Emre başatlı, bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okuyor

İnsanlık gelecekte Zen yaklaşımına gittikçe yaklaşacak, çünkü Doğu ile Batı'nın buluşması ancak Zen gibi bir şeyle mümkün olabilir, çünkü o hem dünyevi hem değil. Batı çok dünyevi, Doğu ise tam tersi. Köprüyü kim kuracak? Buda bunu yapamaz; o özünde fazlasıyla Doğulu, Doğu'nun tadını, ruhunu hiç ödün vermez biçimde yansıtıyor. Lao Tzu da köprü olamaz; fazlasıyla dünya işleri ile meşgul. Çin zaten hep böyle olmuştur. Çin Doğu'dan çok Batı kafasına yakındır.
Çin'in Doğu'daki ilk komünist ülke olması, materyalist hale gelmesi, tanrısız bir felsefeyi benimsemesi, insanın maddeden başka bir şey olmadığına inanması tesadüf değil. Neredeyse beş bin yıldır Çin dünya işlerine odaklı yaşıyor; bu açıdan çok Batılı. O yüzden Lao Tzu köprü olamaz; Yunanlı Zorba'yı daha çok andırıyor. Buda ise o kadar ruhani ki onu yakalayamazsın bile - köprüyü nasıl kurabilir ki?
Ben etrafıma bakındığımda Zen tek seçenek olarak görünüyor, çünkü Zen'de, Buda ile Lao Tzu birleşiyor.

Martıları Seven Adam, OshoMartıları Seven Adam, Osho

Borges okumaya sondan başlamamın dayanılabilir saçmalığından öte sondan da başlasam iyi ki okumaya başlamışım diyorum.

İlk olarak kitaptan önce Borges'den bahsetmek istiyorum. Borges başarılı bir yazar hatta şair olmasının yanında günümüzde eskisine nazaran daha az bilinen bir yazar malesef. "Büyülü gerçekçilik" ekolünün öncüsü olan Borges bir çok yazara da ilham kaynağı olmuştur. Umberto Eco'nun Gülün Adı eserindeki kör kütüphaneci karakterine -Borges görme yetisini tamamen kaybedip kör olduktan sonra Arjantin Ulusal Kütüphanesinin Müdürlüğünü yapmıştır- ilham olmasından tutun da Paul Auster, George Perec, Italo Calvino, Michel Foucault gibi ünlü yazarları da etkilemiş bir yazardır. Kendisinin en çok hayranı olduğu yazar ise Don Quijote 'un eşsiz yazarı Cervantes'dir. Ülkesinde bile henüz yeterince tanınmamışken Samuel Becket'le beraber layık görüldüğü Prix Formentor ödülü sayesinde uluslararası üne kavuşan Borges defalarca Nobele aday gösterilse de Nobel ödülü alamadan bu dünyadan göçüp gitmiştir. Bence Nobel dünyası adına büyük bir kayıp ama bence tabi:)

Borges hakkında oldukça fazla bilgi var. Söyleşiler, videolar röportajlar... Fakat tüm bunların içinde benim en çok dikkatimi çeken ve sevdiğim yönü ise mütevaziliği ve hayatın ironilerini kabulleniş biçimi oldu. Bence oldukça hoş ve sempatik bir üslubu var:)


Kum Kitabı, on üç öyküden oluşuyor ve adını da sondaki Kum Kitabı öyküsünden almış. Kitabın İletişim Yayınlarından -benim okuduğum yani- çıkan kapağında Bosch'un Dünyevi Zevkler Bahçesi tablosunun sol panelinin bir kısmı kullanılmış ki bence oldukça manalı bir kapak resmi olmuş. Zira benim çıkarımıma göre Kum Kitabı öyküsüyle kapaktaki resim arasında anlamlı bir ilişki var.

Kitabın içeriğine gelecek olursam; akıcı bir şekilde okunacak bir kitap olmasına karşın, Borges'in engin bilgilerinden kaynaklı olarak bazı yerlerde düşünülmesi hatta bahsedilen şeyle ilgili olarak bilgi sahibi olunması gerektiğini düşünüyorum. Zannımca bu kitabı daha anlaşılır ve etkili kılacaktır.

Çeviriyle alakalı beni rahatsız eden bir durum olmasa da kitapta geçen Latince ve İngilizce sözcüklerin çevrilmemiş olması sanırım kitabın orjinaline sadık kalınarak düşünülmüş bir şey. Bu nedenle mevzu bahis kelimelerin manası için sıkça internetten çeviriye bakma gereği duydum.

Kitaptaki öyküler genel olarak fantastik bir şekilde oluşmuş. Fakat bu durum fantastik denince hemen aklımıza gelen şeyden öte "büyülü gerçekçiliğe" uygun bir fantastiklik. Yani anlatıda gerçekliğin sınırını yıkmış olmasının yanında gerçeğin yeni bir görünümü ve çarpıcı özelliğini yansıtan bir fantastiklik. Her ne kadar bunu ifade etmeye çalışsam da kitabı okumadan anlayamayacaksınız. Bunun için Borges okumalısınız. Ayrıca her ne kadar Kum Kitabı öyküsü diğerlerine nazaran daha ünlü olsa da en az Kum Kitabı öyküsü kadar diğer öyküler de güzel ve etkileyici.

Ayrıca kitabın sonunda Borges Sondeyiş olarak kısa bir açıklama yazısı yazmış ve "Henüz okunmamış öykülere öndeyiş yazmak hemen hemen olanaksız bir iştir, çünkü önceden yapılması pek doğru olmayan öykü kurgularının çözümlenmesini gerektirir. Bunun için bir sondeyişi yeğliyorum." demesine rağmen nerdeyse kitabın yarısı kadar bir önsözü olması da ayrı bir ironi. Sanırım bu da Borgesvari olmuş:)
Bence Borges her edebiyat severin tanışması gereken bir yazar.Kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum.

