Gülce ERİŞMİŞ, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okuyor

"Oysa birazcık aklı olsa cezasının aslında bir ödül olduğunu anlardı. Bir adaya gönderiliyor. Anlamı şu, dünyanın her tarafından gelen en ilginç erkek ve kadınlarla tanışacağı bir yere gönderiliyor. Şu ve ya bu şekilde cemaat hayatına aykırı düşecek kadar bireyselliğinin farkına varmış bir sürü insan. Düzenden memnun olmayan, kendi bağımsız düşünceleri olan insanlar. Kısacası biri olmayı başaran herkes. Size neredeyse imreniyorum, Bay Watson."

Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley (Sayfa 225)Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley (Sayfa 225)
Neslişah Özbay, 1984 inceledi.
 Dün 08:19 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitabın önsözünün dikkatli okunması gerektiği kanaatindeyim. Bu önsözde yer alan diğer önemli sözlerden biri kitapta şöyle yerini alıyor. " Orwell'a göre özgürlük, yazıyla ilintilidir ve özgürlüğü yok etmek isteyen bürokratlar kötü konuşur, kötü yazarlar; anlamın , bütün anlamın kaybolduğu cümlelere sığınırlar. Her yurttaşın, özellikle de gazetecilerin görevi, bu tür cümle ve sözcükleri yakalayıp bunlara karşı savaşmaktır "

Yok etmek sadece zorbaların ve cahillerin işidir. Bir insan zekasıyla yenemeyeceğini anladığı anda ya şiddete başvurur ya paranın gücüne. Birisi sizinle aynı fikirde değil diye onu yok edemezsiniz. Medeni ve erdem sahibi insanlar böyle yapmaz. Çok okuyan ve bilginin gücüne inanan her insan, sadece konuşma yolunu seçer. Sizden olmayanları yok etmek yerine, bilginin ve fikrin gücüyle, sizin gibi düşünmesini sağlamalısınız.
Dünyada küçük balıkları yutanlar, medyayı kendi tarafına çeken paralı patronlar, bir emrin altında çalışanlar, çıkarlar, menfaatleri ile patronların sözünden çıkmayanlar, gizlice kameranlar tarafından izlenen insanlar. Tuvalette, banyoda, yatakta, sokakta, evde, aklınıza neresi geliyorsa…

George Orwell " 1984" kitabında bizi umut ile korku arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Kendi dünyasını kuruyor, bu dünyanın içinde kaybolmamızı istiyor. Kitaba dönecek olursak; kitapta konu 3 süper devlet üzerinde geçiyor. Okuyucuya kitap 3 bölüm şeklinde aktarılıyor. Özgür düşünceyi kaldırmak için her şeyi yapan anlayış her tarafa yerleştirilmiş durumda, tele ekranlar ve mikrofonlar tarafından insanlar sürekli izleniyor. Bu düzen içinde yaşamaya çalışan Kahramanımız Winston Smith. Kitap bize Winston Smith'i partinin çıkarları doğrultusunda çalışan biri olarak tanıtıyor. Kitabın ilk bölümünde Winston Smith'in neler yaptıkları anlatılıyor okuyucuya. Winston en büyük suçu işleyerek partideki kuralların dışına çıkarak devleti yönetenlerin tarihle oynadıklarını, insanları kandırdığını düşünüyor.

Partinin kurallarına göre bir fahişeyle ilişkiye girmek yasaktır. Asıl amaç cinsel ilişkiden zevki kaldırmaktır. Evlilik ya da başka bir şey cinsel ilişki hayatlarından kaldırılacaktır. Her şey partinin isteği doğrultusunda olmak zorundadır. Burada Orwell kendi dünyasını yaratıyor. Günümüzde düzenin aynı işlediğini Orwell bize kapalı bir üsluple anlatıyor.

Partide gerçek bir aşk ilişkini düşlemek olanaksız, buna kalkışan en büyük cezaya çarptırılmaydı. Kitapta bu kısım şöyle anlatılıyor;

" Tüm kadınlar, partinin amaçladığı gibi ulaşılmazdı. İstediği, sevilmekten çok, ömründe bir kez de olsa bu erdem duvarını yıkmaktı. Cinsel eylem, eğer başarıyla yerine getirilirse başkaldırmak demekti. Birisini istemek bir düşünce suçuydu…"

Partideki kadınların hepsi aynı. Her şeyin baş kahramanı Winston Smith. Winston Smith, Londra’da oturani Okyanusya’nın propaganda fabrikası hakikat vekaletinde çalışan vasat zekalı memurdur. Daha önce verilen bilgiler Winston’un parti içindeki göreviyle alakalı. 1984'ü okuduğumuzda karşımızda Londra'yı buluyoruz. Kitabın başlarında " Savaş Barıştır, Özgürlük Köleliktir, Bilgisizlik Kuvvettir " sözleri kitabın başlarından itibaren hafızamızda yerini alıyor. Kitabın başlarından itibaren Kahramanımız Winston Smith'in neler yapacağını gözlemliyoruz.

Parti’nin hemen hemen efsanevi düşmanı karşı ihtilalcı ve partinin bütün askeri,ekonomik başarısızlıkların sebebi olarak gösterilen Emmanuel Goldstein ‘in perdede görünmesiyle salondakilerin nefreti zirveye erişir. Goldstein, yarı mistik bir adamdır. Büyük Birader ismi parti için büyük önem taşır. Herkes emirleri ondan alır, kimse ona karşı gelemez, karşı geldiği takdirde en ağır cezayı alır. Korku imparatorluğu arası mekik dokumalar işlemden geçirilir. Aynı zamanda Büyük Biraderin yüzünü gören yoktur,Salondakilerin nefreti arttığında Golstein’a lanet okur ve küfür ederler.

" Büyük Birader " (Big Brother) ismi çeşitli ülkelerde kavramsal olarak kullanılır, burada anlatılması istenen Büyük Biraderin bir korku imparatorluğu yaratması, ve diktatörlüğüyle bütün insanları susturma isteği.. Romanın bu bölümünde Winston'un karıştığı mevzuların nasıl olduğunu anlamak için şu alıntıyı paylaşmak uygun olur. Sadece Winston ile ilgili değil, Büyük Birader'in tek söz sahibi olduğu bir yeri çok iyi anlatan sözler desek de kabul görür.

" Tutuklamalar her zaman gece yapılırdı. Uykudan, ansızın sarsılarak uyanma, omzunuzu dürten kaba bir el, gözlerinize tutulan ışık, yatağınızın çevresinde katı yüzlerden bir halka. Olayların büyük çoğunluğunda yargılama olmaz, tutuklama gerekçesi gösterilmezdi. İnsanlar geceleri ortadan kayboluverirlerdi, o kadar. Adları sicillerden silinir, o güne dek tüm yaptıkları kayıtlardan silinir bir zamanlar var oldukları yadsınır ve sonra unutulurdu. Böyle ortadan kaldırılanlara, yok edilenlere genellikle buharlaştı denilirdi. "

Proleterler hakkında uzun bir alıntı romanın en önemli cümlelerinden.

