• Wey dinyâyê tu bêbext î
  Te zâlim hânî ser textî
  Me roj nedît tu câx wextê
  Pârâ me mâ tev bindestî
  Wey dinyâyê, Wey dinyâyê
  âr pe ketê, derd lê ketê
  Me ked dâ te gelek sâlân
  Te em xistin pâşilâ gurân
  Bi gurân re kirin birâ
  Lê wân em xwârin gelek cârân
  Me got birâ tu bi xêr hâtî
  Gur fem nâkir ji birâtî
  Dev vekirî, dirân sutî
  Binêr çâwâ kir birâtî
 • SERANSER WELAT

  Şevek herkes di xew de 
  Rabum jixwe ra geriyam 
  Bajar bi bajar kurdistan. 
  Fanusa min seroké min 
  Evîna welat di dest da. 
  Ciziré 
  Bi evîn u eşka seyda 
  Ji dil u can avda . 
  Şirnex 
  Xorteke xeşim 
  Lé bi mérxasî 
  Rabu ser piya 
  Bi xwina xwe meyand azadî 
  Da hişk nebin dehl u çiya. 
  Qulpé 
  Nehişt ji kesîre hespé 
  Wek lehengan siwarbu li ser pişté 
  Beré xwe da deşté. 
  Elih 
  Bazda 
  Di dest da satur û bér 
  Û tujkir kér 
  bi xéhdana xwe. 
  Ket para Licé 
  Mînak sofiyek diçe hecé 
  Bi dilovanî xwe da péş 
  Lé semsur 
  Léborin xwest 
  Ji min jî sé cercur. 
  Wan 
  Hetajé hat bi îman 
  Nisébîn 
  Ji bo evîna te har u dîn. 
  Koser 
  Xwe kir bukek xélî li ser 
  Hezo 
  Komkir şekir u gezo 
  Rıha 
  Bi héza evİna te u péxemberan 
  Go a niha. 
  Séwreg 
  Go fermo 
  Ma li me ne bu dereng 
  û tijİ paşil kereng 
  Gavek xe avét péş 
  û 
  Heta erçeng 
  Xwéhda colemérg 
  Bazid 
  Bu qasid 
  Çewlik 
  Bu hevling 
  Séwaz 
  Bi stran u awaz 
  Qers 
  Bi hérs 
  Ararat 
  Pir kir keft u left 
  Hezro 
  Hé nivro 
  Kete ré 
  Berwar 
  Ji ya xwe nehat xwar. 
  Muş 
  Go em mérxasin ne puş 
  Belîs 
  Go heta em téxin lîs 
  Ezirgan 
  Heta em nebin bazirgan 
  Ezerom 
  Em kurdin lawo ne rom 
  Amed 
  Li ser govendî 
  Girt dawet 
  Bu duvpişkek kuméd 
  Bi dijmin ve da 
  Bi kurtasi 
  Seranser 
  Li welat kurda kir mahşer 
  Va dimeşin bi hevra 
  Dijmin go teslîm ji qehra. 
  Pîrozdikim xebata we 
  Serî li ber we ditewînim 
  Bila serok ji me re her saxbe 
  Biratiya xwe qewîkin 
  Kul u éşan bikewînin 
 • ...ma em ê çima rakevin, çima em ê xewê ji xwe re bikin rêdareke jiyanê? Xew mirin e... erê ne mirinek ku em dibêjin, lê dîsa jî mirin e...
 • Dotmam welê ye, heta mirov xwe nas dikit mirov emrê xwe xelas dikit. 

  Ez pîr bûme. Di derxika canê min de çil Buhar bişkivîne. Qurma bedena min çil Zivistan dîtine. Bi sedan ba û bahosan ew hejandine, bê hejmar berf û baran tê re çûne. 

  Herwekî dibêjin ciwanî bizaniya pîrî bikariya. Lê pesn ji Xwedê re ko hêj ewçend ne pîr im ko nikarim. 

  Wekê ez jî ciwan bûm, simbêl hêj nû avêti bûn ser lêvên min, dilê min bi hevîniya delalan hildavêt, hon ne yek, ne dudo, ne deh, ne bîst bûn. Kej û gewr, esmer û genimî, bejnbilind û navîn, kinên we jî hebûn. 

  Hon hemî ji min, ji me re bûn. Me kîjan bixwesta, ne ewê, ne mamên me, ne digotin no. Lê min, me hemîyan nizanî bûn. çavên me bi we, bi bedewîya can û giyanê we ne diket. 

  Me dev ji we berda bûn. Yekî biyanî dihat, hon dixwestin. Me ji xwe re ne dikir namûs. Hon dibirin. Hon bêqedr dikirin. Di rêzika dinyayê de hon tayih dibûn. Ev ne sûcê we, lê yê me bû. 

