Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 12 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Kadınlar her şeyi yıkmaktan başka bir şey yapmazlar. Hayır,
hayır, şaka yapıyorum. Onların rolünü bu biçimde anlayabiliriz,
ama onları severiz, bizi büyütürler, bizi biz kılarlar. Kadınlar me-
tanet sahibidirler, içimizdeki çocuğu ayakta tutmak isterler, oysa
bizler çoktan ihtiyar adamlar olmuşuzdur. Ayna öylesine seçilmiş
bir isim değil. Hikayeyi anlatan kişi karısını annesinin devamı
olarak görüyor, çünkü karılar annelere benzerler, hatalar kendi-
ni tekrarlar, tuhaf bir yansıma. Yinelenme kanundur, deneyim
aktarılamaz, herkesin yaşaması gerekir."
"Filmlerimde doğa hep var, bu bir üsl"up meselesi değil. Haki-
katin ta kendisi. Babam savaşta çarpışırken, annem bizi her bahar
köye götürürdü. Bunu görev bellemişti, o zamandan beri de do-
ğayı annemle ilişkilendiririm."
"Kent insanı hayat hakkında hiçbir şey bilmez, zamanın nasıl
geçtiğini hissetmez, zamanın doğal akışını bilmez. Çocuk gelece-
ğinin güvencesini doğada bulur, doğada iradesini eğitir. Bu yalnız
olma durumu, daha sonraları insanlarla tanışma becerisi edinme-
sini sağlayacaktır. Insan yalnızca sosyal bir hayvansa, başkaları­
nın iradelerine bağlı olarak hayatta kalabilir. Annem bilincinde
olmadan, doğanın vazgeçilmez olduğunu biliyordu, bize de bir
köylü kültürü aş ıla dı."
"Eşim ve ben birkaç yıl önce bir köy evi satın aldık. Oğlu-
mun bir an önce oraya gidelim diye sabırsızlandığını görmek
çok hoşuma gidiyor. Hem de orada tek çocuk o olacakken. Oğ­
lumun Rus tarafı, ailemizdeki bu kavrayışa, doğaya duyulan bu
saygıya bağlı."
"Bu filmden sonrasına dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Bellek,
bu anın bir armağanı, konuştuğum andaki durum; geçmişe doğ­
ru bir bakış değil. O geçmişi beliıncieki bir kemere asılı, gerekli,
ama bazen de çok ağır bir bavul gibi taşıyorum."
"Bütün sanat eserleri belleğe dayanır, belleği billürsu bir hale
getirmenin, somutlaştırmanın araçlarıdır. Bir ağacın üzerindeki
bir böcek misali, sanatçı da bir asalak gibi çocukluğundan besle-
nir. Sonra biriktirdiklerini harcar, yetişkin olur, olgunluğu da son
noktadır."
"Paris'te Bresson'la tanışmak istedim. Kendisiyle hiç ortak
noktamız yok, ama tanıdığım en iyi yönetmenlerden biridir. Onugörmek, yüzünü, nasıl konuştuğunu görmek istedim. Soracak so-
rum yoktu, sırf kendisi bana yeterdi. Onu her zaman kıskanmı­
şımdır, çünkü bizim memlekette dedikleri gibi 'müşteri'yi baştan
çıkarmaya çalışmaz. Pek az ifade aracı kullanır, böyle bir sadeli-
ğe ulaşmış kimse yok."
"Bresson hayat hakkında konuşma, hayatın benzersiz yönünü
gösterme, her jestin beyazperdede tekrarlanamayacağını göster-
me imkanı arıyor. Fakat şöyle bir çelişki var, bütün j estler
sıradan. Sıradan olanı benzersiz olanla ifade ediyor. Sonsuz dere-
cede büyük olanı, sonsuz derecede küçük olanla ilişkilendirme
becerisi beni her zaman etkilemiştir. Sanırım onun ne demeye ça-
lıştığını anlamayı hep başardım."

