• 264 syf.
  ·Beğendi·8/10
  Canan Karatay'ı bilmeyen kaldı mı, televizyonlarda görmeyen ya da "şeker en tatlı zehirdir." cümlesini duymayan?? Sanırım kime sorsak bir iki kelime söyleyebilir hakkında. Ben de bugüne kadar hep televizyonlarda kendisini görmüş, programlarda dediklerini dinlemiştim. Sağlık kitaplarını oldum olası severim ve merak ederim. Bu kitapla da Karatay'ın ciddi bir şekilde tavsiyelerini öğrenmek istedim. Konuşmaları dinlemek bütün kitabı okumak gibi asla olmuyor onu 'ne gerek var, her yerde anlatıyor' diyenlere belirtmek isterim.Kimilerince tartışılan kimilerince 100 de 100 hak verilen bir doktor ve ben bu konuda herhangi bir tıbbi bilgisi olmayan biri olarak bir yerde yer alamıyorum ama okumadan yargılayacaklar için özgeçmişine de bir göz gezdirilmesi kanaatindeyim. Size bu kitabı kendi mutfaklarımıza bir yolculuk etmek adına öneriyor hem de dünya içeçek yiyecek, ilaç kartellerinden biraz haberiniz varsa sağlığımız üzerimizde nasıl oyunlar oynanabildiğini hayretle okumaya davet ediyorum. Bu konuda ayrıca inceleme sonuna etiketlediğim Kemal Özer'in kitabına bakmanızı da şiddetle öneriyorum. Nitekim sonuçta en doğru cevabı bu sistemi kendi üstünde uygulayanlar verecektir. Vücudumuzun ne kadar değerli olduğunu ve ona ihanet etmemek için neler yapmamız gerektiğini merak edenler için çok iyi bir başlangıç diye düşünüyorum. Ayrıca en sevdiğim çalışmalar kaynakçaları geniş yer veren yayınlar olduğundan katılmak ya da katılmamak konusunda dünya tıp literatüründe çalışmalara da göz gezdirme şansınız var. Şunu da belirtmeden geçemiycem ki kendi adıma hangi sağlık kitabını okursam okuyayım nasıl muazzam bir şekilde yaratıldığımızı, milyonlarca hatta milyarlarca hücremizi, her biri farklı bir sistemi çalıştıran hayati önem taşıyan organlarımızı düşünmekten ve şükretmekten kendimi alamıyor ve her seferinde bu bedene çok dikkat edemeyip, orjinaline çeşitli katkılarla bende zaman zaman ihanet ettiğim için kendime kızıyorum. Karatay'ı sever sevmezsiniz bilemem ama hepimizin ortak noktası olduğuna inandığım bir şey var. Okumaktan ve öğrenmekten asla zarar gelmez! Hele hele sağlık içinse hiç gelmez değil mi...Gönül 'baklava mı yiyorsunuz, öleceksiniz' capsini paylaşmak istiyor ama Program buna izin vermiyor tabi:) Farkındalıklarımızın arttığı, dengeyi kaybetmediğimiz ve sağlığımızı korumak için bilinçlendiğimiz okumalar olsun inşallah.. Müslüman'ın Diyeti
 • 120 syf.
  ·1 günde·Puan vermedi
  Şairlerin yaşamöyküsü yoktur, Onların yaşam öyküleri yapıtlarıdır.
  Octavio Paz
  Bu kitapta biraz Fernando Pessoa'u anlatıyor. Bazen toplumcu yazarları okusamda hep kapalı anlatım yapan Surrealist yazarları sevmişimdir. Alegori her eserin bence olmazsa olmazi olmalı Pessoa'da da alegorik anlatımı çokça gördüğüm yazarlardandır.
  Anarşist Banker
  1922’de Pessoa adıyla yayımlanan bu eser, gerçek bir ateş gemisidir; bugün de, basıldığı zamandaki kadar tehlikeli, bir o kadar patlayıcı ve coşkundur.
  Eser, bir roman gibi okunabilir: hatalarıyla, tereddütleriyle ve nihayetinde muzaffer sonucuyla bir hayatın romanı. Sıfırdan başlayan Banker, bir servet kazanır: Neden ve nasıl? Acımasız bir keskinlikte ama bir o kadar da eğlenceli bir kötü niyet taşıyan bir dizi uslamlamayla bize göstermeye çalıştığı budur. Bu Banker, –katıksız ve sağlam bir anarşist olduğunu ilan eden– bize “hakikat”ini kanıtlamak için yanıltmacalara, çelişkilere ve inanılmaz çarpıtmalara başvurmakta tereddüt etmez. Kitaptan
  "Sadede gelecek olursak, geçenlerde bana, eskiden sizin anarşist olduğunuzu söylediler.”
  “Eskiden mi, hayır! Eskiden de anarşisttim, şimdi de anarşistim. Bu noktada değişmedim. Ben anarşistim.”
  “Bakın hele! Siz bir anarşistsiniz, öyle mi? Hangi açıdan anarşistsiniz? Tabii eğer bu sözcüğe farklı bir anlam vermiyorsanız…”
  “Bildik anlamdan farklı mı kullanıyorum? Kesinlikle değil. Bu sözcüğü en sıradan anlamıyla kullanıyorum.”
  “Yani, şu işçi örgütlerinde görülen tipler gibi mi anarşistsiniz siz de bunu mu demek istiyorsunuz? Bombaları ve sendikalarıyla ortalıkta dolanan o tipler ile sizin aranızda gerçekte hiç fark yok mu?”
  “Fark var elbette… Ama sizin sandığınız noktada değil. Siz belki de benim sosyal kuramlarımın onlarınkine benzemediğini sanıyorsunuz?”
  “Aa, evet, anlıyorum! Siz kuramsal olarak anarşistsiniz; ama uygulamada…”
  “Kuramda ne kadar anarşistsem uygulamada da o kadar anarşistim. Uygulamaya gelince fazlasıyla anarşistim; hem de sizin sözünü ettiğiniz tüm o tiplerden daha fazla. Üstelik tüm yaşamım da bunun kanıtı.”
  “Anlamadım?”
  'Tüm yaşamım bunun kanıtı elbette. Sizin bu sorunu bilinçli bir biçimde incelemediğiniz ortada. İşte bu yüzden, aptalca şeyler söylediğimi ya da sizinle alay ettiğimi düşünüyorsunuz.'"