  Hon di gulistana mala me de gul û bişkojin bûn. Baxvan û dîdevanên we em bûn. Bihna we a xweş, rengê we ê geş û birewş tu dibêjî qey ne ji me re bûn. Em pê ne dihesiyan. Me ew ne didîtin.

  Yek dihat, destê xwe drêjî we dikir, hon diçinîn, dibirin. Pêde welê bû. Hon, gulên gulistana me dihatin çinîn, me guh ne dida, em pê bendewar ne dibûn. 

  Rojekê, me hew dît, gulistan bê gul, daristan bê bilbil maye. 

  Em di himbêza jinên biyanî, hon di bin çengê mêrên nenas de. 

  Bi vî awayî me xwerûtîya tovê mala xwe, tovrindîya malbata Azîzan winda dikir. 

  We zaro dianîn, li me, li xwalên xwe dihatin. Merd, cwanmêr, xweyrûmet. Ji bavên xwe re namûs dikirin. 

  Zarowên me li xwalên xwe dihatin. Xwalên wan kurên kê? Ji kîjan ra û nijadî? Ji kîjan mal û malbatê? 

  Wan navên me hildigirtin. Yên we ko ji zikê mala me derdiketin li ser dra bavê xwe şîn dibûn. 

  Herê dotmam, keçmama çeleng, tu çûyî, hon çûn. Em di destê jinên biyanî de, hon di bin rikanê mêrên nenas de. 

  Zarowên we xwarzîyên me ne. Lê ne xwarzinen adetî. Li şer xwal û xwarzî. Lê ne xwarzîyên me. Ji ber ko ne ji nijadê me ne, xerîbî wî nijadî ne. Carin hene, neyarên wî nijadê pak in jî. 

  Belê li şer xwal û xwarzî. Xwal û xwarzî li rex hev, berê wan li armancekê şer dikin. Xwarzîyên me li me radibin. Berê wan li berê me ye. Em armanca wan, ew armancên me ne. Heçko em ji hev re polik in. Bi destên hev, di destên hev de dimirin. 

  Dotmama delal, ma ne heyf e, xwîna zikê te bi xencera min bête rêtin. Ma ne mixabin e, kekên te bi berikên berê zikê te bikevin... 

  No! no! dotmam, heyranîya pismam, êdî bes e, hew bibe jina xelkê, bes bibe dêya nekurdnijad, vegere were himbêza pismamê xwe, paxila kurmamê xwe. 

  »Vegere« ev ne gotinek rast e. Em nikarin ji te re bibêjin »vegere«. Ji ber ko tu ne çûyî, me tu rêkirî. Me bi destên xwe tu hinartî mala xelkê. 

  Himbêza xwe veke ez ji te re têm. Min himbêz bike. Min wek mêr, pismam û her tiştê xwe maço bike. 

  Dotmam, min ji te re got ez pîr bûme. Lê pîrîyê ez hişyar kirim. 

  Buhar ciwanî ye, Zivistan pîrî. Zivistan piştî buharê têt. Di Zivistanê de Buharinen veşartî hene. 

  Herê dotmam were, xwe berde himbêza pismamê xwe. Ezê ji te re, ji Zivistana xwe a sar Buhareke germ çêkim. 

  Were dotmam, heyranîya pismam were, xwe di germîya dilê min ê ciwan û ciwanîya min a kevn de bigermîne. 

  Were dotmam were, ez stûna heyîna te a stiwar im, tu jî bibe rewşa jiyîna min a Rewşen.
 • 1. Emreden, zorlayan, cebreden.
  2. Kötülüğü emreden.

  Nefis, insanın benliği... İstek, irade, yani hayat gösteren yanımız. Onunla yaratıldık, Dünya'ya onunla geliriz. Yaşadıkça dünyaya bağlanır, aşık oluruz, nefsimiz güçlenir, güçlenir... Emmare'ye düşer.

  Nefs-i emmare, nefsin en ham, en sefil, alçak hali... Şehveti, açgözlülüğü, kibri sınırsız. Kötülüğü emreder ve bundan zevk alır çünkü ahlaklı davranmak başlı başına kendinden üstün bir güç olduğunu kabul etmek, boyunduruk altına girmektir. Oysa doğruyu ve yanlışı düşünmek istemez, sadece kendisini umursar.

  Nefs-i emmare,
  Canı o anda ne istiyorsa burnunun dikine onu izleyen,
  Durmadan bizi isteklerini karşılamaya zorlayan,
  Kendini hep haklı gören,
  Kimseye kıymet vermeyen,
  Çıkarı için acımadan başkalarını üzen,
  Kimsenin -ona hayat verenin bile- emrine itaat etmeyen,
  Birine kötülük ettiğinde ona "hakettiğini verdiğini",
  Birine iyilik yaptığında ona "bahşettiğini" söyleyen,
  Kendini tanrı sanan,
  Kendini tanrı yapmaya çalışırken,
  Bizi kölesi yapan nefistir.