dünya yok
  Haram da şifa yoktur
  Allah haram kıldığı hiç birşey içine şifa koymaz
  aradığım da Dediler ki hadisler mutevatir değilse bizi bağlamaz.!

  İnsana domuz dahi yedirirler


  Tüp bebek fetvası korkunç İslamiyet taharete kadar bilgilendirir bizi sağ elle değil de sol elle der bugün bilim adamları sağ eldeki flora yemeği hazmetmek için sol eldeki flora ise temizlik için olduğunu söylüyorlar , tek çare sünnete sarılmak başka çare aramayın ahir zaman kıtlığı olacak , kıtlıkvar mı yok Her yer dolu marketler manavlar pazarlar müslümana kıtlık var sağlıklı yiyecek yok onlar zikirle de olacaklar Allah onlara kapı açıyor gel bana diyor .

  bizlerin Allah'tan gayrı Hiç kimsesi yok bizi hadis ve sünnetler koruyor Ayşe annemiz Peygamber efendimize kıyameti sorduğunda ey Ayşe o gün herkes çıplak olacak kişinin göğsü öndekinin sırtına yakışacak iğne ucu kadar çukur olmayacak içine girelim ş kadar tümsek olmayacak ki arkasına saklanalım insanlar evladından kaçacak Ben ona boşuna tokat attım şimdi benden hesap soracak diye çocuklar bizim diye her şeyi yapabiliriz zannediyoruz mahşer günü boşuna yapılan her şeyden hesap sorulacak çare var mı biri diyecek ki Adem aleyhisselam'a gidelim gidecekler Ben zaten Rabbime yüzyıl af diledim Beni affetti mi bilmiyorum İbrahim aleyhisselam'a gidin İbrahim peygambere gidecekler Ben kutu kırıp suç işledim
  Allah beni affettim bilmiyorum Nuh as'ma gidiyorlar çare bul bize deyince ben kâfir olan oğluma üzüldüm af oldum mu bilmiyorum
  Musa as ben insan öldürdüm boynum bükük derken bir rivayete göre 124 bin peygamber gidilcek.
  Efendimize gidilcek efendimiz secdeye kapanmış Yarabbi şefaat et diyecek başımı kaldırmam diyecek.

  Kime edecek âlimlere mi onlar zaten Allah dostu ,
  Sana bana çürük elmalara şefaat edecek .

  Hz Hüseyin'in şehit edildiği zaman boynunu kopardılar aç ve susuz olduğu halde hem de Yezid'in sarayı'na geldiği zaman bir zalim bir çubuk ile dudaklarını oynatıyor Ve onunla alay ediyordu yaşlı bir sahabe O zalime gelip hem kesip hem oynuyorsunuz Vallahi ben Peygamber efendimizin onu öptüğünü gördüm .

  Vallahi huzura çıkacağız Peygamber efendimiz demeyecek mi bize sizin için taifte taşlanmadim mı ?Kabe'de işkembe atılmadı mı ?dişim kırılmadı mı peki ey ümmetim Bu muydu karşılığı.

  Rabiatül adeviyye hazretleri 1 rekat namaz kılardı her gece Allah için kılardı ve Peygamber efendimiz ümmeti ile övünsün diye Peygamber efendimiz Şeref lensin için bunu yapardı.hepimiz eşimiz için kayınvalide miz için sevdiğimiz bir insan için bir şeyler yapıyoruz peki Allah için Peygamber efendimiz için ne yapıyoruz ? bunların hepsini biliyoruz 1 saat sonra unutuyoruz zihinler dolu irade bize ait değil bunun başka hiçbir açıklaması olamaz en büyük Kur'an bizim elimizdeyken bu kadar sapkınlığa düşüyorsa bunun başka bir açıklaması yok.
  1 TL olan kahveye 20 TL veriyoruz çünkü irade artık bizim elimizde değil.