  "Anarşistin ideali öncelikle özgürlüktür; sonra özgürlük yoluyla eşitlik, nihayetinde ise özgürlük içinde eşitlik yoluyla kardeşliktir. Şunu unutmayın: Anarşist sistemde, eşitlik olarak var olabilecek şey özgürlükle birlikte gelmez, ondan kaynaklanır. Burjuva ve anarşist sistemler arasında ara bir sistem olması için ve birinden diğerine yumuşakça geçebilmek için, bu ara sistemin burjuva sistemden daha fazla özgürlük içermesi gerekir. Tersi durumda, bu, anarşizme doğru atılmış bir adım olmaz. Özgürlükte bir artış görülmezse, üstüne üstlük bir de azalırsa, burjuva sisteminin yerine farklı (ya da denk) bir sistemin geçmesinden başka bir anlama gelmez bu. Burjuva sisteminin yerine, bu noktada ona denk bir başka sistemi koymak, bütün çabaları feda edip, hatta belki de kan döküp, sonuçta toplumun aynı kalmasına yol açmak olur. Merkezden çok uzaktaki bir evi terk edip şehrin öteki ucuna, merkezden ilki kadar uzak yeni bir konuta taşınmak için vakit ve para harcamaya benzer bu.
  Sorun, kapitalizm ile anarşizm arasında ‘geçiş sistemi’ olarak kabul edilebilecek ve özgürlükler bakımından kapitalizmden üstün olması bir yana, en azından dengi olabilecek hiçbir sistemin ortaya çıktığının görülmemesidir. Sosyalizm ile komünizm eşitlik fikri üzerinde temellenir. Ama özgürlük pek dert edilmez. Bireycilik üzerinde temellendiğinden en azından özgürlüğün tohumunu içeren burjuva sisteminden daha kötü zorbalıklardır bunlar. Sosyalizm ile komünizmin temellendirdiği ise mutlak erk sahibi bir Devlet’tir. Bütün insanları bu canavarın, öldürülecek bir bedeni bile olmayan bu Mutlak Kral’ın altında eşit kılarlar. Her ikisinde de burjuvazi her şeyini yitirir, emekçinin ise kazanacağı hiçbir şey yoktur. Burjuva köle değilken köle olur; burjuvanın dengi olmuş işçi, kendini yeni bir efendiyle birlikte bulur ve önceden olduğu gibi yine köledir. Burjuva sisteminde bir emekçi, her şeye rağmen ve emeği sayesinde ya da şans sonucu veya herhangi bir başka gerekçeyle kendisi için biraz para toplayabilir, toplum içinde yükselebilir, belli bir oranda özgürlük –en azından paranın sağlayabileceği oranda– elde eder. Sosyalist ya da komünist rejimde ise hiçbir umudu yoktur. Bu, cehennemin yeryüzünde kusursuzca geçekleşmesidir ve cehennemde, göründüğü kadarıyla, herkes eşittir."