“ Proleterler yönetimsiz bırakıldıkları zaman Arjantin’ın ovalarına salınıvermiş sığırlar gibi, doğal buldukları ilkel bir yaşam birimi geliştirmişlerdi. Doğarlar, sokaklarda büyürler, on iki yaşında işe gitmeye başlarlar, kısa bir güzellik ve cinsellik döneminden geçip yirmi yaşında evlenirler, otuz yaşında orta yaşlı olurlar ve ortalama altmış yaşına ölürlerdi. Ağır bir çalışma hayatı, ev ve çocuk sorunu, komşularla ufak tefek tartışmalar, sinema, futbol, bira ve her şeyden önemlisi kumar, akıllarının ufkunu doldururdu. Onları denetlemek zor değildi. Düşünce Polisinin birkaç casusu aralarında dolaşır, yalan dolan söylentiler yayar, tehlikeli olabileceği düşünülen bireyleri saptar ve ortadan kaldırırlardı; ama Partinin ideolojisini kendilerine aşılamak için, hiçbir girişimde bulunmazlardı. Proleterlerin, güçlü siyasal görüşlerinin olması istenmezdi. Onlardan beklenen tek şey, çalışma saatlerinin uzatılması ve yiyecek tayını kısıntılarını kabul etmelerini kolaylaştıracak ilkel bir yurtseverlik duygusuydu. Bazen hoşnutsuzluk duyabiliyorlardı, ama bu hiçbir sonuca götürmüyordu onlardı, çünkü tutunacakları herhangi bir düşünceleri olmadığından, bu hoşnutsuzlukları ufak tefek, belirli sorunlara yöneliyordu. Büyük sorunların her zaman dikkatlerinden kaçması kaçınılmazdı. Proleterlerin büyük bir kısmının evinde tele ekran bile bulunmazdı. Sivil polis işlerine çok az karışırdı. Londra’da her türlü suç almış yürümüştü; hırsızlar, dolandırıcılar, fahişeler, uyuşturucu madde pazarlayıcıları ve her türlü karanlık işle uğraşanlar, dünya içinde dünya oluşturmuşlardı; ama tüm bunlar proleterlerin kendi bünyelerinde var olduğundan önemsenmiyordu. Ahlak konularında , dedelerinin kurallarını izlemelerine izin veriliyordu. Partinin cinsel disiplin eğitimi onlara uygulanmıyordu. Rastgele cinsel ilişkiler cezalandırılmıyor, boşanmaya izin veriliyordu. Eğer proleterler herhangi bir gereksinim duymuş olsalardı, ibadete ve dine bile izin verilecekti. Kuşkunun sınırları dışındaydılar. Partinin sloganında belirtildiği gibi ‘ Proleterler ve hayvanlar özgürdür “

Partilerin kişilerden daha üstün tutulduğu 1984'te gözümüze sokuluyor, böyle bir düzende kişilerin değil, partilerin bir şeyleri değiştireceği betimleniyor ve her şey tek adam üstüne kurulu olduğunu, günümüzde de bu tek adamlık sistemini Orwell gözümün içine sokarak anlatıyor. Kitapta 1950'li yılların öncesine dönemine şöyle değiniliyor, eski zamanlara bir gönderme olduğu bariz belli oluyor.

" Ellili yılların öncesindeki her şey yitip gidiyordu. Başvurulacak somut kayıtlar olmadığından kendi yaşamınızın bile kesinliği kalmıyordu. Anımsadığınız kimi olaylar uydurmaydı. Olayların yer aldığı havayı tekrar yakalayamadan onlara ait bir takım ayrıntıları anımsıyordunuz. Arada bir türlü doldurulamayan büyük boşluklar kalıyordu. O zamanlar her şey bambaşkaydı. Ülkelerin adları ve haritadaki biçimleri bile farklıydı. 1 No'LU Havaüssünün adı, eskiden değişikti, oraya İngiltere ya da Britianya derlerdi. Ama Londra'nın her zaman Londra olduğundan kuşkusu yoktu."

Savaş Öncesi Ve Sonrası durumunu kitapta Devrim Öncesi hayatı sorgulayan, bu hayat hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen Winston'un barda yaşlı bir adamla konuştuğu şu sözler anlatıyor.

" Ben daha doğmadan , siz yaşını başını almış bir adamdınız herhalde. Devrimden önceki günleri hatırlıyor olmalısınız. Benim yaşımdakiler bu konuda hiçbir şey bilmiyorlar. Öğrendiklerimizin tümü kitaplardan, ama kitaplarda yazılı olanlar doğru olmayabilir. Bu konuda düşüncenizi öğrenmek isterdim. O zamanlar baskı, adaletsizlik ve yoksulluk varmış. Her şey düşünebileceğimizden de kötüymüş. Burada, Londra'da insanların büyük bölümü doğumlarından ölümlerine dek yetersiz besin alıyorlarmış. Yarısından çoğunun ayağında ayakkabı bile yokmuş. Dokuz yaşında okuldan ayrılır, günde on iki saatten çok çalışır, bir odada on kişi uyurlarmış. Bu arada azınlıkta olan ve kapitalist denilen varlıklı ve güçlü bir avuç insan varmış. Tüm mal mülk onların elindeymiş. Otuz hizmetçisi olan koskocaman evlerde yaşarlar, otomobillerle ya da dört atlı faytonlarla gezerler, şampanya içer, silindir şapka giyerlermiş…"

Winston hakkında bilgiler verilirken kitaptan, roman ilerledikçe başka karakterlerle tanışıyoruz. Bayan Parsons, Wither, Syme, O'Brien, Ve Julia.. Kitabın ikinci bölümünde Roman dairesinde çalışan, Nefret anında Winston ile karşılaşan Julia'ya yer veriliyor. Nefret anında Julia adında bir kızın kendisini takip ettiğini sanıyor Winston. Takip ettiğini sandığı şey ise düşünce polisinin bir mensubu olduğunu sanması. Julia, Proleterya sınıfı için ucuz romanlar çıkaran makineleri tamir eden biri olarak romanda yerini alıyor.

Winston’a gizlice üzerinde " Seni Seviyorum’’ yazılı bir not bırakıyor ve bu nottan sonra Julia ve Winston televizyondan uzak ve sessiz bir yerde buluşmak üzere anlaşıyorlar. Çünkü kendileri için tek çare tele-ekranlardan, kameralardan uzak bir yerde buluşmaları. Bunu seçme nedenleri parti içindeki sorumluluklar. Bu anlaşmayla birlikte Julia İle Winston'un tele-ekranlardan uzak kaçamak ilişkilerine tanıklık ediyoruz. Ama bu aşkta birçok şey açığa çıkıyor. Çünkü partiye göre partidekiler kendi arkadaşlarını yoldaş bilirler, ve parti tarafından görüldükleri takdirde ceza alacaklarını bilirler. Winston ile Julia arasındaki diğer ortak özellikle Parti'yi sevmiyor oluşlarıydı. Herkes partinin değerleri için çalışıyor, Büyük Birader'e itaat ediyor ama kimse çalıştığı yerde bulunmayı sevmiyordu. Diktatörlüğün de böyle olduğunu Orwell anlatıyordu. Kitabın ilk bölümünde sıkılacağınız pek çok yer olurken, ikinci bölümünde Winston ve Julia'nın kaçamak ilişkileriyle heyecanlanmanız kaçınılmaz oluyor. Winston ile Julia arasındaki geçen diyalog Julia'nın fahişe bir profilde olduğunu anlatıyordu, ama Julia bunu sadece parti üyeleriyle yapıyordu.

