• Kitap adı gibi insanlık tarihinde savaş edenlerin günümüzde de görüyoruz din adına tanrı adına yapıldığını iyi anlatıyor.savasin kesimlerin hepsinin inançlı olduğunu aslinda kafir yada dinsiz diye nitelediği kesime degil yam tersine bir inanca hatta aynı tanrıya inananların birbirleriyle nasıl savaş ettiğini ortaya koyuyor.
  Buna ek olarak aklima bir anekdot gelmisti.Er ryan i kurtarmak adlı savaş filminde amerikalılar ile almanlar savaş alanının birinde karşılaşmadan önce amerikalı bir askerin sözü insanlık tarihini iyi ozetliyor:
  Amerikalı asker; biz tanrı için savaşmaya geldik onlar da tanrı için savaştığını iddia ediyor.acaba hangimizin tanrısı haklı..
 • Ebuzer, Muaviye’nın yakasına yapışarak söyle diyor: “sen halkın malını yemek için ‘Mal Allah’ındır ‘diyorsun..Yani mal Allah’ın olduğuna göre ve ben Allah’ın Halife’si olduğuma göre malı kendim yerim veya dilediğim kimseye verir, dilediğimden de alırım!”.
 • Hayırları, evetlerden çok olan dinin vay haline
 • Totem ve Tabu’da ortaya konan tablo ilkel kabilelerdeki totem kurumu ile Hristiyanlık arasında bazı paralellikler arzetmektedir:
  1. ilkel babayı öldüren oğulların işlediği bu suçtan dolayı sonraki nesillerin suçluluk psikolojisine düşmeleri Hristiyanlığın “aslî günah” inancını hatırlatır.
  2. Totem yemeğiyle temsil edilen semboller Hristiyanlığın evharistiya ayinindeki sembollerle benzeşir. Din kendi orijinini yinelemiş, bastırılan şeyler tekrarlanarak ortaya çıkmştır. Evharistiya ayini totem yiyeceğini, yani babanın oğullar tarafından öldürülüşünü ve bunun karşılığında İsa’nın ölümünü tekrarlar.
  3. ilkel babaya karşı işlenen suçun sebebi olan cinsel dürtüyü ketleme, ruhban sınıfının oluşumuyla tekrar canlanmıştır.
  4. Tesliste baba unsuruna yer verilmiştir.Dolayısıyla Freud bütün bunlarla, aslında Totem ve Tabu’yla doğrudan dinin değil, Hristiyanlığın temellerini sarsmış, Hristiyanlığın sadece ilkel insanın (eğer gerçekleşleşmişse) tecrübelerini yeniden canlandırdığını göstermeye çalıştırmıştır Ya da en azından Freud Hristiyanlık içinde kabullenemediği bazı unsurların geçmişte dine dayanmayan tecrübelerden kaynaklandığını ispatlama çabasına girmiştir.
  Ali Köse
  Sayfa 117 - iz yayıncılık
 • ...”Allah’ın indirdiğiyke hükmetmeyenler...’ ayetini delil göstererek, Kuran’ı kaynak almadan kanun çıkaranları kafirlikle itham edenler dahi olmuştur. Bediüzzaman bunlara ‘hükmetmeyenler’in manasını ‘tasdik etmeyenler’ olduğunu bilmeyen zavallılar olarak karşılık vermiş ve tepkisini şöyle dile getirmiştir:
  “Acaba geçmişteki istabdadı, hürriyet zanneden ve kanun-u esasiye itiraz eden adamlara nasıl itiraz etmeyeceğim? Gerçi hükümete itiraz ederdiler, lakin onlar istibdadın daha dehşetlisini istediler. Bunun için onları reddederdim. İşte şimdi hürriyetçileri dalalete sapmakla itham eden şu kısımdandır.”
  •Din adına gösterilen bağnazlık, karşı uçtaki batılılaşma taraftarı kesimin dine hücumuna zemin hazırlıyordu:
  “Dini bilmiyorlar, ehl-i İslam’a insafsızca itiraz ediyorlar, taassubu -körü körüne bağlılığı- delil gösteriyorlardı.” Bu kavga ortamı ülkeye yüz yıldır zarar vermiş ve hala vermektedir.
  Yunus Çengel
  Sayfa 45 - Hürriyet
 • Katyuşa'ya yaptıklarından sonra hangi din temizler senin o kirli vicdanını!