  Şeytanın Saati ise
  Şeytanın Saati, Pessoa’nın bütün metinleri gibi insanın kendini ve ona yön veren birliği arayışındaki aynı güzergâhın etaplarından biridir ve yine diğer metinler gibi, o da bir puzzle parçası değildir: Pessoa eserlerinin belli başlı niteliklerini küçültülmüş olarak içeren bir bütündür. Bu bütünlük, hem içerik hem de biçem olarak söz konusudur. Pessoa’nın tüm eserleri gibi, edebi türleri tartışma konusu yapan ve hiçbir durumda aynı cinsten olmayan tüm türlere –öykülemeci tür, dramatik tür, lirik tür– benzeyen bu metin, aynı zamanda, sırrın ve bilginin bu gezgini tarafından gerçekleştirilen erişilmez hakikati arama yolculuğu olması bakımından da tüm türlerle arasında yakınlık kurar. Pessoa’nın belli başlı tüm konu ve saplantılarının, ezoterizmin bütün türlerinin, “aldatmaca”nın şiirsel mantığına karışan çelişkinin şiirsel mantığının Şeytanın Saati’nde seçki biçiminde bulunduğu söylenebilir ve varlıkla varlık olmayanın varlıkbilimsel takınağına da metnin her yerinde rastlanır. Dinsel, felsefi ve edebi sayısız düşsellikle dolu olan Şeytanın Saati, kökteş şairlerin eserlerine benzer bir tür sonsuz çokkişili söyleşiyle bizi karşı karşıya bırakır.

  Eserden
  Hiçbir zaman ne çocukluğum ne yeniyetmeliğim ne de dolayısıyla, erişeceğim erkeklik çağım oldu. Ben olumsuz mutlağım, hiçliğin cisimleşmiş haliyim. Asla elde edilemeden arzulanan, var olamayacağı için düşlenen şey – bu benim hiçlik krallığım ve bana verilmeyen taht bu. Bir ihtimal olan, var olması gereken şey, Yasa’nın ya da Yazgı’nın bahşetmediği şey – bunu İnsan ruhuna avuç avuç serptim ve bu ruh, var olmayanın yaşayan yaşamını hissedince allak bullak oldu. Ben, bütün görevlerin unutuluşu, tüm niyetlerdeki tereddütüm. Mutsuzlar ve hayat yorgunları, yanılsamalarından kurtulur kurtulmaz, gözlerini bana doğru kaldırırlar, çünkü ben de, kendimce, Parlak Sabah Yıldızı’yım. Hem de çok, çok uzun zamandır! Başka biri gelip benim yerime geçti.
  İnsanlık pagandır. Asla hiçbir din içine işleyemedi onun. Sıradan insanın ruhunda, ruhun ölümsüzlüğüne inanma gücü bile yoktur. İnsan, ne nerede ne de niçin uyandığını bilmeden uyanan bir hayvandır.
  Tanrılara taptığında, onlara fetiş gibi tapar. Onun dini gözbağcılıktır. Hep böyleydi, böyledir ve hep böyle olacaktır. Dinler, gizemlerden taşan ve dünyevi olan şeylerdir yalnızca ve dünyevi olan bunu hiç kavrayamaz, çünkü o, doğası gereği, dünyevi olamaz.
  Dinler simgedir ve insanlar simgeleri yaşamlar olarak değil (oysa öyledirler), şeyler olarak kabul ederler (oysa öyle olamazlar). Sanki Jüpiter varmış gibi –ama asla yaşıyormuş gibi değil– ona yaranmaya bakarlar. (Jüpiter yaşıyormuş gibi, asla varmış gibi değil.) Tuz dökülünce, bir tutam da sağ elle sol omuz üstünden serpilir. Tanrı’ya karşı günah işlendiğinde, birkaç ‘Göklerdeki Babamız’ duası okunur. Ruh pagan kalmaya ve Tanrı, mezarından çıkarılmayı beklemeye devam eder. Pek az kişi, zaman geldiğinde geri almak üzere, Tanrı’nın mezarının üstüne akasya (ölümsüz bitki) bıraktı. Ama bunlar, iyi aradıklarından, onu bulmak için seçilmiş kişilerdi.
  İnsan hayvandan, sadece bir hayvan olmadığını bildiği için ayrılır. O, görünür karanlıklardan başka bir şey olmayan ilk ışıktır. O, başlangıçtır, çünkü karanlıkları görmek, karanlıklardan ışığı almaktır. O, sondur, çünkü kör doğduğumuzu, görme duyusuyla bilmektir. Böylece hayvan, kendi içinde doğan bilgisizlik yoluyla insan olur.
  Bunlar çağlarla zamanların sonsuzluğudur ve merkez noktasında hakikatin bulunduğu dairenin çemberi üzerinde yürümekten başka yapılacak şey yoktur.
  Bilimin temeli cehaletimizi bilmektir. Bulunduğumuz yer olan dünya; olduğumuz şey olan ten; olmak istediğimiz şey olan Şeytan – üçü birden, o Büyük An’da, içimizdeki Efendi’yi, olmamıza ramak kalmış o Efendi’yi öldürdüler. Ve onun sırrı, ona dönüşebilelim diye sahip çıktığı sır kayboldu.
  Ben de, bayan, Parlak Sabah Yıldızı’yım. Ben, daha Yuhanna konuşmadan önce buydum, çünkü Patmos’tan önce Patmos, bütün sırlardan önce sırlar vardır. Başka bir simge şemasında benim Venüs olduğumu düşündüklerinde (düşündüğümde) tebessüm ederim. Ama ne önemi var? Tanrısı ve Şeytanı’yla, içindeki tüm insanlar ve onların gördükleri her şeyle birlikte, bütün bu evren, sonsuza dek çözülmeye çalışılacak bir hiyerogliftir. Ben, meslek olarak, Büyü ustasıyım – yine de Büyü nedir bilmem.
  Sırlara vâkıf olmanın en yüksek derecesi, var olan bir şey olup olmadığını bilmekte cisimleşen soruyla noktalanır. En büyük aşk derin bir uykudur, dalmaktan hoşlandığımız bir uyku. Ben bile, ki sırra en fazla vâkıf olması gerekenlerden biriyim, kimi zaman, içimde, Tanrı’nın ötesinde bulunan şeye sorarım, tüm bu tanrılarla yıldızların kendi uykularından, dipsiz derinliğin büyük unutkanlıklarından başka bir şey olup olmadıklarını.

