İyi Geceler Sayın Dinleyiciler...!!

Kadıköy Sokaklarından hepinize selamlar iletiyorum..!

Alt iletide paylaştığım üzere "Kaybedenler Kulübü: Yolda" filmini izledik.

Efkar bastı efendim.. İçimden gelen bir kaç satır bir şey bırakıyorum şuraya, alıntı: BEN!!!

"Özlediğim hiç bir şey kalmadı,
Özleyecek bir şey de kalmadı,
Özlemek istediğim de kalmadı,
Özlem ile ilgili içimde hiç bir şey kalmadı...
Olan, olup, olacağa varmaya yakın,
Olmayan, olmayacak olanla, olmayacağa varıyor."

"Olup biten ne varsa, içimizdekileri alıp götürüyor.. En masum anınızda, her şeyinizi alıp götürüyor."

"Hayat efendim, hayat sizi en masum anınızda vuruyor, darmadağın ediyor ve sizi kendinizle baş başa bırakıyor.."

Bugün değil ama bir gün hepimiz kaybedeceğiz.. Kaybettiğimiz şey o güne ait olmayacaktır.. Zaten daha önce kaybettiğimiz şeyin anlık kaybı olacaktır..

Ruhu şad olsun o zaman!!!!

İyi geceler dilerim, Kadıköy'ün en güzel sokaklarından...!

Hüseyni Makamı
Devamlı yalnızlık devamlı keder
Müzmin bir hastalık senin çektiğin
Kendine küskünlük kaç yıl sürecek
Susarak ne kadar konuşacaksın
Her akşam kendine kabaran için

Ne zaman dövecek kıyılarımı.
Arasam sesini özledim desem
Soluduğun efkâr içime dolar
Aklıma gelmedik korkular gelir
Sensizliğin ortasında kalırım
İçimi dökemem kelimelerle
Yine sessizlikten donar telefon.

Nereye gidersin kimden gelirsin
Gönül gözüm görse tasalanmazdım
Gündüzü geceye nasıl eklersin
Karanlıkta rahatlar mı gözlerin
Düşlerinde bile elinde külünk
Yetmez mi taşlara gül işlediğin.

Desen de hayata bırak yakamı
Hayat seni parmağından yakalar
Toraşan çağına alır götürür
Horozlu aynaya baktırır seni
Kâkülünü yan tarafa tararsın
Burarsın terlemiş bıyıklarını.

Verdiğin çok sözü yiyorsun tamam
Usandım devamlı haklı olmaktan
Senden senin için her istediğim
Sahibine bırak umarsızlığı
Ben de artık incelmeye başladım
Aynı yere vuruyorsun Hüseyin

Türk Dili Dergisi - Sayı 795 Sayfa:57

Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
14 Mar 16:47 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Sultan Abdülhamîd Han, Mithat Paşa'nın:
"Rusya ile savaşmamız lâzım!" raporuna karşı "Rumeli'nin tamamiyle elimizden çıkmasına sebep olacaklar!" diyerek muhtemel bir felaketi haber vermişti. Mithat Paşa'nın savaş çığırtkanlığı mevzusunda en büyük yardımcıları Serasker Redif ve Damad Mahmud Celaleddin Paşa idi. Ahmed Cevdet Paşa bunlar için:
"Mithat Paşa efkâr-ı âmmeyi tehyic ile muhârebe yoluna sevk etti. Sanki topu o doldurdu. Redif Paşa ile Mahmud Paşa dahi ateş ettiler. Devleti bir büyük tehlikeye attılar." demektedir. Bütün vükelâ ve herkes harb taraftarı idiler.

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 109 - Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir (40-Tetimme), TTK, Ankara 1991, s. 170. Mahmud Kemal İnal Son Sadrazamlar, VI, cüz, İstanbul 1965, s. 827.)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 109 - Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir (40-Tetimme), TTK, Ankara 1991, s. 170. Mahmud Kemal İnal Son Sadrazamlar, VI, cüz, İstanbul 1965, s. 827.)
Resul, bir alıntı ekledi.
14 Mar 03:24 · Kitabı okuyor

Kuran
Beşer kelâmı gibi mahsus bir zamana, muayyen bir taifeye ve cüz'î bir mânaya inhisar etmiyor.
Bütün cin ve insin binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukûl ve kulûb ve ervahının herbirisine lâyık gıdaları veriyor, dağıtıyor...

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 7 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 7 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)

''Bu akşam,
Efkârlıyım ağbiler, efkarlı.''

Sadri Alışık'ın o mağrur ifadesi canlanıyor gözlerimde.

''Efkar iyi bir şey olsaydı sana bana bırakırlar mıydı hiç?!'' diyor.

Enderuni Kadıköylü Ali Bey
Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım
Kaydet beni de defter-i uşşaka a mahım
Affeyle eğer şuh-i cihan varsa günahım
Kaydet beni de defter-i uşşaka a mahım

Hülya-yı visalin ile var dilde bin efkar
Aşkın ile mihnetlere etdin beni düçar
Tecdid ola dersen yeni başdan dil-i naçar
Kaydet beni de defter-i uşşaka a mahım

Enderuni Kadıköylü Ali Bey' in uşşak bestesini Mustafa Doğan Dikmen okuyor.

https://youtu.be/1y7REViuy_U

Ismaıl Sentürk, bir alıntı ekledi.
08 Mar 15:27 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

Türkler ve yunanlılar rakıyı efkarlanmak ya da efkar dağıtmak için içerlerdi. Efkar, fikirler demek ama bizlere göre fazla fikir üzüntü anlamına geldiğinden, bazen hüznün dibine vurmak, bazen de bu etkiden kurtulmak için rakıya sarılırız.

Elia İle Yolculuk, Zülfü Livaneli (Sayfa 103)Elia İle Yolculuk, Zülfü Livaneli (Sayfa 103)

ARAR DURURUM
Çocukluk yıllarım kaldı geri de
Anamı babamı arar dururum
Gençliğim yazık ki öldü geri de
Herkese maziyi sorar dururum

Bülbülüm gülüme sitem eyledi
Aşıklar her demde efkar söyledi
Söyleyin bu hayat bizi neyledi
Düşünür kendimi yorar dururum

Ve birden değiştik böyle değildik
Zalime diz çöktük zulme eğildik
Hepimiz ayrı bir dağa dağıldık
Dağları taşları yarar dururum

Harcadık vakitsiz boşa zamanı
Boşuna denmemiş sakla samanı
Yolunu kaybetmez bilen imanı
Kendimi ölçerim karar dururum

Muhterem Taş 2