Erksiz, bir alıntı ekledi.
13 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

İbrahim atalarının diyarını imanla terk etti ve vadedilmiş topraklarda bir yabancı oldu. Geride bir tek şey bıraktı, ve yanına bir tek şey aldı; dünyevi zakasını geride bıraktı, imanını yanına aldı.

Korku ve Titreme, Soren Kierkegaard (Sayfa 37 - Pinhan - 2.baskı)Korku ve Titreme, Soren Kierkegaard (Sayfa 37 - Pinhan - 2.baskı)
Gülşen KARAHAN, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Din ve Bilim
*Doğal dünya ve iç dünya* olmak üzere, iki dünyanın varlığını kabul eden İslam dini, insanın bu iki dünya arasındaki uçuruma, bir köprü niteliğinde yaratıldığını savunur.
Bu birlik bozulduğu zaman din, insanı geri kalmışlığa (dünyevi değerlerin reddine), bilim ise ateizme sürükler

İslam Deklarasyonu, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 22 - Yarın Yayınları)İslam Deklarasyonu, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 22 - Yarın Yayınları)
Tusemm, bir alıntı ekledi.
 Dün 09:29 · Kitabı okuyor

Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp, hüzne düşme. Yalnız dünyevî ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-ı Kayyum'a aittir. Masarif ve levazımatını, o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen, o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi, ne kadar kıymetdar olduğunu ve ne kadar güzel faideler verdiğini ve o sefine sahibi zâtın, ne kadar Kerim ve Rahîm olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret ve anla ki: Vazifeni istikametle yaptığın vakit, o sefinenin verdiği bütün netaic; bir cihetle senin defter-i a'maline geçer, sana bir hayat-ı bâkiyeyi temin eder, seni ebedî ihya eder.

Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 201)Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 201)

Marley(2012) - Bob Marley Belgeseli
+Müzik size çok şey getirdi mi ?
-Bob Marley:Çok ? Sizin için çok ne kadardır?
+Güzel soru.. Birkaç milyon dolar?
-Bob Marley:Hayır
+Zengin misiniz ?
-Bob Marley: Ne demek istedin?
+Dünyevi şeyler?Bankada para?
-Bob Marley: Zenginlik bunlarsa,ben fakirim.Benim tek zenginliğim hayatım.

Serdar, bir alıntı ekledi.
20 Mar 13:53 · Kitabı okuyor

Sanat
Biliyorsunuz, hayatımı dolu dolu, zevk içinde geçirdim ve bundan da memnunum. Ancak yaratma esnasında sanatçıların yaşadığı ruhsal coşkuyu ben de tadabilseydim, dünyevi zevklerin oluşturduğu kabuğumu parçalar, yeryüzünden mümkün olduğu kadar yükseklere çıkardım.

Martı, Anton ÇehovMartı, Anton Çehov
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
19 Mar 23:57

"...bu zamanda âhiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde, dünyevî kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek, ehl-i iman iken ehl-i dalalete o hubb-u dünya ve o sır için tâbi' olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i yegânesi, dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki; Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa bu zamandaki küfr-ü mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahetteki tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve Cehennem'in vücudunu isbat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek yolu ile ondan, belki de yirmiden birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da, "Cenab-ı Hak Gafuru'r-Rahîm'dir, hem Cehennem pek uzaktır." der, yine sefahetine devam edebilir. Kalbi, ruhu hissiyatına mağlub olur. İşte Risale-i Nur ekser muvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki elîm ve ürkütücü neticelerini göstermekle, en muannid ve nefisperest insanları dahi o menhus, gayr-ı meşru lezzetlerden ve sefahetlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevkeder..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)
Hülya Bilge, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 14:29 · Kitabı okuyor · 10/10 puan

Ah, sizler dünyevi her şeye sabredilmesi yolunda vaaz vermektesiniz,öyle mi ?Oysa ey günahkâr ağızlar, bilin ki asıl dünyevi olan size sabretmekte!

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Nietzsche (Sayfa 84)Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Nietzsche (Sayfa 84)
ManahoS, bir alıntı ekledi.
18 Mar 12:41 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İstismar edilmedik ne kalmış
Batı neyi istismar etmemiş ki? Öyle bir sistem ki temelini oluşturan ana taşlardan en önemlisi istismar. Batı uygarlığının temel unsurlarından biri olan Hristiyanlık , gerçek Hz. İsa dininin dünyevî amaçlarla değiştirilmesinden yani istismarından ibaret değil mi? Bu uygarlığın insanları, tarih boyunca, hep aynı istismar ilkesiyle hareket ettikleri için sömürgeciliği bir sanat haline getirmişler. Görünüşte bir hayli azalmış bulunan klasik sömürünün yerini bugün çok karmaşık bir yapıya sahip gizli sömürü almıştır ve bu tür sömürü çarkına giren bir ulusun bundan sıyrılması ötekine nazaran fevkalade zorluklar
taşımaktadır.

Batı, sömürmeye öylesine alışmıştır ki sonunda kendi kendini, kendi insanını , kendi duygularını, kendi kaba ve dünyevî menfaatlerini bile sömürür hale gelmiştir. Güllük gülistanlık bir Avrupa kentinde yemyeşil bir parkta güneşlenen, emekli olmuş yaşlı başlı kişilerin bile, bakışlarıyla birbirlerini sömürdükleri ve onlarda istismar edecek bir şeyler aradıklarını görürsünüz...

Bir Değirmendir Bu Dünya, Cahit Zarifoğlu (Sayfa 160)Bir Değirmendir Bu Dünya, Cahit Zarifoğlu (Sayfa 160)