Şiirsel Sinema, Andrey TarkovskiŞiirsel Sinema, Andrey Tarkovski
Halil Korkmaz, Çile'yi inceledi.
 14 Mar 21:19 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Parayla aldığım ilk şiir kitabı ve ilk göz ağrımdır onun ‘Çile’si.
İki uçta görünmelerine rağmen, birine ‘komünist’ diğerine ‘şeriatçı’ diyerek mahkeme kapıları ve hapislerde çürüttüğümüz Necip Fazıl’la Nazım Hikmet en sevdiğim şairlerimizdendir.
En belirgin özelliği kibri, kumar tutkusu, inatçılığı, kavgacılığı ve şiirleridir fakat o kadar tutarsız biridir ki, en güzel şiirlerini ‘Çile’ye hiç almamış, onları okuyanlara da ‘çöplükle uğraşmayın’ demiştir. Oysa ben onun ‘çöplükteki şiirlerini’ de çok severim.
Aslında ‘Kafa Kâğıdı - Babıali - O ve Ben’i okumadan N. Fazıl Kısakürek’i tam olarak anlamak mümkün değildir.
Bu üç kitabı okuduğunuzda ise kumar, içki, kadın, sigara, hatta belki kokain, esrar gibi, her türlü kötü alışkanlığı olan, başta ailesi olmak üzere, örtülü ödenekte dâhil ulaşabildiği herkesin kanını emen, herkesten para koparmaya çalışan ama eline geçen tüm paraları anında kumarda kaybeden, yalancı, sahtekâr, herkese hakaret eden, ömrü tutarsızlık, vefasızlıklarla dolu, ruh hastası, asalak, kendisi ve çevresini çok üzmüş bir Necip Fazıl çıkar karşımıza. (Buradaki ifadeler bana ait olmayıp, “Kafa Kâğıdı - Babıali - O ve Ben” kitaplarında kendisi hakkında yaptığı, kendi tanımlamalarıdır)
Öyle ki, bunları kendi kitaplarında kendisi anlatmış olmasına rağmen “Hayır, bunlar iftiradır, bu kadar güzel şiirler yazan bir şair bu kadar düşmüş olamaz” dersiniz sık sık.
Oysa o da bir insandır.
Belki de onun talihsizliği baba sevgisinden mahrum, çokça parası olan, şımarık, sonradan görme bir büyükbaba ve büyükannenin elinde büyümüş olmasıdır.
Hanedanın semirtip şımarttığı bu büyükbaba ve büyükannenin çocukluğunda onu alabildiğine şımartması, ona hak etmediği kadar para ve değer vermesi, onda boş bir kibir, gurur ile her istediğine sahip olabileceği hissi ve hep “ben, ben, ben” deme kuruntusuna sebep olmuş gibi görünmektedir?
Ve büyükbaba ile büyükannesinin ona karşı tavırlarına bakarak kendi çocuklarımıza nasıl davranılmayacağını da çıkarabiliriz aslında.
O, girdiği bütün okullardan ahlaksızlığından dolayı kovulmuş ve “biri hariç” başladığı tüm işlerde, başarısız olmuştur. Hayatta yegâne başarısı ise “Beni ayakta tutan dinim ve kinimdir” sözü ve “Kindar ve dindar nesiller yetiştirme” iddiasıdır ki, Fethullah, Cübbeli, Ali Kalkancı, Müslüm Gündüzlerle onların müritlerinde, şu sokaklarda sıkça rastladığımız eli palalılar ile tecavüzcülerde Necip Fazıl’ın ‘kindar nesiller’ yetiştirme gayretinin payı olmadığını herhalde kimse iddia edemez.

