Rus Yüzbaşı Alexander Zyatov (1865):

“Çerkeslerin köyünü yaktık, hayvanlarını öldürdük, ekinlerinin üstünde atlarımızı sürdük. Çocuklarını acımasızca öldürdük. Ve Çar bize bu katliamları yaptık diye bu onur madalyasını verdi. Hangi onur? Hangi onurlu insan bunları yapar? Ben tanrıya beni affetmesi için her gün yalvarıyorum. Onlar vatanlarını savundular ve yiğit insanlardı. Biz ise insanlıktan çıkmış birer ucubeden farksızdık. Elimize esir düşen Çerkeslerle yan yana geldiğimizde sanki biz onların esiri gibi duruyorduk. Onlar ise dimdik vakur duruşlarından taviz vermiyorlardı. Tanrı beni affetsin…”

Mısır Hânedânları
Eski Mısır Hanedanları Eski Mısır Medeniyeti incelenirken genel olarak 9 gruba ayrılmıştır. Bunları; Hanedanlık Öncesi Dönem Arkaik Dönem Eski Krallık Dönemi İlk Ara Dönem Orta Krallık Dönemi İkinci Ara Dönem Yeni Krallık Dönemi Geç Dönem Yunan - Roma Dönemi olarak sıralayabiliriz. Bu dönemlerde kurulan hanedanlıklar ilerleyen bölümlerde belirtilmiş ve kronolojik sıra takip edilmiştir. A. Hanedanlık Öncesi Dönem (3500 - 3100)
B. Arkaik Dönem (3100 - 2650) 1. Hanedan (3100 - 2800) Menes (Hor-Aha)
Iti
Djer
Djet
Den
Anendjib
Semerkhet
Oa'a (Qa-a) 2. Hanedan (2800 - 2650) Hotepsekhemwy
Raneb (Reneb)
Nynetjer
Sekhemib (Seth-Peribsen)
Khasekhemwy C. Eski Krallık Dönemi (2650 - 2140) 3. Hanedan (2950 - 2575) Nebka (Sanakhte) (2650 - 2630)
Djoser (Netjerikhet) (2630 -2611)
Sekhemkhet (2611 - 2605)
Khaba (2605 - 2599)
Huni (2599 - 2575)
Zanakht
Oa'a – Hedjet 4. Hanedan (2575 - 2465) Snofru (2575 -2551)
Khufu (2551 - 2528 )
Djedefre (2528 -2520)
Khafre (2520 - 2494)
Bakare (2494 -2490)
Menkaure (Mykerinos) (2490 - 2472)
Shepseskaf (2472 – 2468 )
Thamphthis (2468 – 2465) 5. Hanedan (2465 - 2323) Userkaf (2465 - 2458 )
Sahure (2458 - 2446)
Neferirkare (2446 - 2426)
Shepseskare (2426 - 2419)
Neferefre (Raneferef) (2419 - 2416)
Niuserre (2416 - 2392)
Menkauhor (2396 - 2388 )
Djedkare (2388 - 2356)
Unas (Wenis) (2456 - 2323) 6. Hanedan (2323 - 2150) Teti (2323 - 2291)
Userkare (2291 - 2289)
Pepi I (Meryre) (2289 - 2255)
Nemtimsaf I (2255 - 2246)
Pepi II (2246 - 2152)
Nemtimsaf II
Nitocris 7. & 8. Hanedan (2150 - 2130) Netrikare
Menkare
Neferkare II
Neferkare III
Djedkare II
Neferkare IV
Merenhor
Menkamin I
Nikare
NeferkareV
Neferkahor
Neferkare VI
Neferkamin II
Ibi I
Neferkaure
Neferkauhor
Neferirkare D. İlk Ara Dönem (2140 - 2040) 9. & 10. Hanedan (2134 - 2040) Neferkare
Mery - Hathor
Merykare 11. Hanedan (2134 - 1991) Antef I (2134 - 2118 )
Antef II (2118 - 2069)
Antef III (2069 - 2061)
