mehmet temiz, Peygamberden Sonra'yı inceledi.
02 Mar 18:25 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitap, isminden de anlaşıldığı gibi, Hz. Muhammed'in vefatından bir kaç gün öncesinden başlayıp, vefatı sırasında ve sonrasındaki 50 yıllık bir zaman diliminde olan olayları anlatıyor.

Bu dönemde, gerek peygamberin ailesi içindeki yaşanan olaylar ve gerekse sahabe'nin birbirleriyle yaşadığı olumlu ya da olumsuz tüm olaylar, en ince ayrıntısına kadar , mümkün olduğu kadar objektif bir yaklaşımla bize aktarılıyor.

Özellikle Hz. Muhammed'in vefatı sırasında ve hemen sonrasındaki yaşananlar, sanki daha dün olmuş gibi tüm acılığıyla okuyucuya yansıtılıyor.

Daha sonra gelen Dört Halife dönemi, halifelerin seçilmesi, icraatları, iktidar için verilen mücadeleler ve sonunda Emeviler'in (Ümeyye kabilesi) iktidarı ele geçirmesi, bu sırada yaşanan dramlar, akan kanlar, katledilen insanlar, mezheplerin oluşması ve tüm bunların bugüne kadar gelen yansımaları çok derinlemesine ve tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Bütün bunlardan ayrı olarak , bugün İslam dünyasındaki bir çok siyasetçinin sıkıştıklarında yaptıkları gibi, Kuran'ın, siyasete alet edilmesi ilk defa o dönemde yapıldığından bu konuda da geniş bilgi veriliyor.

Yazarın, herhangi bir İslami mezhep mensubu olmaması , olaylara mümkün olduğu kadar objektif yaklaşmasını sağlamış. Kitabını yazarken, bütün taraflardan bir çok İslam aliminin yazdığı kitapları, kaynak aldığını bildirmekte ve bunları isim isim yazmaktadır. Kitap, bir hikaye kitabı gibi çok akıcı ve sürükleyici olarak yazılmış olup, okurken tüm acılar, sanki insanın içine derin olarak işlesin diye çok ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Açık söylemek gerekirse ben, bu zamana kadar, çocukluğumda uzun yıllar boyunca aldığım dini eğitim, okullarda Din Bilgisi derslerinden öğrendiklerim ve camiler de dinlediğim vaaz ve hutbelerden öğrendiğim bilgileri topladığımda, bu anlatılan dönemle ilgili bilgilerim, bu kitapta anlatılanların ancak onda biri kadarını oluşturur. Bu cümlem, bu kitabın ne kadar büyük bir bilgi hazinesi olduğunu anlatıyor sanırım.

Son söz olarak, ''mutlaka ama mutlaka okunması gereken bir kitap '' diyorum.

N. E. A., Abbasiler Dönemi'yi inceledi.
22 Oca 16:09 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Emeviler kitabından sonra konunun devamı açısından aldığım ve sayfa sayısı itibariyle hızlıca okuduğum kitap hakkında ilk olarak söyleyebileceğim kesinlikle iyi bir toparlama. Yazar 'siyasi tarih' boyutunu kaleme aldığı için daha çok yapılan icraat ve zulümleri yazıyor. İşin kültürel boyutunu es geçtiğini önsözde ifade etmiş. Kitab içeriğine gelirsek dönem açısından hilafetin merkezi ilmin sembolü başkenti Bağdat olan bir saltanat. Emevilerin zulmüne karlılık başlatılan ve bir çok aydın tarafından desteklenen isyanın ardından kurulan Abbasoğulları soyundan gelen bir hilafet. Önce emevilerin kökünü dehşet şekillerde kazıdıktan sonra ehlibeyt diye isimlendirilen Hz. Ali soyu mensuplarına yöneltilen bir baskı. Oysa amca oğullarıydılar. Yazar bunu bir çok kez ifade ediyor. Saltanat içine giren çıkamıyor. Saltanatın bekası için yapılan bir çok yanlış bir çok zulüm. Kitap bir dönemi anlamak açısından bir çok şey bana kattı. Okunabilir.