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
10 Mar 22:50 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Çocuklar haftalıklarıyla terli, yorgun gelip de, mavi zarflar içindeki
paralarını babalarının etli, kocaman avucuna bırakınca, adam canlanır.
Çocuklarının yüzlerine bile bakmadan zarfları yırtar, paraları çabucak
sayar. Bırakacağını analarına bırakıp, üst yanını kara şalvarının geniş
cebine atarak, yolu tutar
Öyle ki, hem karıları hem de çocukları bu çarpıklığa alışır ve sadece kendi
fiziksel varlıklarını sürdürmeye gayret ederler:
(…) Biri yaşlı, öteki genç iki komşu, arkadan Cemşir’in büyük karısı, on
yedi yaşındaki kızıyla geldi. Kızın üstü başı pamuk tozları içindeydi. Bu
kız da geçen yıldan beri fabrika çırçırlarında çalışıyor, kazandığını
babasının etli, kocaman avucuna koyuyordu. Yaşı küçük olduğundan,
teyzesinin kimlik cüzdanıyla kaydolmuştu. Uyku dökülen gözlerini
ovalıyor, sık sık esniyordu
Cemşir geçmişten gelen başıboşlukla, gününü gün etme kaygısıyla asalak bir
kişiliğe bürünür. “Şimdi”nin gerçeğini, geçmişin hayal dünyasıyla karşılaştırır ve
Reşit’le keyfince yaşadıkları o güzel günleri özlemle anar. Hem cinsel hem de maddi
olarak kullandığı, kendisine âşık kadınları hatırlar. Ancak onun karşı cinsle ilişkisine
duygu değil, biyolojik istek ve ihtiyaç hâkimdir. Temel arzular ve maddi çıkar
Cemşir’in bütün ilişkilerini belirler:
“(…) Emmi, dayı, hala, teyzeleri vardı ama, emmi, dayı neyse, “Karı
kancık takımı” dediği halasıyla teyzelerini hesaba kattığı yoktu. Hatta
güzelliğiyle ün salmış küçük teyzesinden ötürü utanır, isterdi ki yakınları
çirkin, yadırgılarsa güzel, tevâtür güzel olsunlar!”

Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal (Everest yayınları)Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal (Everest yayınları)
R.T, bir alıntı ekledi.
10 Mar 18:03 · İnceledi

Ana, Baba ve Çocuklar
Böyle olan anne ve babalara soruyorum:
"Siz çocuklarınızı eğitirken yükselebilmeleri için onlara kartal kanatları mı taktınız, yoksa bu kanatları kökünden mi kestiniz?"
Çocuklar büyüyüp birer delikanlı ve genç kız olduklarında; anne ve babalar onların geleceği ile ilgili parlak hayaller kurmaya başlarlar. Oğullarını mühendis, avukat, doktor, memur ya da tüccar gibi iyi bir meslek ya da sanat sahibi yapmak isterler. Kızlarına ise zengin bir koca aramaya başlarlar. Çocuklar için hep mal-mülk teminine uğraşırlar. Habire servet biriktirirler. Bu şekilde anne ve babalık görevini en iyi şekilde yerine getirdiklerine inanırlar. Bu konuyla ilgili olarak, Lev Tolstoy, çok doğru olarak şu sözleri söylüyor:
"Hayattaki düzensizliklerin en büyük sebeplerinden birisi şudur: Herkes hayatında sadece refaha kavuşmayı arzular. Ama hiç kimse hayat seviyesini, kültür seviyesini yükselterek bizzat çalışma sayesinde hayatını daha iyi bir şekilde ayarlamak ihtiyacını duymaz."
Herkes hayattan bir şeyler almak ister. Fakat, hiç kimse ona bir şey vermek istemez. Almak kolaydır. Vermek ise azim, gayret ve çalışmayı gerektirir. Çoğu kimse, toplum içinde adeta bir yağmacı ve parazit olarak hayata atılırlar. Hayatın sırrını, toplumun sırtında asalak olarak yaşamakta ararlar. Böyle zavallı bir hayat felsefesi, yetiştiği yıllar içerisinde çocuklara da aşılanır. Bunu kim aşılıyor dersiniz? Tabii ki anne ve baba!..

Beyaz Zambaklar Ülkesi, Grigory Petrov (Sayfa 57 - Timaş Yayınları, 2005 Mart Baskısı, Çeviri: Ali Çankırılı)Beyaz Zambaklar Ülkesi, Grigory Petrov (Sayfa 57 - Timaş Yayınları, 2005 Mart Baskısı, Çeviri: Ali Çankırılı)
Beyza Özdemir, bir alıntı ekledi.
09 Mar 11:38 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Lev Tolstoy gayet doğru olarak şu sözleri söylüyor:
'Hayattaki düzensizliğin en büyük nedenlerinden biri şudur ki herkes hayatında sadece refaha ulaşmayı arzu eder ama yaşamını konfora kavuşturmak ve çalışkanlığı sayesinde hayatını daha iyi bir biçimde düzenlemek ihtiyacı hissetmez. Herkes hayattan bir şey almak ister ama ona bir şey vermek istemez. Birçok kişi toplum hayatına bencil, el koyucu ve asalak olarak atılır. Hayatın anlamını bu asalaklıkta arar.'