Mentuhotep I (2061 - 2010) E. Orta Krallık Dönemi (2040 - 1640) 11. Hanedan (devam ediyor) (2134 - 1991) Mentuhotep II (Nebhepetre) (2040 - 2010)
Mentuhotep III (2010 - 1998 )
Mentuhotep IV (Nebtawyrel) (1998 - 1991) 12. Hanedan (1991 - 1783) Amenemhat I (Sehetepibre) (1991 - 1962)
Sesostris I (1962 - 1929)
Amenemhat II (Nubkaure) (1929 - 1892)
Sesostris II (Khakhperre) (1897 - 1878 )
Sesostris III (Khakaur) (1878 - 1841)
Amenemhat III (Nimaatre) (1844 -1797)
Amenemhat IV (Maakherure) (1799 - 1787)
Nefersobek (1787 - 1783) 13. Hanedan (1783 -1640) Wegaf
Amenemhat
Sekhemre
Amenemhat V (Sekhemkare)
Sehetepibre I
Iufni
Amenemhat VI
Semenkare
Sehetepibre II
Sewadjkare
Nedjemibre
Sobekhotep I (Kha'ankhre)
Reniseneb
Hor I
Amenemhat 7 (Sedjefakare)
Sobekhotep II
Khendjer
Imira-mesha
Antef IV
Seth
Sobekhotep III
Neferhotep I
Sihathor
Sobekhotep IV (Kha'neferre)
Sobekhotep V (1720 - 1715)
la-ib
Ay (Merneferre) (1704 - 1690)
Ini I
Sewadjtu
Ined
Hori 1 Thebes Prensleri
Sobekhotep VI
Dedumes I
Ibi II
Hor II
Senebmiu
Sekhanre I
Merkheperre
Merikare F. İkinci Ara Dönem (1640 - 1540) 14. Hanedan (?) Nehesy
Khatire
Nebfaure
Sehabre
Meridjefare
Sewadjkare
Heribre
Sankhibre
Kanefertemre
Neferibre
Ankhkare 15. Hanedan 1 (?) Salitis
Sheshi
Yakubber
Khyan (Apachnan)
Apepi I (Apophis)
Apepi II 16. Hanedan (?) (Hyksos Kralları) Anat - Her
User - Anat
Semqen
Zaket
Wasa
Qar
Pepi III
Bebankh
Nebmaatre
Nikare II
Aahotepre
Aaneterire
Nubankhre
Nubuserre
Khauserre
Khamure
Jacob - Baal
Yakbam
Yoam 17. Hanedan (? -1540) Antef V
Rahotep
Sobekemzaf I
Djehuti
Mentuhotep VII
Nebirau I
Nebirau II
Semenenre
Suserenre
Sobekemzaf II
Antef VI
Antef VII
Tao I (Seakhtenre)
Tao II (Sekenenre)
Kamose (1545 - 1540) G. Yeni Krallık Dönemi (1540 - 1078 ) 18. Hanedan (1540 - 1292) Ahmose I (Nebpehtyre) (1540 - 1515)
Amenhotep I (Djeserkare) (1515 - 1494)
Thutmosis I (Akheperkare) (1494 - 1482)
Thutmosis II (Akheperence) (1482 - 1479)
Hatshepsut (1473-1458 )
Thutmosis III (Menkhepere) (1479 - 1425)
Amenhotep II (Akheperure) (1427 - 1401)
Thutmosis IV (Men-khepru-Re) 1401 - 1391
Amenhotep III (Nebmaatre) (1391 - 1353)
Amenhotep IV (Akhenaten) (1353 - 1335)
? (1335 - 1334)
Semenekhkare (1334 - 1333)
Tutankhamen (Tutankhamun) (Nebkheperoure) (1333 - 1323)
Ay (1323 - 1319)
Horemheb (Djeserkheperure) (1319 - 1292) 19. Hanedan (1292 - 1190) Ramses I (Menpehtyre) (1292 - 1290)
Seti I (Menmaatre) (1290 - 1279)
Ramses II (Usermaatre) (1279 - 1213)
Merneptah (1213 - 1204)
Amenmesse (1203 - 1200)
Seti II (1204 - 1198 )
Siptah (1198 - 1193)
Twosret (1193 - 1190) 20. Hanedan (1190 -1078) (Thebes Prensleri) Sethnakhte (1190 - 1187)
Ramses III (1187 - 1156)