•Muhayyîr•, bir alıntı ekledi.
16 Oca 23:19 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Emeviler Dönemi Fıkhın Dört Özelliği”
1)Fıkhın alanının genişlemesi(Yeni fetihler ve İslam’ın yayılması) ve fıkhî meselelerde ihtilafın artması 2)Hadîs rivayetlerinin yaygınlaşması 3)Mevzû hadîslerin ortaya çıkması: Bu dönem mezhepler/ırklar üstünlük için hadis uydurmuşlardır. Ancak hadîslerin tedvîni, ulemanın hadîslerin zayıfını, uydurmasını sahih olandan ayıracak kriterleri belirlemeleri, hadis diye uydurulan sözleri bir bir tespit etmeleriyle bu faaliyet sonuçsuz kalmıştır. 4)Re’y ve Hadîs ekollerinin doğması: Ehli Rey/Ehli Hadis.

İslam Hukuku, Kolektif (Sayfa 57)İslam Hukuku, Kolektif (Sayfa 57)
•Muhayyîr•, bir alıntı ekledi.
16 Oca 23:12 · Kitabı okudu · 9/10 puan

“Dört Halife Sonrası Emeviler Dönemi
Bu dönem Muâviye b. Ebî Sufyân’ın hilafet görevine geldiği 41/661 yılında başlayıp Emevî Devleti’nin yıkılışının biraz öncesine kadar geçen süredir.

İslam Hukuku, Kolektifİslam Hukuku, Kolektif
N. E. A., Kayıp İslâm Tarihi'yi inceledi.
23 Ara 2017 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

Adından çok söz ettiren bir kitap olduğu kesin. Bir dile çevrilmiş. Kitabın yazarı amerikalı İslam Tarihi alanında çalışmalar yapan bir uzman. Batı kaynaklı kitaplara devamlı dikkatle yaklaşırım. Bunun sebebi onların müslüman olmamaları değil. Bakış açısı ve farklı kültür ortamında yetişmiş olmamız. Adı üstünde batı. Ve elbette biz doğu insanıyız. Herşeyin orta yolunun bulunabileceğini ve bunu en güzel tahsis eden düzenin de İslam olduğuna inanıyorum. Yani demem o ki; başka bakış açılarını ne hiç okumayacağız, ne de sadece onların en iyi (!) olduğunu düşünüp, kendi muhteşem tarihimize ve yazarlarımıza ihanet edeceğiz. Orta yol.
Konu dağıldı. Gelelim;
Kitap bir bütün olarak İslam tarihine yön vermiş devletleri ve onların dünyaya ve insanlığa dair icraatlarını anlatıyor.
İlk olarak İslam öncesi dünyaya bir bölüm ayırıyor. Akabinde Efendimiz ve onun dönemi. Kısa öz anlatılıyor. Efendimizin dünyaya bıraktığı muhteşem mesaj ve onu müthiş bir şekilde uygulayan sahabe dönemi. Akabinde Dört Raşid halifeler. Onları icraatları. Ve karışıklıklar. Emeviler, Abbasiler, İslam dünyasının Moğol ve haçlı istilasına uğraması. Eyyübiler. Osmanlılara da hak ettiği ölçüde yer verilmiş kitapta. Kitap içeriğini anlatacak değilim. Ancak aşırı derecede faydalandığım bir eser oldu. İslam adına kurulmuş büyük devletler diyebileceğimiz bu devletleri iyisi be kötüsü ile masaya yatırıyor. İslamın dünyaya nizam ve adalet dağıttığı dönemlerden, yıkılış devirlerine kadar, hızlı bir beyin fırtınasına dönüşüyor kitap. Kesinlikle güzel. Tavsiye ediyorum. Çok Çok.

Selin Asiltürk, Emeviler Dönemi'yi inceledi.
16 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Koca ahlak dininin imparatorluğu nasıl yozlaşıyor ve çöküş yavaş yavaş başlıyor, okurken bunu fark edeceksiniz. İslam'da ayrışma, ötekileşme ve yozlaşmanın başladığı nokta. Allah-u Teala insanları sapkın yollarından doğru yola ulaştırmayı nasib etsin. İslam Tarihi'nin mihenk taşı olan Emeviler Dönemi'ni İhsan Süreyya özet ve anlaşılır bir biçimde kaleme almış.