Beyaz Zambaklar Ülkesi, Grigory Petrov (Sayfa 78)Beyaz Zambaklar Ülkesi, Grigory Petrov (Sayfa 78)
Abdullah SAFİDEMİR, bir alıntı ekledi.
04 Mar 11:53 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Asalak: Sizin hasta ve yaralı yerlerinizden beslenmek isteyen, sürüngen ve yapışkan bir kurt.

İşte Böyle Dedi Zerdüşt, Friedrich Nietzsche (Sayfa 258 - Pinhan Yayıncılık: 127 Felsefe Dizisi: 32)İşte Böyle Dedi Zerdüşt, Friedrich Nietzsche (Sayfa 258 - Pinhan Yayıncılık: 127 Felsefe Dizisi: 32)
Halil Korkmaz, Bâbıâli'yi inceledi.
 03 Mar 15:40 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Parayla aldığım ilk şiir kitabı ve ilk göz ağrımdır onun ‘Çile’si.
İki uçta görünmelerine rağmen, birine ‘komünist’ diğerine ‘şeriatçı’ diyerek mahkeme kapıları ve hapislerde çürüttüğümüz Necip Fazıl’la Nazım Hikmet en sevdiğim şairlerimizdendir.
Babıali’de N. Fazıl Kısakürek kendi hayatı ve çevresindeki şair, yazar politikacıları anlatır ama Babıali’yi okumakla sadece onun hayatı ve o devrin Türkiye’sini öğrenmekle kalmaz, son yüz yılın neredeyse tüm yazar, çizer, gazeteci, politikacılarını da onun penceresinden seyredersiniz.
En belirgin özelliği kibri, kumar tutkusu ve şiirleridir fakat o kadar tutarsız biridir ki, en güzel şiirlerini ‘Çile’ye hiç almamış, onları okuyanlara da ‘çöplükle uğraşmayın’ demiştir. Oysa ben onun ‘çöplük’teki şiirlerini de çok severim.
Aslında ‘Kafa Kâğıdı - Babıali - O ve Ben’i okumadan N. Fazıl Kısakürek’i tam olarak anlamak mümkün değildir.
Bu üç kitabı okuduğunuzda ise kumar, içki, kadın, sigara, hatta belki kokain gibi, her türlü kötü alışkanlığı olan, başta ailesi olmak üzere, örtülü ödenekte dâhil ulaşabildiği herkesin kanını emen, herkesten para koparmaya çalışan ama eline geçen tüm paraları anında kumarda kaybeden, yalancı, sahtekâr, herkese hakaret eden, ömrü tutarsızlık, vefasızlıklarla dolu, ruh hastası, asalak, kendisi ve çevresini çok üzmüş bir Necip Fazıl çıkar karşımıza.
Öyle ki, bunları kendi kitaplarında kendisi anlatmış olmasına rağmen “Hayır, bunlar iftiradır, bu kadar güzel şiirler yazan bir şair bu kadar düşmüş olamaz” dersiniz sık sık.
Oysa o da bir insandır.
Belki de onun talihsizliği baba sevgisinden mahrum, çokça parası olan, şımarık, sonradan görme bir büyükbaba ve büyükannenin elinde büyümüş olmasıdır.
Hanedanın semirtip şımarttığı bu büyükbaba ve büyükannenin çocukluğunda onu alabildiğine şımartması, hak etmediği kadar ona para ve değer vermesi, onda boş bir kibir, gurur ile her istediğine sahip olabileceği hissi ve hep “ben, ben, ben” deme kuruntusuna sebep olmuş gibi görünmektedir?
Fethullah, Cübbeli, Ali Kalkancı, Müslüm Gündüzlerle onların müritlerinde, şu sokaklarda sıkça rastladığımız eli palalılar ve tecavüzcülerde Necip Fazıl’ın ‘kindar nesil’ ilkesinin payı olmasa “bizi ilgilendiren onun özel hayatı değil şiirleridir, onun hataları, günahları sevaplarından bize ne?” Demeliydik elbette.
Fakat “Beni ayakta tutan dinim ve kinimdir” sözü, “Kindar ve dindar nesiller yetiştirme” iddiası bizi onun özel hayatını da konuşmak zorunda bırakmaktadır ne yazık ki.
Mutlaka okunması ve ibret alınması gerekli bir kitap.