" Dinle. Ne kadar çok erkekle yatmışsan seni o kadar seviyorum. Anlıyor musun?

Evet, hem de çok iyi

Saflıktan nefret ediyorum, iyilikten nefret ediyorum. Erdem denen şey hiçbir yerde var olmasın istiyorum. Herkesin iliklerine dek ahlaksızlaşmasını istiyorum

Öyleyse ben tam sana göreyim. İliklerime dek ahlaksızım ben "

Orwell, bireylerin özgürlüklerini nasıl kısıtladıklarını Winston ile Julia karakterleri üzerinden anlatıyor. Bu ilişkide ilk kural tele-ekranlara gözükmemek. Çünkü partiye göre sevişmek yasak, yakalanıldığınız takdirde cezaya çarptırılıyorsunuz. Sonraki zamanlarda aynı yerde buluşamıyor bu ikili. Sığınacak yer arıyorlar, ilk sığınacak yer Mr. Charrington'un evi oluyor, ama evde kendilerini beklenmedik şeyler bekliyor. Kaldıkları oda farelerle dolu, sadece kaldıkları oda değil bütün Londra'nın fareyle dolu olduğunu söylüyordu Julia, sonralarında Londra’nın her yanında ansızın yeni bir poster belirmiştir. Yazısı yoktur posterin, yalnız makineli tüfeğini kalçası düzeyinde tutmuş, koca çizmeleri olan Moğl yüzünde hiçbir anlatıım bulunmayan bir Avrasyalı askeri yürürken gösteren üç dört metre boyunda bir resimdir bu. Kentin her yeri bu posterle doludur. Goldstein’in resimleri yakılmıştır, Avrasyalı asker posterleri yırtılıp alevlere atılmıştır. Bazı dükkanlar yağmalanmış, bir karı kocanın evi ateşe verilmiş, ikisi de dumanlar arasında can vermiştir. Bu poster Londra'nın gerçek yüzüydü, diktatörlük sisteminin başında bulunan Büyük Birader'di…

Winston ile Julia'nın kaldıkları yer onların cennetiydi. Orada sevişiyorlar, orada uyuyorlardı.Winston Smith için Charrington soyu tükenmiş bir hayvandı. Ama Winston’un kendisiyle konuşmasından keyif alıyordu. Charrington aynı zamanda eskici dükkanın yaşlı sahibiydi. Yaşlılar kendileriyle ilgilenenleri severlerdi. Charrington da böyle biriydi. Winston, bazen partiye karşı başkaldırıyı düşünüyordu, onu destekleyenler olsa da bu yanıltıcıydı. Partiyi yenmek olanaksızdı. İsyan edilse de partinin düzeni ve kendisi değişmeyecekti. Partinin iki amacı vardı. Yeryüzünü tümüyle ele geçirmek ve bağımsız düşünce olanağını sonsuza dek ortadan kaldırmaktı.Partilerde önemi bir yasa vardır..

" Kitlelerin ne düşündükleri partiyi ilgilendirmez’’

Parti üyesi daima düşünce polisinin gözetimi altında yaşar. Parti üyesinin yaptığı her şeye dikkat ederler. Parti üyesi düşüncesini söylemekten acizdir, söylediği takdirde bir boşluğa sürükleneceğini ve işkence göreceğini bilir.. Winston işkence göreceğini bile bile kendi doğrularını söylemekten vazgeçmemiştir. Partiye karşı olduğu için partidekiler tarafından ağır eleştirilir, işkenceye mahkum edilir. Hep büyük Biraderi indirmenin planını yapmaktadır Winston, ama bu soruların cevapsız olduğunu bilir. Parti yalnız kendisine güç vermesini ister. Partiler için başkalarının iyiliği değil, partinin iktidarda olması önemlidir!

O ‘Brien’a göre Winston Smith kendi düşüncelerini söylediği ve partinin yanlışlarını sorguladığı için silinmesi gereken bir lekedir. Winston, süründüre ,süründüre öldürülecektir, ama bunun için beklemesi gerekmektedir. Winston, işkence edilerek yavaş yavaş öldürülüyordu, ağır tutuk hareket ediyor, yorgun hissediyor, ama Julia’yı satmıyordu. Bunun haricinde Winston her türlü saldırı ve işkenceye uğramış, oldukça hırpalanmıştı. Partiye karşı gelmenin cezasıydı bu. Orwell buralarda başkaldıran insan modelinin resmini çiziyor okuyucuya. Büyük Birader'den herkes nefret ediyordu ama herkes onun için çalışıyordu, çünkü bu Diktatörlük sisteminin baş nedeniydi.

Kitabın en can alıcı bölümü O' Brien'ın Winston'a dönerek " Dünyada en kötü şey farelerdir " dediği, Winston'u 101 no'lu en dehşet odalara hapsedip cezalandırdığı bölüm. Kitaptaki bu bölümü okuduğunuzda 1980 darbesinde işkence görmüş insanlar zihninizde canlanması kaçınılmaz oluyor. Bu bölümdeki sözler kitapta dehşet duygusu yaşamamıza neden oluyor, Orwell bunu ustaca başarıyor.

“ Yalnız acı kendi başına yeterli olmayabilir,bazı durumlarda insan ölümle sonuçlansa bile acıya katlanabilir. Ama herkesin karşı koyamayacağı, düşünmek bile istemediği bir şeyler vardır. Böyle durumlarda korkaklık ya da cesaret söz konusu değildir. Yüksek bir yerden düşerken bir ipi yakalamaya çalışmak korkaklık değildir. Bunlar yok edilemeyecek basit içgüdülerdir. Aynı şey fareler için de geçerlidir. Senin için onlara karşı koymak olanaksızdır. Onlar senin için istesen de direnç gösteremeyeceğin bir baskıdır. Sonunda senden istenileni yapacaksın “

“ Seni yendik Winston. Seni parçaladık. Bedenine ne olduğunu gördün. Aklında aynı durumda. Artık,gururunu yitirdin. Tekmelendin,aşağılandın,azarlandın, acıyla çığlık attın,kusmuk ve kan içinde yerlerde yuvarlandın,acınma dinlendin, herkesi ve her şeyi sattın. Yaşamadığın bir tek rezillik kaldı mı?”

Kitapta birçok mevzu dönüyor. Kahramanımız Winston'un farelerle dolu bir kafes içinde acı içinde kıvranılmasıyla kendisinin ağzından tek söz çıkıvermişti. " Artık dünyada cezasını devredebileceği tek bir kişi olduğunu anlamıştı, farelerle kendisi arasına koyabileceği bir tek kişi vardı." bunu söyledikten sonra Julia'yı ispiyonlamıştı. Ve sonra şöyle dedi

" Julia'ya yapın! Julia'ya yapın! Bana değil Julia'ya. Ona ne yaparsanız yapın! Umurumda değil! Yüzünü yırtın, etlerini parçalayın.Bana değil Julia'ya! Bana değil! "

İşkence sırasında buna mecbur bırakılmıştı Winston. Birbirlerine kendilerini sattıklarını sonunda itiraf etmiştiler.