  Okunması gereken kisa bir eser.
 • MİCHİO KAKU'NUN KARMAŞIK EVREN KILAVUZU

  SİCİM KURAMI NEDİR? NEDEN HER ŞEYİN KURAMI OLMA İDDİASINDA ?

  Sicim kuramı, evrenin tüm kanunlarını özetlememize izin veren tek bir denklem. Einstein, yaşamının 30 yılını, her şeyin kuramının pesinde geçirdi. Uzunluğu parmak ucunu geçmeyecek ama "Tanrı'nın aklını okumamızı sağlayacak" bir denklem istiyordu.

  Şu anda evrenin iki harika kuramına sahibiz. Bunlardan biri çok küçük olan seylerin kuramı olan, bize lazerleri, atom bombalarını, iPod'ları. iPod'leri ve interneti kazandıran kuantum kuramı. Diğeriyse çok büyük şeyIerin kuramı.Einstein'ın kütleçekim kuramı, karadelikler ve Büyük Patlama buna dâhil. Fakat bu iki kuram birbirinden adeta nefret ediyor. İyi ama doğa neden birbiriyle anlasamayan bir sağ ve bir sol el yaratmış olsun? Saçmalık bu!

  O yüzden de kuantum kuramını görelilikle birlestiren tek bir kuram olduğunu düsünüyoruz ve bu da sicim kuramı. Neden bu kadar çok parçacık var elimizde? Elektronlar, nötronlar, nötrinolar var. Daha fazla parçacık bulmak için milyarlarca dolar harcayıp atom çarpıstırıcılar yapıyoruz. Su anda Standart Model'de 36 kuark ve 19 da serbest parametre var. Tüm bu atomaltı parçacıkların müzik notasından baska bir şey olmadığını düşünüyoruz. Hepsi de titreşen, küçücük bir tel üstündeki müzik notaları.

  Peki ya fizik nedir? Fizik dediğiniz sey armonilerdir ve titreşen küçük tellerin armoni yasasına fizik denir. O zaman kimya ne? Kimya da melodiden baska bir şey değildir. Bu teller birbirine değip de molekülleri oluşturduğunda çolabileceğiniz melodilerdir.

  Öyleyse evren nedir? Evren bir senfonidir, tellerle çalınan bir senfoni. Peki ya "Tanrı'nın aklı" nedir? Tanrı’nın aklı da 11 boyutlu hiper uzayda çınlayan kozmik bir müziktir.

