Gülzar Ardal, Diriliş Neslinin Amentüsü'ü inceledi.
Dün 18:01 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Cumhurriyet dönemi şair, düşünür ve aksiyon adamı olan Sezai Karakoç’un 1975-76 yıllarında Diriliş Dergisinde yayınlamış olduğu kitap olan Diriliş Neslinin Amentüsü yazıldığı dönem hakkında çok değerli bilgiler içermektedir.
Duraklama dönemi yaşamış olan İslami düşünce ve hayat görüşünün edebiyat ve düşünce alanında temsilcilerinden olan Sezai Karakoç bu kitabında diriliş fikrinin manifestosunu yazmıştır.
Ülkede yaşanan şehirleşme ile toplumsal hayattan soyutlanan İslam’ın din-dünya, kişisel-toplumsal diye ayrılamayacak bir bütün olduğu fikri kitapta ifade edilmektedir. İslamı yaşamak gayretinde olan insanların ( ki bunları yazarımız diriliş nesli, diriliş erleri ve erenleri olarak tanımlamaktadır) sanatıyla, estetiğyle, inanç sistemiyle kendi nefislerinde yaşama mücadelesi ve bunu topluma hakim kılmaya gayret etmeleri gerektiğini ifade ediyor.
İslami site olarak ifade ettiği İslamı’ın tüm yönleriyle ve tüm değerler bütünüyle belirleyici olduğu bir topluluk oluşumu için herkesin gerek er, eren, pir olarak bu diriliş harekatı içinde mücadele etmesi gereği vurgulanmaktadır.
Sayın Karakoç bu eseriyle 1970’lerde yeşermeye başlamış olan İslami hareketlere buna talib olan nesillere erdem, bilgi, bilinç, fedakarlık, mücadele, kültür, estetik ve tüm bunları kuşatan erdem katılma noktasında önemli bir aktördür. Kendi ifadesi olan diriliş neslinin en önemli mimarlarından biri olarak günümüzde bile hala bizler için meşale olmaktadır.

Elif, Diriliş Neslinin Amentüsü'ü inceledi.
Dün 00:13 · Puan vermedi

Yazar eserinde islami dirilişin prensiplerini mükemmel bir şekilde özetliyor. Müslümana görev ve sorumluluklarını hatırlatıyor. Günümüzde her kesimin kendine uyarlamaya çalıştığı İslam'ın yerine; kuşatıcı, özünü kaybetmemiş İslam ile yeniden dirilişe geçmenin gerekliliğini vurguluyor. Huzur, barış, saygı, sevgi, özgürlük gibi tüm erdemlerin ancak ve ancak İslam'ın tüm hücrelerimize hakimiyetiyle gerçekleşebileceğini çok güzel ve öz ifadeleriyle aktarıyor. Herkesin tekrar tekrar okumasının gerekli olduğunu düşündüğüm bu eserin beni üzen tek yanı ise "tanrı" kelimesini içermesi oldu.

Kitabın -çok hoşuma giden- son satırlarıyla incelememi sonlandırıyorum:

"Yeniden doğacaksın. Kıyametini yaşayıp yeniden dirileceksin. Azrail’i, İsrafil’i ve Cebrail’i âdeta göreceksin. Yardım edecek onlar sana. Domuza karşı aslan, yılana karşı kartal, baykuşa karşı hüthüt, kargaya karşı bülbül, eşeğe karşı at olacaksın. Dünyaya, eşyaya yeniden anlam getire-
ceksin. O zaman Allah da sana, senin kendi öz anlamını bağışlayacaktır. Hiç kuşkun olmasın."

Sezai Karakoç Okuma Etkinliği
22 Ocak "Uzatma dünya sürgünümü benim" diyen Sezai Karakoç'un 85. doğumgünü bu vesileyle Sezai Karakoç okumaya davet ediyorum sizi.
Şair, yazar, düşünür, doğunun yedinci oğlu, mistik şiirin kıyas kabul etmez şairi, tevazu ve beyefendiliğin kalesi... Sezai Karakoç'a beslediğim muhabbeti nasıl anlatayım bilemiyorum. Sezai Karakoç yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda donanımlı ve ufuk sahibi bir mütefekkirdir. Çoğu büyük insan gibi O'da yaşarken kıymeti anlanmama kaderiyle karşı karşıya ama zaman O'nun kıymetini ortaya çıkaracaktır.