“ Kestane ağacının altında

Sen beni sattın,ben de seni”

Winston’un Büyük Birader’e karşı olan nefreti fazlaydı. Bunun azalacağını veya Büyük Biraderi sevebileceğini kim bilebilirdi ki? Hayatta her şey tersine dönebiliyordu..

Kısaca kitabı özetlemek gerekirse; Orwell kitap boyunca sorgulama içindedir. Kahramanımız Winston Smith, Devrim öncesi hayatı merak etmekte, bu hayatı sorgulamaktadır. Kendisi gibi sorgulayan insanları bulmak istemekte, ama kendisi gibi sorgulayan insanlar bu düşünceden mahrum bırakılmıştır. Winston’un bu yaptıkları parti yasalarına göre yasaktır. Çünkü içinde bulunduğu parti sorgulamaya, düşünmeye izin vermez.

Toplumun özgürlüklerinin sınırlandırılmasını, baskıcı rejimlerin birey üzerinde etkisini, Gelişen teknoloji ve iktidarların insanları kontrol altına almasını, özgürlüklerin kısıtlanmasını, sorgulamanın yasak olduğu bir toplumu, her yerde izlendiğimizi karamsar bir şekilde gözümüze sokarak anlatıyor Orwell. Kuşkusuz en iyi distopya örneklerinden birini sunuyor okura. Tele Ekranlar, mikrofonlar, kameralar, uydular… Ütopik dünyayı içinde barındırsa da günümüze ışık tutuyor.

Kitabın çevirisi Nuran Akgören'e ait. Bu kitap daha sonraları Can Yayınları çevirmeni " Celal Üster " tarafından çevrilmiş, aşağıda " Altını çizdiklerim " kısmında okuyacağınız çeviri Nuran Akgören'e ait. Kitabın yeni baskısındaki çeviri Celal Üster'e ait, ikisi arasındaki farklar bariz belli oluyor ama bu çevirinin berbat bir çeviri olduğunu söyleyemem. Tekrardan Orwell'ın 1984'üne dönelim.

Orwell, romanı İskoçya'da verem ile boğuşurken 1947-1948 yılları arasında yazdı. Kitap sosyalizm karşıtı olarak suçlandı. O dönemin politikacılarıyla karşılaştırma yaparsanız romanı daha iyi anlayabilirsiniz (Adolf Hitler, Stalin gibi..) Bir de Roman üzerinden uyarlama " 1984’’ filmini kitabı okuyarak izlerseniz daha yararlı olur sizin adınıza.Kitabı okurken bazen beyninizi fareler kemiriyor gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Yazar çoğu yerde kapalı bir dil kullandığını bizlere " 1984" kitabında gösteriyor.

Orwell için Cia ajanı olduğunu söyleyenler olsa da bu rivayetten öteye gidememiştir. Bir ütopya harikasıyla karşı karşıyasınız, seneler önce yazılan bu kitapta Orwell günümüze " 1984" adlı kitabıyla ışık tutuyor. Kitabı okurken Orwell'ın seneler öncesinden bugünleri görmesi onu gözümüzde dahi yapıyor. Kitapta oldukça korku, kuşku karamsarlık unsuru olduğunun da altını çizmek gerekir. (Winston Smith 101 nolu odada Farelerle yalnız kalması sonucunda gördüğü işkence kısmını) kafanızda canlandırdığınız korku basamaklarını yavaşça tırmanmaya başlıyorsunuz. Tek cümleyle özet geçmek gerekirse; George Orwell’ın 1984’ü bizi korku imparatorluğun içine sokarak umutsuz bir yolculuğa çıkarıyor. Oldukça akıcı sürükleyeci, kesinlikle tavsiye ediyorum. İyi okumalar.

Mhtrm.Tş., bir alıntı ekledi.
20 Mar 08:31 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Gâiblerden bir ses geldi: Bu adam,
Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
Ve uçtu tepemden birdenbire dam;
Gök devrildi, künde üstüne künde...

Pencereye koştum: Kızıl kıyamet!
Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı!
Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent,
Ok çekti yukardan, üstüme avcı.

Ateşten zehrini tattım bu okun.
Bir anda kül etti can elmasımı.
Sanki burnum, değdi burnuna "yok"un,
Kustum, öz ağzımdan kafatasımı.

Bir bardak su gibi çalkandı dünya;
Söndü istikamet, yıkıldı boşluk.
Al sana hakikat, al sana rüya!
İşte akıllılık, işte sarhoşluk!

Ensemin örsünde bir demir balyoz,
Kapandım yatağa son çare diye.
Bir kanlı şafakta, bana çil horoz,
Yepyeni bir dünya etti hediye.

Bu nasıl bir dünya hikâyesi zor;
Mekânı bir satıh, zamanı vehim.
Bütün bir kâinat muşamba dekor,
Bütün bir insanlık yalana teslim.

Nesin sen, hakikat olsan da çekil!
Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam!
Otursun yerine bende her şekil;
Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam!

.
.
.
.

Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın,
Benliğim bir kazan ve aklım kepçe.
Deliler köyünden bir menzil aşkın,
Her fikir içimde bir çift kelepçe.

Niçin küçülüyor eşya uzakta?
Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl?
Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta?
Sonum varmış, onu öğrensem asıl?

Bir fikir ki, sıcak yarada kezzap,
Bir fikir ki, beyin zarında sülük.
Selâm, selâm sana haşmetli azap;
Yandıkça gelişen tılsımlı kütük.

Yalvardım: Gösterin bilmeceme yol!
Ey yedinci kat gök, esrarını aç!
Annemin duası, düş de perde ol!
Bir asâ kes bana, ihtiyar ağaç!

Uyku, kaatillerin bile çeşmesi;
Yorgan, Allahsıza kadar sığınak.
Teselli pınarı, sabır memesi;
Size şerbet, bana kum dolu çanak.

Bu mu, rüyalarda içtiğim cinnet,
Sırrını ararken patlayan gülle?
Yeşil asmalarda depreniş, şehvet;
Karınca sarayı, kupkuru kelle...

Akrep, nokta nokta ruhumu sokmuş,
Mevsimden mevsime girdim böylece.
Gördüm ki, ateşte, cımbızda yokmuş,
Fikir çilesinden büyük işkence.

.
.
.
.

Evet, her şey bende bir gizli düğüm;
Ne ölüm terleri döktüm, nelerden!
Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm,
Yetişir çektiğim mesafelerden!

Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz;
Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık.
Her gece rüyamı yazan sihirbaz,
Tutuyor önümde bir mavi ışık.

Büyücü, büyücü ne bana hıncın?
Bu kükürtlü duman, nedir inimde?
Camdan keskin, kıldan ince kılıcın,
Bir zehirli kıymık gibi, beynimde.

Lûgat, bir isim ver bana halimden;
Herkesin bildiği dilden bir isim!
Eski esvaplarım, tutun elimden;
Aynalar, söyleyin bana, ben kimim?

Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa,
Arzı boynuzunda taşıyan öküz?
Belâ mimarının seçtiği arsa;
Hayattan muhacir, eşyadan öksüz?

Ben ki, toz kanatlı bir kelebeğim,
Minicik gövdeme yüklü Kafdağı,
Bir zerreciğim ki, Arş'a gebeyim,
Dev sancılarımın budur kaynağı!