Musa ARSLAN, Bir Dinozorun Anıları'ı inceledi.
 03 Mar 00:39 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Hiç bir şey bitmedi , sömürü sömürücüler var oldukça direnenler de kazanana dek yeryüzünden asalak sömürücüler silinene dek var olacaktır. Gün gelir az olur gün gelir milyonlar olur Mina Urgan da kitabında insana dair en güzelleri savunanların bir dönem soyu tükenmiş gibi görenleri hiciv ederek yazdıgı güzel bir kitap. kendisi çevirmen ve hayatı boyunca inandığı sosylist ilkelerden taviz vermemiş en ünlü kişilerle tanışmış onların çarpık kişiliklerini duruca görmüş biri necip fazılın sonradan çıkarcı dinci oluşu yahya kemal bey atlının milletvekili olabilmek için kapı kulu oluşu babası (uvey ) sait faik ile olan ilişkileri zevkle okunacak böyle insanlarda varmış ne mutlu dedirtecek bir kitap ...

Oktay Demir, bir alıntı ekledi.
01 Mar 10:40 · Kitabı okudu · 7/10 puan

ne yapmak gerek peki?
sağlam bir arka mı bulmalıyım?
onu mu bellemeliyim?
bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi
önünde eğilerek efendimiz sanmak mı?
bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı?
istemem!
herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım le bret?
sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım?
bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip,
taklalar mı atmalıyım?
istemem! eksik olsun!
her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli?
sabah akşam dolaşıp pabuç mu eskitmeli?
onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli?
istemem! eksik olsun böyle bir şöhret!
eksik olsun!
ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli?
eleştiriden mi çekinmeli?
adım mercuré dergisinde geçse diye mi sayıklamalı?
istemem!
istemem! eksik olsun!
korkmak, tükenmek, bitmek
şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek.
dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek?
istemem! eksik olsun!
istemem! eksik olsun!
ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek
tek başına
özgür olmak
dünyaya kendi gözlerinle bakmak
sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak
bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak
ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek,
isteyince aya bile gidebilmek.
başarıyı alnının teriyle elde edebilmek.

demek istediğim asalak bir sarmaşık olma sakın.
varsın boyun olmasın bir söğütünki kadar.
yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?

Cyrano De Bergerac, Edmond RostandCyrano De Bergerac, Edmond Rostand

Kör Baykuş ...Modern İran Edebiyatının baş yapitlarindan birisi.Aynı zamanda Sadık Hidayet'in İlk romanı .


Kör Baykuş kesinlikle okumuş olduğum sıradışı bir kitap.Enerjimin çok düşük olduğu zamanda bu tarz bir kitabı okudum.Yazarın başarılı bir şekilde yansıttığı ruh haline ister istemez bürünmüş oldum.Normalde kitabı okurken veya kitap bittikten sonra inceleme taslağı çıkarırım .Ama kitaptaki karakter ısrarla elimdeki kağıdı çekip çekiştirdi ,halini ve derdini benimle paylaşmak istemedi.Şahit olmamı istemedi.Sizinle benim dertlerim arasında kocaman bir uçurum var ,alaycı gulumsemelerinize ve boş nasihatlerinize ihtiyacım yok benim ,dedi .

