• ......................................................................
  Gam-zedeyim deva bulmam
  Garibim bir yuva kurmam
  Kaderimdir hep çektiğim
  İnlerim hiç reha bulmam

  Elem beni terketmiyor
  Hiç de fasıla vermiyor
  Nihayetsiz bu takibe
  Doğrusu tâkat yetmiyor
  ......................................................................
  Gam-zede: Gamlı, Tasalı
  Deva: Çare
  Garip: Kimsesiz, Zavallı
  Reha: Kurtulma, Kurtuluş
  Elem: Acı, Sızı, Dert (Maddi ve Manevi Istırap)
  Fasıla: Ara
  Nihayet: Son
  Takip: Kovalama, Gütme
  Tâkat: Güç, Kuvvet

  Beste: Tatyos Efendi
  Güfte: ?
  Makam: Uşşak
  Usûl: Sofyan
 • Başlangıçta sükût var idi. Ve her yer karanlık idi. Ve Yaradan Yegâh makamında terennüm eyledi. Ve bu ışıltılı nağme ile etraf nur oldu. Ve nağme boşlukta yankılanıp geri döndü. Ve Yaradan, bu Yegâh nağmenin güzel olduğunu gördü. Ve akşam oldu ve sabah oldu, birinci gün. Ve Yaradan Dügâh makamında terennüm etti. Ve suların ortasında bir azim kubbe peyda oldu. Ve kubbe ta arşa kadar yükseldi. Ve nağme, işte bu kubbede yankılanıp geri döndü. Ve Yaradan bu Dügâh nağmenin güzel olduğunu gördü. Ve akşam oldu ve sabah oldu, ikinci gün. Ve Yaradan Segâh makamında terennüm etti. Nağme çöllerde ve enginlerde yankılanıp geri döndü. Ve yaradan bu Segâh nağmenin güzel olduğunu gördü. Ve terennüme devam etti. Nağme ile mest olan toprak, ot ve tohum veren sebze ve meyve veren ağaçlar hâsıl etti. Ve akşam oldu ve sabah oldu, üçüncü gün. Ve Yaradan Çargâh makamında terennüm etti. Ve bu nağme, vecde gelip ışıl ışıl ışıldayan yıldızların ve kendisiyle, Yaradan'ın hem Gündûz'e hâkim olduğu Güneş ve hem de geceye hâkim olduğu Kamer'in bulunduğu göklerde yankılanıp geri döndü. Ve Yaradan bu Çargâh nağmenin güzel olduğunu gördü. Ve akşam oldu ve sabah oldu, dördüncü gün. Ve Yaradan Pençgâh makamında terennüm etti. Ve bu nağme, envai çeşit deniz canavarlarıyla ve türlü türlü canlı mahlûkatla kaynayan deniz dibinde ve çeşit çeşit kanatlı kuşla dolu semada yankılanıp geri döndü. Ve Yaradan bu Pençgâh nağmenin güzel olduğunu gördü. Ve akşam oldu ve sabah oldu, beşinci gün. Ve yaradan Şeşgâh makamında terennüm etti ve gelecek olan yankıya kulak kabarttı. Ancak bu kez, nağme yankılanmadı. Bununla birlikte Yaradan baktı ki, uzaklarda bir yerden aynı makamda bir avaz gelir, hemen tanıdı. Cins cins canlı mahlûkatın ve yürüyenlerin ve sürünenlerin ve denizdeki balıkların, göklerdeki kuşların ve her şeyin hâkimi ilan edip mübarek kıldığı İnsan'ın sesiydi bu. Yaradan bu sesin pek o kadar çirkin olmadığını gördü. Ve akşam oldu ve sabah oldu, altıncı gün. Ve Yaradan Heftgâh makamında es eyleyip sustu. Çünkü sesini Yer ile Gök arasındakilere işte böyle duyurmuştu. Ve Yaradan, yedinci günü mübarek kılıp takdis eyledi ve dinlendi.

  Ve Yaradan, yerin toprağından adam yaptı ve onun burnuna makamı gizli bir nağme üfledi. Adam bu nağmenin güzel olduğunu gördü. Çünkü adam artık yaşıyordu ve onu yaşatan da bu nefes idi. Ancak adam ve onun sol kaburga kemiği, meyveyi ısırıp yasağı çiğneyince, kendilerini diri kılan bu nağmeyi unuttular ve Aden'den kovuldular. Ne var ki âdemoğulları; Hâbil ve Kabil'den Hazreti İdris'e, Hûd Peygamberden Firavun Kâbus bin Muslap'a, Süleyman Aleyhisselam'dan İskender Zülkarneyn'e, Melik Tubbâ Rıdvanüllâhi Aleyh'ten Ahirzaman Peygamberi Hazreti Muhammed Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar bütün devirlerde; tamburdan santurdan yongardan, davula kavala mıskala kadar türlü türlü musiki âletiyle; bu nağmeyi keşif yahut peyda etmek için yırtınıp didindiler. Hatta Sokrat ve Bukrat, bu esrarengiz nağmenin bir güftesi olduğunu da söylemişti. Bu âlimlere göre güfte, "Lazare, deuro ekso!" idi. İbn-i Uzluk ise bu nağmenin hem makamının hem de güftesinin Kürdi olduğunu söyledi: "Lazar, were derve!"İbn-i Uzluk aynı zamanda, makamı Kürdi olduğuna göre, nağmenin karar perdesinin dügâh olması gerektiğini de ileri sürmüştü.
 • Susar, herkes Susar
  Her yer kural
  Yıkın duvarları
  Uğra, yanıma uğra
  Bi Yazı Tuğra
  Bükelim tüm kolları

  Koy koy yeni bi kat
  Onuda geçeyim iyi fark
  Zoruna gidenin dili kurak
  Kapalı kapıya çeneni tak
  Boşver geri topla
  Verdiğin değerin dili olsa
  Kalbimi vurmuş gidiyorsan
  Acı diliyorsan ve de biliyorsan

  Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
  Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
  Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
  Kara kış gibiyim sobalara
  Bizi doldursun odalara

  Susar, herkes Susar
  Her yer kural
  Yıkın duvarları
  Uğra, yanıma uğra
  Bi Yazı Tuğra
  Bükelim tüm kolları

  Normale dönücem hayatım versin istediğimi
  Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi
  Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere
  Trip atma Trip atma Trip atma

  Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
  Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
  Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
  Kara kış gibiyim sobalara
  Bizi doldursun odalara..
 • Rüzgâr uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız
  Ölgün ışıyor, varsa henüz bir iki yıldız

  İncesaz / Dilek Türkan 💛 Rüzgâr Uyumuş 🍂🌼🍂

  Beste, Refik Fersan
  Güfte, Cenap Muhittin Kozanoğlu

  https://youtu.be/Qou4vwrSck4 🎼🌼
 • Gecenin bir vakti kitabı bitirdiğimde bir nehir kenarı serinliği içinde bir çok cümle geçti nehirden ..

  ...aşk cesur olanların işiydi.
  ...insanların anlamaya ihtiyacı var.
  ....bir şiirle başlamalı seninle uyandığım sabahı m.

  ...Benden bize ne kalmış

  ...bak bana kelimeler kağıtla sevişsinler
  ... Beş duyu bir aşk etmiyordu .
  .... Seni düşündükçe müziğime güfte
  Rakıma meze,
  Geceme yakamoz istemem
  Gözlerini hayal ederim o bana yeter...

  Diye bir çok cümle aktı nehirden Ahmet Balçık nehire bıraktığın bütün güzellikleri bizimle patkaştığın için teşekkür ederim.