Ramses IV (1156 - 1150)
Ramses V (1150 - 1145)
Ramses VI (1145 - 1137)
Ramses 7 (1137 - 1129)
Ramses VIII (1129 - 1128 )
Ramses IX (1128 - 1110)
Ramses X (1110 - 1106)
Ramses XI (1106 - 1078 )
H. Geç Dönem (1078 - 332) 21. Hanedan (1078 - 945) Smendes I (1078 - 1044)
Amenemnesoe (Amenemnisu) (1044 - 1040)
Psusennes I (1040 - 992)
Amenemope (993 - 984)
Osorkon I (984 - 978 )
Siamun (978 - 945) 22. Hanedan (945 - 712) Shoshenq I (Sheshonq I) (945 - 924)
Osorkon II (924 - 889)
Shoshenq II (Sheshonq II)
Takelot I (889 - 874)
Osorkon III (874 - 850)
Takelot II (850 - 825)
Shoshenq III (Sheshonq III) (825 - 773)
Pami (773 - 767)
Shoshenq V (Sheshonq V) (767 - 730)
Osorkon V (730 - 712) 23. Hanedan (828 - 712) Petubastis (Pedibastet) (828 - 803)
Iuput I
Shoshenq IV (Sheshonq IV) (803 - 797)
Osorkon III (797 - 769)
Takelot III (774 - 767)
Rudamun (Rudamon) (767 - 764)
Iuput II (764 - 715) 24. Hanedan (724 - 712) Tefhakht (727 - 720)
Wahkare (Bakenrenef) (720 - 715) 25. Hanedan (770 - 657) (Nubye Hanedanları) Kashta (770 - 750)
Piji (Piye) (Piankhi) (750 - 712)
Shabaka (712 - 698 )
Shebitku (698 - 690)
Taharqa (Taharka) (690 - 664)
Tanutamun (664 - 657)
Nekau I (Necho I) (672 - 664) 26. Hanedan (664 - 525) Psamtek I (Psammetic I) (664 - 610)
Nekau II (Necho II) (610 - 595)
Psamtek II (Psammetic II) (595 - 589)
Wahibre (Apries) (589 - 570)
Ahmose II (Annasis) (570 - 526)
Psamtek III (Psammetic III) (526 - 525) 27. Hanedan (525 - 404) Cambyses II (525 - 522)
Darius I (521 - 486)
Xerxes
Artaxerxes I (465 - 424)
Darius II (423 - 405)
Artaxerxes II 28. Hanedan (404 - 399) Amyrtaios (Amyrtaerus)
(404 - 399) 29. Hanedan (399 - 380) Nepherites I (Nefaarud) (399 - 393)
Hakoris (Hakor) (393 - 380) 30. Hanedan (380 - 343) Nectanebo I (380 - 362)
Djedher (Djedhor) (362 - 360)
Nectanebo II (Nakhtharehbe) 31. Hanedan (343 - 332) 2 Artaxerxes III (343 - 338 )
Arses (338 - 336)
Darius III (336 - 332) H. Yunan - Roma Dönemi (332 - 30) Mısır'ı Yönetmiş Makedonya Kralları Alexander “Muhteşem Alexander” (332 - 323)
Philip Arrhidaeus (323 - 317)
Alexander IV (317 - 304)
Ptolemaic (Batlamyus' a ait) Hanedanlık
Ptolemy I Soter (305 - 282)
Ptolemy II Philadelphus (282 - 246)
Ptolemy III Euergetes I (246 - 222)
Ptolemy IV Philopator (222 - 205)
Ptolemy V Epiphanes (205 - 180)
Ptolemy VI Philometor (180 - 164)
Ptolemy 7 Neos Philopator (164 - 165)
Ptolemy VIII Euergetes II
Ptolemy IX Soter II
Ptolemy X Alexander I
Ptolemy XI Alexander II
Ptolemy XII Neos Dionysos
Kraliçe Bernice IV
Ptolemy XIII
Kraliçe Cleopatra VII
Ptolemy XV 1 İlk Pers Hanedanı 2 İkinci Pers Hanedanı