  Eskiden okunmuş su vardı yobaz mısınız derlerdi al tablet iç kendine gel denilirdi şimdi Japon bilim adamları suyu okumanı keşfini yaptı kuruyan dereleri okuyorlar Çünkü suyun hafızası vardı canlı ve ölü sular , bedenin yüzde 80'e yakını sudur ve su bir şeyleri saklar.

  Aşıların artık iç yüzü ortada şuan bilmediklerimiz var w
  Herkes biliyor 100 bin aile asi reddi yapmış
  Herkes uyandı uyanmayankar da uyansın insAllah
  Şeytanı frekanski tüm muzik ve çalgılar buna uyarli
  1400 sene önce efendimiz çalgı zinaya cagricidr
  İnsan muzik dinlecikce su molekülleri titreşimi çekiyor ve
  Müzikler.bizi yönetiyor


  Nano teknoloji bir bela insan ve organ uretiyorlar
  Deccal ne yapacaktı ? İnsan öldürüp diriltecekdi.

  Gençlere laf geçmiyor , anne çocuğu markete gönderemiyor
  Bir mavi balina çocuğa laf geçiriyor

  Gençler lgbt akiminda bir.ulke ancak böyle feth edilirdi
  Bakın aşılar sebebiyle otizm 48 kadar çoğaldı
  Eskiden otizm yoktu bu bir beyin hasaridir
  Otizm hastalık değil ağır metal yüklü 48 doz aşı vuruyorsun
  Bağışıklık 2 sene de kendine geliyor .
  Her mesele ayete çıkıyor , otizm iki yıl emzirme.ile 2 sene aşının ne manası var beyinler kilitli kimse ilgilenmiyor
  Bağışıklık oluşmuyor sen henüz olusmayan bedene hangi kimyasala yüklüyorsun ?
  Suyu zararlı görüyorsun da o ilaçları nasıl verirsin ?
  Kusma ateş çırpınma hepsi aşıdan ötürü
  Eskiden 8-10 çocuk vardı hastalık yoktu
  Kanlarında birşeyler dolaşıyor maddi manevî zararı var

  İki yaşında geldi48 doz aşıyla
  Biz değişik değiliz asıl fitratimizdayiz
  Ölene kadar.bu fitratra kalmak istiyoruz
  150 sene önce otizm yoktu
  Bu oran 3-1 düşecek
  Bizim canımızı değil imanımızı alıyorlar
  Bu insanlara ne oldu
  bu insanlar bize bir şeyler yedirip içiyorlar bununeğer ayağa kalkamazsak önüne alamayız korkmayn bedir'de 313 kişi vardı
  Alimler bir annenin evde namaz.kilmiyor oluşu o evde beladır
  Terliyorsun gözenek açılıyor Ariel Omo içeriye giriyor

  Aşılar kısırlık yapiyor , yirmi sene önce tüp bebek merkezi yoktu
  Eskiden bı kısır vardı yoktu şimdi her evlenene çocuğun oluyor mu diyoruz hamile olan normal mi tüp mi
  normal mi sezeryan mi diyoruz
  Doğumları dahi elimizden aldılar .
  Allah rasulu taharete dahi karıştırdı
  Bu din kaide ve kural koydu herşeye cima yada..
  Rahim dışardan bir.kabul etmez elime kıymık batsa görmesem şişer iltihap olur patlar dışarı atar
  Rahim içerde tutmaz hicbirsey çocuğu da.dokuz ayy sonra atar
  Tutmadı diyor merkeizlee de ve kadını tutsun diye bağışıklık iptal ediliyor tedavi görmek demek bu , anneye jelatin yükleniyor sığır jelatini değil , aynısı babaya veriliyor birlikte olarak değil , kendini tatmin ediyor bardağa koyuyor mahremiyet denen birşey yok anneye verdikten sonra bebeğe koyuyor
  Nerede besmele nerede hadisler böyle bir döllenme.nu bebek normal bir bebek olur mu ?  Nasıl insan olacak bunlar bu asrın Musa nasıl olacak epifiz körelmiş frekanslar bozulmuş hepsi aşılardan sonra oluyor insan her şeyi kendi eliyle yapar hem de öyle süslü yapar ki bugün her çocuk astım hastası her çocuk kıllı tüylü annelerde kıl yok gençler niye böyle hormonlarr bozuk
  Birileri kısır her yerde mantar gibi tüp bebek merkezleri birileri tüylü her yerde mantar gibi lazer epilasyon ya insanın ruhu her hücresinden tek tek çıkar sen nasıl o kökleri kurutuyor sun o kağıda imza atarken fiyattan başka bir şeye bakmazlar oysaki kağıda okusalar orada kanser olursanız kemoterapi alamayacağınız yazar bunu kimse okumaz 90 lılar tüp bebek merkezleri ile 2000'liler lazer epilasyonla 2020'den sonra nasıl cinsiyet değiştirme ile meşgul olacaklar