Etkinlik Karakoç'unun doğumgünü olan 22 Ocak'ta başlayıp, 22 Şubat'a kadar 1 ay sürecek. Kitap temini açısından şimdiden etkinliği oluşturmak istedim. Okuduğunuz kitaplar hakkında, önce kitabın ismini yazarak 22 Ocak'ta etkinlik başlarken paylaşacağım iletinin altına da yorumunuzu yapabilirsiniz.

Katılımcılar;
1- Monna Rosa
2- salih
3- YNT
4- Serfiraz Dilbirin
5- Meltem Tekeli
6- Esther. Sema
7- °Yağmur M°
8- Derya
9- Merve
10- sueda reyyan
11- Büşra
12- Meryem Yılmaz
13- Hayat Güzelse
14- Nesrin Ay
15- hatice bozkurt
16- Hümeyra Eroğlu
17- Muhammed Koç
18- Serife Kaba
19- Şaşkan#
20- Merve Çatli
21- AcZ
22- Salih TURHAL
23- Büşra Yılmaz
24- Büşra Bayırlı
25- Fırat İnan SARIÇİÇEK
26- özlem dnzhn
27- Mine
28- Ufuk ŞAHİN

Sezai Karakoç'un 59 kitabı var ben gerek okuduklarımdan gerekse araştırmalarımdan 25 kitap seçtim ama bu öneri sadece siz yine istediğiniz kitabını okuyabilirsiniz.

Okuma Listesi;
Fikir Kitapları
1- Diriliş Neslinin Amentüsü
2- Yitik Cennet
3- İslamın Dirilişi
4- İslam
5- İnsanlığın Dirilişi
6- Ruhun Dirilişi
7- Diriliş Muştusu
8- Kıyamet Aşısı
9- İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü
10- Gündönümü
11- Unutuş ve Hatırlayış

Şiir Kitapları;
1- Monna Rosa
2- Şahdamar / Körfez / Sesler
3- Hızırla Kırk Saat
4- Taha'nın Kitabı / Gül Muştusu
5- Zamana Adanmış Sözler
6- Ayinler / Çeşmeler
7- Leyla ile Mecnun
8- Ateş Dansı
9- Alınyazısı Saati

Hikayeleri;
1- Meydan Ortaya Çıktığında
2- Portreler

Biyografileri;
1- Yunus Emre
2- Mehmed Akif
3- Mevlana

pandanın kitaplığı, bir alıntı ekledi.
14 Oca 00:38 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Fabrika, işyeri, dükkân, mescidin bir uzantısıdır müslüman için. Kapitalizmin patronluk ruhu, onun için Tanrıya ortak koşmanın bir marjıdır. İslâm ruhunda ise, iş sahibi de işçisi gibi bir işçidir.

Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 55 - diriliş)Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 55 - diriliş)
Elif, bir alıntı ekledi.
13 Oca 23:40 · İnceledi · Puan vermedi

Cimrilik değil, tutumluluk öğretilecektir onlara. Bu tutumlulukları, israftan onları koruyacak, fakat cömert olmalarına engel olmayacaktır.

Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 46)Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 46)
Elif, bir alıntı ekledi.
13 Oca 18:33 · İnceledi · Puan vermedi

Diriliş Sisteminde ve Sitesinde, maddî güçler mânevi güçlerin denetimindedir.

Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 44)Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 44)
Elif, bir alıntı ekledi.
13 Oca 18:32 · İnceledi · Puan vermedi

Kapitalizmin yıkıcılığından uzak olmalıdır Diriliş insanı, toplumu ve sitesi. Aynı şekilde, komünizmden de. Devletin veya partinin kölesi, mahkûmu veya oyuncağı olmamalıdır kişiler ve aileler.

Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 43)Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 43)
Elif, bir alıntı ekledi.
13 Oca 00:35 · İnceledi · Puan vermedi

Sitenin savaştığı bir konu da kalitesizliktir.
Kişiler arasında üretim de doğru, tüketim de ters
orantılı bir yarış, erdem ilkesi olarak benimsenecektir.

Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 43)Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 43)
Elif, bir alıntı ekledi.
13 Oca 00:32 · İnceledi · Puan vermedi

Ben, imân haykıran, sessizliğinde imân çınlayan şehirlerin mimarı olmalıyım. Müslüman olmak, bana bu görevi yüklüyor.

Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 41)Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç (Sayfa 41)