Dilanur, bir alıntı ekledi.
19 May 22:38 · Kitabı okuyor · Beğendi

Mikro insan eğitime çok az önem verdi. Bu yüzden okullarınız çoğunlukla, öğrencilerine yaratıcı biçimde düşünmeyi öğretmek yerine, olguları ve ayrıntıları ezberlemeyi öğreten yetersiz öğretmenlerle doludur. Yabancı diller, cebir ve yüksek matematik gibi ortalama insana çok az yararı olan konulara büyük zaman harcanırken, çoğu öğrenim programı insan davranışı ve yaşam felsefesi gibi en önemli konulara ya çok az yer verdi ya da hiç yer vermedi.

M. S. 2150 - Bir Makro Felsefe Klasiği, Thea Alexander (Sayfa 150)M. S. 2150 - Bir Makro Felsefe Klasiği, Thea Alexander (Sayfa 150)
Dilanur, bir alıntı ekledi.
17 May 00:33 · Kitabı okuyor · Beğendi

Hiçbir şey kadınları, yaşlı insanları ve çocukları öldürmenin yurtseverlik görevi olduğu bir dünyada yaşamak kadar kötü olamaz.

M. S. 2150 - Bir Makro Felsefe Klasiği, Thea Alexander (Sayfa 106)M. S. 2150 - Bir Makro Felsefe Klasiği, Thea Alexander (Sayfa 106)
Dilanur, bir alıntı ekledi.
16 May 18:26 · Kitabı okuyor · Beğendi

Rana, " Ne zaman sadece acıma değil, gerçekten yardım istersen, o yardımı mutlaka alacaksın " diyordu.

M. S. 2150 - Bir Makro Felsefe Klasiği, Thea Alexander (Sayfa 102)M. S. 2150 - Bir Makro Felsefe Klasiği, Thea Alexander (Sayfa 102)
Aristoplatso, Kızıl Yıldız'ı inceledi.
 15 May 12:33 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Bilim kurgu ve sosyalizmin harmanlanmış hali olan kitapta toplumsal Evrimin Marsta son hale gelişi ve canlıların hakettiği düzeye gelişi anlatılmaktadır. Yazar Aktivist Bogdanov kitabını Rus devrimcilerine adamıştır.

Dilanur, bir alıntı ekledi.
14 May 10:25 · Kitabı okuyor · Beğendi

Düşünme biçimi seni sen yapar ve çevrendeki dünyayı derinden etkiler.

M. S. 2150 - Bir Makro Felsefe Klasiği, Thea Alexander (Sayfa 60)M. S. 2150 - Bir Makro Felsefe Klasiği, Thea Alexander (Sayfa 60)
cicoretti, Kahve Öyküleri'ni inceledi.
13 May 23:51 · Kitabı okudu · 8 günde · Beğendi · 9/10 puan

Iskocya Sokagi serisinin ikinci kitabı. Karakterlerimiz ilk kitapla ayni , yine günlük hayatlari anlatirken çok güzel ve bazen de düşünmeye sevk eden tahlillerin olduğu, okuması çok keyifli bir kitap. Bu seriyi severek okumaya devam edeceğim.

Taha, bir alıntı ekledi.
 13 May 11:39 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Alexander Pope ...
'Sözcükler yaprak gibidir; onların çok bulunduğu yerde, anlam meyvesi pek fazla bulunmaz.'

Fahrenheit 451, Ray Bradbury (Sayfa 159 - İthaki yayınları)Fahrenheit 451, Ray Bradbury (Sayfa 159 - İthaki yayınları)

“Sadece 68 defa Beğen butonuna basmış herhangi bir Facebook kullanıcısının hangi partiye oy vereceğini %85 doğrulukla bulabiliriz”

Modern sosyal mühendislik “Cambridge Analytica” olayını, çıkan sonuçlarını, bizlerin yapabileceklerini bir zincir ile toparlamaya çalıştım. Buyrun.

Cambridge Analytica; tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunmayı amaçladığını ilan ederek 2013’te Londra’da kurulmuş bir şirket.

Şirket, verilerimizi “davranış bilimlerini” kullanarak analiz edip kurumların (şirket, parti, devlet, STK vb.) hedef kişi ve kitleleri belirlemeye/bulmaya yardımcı olacağını ilan etmiş.

Şirketin ilan etmediği çalışma şekli ise; “bilgiyi internetin dolaşım sistemine bırakıp, arasıra küçük müdahalelerle olayın büyüyüp yayılmasını izleriz. Kimsenin ‘propaganda’ olduğunu düşünmemesi önemli, çünkü propaganda diye düşündüğünüz anda bir sonraki soru; arkasında kim var?

Şirketin kurucusu Alexander Nix (finansçı). Şirket kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor;

“ABD’de Demokratlar teknoloji devrimine öncülük ediyorlardı. Veri analizi ve dijital dünya Cumhuriyetçilerin rekabette zayıf oldukları alanlardı. Biz de bunu fırsat olarak gördük.”

Ve şirket, vadettiği plana göre hedeflenen kişi/kitle için özel içerik üretmeye başlar.

Not: Hedef kitle yani kime seslendiğin her alanda insanlık için hep önemli olmuştur/olmalıdır. İnternet ise sesleneceğin doğru kişiyi bulmak için şimdiye kadar bulunmuş en iyi araç.