  ilaç firmalarında çok büyük oyunlar dönüyor sana aylık 20.000 lira vereceğim ama bu kadar ilaç satman gerekiyor

  çocuklarınızı yarıştırmayin her çocuk kendine özeldir bırakın zayıf olsun ama sağlıklı olsun Ben aşı olmadım hiç ilaç almadım hazır bez kullanmadım

  Japonlar tüysüzdür doğal soya kullanıyorlar biz hem soya yeriz daha çok tüy çıkar çünkü genetiği değiştirilmiş tir.
  Bebek mamaları kullanmayın içeriklerinde GDO var aşılarda da DNA fetüs hücresi var kız erkek ayrımı olmadan bundan dolayı eşcinsellik yaygın televizyonda gündüz kuşu her kanalda eşcinsellik DNA bozuldu mama bebek bezi İsrail'in ürettiği tüm kimyasalları çekti üzerine anne yumuşatıcı kullandığı bu çocuğun normal olması Allah'ın bir mucizesidir bunca zulme rağmen hala delikanlı ise bu tamamen Allah'ın takdiridir

  Aşı olan çocuklar için aşı detoksları var yapın bunları deccal den Allah'a sığının biz neye güveniyoruz bir Fatiha okumuyoruz her namazdan sonra çocuklarımıza dua etmemiz gerekiyor elbette Allah cevap verecektir korkmayın anneliğinizi çocuklarınıza karşı kullanının annelerin duaları makbuldür

  dikkat dağınıklığına ilaç verilmez o ilaçlar uyuşturucu gibi çocuğu uyuşturur 10 yaşındaki bir çocuğa antidepresan veriyorlar çocuk Durmaz uyuşur mama konusunda diyoruz ki doymuyor mama ile uyuyor karnı doyuyor çocuğumun öyle bir şey yok çocuğun karnı doymuyor tamamen beyni uyuştuğu için Mayıs diyor

  Zara markası ile İsrail mahkemelik oldu onlardan %100 pamuk ürün istediği halde kıyafetlerin iplikleri sentetik olduğu için hepsini geriye gönderip dava açmışlar.

  İmam-ı nebevi riyazüs salihini şerh ederken bir hadisi şerifi şerh edemiyor giyinik çıplaklar anlayamamış nasıl hem giyinik hem çıplak olur Allah'ın mucizesi herhalde demiş ve hadis-i orada bitirmiş .giyinmek çıplaklık iki türlüdür birincisi sentetik ve plastik olan kıyafetler ve şu an tüm tesettür firmaları bu ürünleri kullanıyor istisnalar hariç bu sentetik ve plastik olanlar cinlere göre çıplak hükmünde olanlar 2.normal dar giyenler .
  Peygamber efendimiz hep pamuk keten ve yün giyerdi kadınlara artık olarak ipek verilmiştir. Yahudi her taşın altına girecek...


