Enes S'ncr'in Kapak Resmi

Ve Ahmet Arif Diyarbakır’dan seslenir Leyla’sına;
-Ne güzel şey senden gayrısını tanımamak, takmamak.

Düştüğüne eyleme teessüf
Mi'râcını çehde buldu Yûsuf

Şeyh Gâlib / Hüsn ü Aşk

Düştüğüne üzülme,
Unutma ki Yusuf A.s. mirâcını kuyuda buldu

Efendiler.
Put, sadece şekilli bir taş değildir.
Put; ALLAH rızası dışında medet umulan, muhabbet beslenen ( para, dünya sevgisi, kadın, kibir, haset vb.) her şey..

Vaktinde ıslandığımız iyi oldu
Boğazımız düğümlenmiyor şimdi..

Nuri Pakdil Selamı
Hepinizi anti emperyalist, anti kapitalist, anti sosyalist, anti nazizst, en önemlisi de Türkiye özeline ait olmak üzere anti firavunist bilinçle selamlıyorum

Kimsenin iç alemine karışma,
kimseyi iç alemine karıştırma.
Kimseye iç alemini açma.
Gizli tut. Yan ama tütme.

İbn Haldun