Ne yalanlarda var, ne hakikatta,
Gözümü yumdukça gördüğüm nakış.
Boşuna gezmişim, yok tabiatta,
İçimdeki kadar iniş ve çıkış.

.
.
.
.

Gece bir hendeğe düşercesine,
Birden kucağına düştüm gerçeğin.
Sanki erdim çetin bilmecesine,
Hem geçmiş zamanın, hem geleceğin.

Açıl susam açıl! Açıldı kapı;
Atlas sedirinde mâverâ dede.
Yandı sırça saray, ilâhî yapı,
Binbir âvizeyle uçsuz maddede.

Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik;
Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur.
İçiçe mimarî, içiçe benlik;
Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur!

Nizam köpürüyor, med vakti deniz;
Nizam köpürüyor, ta çenemde su.
Suda bir gizli yol, pırıltılı iz;
Suda ezel fikri, ebed duygusu.

Kaçır beni âhenk, al beni birlik;
Artık barınamam gölge varlıkta.
Ver cüceye, onun olsun şairlik,
Şimdi gözüm, büyük sanatkârlıkta.

Öteler öteler, gayemin malı;
Mesafe ekinim, zaman madenim.
Gökte saman yolu benim olmalı;
Dipsizlik gölünde, inciler benim.

Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök!
Heybem hayat dolu, deste ve yumak.
Sen, bütün dalların birleştiği kök;
Biricik meselem, Sonsuza varmak...

Necip Fazıl Kısakürek

Çile, Necip Fazıl KısakürekÇile, Necip Fazıl Kısakürek
biraysenur_, Beni Asla Bırakma'yı inceledi.
18 Mar 20:24 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Kazuo Ishıguro Beni Asla Bırakma | #kitapyorumu
Herkese selaamlaar!! Yeni bir kitap yorumuyla sizlerleyim. bugün yorumlayacağım kitap #bizimbüyükchallengemiz kapsamında,
18. madde olan "daha önce hiç okumadığınız Nobel ödüllü bir yazarın kitabı" seçtiğim ve edebiyat aşığı kankamın önerdiği bir kitap.
Ishıguro, Beni Asla Bırakma kitabıyla 2017'de Akademi tarafından ödüllendirilmiş. Ayrıca kitabın film uyarlaması da varmış, "Never Let Me Go".
Ben bunu bilmiyodum ve filmi izleyeli baya uzun zaman olmuştu. Enyakın zamanda filmi de tekrar izleyeceğim.
Kitabın konusuna ufacık değinecek olursam, ıssız bir bölgede belirli bir amaç uğruna, Dünya'dan kopuk bir şekilde
yetiştirilen çocukları anlatıyor. Aslında bütün bu hikaye ana hatlarıyla da birlikte bize, orada kalan çocuklardan üçünün arasında geçen dramatik
bir aşk hikayesini anlatmakta.Distopik\ütopik bir roman olduğu söyleniyor, okuduğum yorumlarda. Distopik roman okumaya başlayacaklara güzel bir örnek olabilir.
Kitap, belki de yoğun olduğum bir döneme denk geldiği için bir hafta boyunca elimde sürünmüştü. Son iki gün eee artık bitirmeliyim diyerek başına oturdum ve kalkmadım.
Açıkcası, birinci kısımdan sonra olaylar daha da çok açıldığı için beni sarmaya başladı. Giriş ve gelişmeden de anlayacağınız üzerebeni çok tatmin eden ve aşşşırı derecede
beğendiğim bir kiyap olmadı. Ayrıntılar ve zamangeçişleri beni fazlasıyla sıktı.Bazı yerlerde koptuğum için sayfayı tekrar okumak zorunda kaldım. Diyeceksiniz ki neden bırakmadın?
Arkadaşlar birayşenur asla bir şeyi yarım bırakmaz.......
Önerebileceğim bir kitap mı bilemiyorum. Kafanız ve zamnınız boşken keyifli bir şekilde okuyabileceğiniz bir kitap ama bunu kesinlikle söyleyebilirim.
Kitapları asıl dillerinden okumayı çok isteyen ve bu duruma aaşşşırı imrenen biriyim ama çeviri çok güzeldi.
Benden şimdilik bu kadar, alıntılarla sizlereveda ediyorum. Siz bu kitabı okudunuz mu ya da okumayı düşünüyomusunuz? Şimdi neler okuyosunuz? Yorumlarda görüşelim.
Gü<el akşamlar dilerim herkesleer kendinize çiççek gibi bakınnn

birkitabimbirkahvem, Hemingway’in Kadınları'ı inceledi.
17 Mar 14:05 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 10/10 puan

Amerikalı yazar Ernest Hemingway'in çalkantılı aşk hayatını anlatan kurgu bir roman. Kitabı elinizden bırakamayacaksınız ve hep bir merak içinde olacaksınız. Bay Hemingway, Bayan Hemingway'lerin gözünden anlatılmış.
 
İnternetten araştırdığım kadarıyla Ernest, 1. ve 2. Dünya Savaşlarına katılmasından dolayı, bir bunalım içindeymiş. Hatta intihar etmeden önce anksiyete ve depresyondan dolayı elektroşok tedavisi görüyormuş. Bunalımlı bir hayat ve aşk adamı Ernest Miller Hemingway... Beni en çok etkileyense şu olay oldu; Elektroşok tedavisi için hastaneye yatırılma sebebi Ernest'in son zamanlarda sürekli  "beni izliyorlar, FBI beni izliyor" demesi olmuş. Herkes delirdiğini düşünmüş. Ancak Ernest'in intiharından bir süre sonra FBI bir açıklama yaparak bir süre Ernest Hemingway'i takip ettiklerini söylemiş.

Bay Hemingway çok yakışıklıymış, peşinden savaşa giden sevgilisi mi dersiniz, onun için balkondan atlayıp omurgasını kıran metresi mi dersiniz... 4 kere evlenmiş ve kitapta bu 4 eşiyle birlikte metresleri de ufak tefek anlatılıyor.
Ernest'in ikinci eşi, ilk eşi Hadley'in en yakın dostu Fife... Fife arkadaş ayağına evine girip çıkarken arkadaşının kocasına aşık oluyor ve arkadaşının yuvasını yıkıp onun kocasıyla yuva kuruyor. Ama tabiki yuva yıkanın yuvası olur mu? Yada şöyle diyeyim, karısını seninle aldatan seni başkasıyla aldatmaz mı? O adama güven olur mu? Ama bütün metresler 'aşk' denen zayıflığın arkasına saklanıyor. Ernest de aynı zayıflıkla onları da aldatıyor. Çok enteresan bir aşk hayatı varmış, okudukça yok artık dedim. Özellikle ilk eşi Hadley'e çok haksızlık yapıldığını düşünerek çok üzülmüştüm. Ama o da gitmiş boşandıktan sonra evli bir adamla beraber olup yuva yıkmış. Kitap baştan sona fiyaskolarla dolu yahu hangi birini yazayım buraya. Hemingway'i hiç okumamıştım, böyle bir kitaptan sonra okumayı düşünüyorum. Ruh halini çok merak ettim doğrusu. Böyle sıradışı hayatları okumayı çok seviyorum, ne kadar sinir olup kızsam da merakla okudum Bay Hemingway'i.
Kitap harici internetten araştırırsanız hayatı ne kadar dolu yaşadığını görürsünüz. Sadece kadınlarıyla değil, yaptıklarıyla da anılması gereken bir kişiymiş. Kitabı okumasanız bile hayatını araştırmanızı tavsiye ederim.