  29 Aralık Pazar Yağmur İbiç hanımın sohbetinden Umudun Atolyesi olarak notlarım.
  Eksiklerim kusurlarım yazım ve imla hatalarından ötürü kusura bakmayın elimden bu kadar geldi.🖤
  Yazandan Allah razı olsun..
 • 21. Savaşacaklar. Kudurmuşlar. Gözleri dönmüş.
 • Bu Yeni Yıl törenimize de yabancılar hemen sahip çıktılar. Bizim değil onlarınmış gibi. Tanrıçamızın adını İştar, Tanrımızın adını da Tammuz şeklinde değiştirerek, buna sarıldılar. Başka ülkelerde yaşayan kendi soydaşlarına da öğrettiler. Böylece sınırlarımızı aşarak her tarafa yayılmaya başladı bu tören. Bilinmez belki bundan yüzlerce yıl sonraya kadar etkileri sürer de kimse, kimden ve nereden kaynaklandığını bilemez ve anlayamaz. Ne yazık, ne acı değil mi?
 • Krallarımız kendilerine “Çoban” derler. Çobanlar hayvanları güttükleri gibi, biz de insanları güdüyoruz, diye düşünüyorlardı belki.
 • Osman Müftüoğlu

  Cep telefonu neden uyku kaçırır?

  Geceleri LED ışık yayan cihazlarla fazlaca haşır neşir olmak uyku ritmini de uyku kalitemizi de altüst edebiliyor.