  "Din çok var,ruh tektir.Senin ruhun da ,benimki de ,onunki de aynıdır.Demek ki herkes kendi ruhuna inanırsa birleşecek insanlar.Kendine inanmalı insan,birlik o zaman olur ancak.(446)"

  Sert bir giriş yaptığımın farkındayım zira hakediyor boyu devrilesice ... Hem Katyuşa'ya yanlış yapıyor hem de hatayı kabul edip suçuyla oturacağına suçunu yükleyecek başka bahaneler arıyor... Kitabı okurken bu adama gıcık olacaksınız demedi demeyin...

  Kitapta dizivari bir hava var Anna Karenian'da da aynı hissiyata kapılmıştım.İnsanların yaşayışlarını ele alan bir roman olduğundan sanırım bu hissiyatı veriyor Tolstoyun klasik olmuş eserleri.

  Tolstoy ne enteresan bir yazarsın.Seni hem seviyorum hem de çok kızıyorum.Romanlarında öyle şeylere değiniyorsun ki ne olursa olsun konu kadınların günahkarlığına ,erkeklerin melek gibi olmalarına geliyor.

  "Erkeklerin kalpsizlikleri,kadınların güçsüzlükleri üzerine...(82)"
  Bu alıntıdan da anlaşılacağı üzere ,Nehlüdof denen çapkın artist Katyuşa'yı kötü yola düşmesinin çukurunu kazan kişidir.Ama böyle mi diyor ; kadınlar zaten erkekleri günaha sokan varlıklardır ! Tabi tüm kadınlar için demiyor bunu Nehlüdof dini inancı olmayan kadınlar için diyor kendi iç sesiyle konuşurken.

  Ne diyorsun Nehlüdof DUYAMIYORUM!!! İnsanlığın gerektirdiği şeyleri dine bağlamak ne kadar doğru... Ben hiç doğru bulmuyorum ,ne yani bir dine inanan kişi günah işlemez inanmayan kişi günahkar mıdır?

  Aksine diniyle övünen bir çok arkadaşımdan yemediğim kazık kalmamıştır ,hatta yakın bir tarihte gizliden tehdit bile edildim... Allah'a şükür ki bir dinleri vardı yoksa yapacakları yanlışların önüne kim geçerdi... Beni yine bu olayın devamında teselli eden ateist arkadaşım ,yanımda olan ve destek veren... Oysa ki inandığı kimse yoktu ,kötü olması gerekmez miydi? Kimse yanlış anlamasın dine karşı değilim,ateist,deist vs... de değilim demek istediğim yanlış yanlıştır bunu size birinin emretmesi gerekmez aklınız bunun için var.Yanlış şeyleri yapmazsınız bunun için mükafat da beklemezsiniz ,yaşamın temel çarklarından biridir bu...

  Böyle kızgın olduğuma bakmayın Nehlüdof sonra hatalarını telafi etmek için elinden geleni yaptı ,telafisi olur mu bazı şeylerin orası tartışılır tabi.

  Diriliş Tolstoy'un üçüncü büyük eseridir. Romanda 19.yy sonu Rusya'da toplum yaşantısının farklı yanları dikkat çekilerek yazılmıştır.Anna Karenina okundu ,Diriliş okundu sıra Savaş ve Barış 'ta onda neyle karşılaşacağım bakalım. Okuduğum iki eserde de beni deli eden karakterler vardı. Ama sevdiğim bir tarafı var bu yazarın ,adını koyamadığım bir çekim... Bu nedenle okumaya deva edeceğim kendisini.

  Ben Tolstoy seven biri olarak beğendim ,tavsiye ederim.İncelemenin geneline bakınca baya dolmuşum yani ,oh be rahatladım kaç gündür bunları içimde tuta tuta .
  Kpss hazırlıklarına geri dönerken yeni bir incelemede görüşmek üzere... Sevgiler

  https://www.youtube.com/watch?v=zdngjh5cy5E (en sevdiklerimden)