Günel Həsənova, Budala'yı inceledi.
16 Mar 23:47 · Kitabı okudu · 17 günde · Beğendi · 10/10 puan

Dünya ədəbiyyatı müxtəlif xalqların ədəbiytat nümunələrini özündə birləşdirir. Rus ədəbiyyatı da bunlardan biridir. Dünya ədəbiyyatını sözsüz ki, rus ədəbiyyatsız təsəvvür etmək nəinki olmaz, hətta qeyri-mümkündür. Bir düşünək Tolstoyun “Hərb və Sülh”-ü, “Anna Karenina”-sı, Bulqakovun “Master və Marqarita”-sı, “İt ürəyi”, Puşkinin “Yevgeni Onegin”-I, Turgenevin “Atalar və oğullar”-I, Qoqolun “Müfəttiş”-i, Çexovun hekayələri, Dostoyevskinin istisnasız bütün əsərləri və s. olmadan bir ədəbiyyat təsəvvür etmək mümkündür mü? Bir inkişaf mümkündür mü? Sadalanan bütün əsərlərdən, yazıçılardan xeyli yazmaq mümkündür. Ancaq son günlərdə oxuğum Dostoyevskinin “İdiot”əsərindən yazmaq istədim. Dostoyevski bütün zamanların psixoloji roman janrının zirvəsi sayılacaq əsərlər yazıb və 150 ildən çoxdur ki, bu əsərlər oxunur. Dostoyevski oxumaq asan, ancaq onu başa düşmək çox qəlizdi. Sözləri, ifadələri, cümlələri sindirə-sindirə oxumaq tələb olunur. Tələsmədən məsələ 1 kitab bitirmək deyil də, o kitabı başa düşməkdir onu anlamaqdır. Yazıçı tam mənası ilə əsərdə ixtiyarı öz əlində saxlamır, o aydın bir yerdə əlindən tutur səni qaranlıqlara doğru aparır, ən dərinə, ən bilinməzə sonra əlini buraxır və səndən öz yolunu özünün tapmağını tələb edir. Sən o qaldığın yedə dayanıb tərpənməyədə bilərsənn, yola davam edib, azada bilərsən, yada yolu tapıb aydınlığada çıxa bilərsən. Yazıçı bu seçimi sənə buraxır. Bir neçə əsərin oxuduqdan sonra artıq öz yolunu tapmaq o qədər də çətin olmur. Həmişə düşünmüşəm ki, niyə Dostoyevski oxudulmur? Niyə insanı bir addım irəli götürə biləcək əsərlər bizə lap gənc yaşlardan təlqin olunmur? Niyə bunları oxumağı bizim öhtəmizə buraxırlar? Ya yolumuz bu əsərlərdən keçməzsə, ya bizə daim təlqin edilən ucuz ədəbiyyatın içində boğulub qalarsaq? Cavab çox sadədi. Bütün zamanların ən dəhşətli germəyi “İNSANLAR İNKİŞAFDAN QORXURLAR”, “ İNSANLAR YIXILAN KÖHNƏ DİVARLARIN YERİNDƏ ÇİÇƏKLİ BAĞÇALAR YARADILACAĞINDAN QORXURLAR” Dostoyevski oxumadan ölsəz çox şey itirəcəksiz  4 il öncə “Cinayət və cəza”-nı oxuduqdan sonra ağlımda o qədər suallar yaranmışdı ki, daha öncə hansısa kitabı oxuyarkən bu qədər sualları öz-özümə verdiyimi xatırlamıram. “ Niyə, bütün əsər boyu peşman olmayan Raskolnikov sonda peşman oldu?” “ O, müsbət qəhrəmandı?” və s. bu tipdə suallar. “Cinayət və cəza” xoşbəxt sonluqla bitən ən gözəl əsərlərdəndir.
Yazıçının digər əsəri psixoloji eşq romanı sayılan, yazıçının da çox sevdiyi hesab olunan “İdiot”dur. Əsəri ilk dəfə oxuyanda davam edə bilməyib yarımçıq buraxmışdım. Yenidən əsəri oxuyanda belə bir əsəri yarımçıq buraxdığıma inana bilmədim. Necə belə bir səhv etmişdim?! Anladım ki hər hadisənin olduğu kimi, hər əsərin də öz zamanı varmış və 4 il öncə o zaman deyilmiş.
Bu roman Dostoyevskinin digər romanlarına nisbətən daha axıcıdır. Əsəri oxumadan öncə Dostoyevskinin həyatı haqqında qlsa araşdırma aparsaz daha yaxşı olar, çünki romanda yazıçının həyatına dair bir çox hadisə yer almışdır. Və bu hadisələrin bu cür ustalıqla ifadə olunması məhz yazıçının həmin situasiyanı yaşaması ilə əlaqədardır. Əsərin qəhrəmanı Dostoyevski kimi epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən knyaz Mışkindir. Əsər knyaz Mışkinin mualicə üçün getdiyi İsveçrədən Peterburqa qayıtması ilə başlayır. O onu əhatə edən cəmiyyət üçün yaddır, hamı kimi deyil, onlardan tamamilə fərqlənir ona görə də hamı onu ilk zamanlar axmaq hesab edir və bunu onun xəstəliyi ilə əlaqələndirirlər. Halbuki knyaz, ancaq yüksək mənəvi keyfiyyəti ilə digər insanlardan fərqlənir. Hər nə qədər ilk vaxtlar knyaz onu əhatə edən cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmasa da onunla ünsiyyət qurduqdan sonra insanların fikri dəyişir.
Məlumdur ki, yazıçı epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkmişdir, həmçinin knyaz Mışkin də bu xəstəliyə mübtəladır. Yazıçı xəstəliyin şiddətləndiyi dövründə qəhramanın şüuru vəziyyətinin adi vaxtlara nisbətən daha yüksəldiyini, hissiyatının, ağlının, süurunun daha fəal olduğunu ifadə edir. Lakin bu çox qısa zammanda hətta bir neçə saniyədə baş verir, lakin əsərin qəhrəmanı bunun daha uzun olmasını arzulayır. İnsan oxuyarkən düşünür ki, yazıçının yazdığı əsərlər məhz bu qısa zamanların məhsuludur.
Əsərdə Dostoyevski və Turgenev arasında münasibətlərə də incə göndərişlər var. Nihilizm, liberalizm haqqında danışarkən məhz nəyə işarə etdiyini anlamamaq mümkün deyil.
Əsərdə yazıçının edam cəzasına məhkum edib, son anda əhv edilərkən yaşanılan psixoloji gərginlikıərdən də bəhs olunur. Yazıçı 1849-cu ildə Petraşevskinin dərnəyində iştirak edir və orada Vussarion Belinskinin “Qoqola məktub”-nu oxuyur. Buna görə də edan cəzasına məhkum edilir, lakin çar son anda onu əhv edir və edamın həbs cəzası ilə əvəz edilməsini əmr edir. Yazıçı bundan sonra 4 il Omsk həbsxanasında 6 il isə sürgündə olmuşdur. Son anda edam olunmaqdan canını qutaran yazıçının yaşadığı psixoloji gərginliyin bədii portreti çox incəliklə işlənmişdir ( bu hissəni oxuyarkən Dostoyevskinin edam cəzasına məhkum olunduğunu bilmirdim, düşündüm ki yaşamadan bu gərginliyi necə ifadə etmək mümkündür?!)
Digər əsərlərdə olduğu kimi bu əsərdə də yazıçı sosializmə bir bəla kimi baxır, onu katolikliklə eyniləşdirərək bunun minlərlə can hesabına başa gəldiyini və xalqın rifahından daha çox şəxsi rifaha xidmət etdiyini göstərməyə çalışır. Yenə bir Dostoyevski ənənəsi olaraq ruslar və provaslıq çox şirirdilir.
Əsər eşq romanı olsa da əmin olun ki, oxuduğunuz zaman sizə çox sey qatacaq. Dərin düşünməyinizə səbəb olacaq. Hadisələrin sürətli və gözlənilməz şəkildə cərəyan etməsi, xarakterlərin düşüdüyü vəziyyətlərə psixoloji baxış əsəri daha da maraqlı etmişdir. Mütləq oxunması lazım olan əsərlərdəndir.