  Mavi ışık yayan LED lambalar son yılların en mühim icatlarından ama aynı zamanda en önemli belalarından biri.
  LED’leri bulan üç Japon araştırmacı, bu buluşlarıyla Nobel Ödülü (2014) sahibi oldular ama uyku düzenimizin de canına okumayı (!) başardılar.
  Mavi ışık yayan bu diyotlar sağladıkları “enerji tasarrufu” yanında yol açtıkları “uyku kaybı” nedeniyle de sorgulanıyorlar.
  Nedeni şu:
  Gözlerimizde bulunan ışık algılayıcı yapılanma, beynimizdeki
  “suprakiazmatik çekirdek” isimli
  yapı ile işbirliği yapıyor, algıladıkları ışık huzmeleri ile beyindeki bu merkeze “gündüz vakti”ni haber veriyorlar.
  Bu ışık reseptörleri (algılayıcıları) en çok da mavi ışık spektrumunda yer alan “kısa dalga boyu ışığına” duyarlılar. İşte o mavi LED’ler bu mekanizma ile uykumuza düşmanlar.
  LED enerjili dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına akşam dikkatle ve uzun süre bakarsanız uykuyu unutun!
  Yatmadan önce 2 saat kadar
  LED ışıkla çalışan bu tür ekranlara baktığınızda “uyku davetçisi” melatonin düzeyiniz en az üçte bir oranında azalabiliyor.
  Dr. Mathew Walker’a göre yatmadan evvel iPad’den kitap okumak melatonin salgısını yarıya düşürebiliyor.
  Kısacası geceleri LED ışık yayan cihazlarla fazlaca haşır neşir olmak
  uyku ritmini de uyku kalitemizi de altüst edebiliyor.
  (Dr. M. Walker / Niçin Uyuruz?)
  Zerdeçal kansere de kalkandır
  Uzmanlar ve bulgular diyor ki: Zerdeçal tüketimi arttıkça kansere yakalanma ihtimali azalıyor.
  Örnek mi? İyi bir sağlık bakımı almamaları, kafi ölçüde hijyenik bir yaşam sürme şansı yakalayamamaları, beslenmelerinde gerekli mükemmelliklere ulaşamamalarına rağmen Hintlilerde Avrupa ve Amerika toplumlarına oranla kalınbağırsak, meme, mide, böbrek, akciğer ve prostat kanserlerine daha seyrek rastlanmasının arkasında bol zerdeçal tüketimi var.
  Zerdeçalın bol tüketildiği Okinawa Adası’nda da kanserlere daha seyrek rastlanıyor.
  Zerdeçalın kanser önleme ve mevcut bir kanserin tedavisini destekleme yönündeki faydalarını araştıran uzmanların en ünlüsü, Dr. Bagavmall ve ekibi.
  Bu ekip Houston’daki (ABD) ünlü MD. Anderson Cancer Center’da araştırmalarını sürdürüyor. Tabii ki başka merkezlerde de benzer çalışmalar var ve neredeyse tümünün ortak kanısı şu: Zerdeçal desteği kanserle mücadelede işe yarayabilir!
  Chia mı, keten tohumu mu?
  İkisi de omega-3 zengini ama kullanım kolaylığı ve lezzet söz konusu ise chia tohumu keten tohumuna fark atar.
  Ayrıca chia’nın lezzeti harika. Kullanım alanı daha geniş. Salatalara da, yoğurt, puding ve benzeri karışımlara da kolayca girebiliyor.
  Kalori bakımından da chia tohumu önde. Bir yemek kaşığı chia tohumunda 60, keten tohumunda 35 kalori var.
  Protein ve omega-3 zenginliği mi? Orada da ipi önce chia göğüslüyor. Bir yemek kaşığı chia 2 gram, keten tohumu 1 gram protein içeriyor.
  Kalsiyum ve demir zenginliği bakımından da chia tohumu keten tohumunu yeniyor.
  Fiyata gelince... İşte burada mühim bir sorun var: Chia, keten tohumuna oranla daha pahalı bir ürün.
  Netice şu: Chia’nın lezzeti mükemmel, kullanım alanı ise çok geniş. Onu salatalarınıza ekleyebilir, tatlılarınızda değerlendirebilir, sebze karışımlarınız için blender’ınıza ilave edebilirsiniz.
  Kahvede neler var?
  Kahveyi sadece kafeinle özdeşleştirmeyin. Evet, kafein hafif uyarıcı bir alkaloid ama kahvenin içeriğindekiler sadece kafeinle de sınırlı değil.
  Kahvede daha pek çok biyoaktif bileşen var.
  Mesela mı? Potasyum, magnezyum, klorojenik asit gibi antioksidanlar, terpenik yapıdaki uçucu yağlar, melanoidin ve tanenler benim ilk aklıma gelenler.
  Beyin dostu besinler
  1- Balık
  2- Ceviz
  3- Semizotu
  4- Keten tohumu
  5- Yumurta
  6- Yoğurt
  7- Kabak ve ay çekirdeği
  8- Muz
  9- Böğürtlen
  10- Yaban mersini
  11- Kuşburnu
  12- Çay
  13- Kızılcık
  14- Pancar
  15- Mor
  lahana
  Karpuz mu kavun mu?
  İkisi de değerli meyveler ama karpuz zaten neredeyse “Yaz bitti, ben gidiyorum” diyor. Neticede, ikisinden de faydalanmaya devam edin.
  Karpuzun 100 gramında yaklaşık 4 gram kadar şeker (yani 16 kalori) var. Yani zannedildiğinin aksine karpuz şişmanlatmaz. Aksine harika bir diyet meyvesidir. Mesele miktarındadır.
  Kavunun şeker içeriği ise karpuzdan biraz daha fazla, 100 gramı 7.5 gram şeker (yaklaşık olarak 30 kalori) ihtiva ediyor. Karpuz daha sulu ( yüzde 95) ama kavunda da bol su (yüzde 90) var.
  Bana göre yaz meyvelerinin hepsi değerli. Sadece incir ve üzüm biraz fazlaca şeker zengini. Ama yine de hepsinden makul miktarda tüketmekte, içerdikleri posadan, vitamin, mineral ve antioksidan zenginliklerden istifade etmekte fayda var.