Şeolinho, bir alıntı ekledi.
13 saat önce

Mustafa Kemal de altın yeleleri, henüz terleyen sırma bıyıkları, pembe teni, mavi gözleri ile bir erkek güzeliydi.

Çankaya, Falih Rıfkı Atay (Sayfa 22 - Pozitif yayıncılık)Çankaya, Falih Rıfkı Atay (Sayfa 22 - Pozitif yayıncılık)
Duygu Büyükbaş, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

“.... Rauf (Orbay) - ki Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İzzet Paşa kabinesinde Bahriye Nazırı olmuş, Mondros Mütarekesi heyetine başkanlık etmiştir. Saltanat rejimine bağlı ve gelenekçi olduğundan Cumhuriyet devrinde Atatürk’ten ayrılmış ve onunla dargın olarak ölmüştür, kültürü kot, dünya görüşü dar fakat namuslu bir adamdı. Nitekim Atatürk öldükten yıllarca sonra Kuvay-i milliye devrinin Kazım Karabekir, Refet Bele ve Ali Fuad Cebesoy gibi ‘büyük’ tanınmışları ile bir toplantıda: -Hiçbirimiz olmasaydık, Kurtuluş Savaşı’nı Atatürk gene başarırdı. Ama o olmasaydı hiçbirimiz onun yaptığını yapamazdık, deme dürüstlüğünü göstermiştir.”

Çankaya, Falih Rıfkı AtayÇankaya, Falih Rıfkı Atay
Duygu Büyükbaş, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

“Mukadderat denen bir şey var mı, yok mu bilinmez. Fakat Mustafa Kemal’i yok etmek isteyenler o hayattayken memleket dışında birer birer öldürülmüşler, bir takımı da suikast yüzünden asılmışlardır.”

Çankaya, Falih Rıfkı AtayÇankaya, Falih Rıfkı Atay
Duygu Büyükbaş, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

“İttihatçıların ihtiyacı bağlı ve kapalı kafalara, fakat kendine bağlı ve kendi duvarları içine kapalı insanlaraydı. Mustafa Kemal ferman dinlemeyen biriydi.”

Çankaya, Falih Rıfkı AtayÇankaya, Falih Rıfkı Atay
Duygu Büyükbaş, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

“Kalebend toplumun zindanında omuzları üstüne çöken baskıdan silkinmek ister.”

Çankaya, Falih Rıfkı AtayÇankaya, Falih Rıfkı Atay
Duygu Büyükbaş, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

“Ordunun genç ve salahiyetsiz unsurları ile cahil ve imtiyazlı erkanı arasındaki manevi uçurum doldurulamaz bir halde idi.”

Çankaya, Falih Rıfkı AtayÇankaya, Falih Rıfkı Atay
Duygu Büyükbaş, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

“Sekizinci topçu alayının bir kumandanı vardı ki, mektepli olduğu halde, eğer diploması olmasa, okuyup yazma bilmeyen bir alaylıdan ayırmanıza ihtimal yoktu.”

Çankaya, Falih Rıfkı AtayÇankaya, Falih Rıfkı Atay
Duygu Büyükbaş, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

“Taşralarda sivil ve asker idare adamları arasındaki fark, sömürgelerdeki koloni adamları ile yerliler arasındaki farkı andırırdı.”

Çankaya, Falih Rıfkı AtayÇankaya, Falih Rıfkı Atay