Furkan Beg, bir alıntı ekledi.
16 Mar 00:41 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Rivayet edilir ki bir zamanlar ülkemizde “din elden gidiyor” diye haykıran insanlar varmış. Bu insanlar gerçekten var mıymış, var idiyseler böyle haykırmakla neyi murad etmektelermiş, bunlar konumuz değil. Bizi bugün “irtica elden gidiyor” diye hayıflanan insanlar ilgilendiriyor. Siz hemen bana meseleyi yanlış koyduğumu ve gerçekte ülkemizde “laiklik elden gidiyor” diye haykıran insanların bulunduğunu söyleyebilirsiniz. Ama ben görüşlerimde ısrar ediyorum. Günümüz Türkiye’sinde sadece “irtica elden gidiyor” diye hayıflanan kişiler vardır, buna mukabil “laiklik elden gidiyor” diye haykırma gücünü kendinde bulan kimse yoktur. Çünkü birileri çıkıp da “laiklik elden gidiyor” demeye kalkarsa onlara şu soru sorulabilir: Siz din ve dünya işlerinin birbirlerinden ayrılmasını mı istiyorsunuz? Yani Türkiye’de devlet din işlerine karışmasın ve buna karşılık dinle ilgili meseleler de devlet işlerine girmesin mi demek istiyorsunuz? Böyle tüyler ürpertici ihtimaller karşısında “laiklik elden gidiyor” demeye yeltenen kişi hemen itiraz edecektir: Hayır, devlet din işlerine karışsın ama benim istediğim gibi, benim istediğim yönde karışsın diyecektir. Buna mukabil devlet işlerinin din meselelerinden uzak ele alınması fikrini iyi bulacaktır. Nitekim eskiden de böyleydi diyecektir.


Devamla şöyle sözler edebilecektir: Eskiden ne iyiydi, irtica diye bir şey vardı. Gerektiği zaman “irtica var”, “irtica hortladı” derdik ve böylelikle siyasî rakibimizi köşeye sıkıştırırdık. Şimdi bu tehdit para etmiyor, çünkü biz ne zaman irticadan söz etmeye kalkarsak, karşımıza insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi tezlerle çıkıyorlar. Eskiden ne iyiydi, insanlar bazı hakları olduğunu ileri süremezler ve biz de uygarlık ülkümüz adına yürütürdük gemimizi. Defalarca peynir gemisinin lâfla yürüdüğünü ispat etmiştik. Birine mürteci, gerici, sağcı dedik mi işi bitikti. Şimdi öyle mi ya? Şimdi ne zaman irtica lafı etsek bazıları çıkıp “Siz Müslüman değil misiniz?” diye soruyorlar. Bu soruya menfi cevap vermek de müsbet cevap vermek de işimize gelmiyor. Ama eskiden ne iyiydi. Soruyu biz sorardık. Hem de “Yoksa Müslüman mısın?” edasıyla sorardık. Sakın sen Müslüman olmayasın diyerek aydın çevrelerde sıkıştırırdık önümüze geleni.Nerede eski günler? Değişiyor her şey, irtica elden gidiyor!
Evvel zaman içinde bazı adamlar varmış “din elden gidiyor” diye bağırırlarmış. Daha sonra böyle bağıranlar olmamış. Demek ki ya bu bağıranların sesi kısılmış (çok bağırdıkları için sesleri kısılmış olabilir) veya böyle bağırmalarına gerek kalmamış (din elden gittiği için gerek kalmamış olabilir). Daha sonra başka adamlar gelmiş onlar da “laiklik elden gidiyor” diye bağırmışlar. Ama sonradan bu bağırmayı kesmişler. Bunların da başına önceki bağıranların başlarına gelen gelmiş olabilir. Yani ya sesleri kısılmıştır veya laiklik elden gitmiştir. En sonunda başka bazı adamlar gelmiş ve son olarak şöyle bağırmışlar: İrtica elden gidiyor! Nihayet daha öncekilerin başına gelen bunların da başına gelmiş ve tıpkı öncekiler gibi muhtemelen onların da sesleri kısılmış ve muhtemelen irtica elden gitmiş. Tabii onun, bunun, şunun sesi kısılınca din, laiklik ve irtica elden gidince masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. 

Masal bittiğine göre gerçeklere dönmemiz beklenen ve yerinde bir tutum olurdu, ama ne yazık ki masal bitince hikâyelere, romanlara ve televizyon dizilerine dönüyoruz. İçinde yaşadığımız toplumun geçmiş deneyleri bugün için birer kazanç olarak ele alınamıyor. Yani bir bakıma geçmiş sandığımız vakıalar günümüzde yaşananların benzerleri. Bu yüzden bundan elli, yüz yıl önce yaşanılanları gerçek yüzleriyle, asıl mahiyetleriyle bilip tartışmakta zorluk çekiyoruz. Olan bitenin “masal” kısmı sona ermiş olabilir, ama bu masaldaki sembollerin tekabül ettiği gerçek hükümranlığını sürdürüyor.

Türkiye’de bir aldatmaca aşıldıktan sonra göğüslenemeyecek zorluk yoktur. Aşılması zorunlu olan aldatmaca, hepsi aynı mayadan yapılma oldukları halde bir kısım halkın büyük çoğunluğu “güdülmesi” gereken sürü gibi görmelerinden doğuyor. Din konusundaki tartışmalar Türkiye’deki aldatmacanın merkezini teşkil etmektedir. Yöneticilerin oldukları gibi görünmedikleri, göründükleri gibi olmadıkları esas husus Türkiye’de dini ilgilendiren husustur.
 

İrtica Elden Gidiyor, İsmet Özel (Sayfa 11 - Tiyo Yayınları)İrtica Elden Gidiyor, İsmet Özel (Sayfa 11 - Tiyo Yayınları)

Mavi gözlü bir oğlan çocuğunun, rengarenk bir bilyeyi tek gözünü kapatıpta, o minicik parmaklarıyla incelemesi gibiydi yaşam birzamanlar..
Yıldızlar henüz tozken ve kainat bir ol hükmüyle var olmamışken, suda rengarenk bir akisle...