»»»»Hayat tecrübelerimle şu yargıya vardım ki, başkalarıyla benim aramda korkunç bir uçurum var, anladım, elden geldiğince susmam gerek, elden geldiğince düşüncelerimi kendime saklamalıyım. Ve şimdi yazmaya karar vermişsem, bunun bunun tek nedeni, kendimi gölgeme tanıtmak isteğidir.

Kendisini hapsettigi o rutubetsiz ,karanlık dipsiz kuyunun içinden elimi uzattım ona,sırtını döndü bana .Elimdeki kağıdı aldı ,arzulariyla,ihtiyaclariyla bana benzeyen siz ayaktakimi,yalnızlığın beni kemirip bitirdiği bu derdin çaresi yok.Sizin eglenmenize ,hor bakmaniza da gerek yok.Çünkü derdimin çaresi yok.Lütfen yalnız bırakınız ,gölge etmeyiniz .Büyük bir iştahla kendisini yutarcasina dinlemeye hazır olan gaz lambasının duvara yansıttığı gölgesine tanıtmaya başladı yaşadıklarını,zihninde kalanları bir matruşka misali anlatmaya...

Kör Baykuş kitabı kesinlikle okunması zor bir kitap değil.Gayet akıcı bir dili var.Çevirisi şahane.Zaman ile mekanın iç içe girdiği yoğun bir kitap .Anlaşılması ve anlamlandirilmasi oldukça zor bir kitap .Kitabı anlayabilmek için yazarın hayatı hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekiyor .Yazarın ölmeden birkaç sene önce söylemiş olduğu şu cümle çok etkiledi beni ...

»»»"Hayat hikâyemde önemli bir şey yok, başımdan ilginç olaylar geçmedi. Ne yüksek bir mevki sahibiyim, ne de sağlam bir diplomam var. Okulda hiçbir zaman örnek bir öğrenci olamadım, başarısızlıklar her yerde buldu beni. Nerede çalışırsam çalışayım silik, unutulmuş bir memurdum; şefleri memnun edemedim. İstifa ettim mi seviniyorlardı... Bırak gitsin,gitsin, yaramaz! Çevrem böyle görüyordu beni, haklıydılar belki de."

Yazar depresif psikolojisini ,cinnet geçiren ruh halini kahraman üzerinden,
- kendisinin yaşamından izler taşıması-
o kadar başarılı bir şekilde yansıtmış ki aslında hayatından birkaç bilgiyi okuyunca hüzünlendim .Nasıl bir hayata maruz kaldı ki çıkış noktası olarak ölüme ve boşluğa sığındı .Çareyi intihar etmekte buldu. Kitabı okurken tam bir karamsarlık,yalnızlık,itilmislik,
köşeye sinmislik ,ait olamamislik,karanlık bir kuyuya hapsolunmusluk,yardım cigliginizi duyuramamislik,üstünüze adeta karabasan cokmusluk,çaresizlik,bogulmusluk ,dermanı olmayan bir derde tutulmusluk,nefes alamamislik,bogulmusluk,tükenmişlik,yorgun dusmusluk ,tutunamamislik gibi tüm duyguları o incecik kitaba nasıl sigdirmis yazar hayret ediyorsunuz .

Siz de kahramanı biraz olsun anlayabilmek için bu tarz duygulardan an'lık dahi olsa nasibinizi alıyorsunuz .Aslında kitabın belli başlı bir olay örgüsü yok.Kafamdan çok defa matematiksel islemlerle
parçala -birleştir ,tumevarim ,tumdengelim yöntemlerini kullandım ama nafile.Fizik ile metafizik,duygu ile mantık ,rüya ile gerçek arasında kalınmış, çıkmaz yola sapilmis,kaybolunmus matruşka misali actikca bambaşka bir kurguyla, karakterin binbir surat haliyle karsilasabileceginiz bir roman .

Kitaptaki ihtiyar kambur,testi ,kötü kadın,dadı,ihtiyar kasap gibi karakterlerle sembolik bir mesaj vermiş olabilir yazar.

»»»Bu aşağılık dünyada ya onun aşkını isterim ya da hickimsenin !..