Peki nasıl yapmışlar?

İki çalışma önlerini açmış.

1. 2008’te Cambridge Üni. Psikometri Merkezi’den davranışbilimci iki doktora öğrencisi (Kosinski ve Stillwell) “Büyük Beşli” adlı seksenli yıllardan kalma davranış teorisi üzerinde çalışmalarıyla başlamış.

Nedir bu teori?

Bireylerin her davranışının kişiliklerindeki 5 yapıtaşı (yeniliklere açıklık, mükemmeliyetçilik, sosyallik, uzlaşmacılık ve kırılganlık) üzerinden çözümlenebileceğini savunuyor.

Sonra; bu teoriyi test etmek için geliştirdikleri “MyPersonality” adlı bir Facebook uygulaması yapmışlar. FB kullanıcılarına kişisel basit sorular soran bu kişilik testi uygulaması üzerinden gönüllü denekler ile çalışmaya başlamışlar.

Nasıl oluyor Facebook bu test/uygulamalara izin veriyor? sorusu gelebilir;

2010’da FB daha fazla büyümek (kullanıcı/para vb.) için “bizi” uygulama geliştiricilerine satıyor.

Dükkan sizin, FB daha çok kullanılsın. Birşeyler yapın gibi.

Hatta; diyelim ki siz bu uygulamalardan kullanmadınız, izin vermediniz ama Facebook arkadaşınız kullandı, izin verdi. Geçmiş olsun.

Skandalın başlangıcı olan “MyPersonality” uygulamasının hikayesine devam edelim..

Ne sormuşlar FB kullanıcılarına?

Sorular çok basit (maceracı mısın?, bir topluluğun önünde konuşabilir misin?, kapalı yerlerde huzursuz olur musun? gibi) ve projenin uygulaması değil ama sitesi hala çalışıyor.

Bu Facebook uygulaması üzerinden basit sorularla milyonlarca kişinin bilgilerine ulaştıklarında ellerinde dünyanın en büyük psikometri veri seti oluşmuş ve rotayı bambaşka bir yöne çevirmişler.

İşte burda bir dananın kuyruğu kopmuş.

Tam o yıllarda Facebook, “Beğen” özelliğini devreye almış. Birbirimizin paylaşımlarında kullandığımız bu özel ve kişisel özelliği kendi projeleri için kullanmaya başlamışlar.

Yani “neyi beğeniyorsan o’sun” ile büyük beşli teorisini ilişkilendirmişler.

İzin bile istemeye gerek olmadan, herkesin ulaşabileceği bir veri vardır artık: “Beğeniler”

Onlarca firma/kişi; kural, kanun, ahlak gibi olmazsa olmazları gözardı ederek sessiz sedasız bu “davranış mühendisliği” üzerine çalışmaya başlamış.

Bu çalışma sonuçlarına göre; herhangi bir Facebook kullanıcısının sadece 68 Beğenisi üzerinden deri rengi, cinsel yönelimi ve hangi partiye oy vereceğini %85 doğrulukla ölçebildiklerini keşfetmişler.

Dahası her Facebook abonesinin davranış özelliklerini 70 Beğeni ile arkadaşından, 150 Beğeni ile ailesinden, 300 Beğeni ile eşinden ve bir miktar daha fazlasında ise kendisinden bile iyi tanımlayabildiklerini görmüşler.

Sadece “Beğen” butonu!

Doktora öğrencileri Kosinski ve Stillwell’in bu araştırmalarını 2012 yılında makale olarak yayınlamalarının hemen ardından Facebook, Beğen özelliğini dışarıdan ölçümlemeye kapatmış.

Ancak bu araştırma fırsatçılara ‘ilham kaynağı’ olmuş.

Örneklerle anlayalım,

- 17 eyalette her gün Facebook üzerinde ellerindeki profillerin kişiliğine göre şekillendirilerek sadece o kişiye gösterilen Trump yanlısı paylaşımlar atıldı, anketler yapıldı.

- Anketleri dolduranlara para bile verildi bazen.

- Trump’a asla oy vermeyecek Miami’deki siyahlara, onları sandığa gitmekten alıkoyacak haberler (Clinton aleyhinde/bazıları yalan) gösterildi. Bu sayede seçime katılım etkilendi.

- Trump’ın konuşmalarından bir parçayı sağcılara, bir kısmını liberallere vb. gösterdiler.

"Bilal Eren'den alıntıdır."