O suyun topraklarında büyümüş bir ağaç vardı ismi sonsuzluk olan, sonsuzluk vadisinde ve dünya kitaplarıyla karşılaştırdığımızda, sonsuzluk kelimesinin altını çizdiren bir ağaçtı bu..
Alabildiğine gür, alabildiğine mütevazı.. bir tarafı ışık desen, ışık bütünlüğü..
Yeşil desen, bildiğin tüm yeşiller boynunu büker yanında dallarının..
Kökleri insanla eş, kitabı yazan ve yazılı kitaplarda...
Bu sonsuzluk ağacı ki yine sonsuzca yemişleri var dallarında.. hani baksan, ne düşlesen o olurmuş.. yeter ki temiz bir kalple gel ve ağacın kökleri ki her adımın niyetine aşikar...


Birgün, bir kadının yolu düşmüş sonsuzluk ağacının topraklarına.. Yalın ayak, kırmızı elbiseli bir kadının.. Saçları alabildiğine siyah ve gözleri o toprağın köklerinin henüz yaratılmamış yıldızlarındanmış.. kadın her adım attığında yollar uzar, ağaç köklerini söküp adım atmak istermiş.. Sanki ağaçta kadının ruhu, kadında sonsuzluk varmış..

Derken yollar bitmiş, adımlar binken bir olmuş ve narin elleriyle ağacın o hiç dokunulmamış kabuğuna dokunmuş kadın, bir kilit gibi.. ve tek bir rüzgarın dahi esmediği o topraklarda nefesiyle ilk rüzgar olup gözlerini ağacın alabildiğine dallarına çevirmiş.. o gülmüş, bir gül açmış.. o gülmüş, gülüşünden düşen güller sonsuzluk topraklarını kuşatmış.. öyle ki o topraklar söz vermişler birbirlerine bu gülleri yüreğimizde taşıyalım diye..


Bir yazgı yazılmış..


Ağacın hayat bulan kabuğundan ellerini çekip dallarla buluşmuş o narin parmakları ve melodiler ortaya çıkmış.. hepsi tek tek ışığıyla. Sanki o anı beklemişler melodilerde, sonsuzlukta.. Tam yeniden ellerini çekeceği sırada ışıktan bir yumru ki fark etmiş dallar arasında, bir yara gibi.. ve yaklaşmış ruhuyla daha çok, o yaraya.. yeşillik bir tül gibi yaprak yaprak derdini açarken ellerinin arasında, kırmızı bir şey düşen avuçlarına.. tozlu, ezilmiş ve hâlâ çok ama çok güzel bir elma.

Bu kadar güzelken ve üstelik koparılmamışken dalından neden bunca yara ey elma? demiş kadın sonra..
Sessizliği bulmuş ve bütünlük oluşturmuş elmanın yarasıyla..

Gözleri sonsuzluk vadisinin topraklarını taramış kadının anlamak ister gibi ihtişamlı düzeni kırgın bir çift yıldız bakışla.. gülüşlerinden, açmadan solan güller düşmüş ve her düşen yaşanmamış gül yaprağını yaşamın tam yanına koymuş toprak, tatlı bir uykuyla..
Yüreğimiz bunu da taşımalı diyerek..
Unutmayarak.


Ağaca son bir defa bakıp düşmek istemiş yollara ve yollar var olmuş.. dünya denen bir toprağa varan, bir kadının ayaklarıyla..


Avuçlarının sıcaklığından ve elmayı kavrayışından olsa gerek şefkat doğmuş ve elmanın yüreğinde bu hissi biriktirmesinden ötürü sevgi...

Yollar adımlarla uzarken ve yakınlaşırken bir başka doğuş, bir tohumla,
Ağaç, duran zamanı kırmış o an ve zaman oluşmuş.. asılı büyük bir boşlukta işleyen..

İzin vermemiş gitmesine kadının..
Ben kalayım ama bırak yaşam var olsun demiş kadın sonra, yüreğinden büyük bir gül düşmüş..
Akisteki su nefes almış toprakta..
Güneş, Ay, güzel olan ne varsa uyanmış uykusundan..


Ve tam bu konuşmaların esnasında elma, düşmüş kadının güvenli avuçlarından,

Dünya topraklarına...


Ve sonsuzluğa dair ne varsa sonsuzluktan güçlü bir parça elmaya eşlik etmişler, tatlı uykusunda...


Bir kadının nefesi varmış, bir tomurcuğun yüreğinde asılı...

Ve mavi bir çocuğun o gözlerinde parlayan, minik ellerinde tuttuğu bir dünyada...
Mavi gözlü bir çocuğun kadını, o ilk kelimesi Anne ile, yaşam ile, varoluş ile yüreğinde taşıyan...**

... Kitabın kapağı her ne kadar şeytani bir bakışa sahip olan bir kadını simgelesede ben onun varoluştaki temelini hatırlatmak istedim, belki en baştan..
Zira kitapta bir erkeğin o yoğun ve tutuşturucu vicdan karesinden ayrı, tüm o karakterlerin haklı bütünlüklerinden de ziyade istedim ki şeytan kelimesinin ardında ve en temelinde o ateşi söndüren serin bir bakış olsun.. Tüm karakterlerin ve hatta bizlerin dahi yüreğini taşıyan..


Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.
Yüreğinizde gül tomurcukları açsın..
Biliyorum tohum var,
En derinlerde...

Sevgiyle...


~* https://m.soundcloud.com/...-wagner-der-traum-an

Son olarak.. bir Güneş'ten belki daha çok yüreğimi, kelimelerimi, fikirlerimi dostluğu ve sevgisiyle ısıtan İnci Küpeli Kız'a yeniden yeniden ve yeniden teşekkür ederim.

O olmasaydı, bu kadar parlak olmazdı yazdıklarım :)
....

Hilal, bir alıntı ekledi.
12 Mar 22:50 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Ama anlattığım öykünün anafikri o değil ki, Holmesy. Anafikir, her şeye rağmen şehri oraya inşa etmiş olmaları. Elinde ne varsa onu kullanıyorsun. Ellerinde bu boktan nehir varmış ve etrafına vasat da olsa bir şehir inşa etmeyi becermişler. Harika bir şehir olmamış olabilir. Ama kötü de değilmiş. Sen nehir değilsin, sen şehirsin.

Kaplumbağa Kabuğunda Dünya, John Green (Daisy)Kaplumbağa Kabuğunda Dünya, John Green (Daisy)
Aziz Erdoğan, bir alıntı ekledi.
12 Mar 21:29 · Kitabı okudu · Puan vermedi

güvercinler
Kibritimi çıkardım. Cigarasını yaktım.
Derin bir nefes alıp, sonra da derin bir Ohh! çekti.
Dünya varmış, dedi.
O kadar derin çekme, güvercinleri düşün, dedim.
Onlar da seviyor bu dumanı abi, dedi. Hem nasıl seviyorlar bilemezsin.

İşte Deniz, Maria, Ferit Edgü (Sayfa 38 - Sel Yayıncılık)İşte Deniz, Maria, Ferit Edgü (Sayfa 38 - Sel Yayıncılık)