Yazar yukarıdaki alintida da ifade edildiği gibi kadın ve adamotu bitkisi tasvirli ,engelleyemedigi cinsel arzusunu puslu bir ortamdan kaçış,birisine sığınma isteği,ötekine derdini anlatma ihtiyacı ,anlattıkça rahatlama,yükünü hafifletme,karanlık odasına sinen ışık huzmesi kadar sevgi ihtiyacını ancak ve ancak kadın ve cinsellik metaforu üzerinden giderilebilecegini düşünerek açıklamış olabilir .

Yazar kahraman üzerinden döneme ilişkin elestirisini para ve şehvet peşinde koşan ,ikiyüzlü ,biri ötekinin kopyası,hayatları midelerine inmiş,özür dileyerek mutfak ile tuvalet arasında tikinmakla gecen,yerine ve kişisine göre maskelerle gerçek yüzleri örtülü ,vicdansız ,kasaptaki bir sinir parçası et için kuyruk sallayan köpek misali "ayaktakimi" olarak adlandirmis.Maalesef günümüzde çok da yabancısı olmadığımız paraya ve güce göre maskelerini değiştiren ,akıllarını ,fikirlerini hatta ahlaklarini satmış ,satın alınmış,
toplumda adeta bir asalak ,parazit misali yaşam süren ,kendi huzur ,mutlulukları için huzur bozan "ayaktakimi" guruhu azimsanmayacak kadar çok maalesef...Gerçekler ve sisli hava dağıldığında,Güneş karanliklardan başını gösterip yüzümüze gülümsemeye başladığı zaman, boyuna değiştirmeye kalktiklari o maskelerin hiçbir faydası olmayacak maalesef.Gerçekler tum çıplaklığıyla yüzlerine şamar misali tokadini vuracaktır elbet .


Son olarak kitabın kapağı çok dikkatimi çekti .Yazarın bununla ilgili bir mesajı olabilir mi acaba,neden kitaba da adını veren ,kahramaninin gölgesini de benzettiği baykuş metaforu kullanılmış diye düşünürken karşıma söyle bir bilgi çıktı .

Leonardo DaVinci "Masallar,Kehanetler,Nukteler ve Diğerleri " adlı eserinde baykuş metaforuyla yazarın anlatmak istediğini özetler nitelikte ...

***61.  Hayvan Ktb:        Baykuş ve Kukumav. Bu kuşlar, onlarla alay edenleri, canlarını alarak cezalandırırlar; doğa, beslenmeleri için böyle bir düzen öngörmüş.

***57. Kehânet:   Ökseyle Kuş Avlamamızı Sağlayan Kukumavlar ve Baykuşlar üzerine. Birçokları kafesi kırılarak ölecek ve karanlıktan çıkıveren korkunç yaratıklar yüzünden birçoklarının gözleri yuvalarından uğrayacak.

Baykuş simgesel olarak bilgiclik ve ölümü temsil ediyor .Yazar da kahramanı üzerinden tek gerçeğin ölüm olduğunu,sadece ölümün yalan soylemeyecegini,tum vehimleri ölümün ortadan kaldirabilecegini, hayatın mide bulandırıcı,tiksinti verici aldatmalarindan yalnızca ölümün kurtarabileceginin altını çizerek ölümü bir kurtuluş yolu ,çıkış yolu olarak görüyor .Kendisine cektirenlere ,alay edenlere,hayatı dar edenlere de baykusun tum yirticiligiyla avlanmasiyla hak ettikleri ,layık oldukları cezayı canlarını alarak vermiş olduğunu düşünüyor .Ayrıca kör baykuş metaforuyla güç sahipleri istemiş olabilirler ki halk görmesinler,duymasinlar,
akledemesinler,hakikatin cigirtkanligini yapmasınlar .Her şeye kör misali gözleri ,suurlari kapalı kalsınlar .Şayet baykuş misali bilgiclik taslayip,uyusturulmus bunyeleri uyandirirlarsa layık oldukları yer adeta bir kafes,bir hapishane ,bir tımarhane...Adına ne koyarsanız koyun .Tabiki bunlar benim kendi yorumum .

Erhan Bey'in de dediği gibi ,

Keyif'siz Okumalar :)))