  Madde nedir? Neden gezegenler. yıldızlar ve galaksiler var? Neden yaşam ve Deoksiribonükleik asit (DNA) var? Bunların hepsi müzikten ibaret. Elektronları, nötrinolorı, protonları, DNA'yı, yıldızları ve galaksileri açıklayabilecek kadar zengin tek paradigma müziktir. Bu müzik de sicim kuramıdır. Sicim kuramının her şeyin kuramı olduğu düsünülüyor; bu kuram, bizlerin titreşen teller üstünde güzelce çalınan müzik notalarından ve melodilerden baska bir sey olmadığımızı açıklıyor.
 • 232 syf.
  ·Puan vermedi
  "Mutlu olacaksın dedi hayat fakat önce seni güçlendireceğim" notu üzerine dikkatimi çeken ve yazarın Paranoya romanından sonra kitaplarımın arasına eklenen nefis bir roman. Dili çok akıcı ve romanın sonunda tanıştığımız çocuklar kadar da saf. Çok yalın bir üslupla kaleme alınan ama heyecanından ödün vermeden, sizi olayın içerisine alarak hemencecik okumanızı sağlayan bir kitap. Romanın sonunda bütün düğümler çözülüyor. Toplumsal mesajlara da roman kurgusu çerçevesinde yer veriliyor bu sayede siz hayatı bu kitap vasıtasıyla yeniden sorguluyor olarak buluyorsunuz kendinizi. "İyi ki okudum"lar arasına dahil edildi:))
 • Korgeneral von Heygendorff, Türkistan lejyon askerleri tarafından çok sevilen bir komutandı. Lejyonların Vlasov emrine verilmesine şiddetle karşıydı. Mükemmel Rusya uzmanıydı. Sovyet-Alman savaşı başlamadan önce 20 Ekim 1939-22 Mayıs 194 1
  tarihleri arasında Moskova' d a Alman askeri ataşe birinci yardımcısı olarak görev yapmıştı. Rusya'yı, Rusya tarihini, Sovyet sistemini, Sovyetler Birliği'ndeki milliyetler meselesini ve Rusçayı çok iyi biliyordu. Berlin'de MTBK'da çalışanların tamamı onun
  162. Tümen'in komutanı olmasını sevinçle karşılamıştı. Ruzi, seyahate çıkmadan önce general hakkında onu tanıyan arkadaşlanndan bilgi de almıştı. ıso General Heygendorff, Ruzi'yi çok samimi karşıladı. Aradaki rütbe farkına bakmadan onunla uzun uzun sohbet etti. Genç Ruzi'nin merak ettiği konular vardı. General von Niedermayer, Hitler'in Doğu politikasını eleştirmiş ve bu yüzden tutuklanmıştı. Daha fazla bir şey bilinmiyordu. Ruzi, General Heygendorffa, von Niedermayer'in Hitler'in Doğu Politikasını politikasını neden ve nasıl
  eleştirdiğini, bu konuda kendisinin ne düşündüğünü sordu. Sanki
  generalin bam teline basmıştı. Von Heygendorff "Görüşmenin ikimizin arasında kalması kaydıyla, sorunu içtenlikle cevaplayaca
  ğım" dedi ve özetle şunları söyledi:
  "Sen lejyonlara katıldığında Ukrayna' daydın. Sovyetler Birliği topraklarına girdiğimizde bizim orada nasıl karşılandığımızı biliyorsun. Ukrayna halkı, Moskova tahakkümünden kurtulduğu için bayram ediyordu. Sovyetler Birliği sınırları içinde yaşayan Rus olmayan milletler, Alman ordusunun kendilerini kurtaracağına inanıyordu. Ukraynalılar, Kınm Tatarları, Kazan Tatarları, Başkırtlar, Türkistanlılar, Kafkas halkları, Azerbaycanlılar ve diğerleri, bizim kendilerini kurtarmaya geldiğimize inanıyordu. Alman ordusu Ukrayna'yı işgal eder etmez, Ukraynalılar kendi bağımsız milli hükümetlerini kurdular. Kınm Tatarları bizim onları kurtardığırmza inandı.
 • İç dünyasını, açmasının şu anda ona Ne kadar ağır geldiğini çok iyi anlıyordu. Bu duyguların gerçekten de onun gerçek gizini, eski gizini oluşturduğunu çok iyi anlıyordu...
 • "Peki bugünkü aklım olsa ne yapardım biliyor musun? ABD'de veya Avrupa'da okuyarak vakit kaybetmezdim. Ortadoğu'da, İsrail'de okurdum; çünkü bu ülkenin üniversiteleri hem çok iyi hem de Batı ve Doğu'yu bir arada öğretiyor."