Ben Hakimim Masum Bey, bir alıntı ekledi.
11 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ömer b. abdülaziz, devletini o şekilde idare ediyordu ki, onun valileri de kısa zamanda onun yoluna girdiler.

Öyleki mektuları okuyan vali etkilenerek vazifeden ayrılır dervişane bir halde beldeden beldeye geziyorlardı.

Emeviler Dönemi, İhsan Süreyya Sırma (Sayfa 130 - Beyan Yayınları)Emeviler Dönemi, İhsan Süreyya Sırma (Sayfa 130 - Beyan Yayınları)
Ben Hakimim Masum Bey, bir alıntı ekledi.
11 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ömer b. abdülaziz bir gün bir cenaze törenine katılmıştı:
"Bekleyin dostlarımın mezarını ziyaret edeyim" dedi. Ziyaretten sonra ağlayarak döndü ve dua etmeye başladı. Toprak ona "Ey ömer sen benden dostlarına ne yaptığımı sorsana" dedi.
Bunun üzerine ömer "Onlara ne yaptın" dedi.
Toprak: "Kefenlerini parçaladım, Etlerini yedim, Gözlerini patlatıp gözbebeğini yedim. Bileğini kolundan, kolunu dirseğinden, dirseğini omzundan, omzunu belinden çıkarttım. Ayaklarını kaval kemiğinden, kaval kemiğini dizlerinden, dizini bacak kemiğinden, bacak kemiğini leen kemiğinden, leen kemiğinide bel kemiğinden çıkardım" dedi.

Ömer gitmek istediğinde toprak ona: "Ey ömer çürümeyen kefenleri sana söyleyeyim mi?" dedi.
Ömer: "Nedir onlar" dedi.
Toprak: "Allahın takvası ve salih ameldir." dedi.

Emeviler Dönemi, İhsan Süreyya Sırma (Sayfa 128 - Beyan Yayınları)Emeviler Dönemi, İhsan Süreyya Sırma (Sayfa 128 - Beyan Yayınları)
Ben Hakimim Masum Bey, bir alıntı ekledi.
11 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ömer b. Abdülaziz herkezin hakkına riayet ederdi.

Bu cümleden olarak, devlet memurlarının rüşvete tevessül etmemeleri, devlet işlerini gerektiği gibi yapmaları için onların maaşlarını bolca verirdi.

Maaşları az diye, Ayrıca devlet işlerini aksatıp kendi geçim dertlerine düşmemeleri için de memurlara fazladan (100-200) Dinar maaş verirdi.

Bunun üzerine ömer b. abdülazize:
"Devlet memurlarına verdiğin gibi kendi evladu iyaline de maaş versene" denildiğinde O, "Aile fertlerimin gerekli olan haklarını veriyorum; fakat kimsenin hakkını onlara vermem" şeklinde cevap verdi.

Kendisi Vali iken zengin olan ailesi, devlet başkanı iken fakir hale gelmişti.

Emeviler Dönemi, İhsan Süreyya Sırma (Sayfa 126 - Beyan Yayınları)Emeviler Dönemi, İhsan Süreyya Sırma (Sayfa 126 - Beyan Yayınları)
Ben Hakimim Masum Bey, bir alıntı ekledi.
 11 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ömer b. Abdülaziz günün birinde bir rahibe rastlayınca ona şöyle dedi:
- Lütfen bana nasihat et Rahip ona "Şairin şu sözünü iyi dinle dedi:
- Kendini dünyadan soyutla! çünkü sen dünyaya geldiğin zaman soyuttun." (Hiç bir şeye sahip değildin.)

Şairin sözü, onun çok hoşuna gitmişti. Onu sık sık okuyordu. Ölünceye kadar onunla bihakkın amel etti.

Emeviler Dönemi, İhsan Süreyya Sırma (Sayfa 126 - Beyan Yayınları)Emeviler Dönemi, İhsan Süreyya Sırma (Sayfa 126 - Beyan Yayınları)