• Ey dostlar! Deha seli niçin bu kadar ender akar, sular niçin bu kadar ender kabarır ve şaşkın ruhunuzu sarsar? Sevgili dostlar, bahçedeki kulübeleri, lale tarhları, sebze bahçeleri mahvolmasın diye, gelecekte olabilecek felaketlere karşı zamanında yaptıkları set ve kanallarla önlem almayı bilen beyler suyun iki tarafında huzur içinde otururlar.
 • Ey Allah'ın sevgilisi! Eşsiz Yaratıcı'nın Elçisi sensin
  Allah'ın kulları arasından seçtiği pâk ve benzeri olmayan sensin

  Ulu Allah'ın nazlısı kâinatın yüksek derecelisi ve ekmeli
  Peygamberlerin gözünün nuru bizim gözlerimizin ışığı sensin

  Mi'râc gecesi Cebrâil rikabında olduğu halde
  Dokuz kat yeşil kubbenin üstüne ayak basan sensin

  Ey Allah'ın Elçisi! Bilirsin ki ümmetlerin acizdirler
  Başsız ayaksız âcizlerin yol göstericisi sensin

  Peygamberlik bostanının servisi ma'rifet dünyasının ilkbaharı
  Şerî'at bağının gül fidanı yüce sünbül sensin

  Şems-i Tebrîzî Peygamberin medhini ezberlemişdir
  Mustafâ vü Müctebâ o Ulu Efendi sensin

  ----------------------------------------------

  (Ya Hazret-i Mevlânâ hak dost)
  Yâ Habîballah Resûl-i Hâlik-i Yektâ tüyî
  Ber güzîni zül-Celâl pâk ü bî hemtâ tüyî (Dost sultânım)

  Nâzenin-i Hazret-i Hakk sadr u bedr-i kâinât
  Nûr-i çeşm-i enbiyâ çeşm-i çerâğ-ı mâ tüyî (Yâ Mevlânâ hak dost)

  (Sultânım) Der şeb-i mi’râc bûde Cebrail ender rikâb (dost dost)
  Pâ nihâde ber ser-i nüh künbedi hadrâ tüyî (Yâ Mevlâna hak dost)

  (Sultânım mahbûb-i men dost dost dost)
  Yâ Resûlallah tü dâni ümmetânet âcizend
  Rehnümâ-yı âcizâni bî ser ü bî pâ tüyî (Hak dost dost dost)

  (Sultânım) Serv-i bostân-ı risâlet nev-behâr-ı ma’rifet
  Gülbün-i bağ-ı şerî'at sünbül-i bâlâ tüyî (yâ veliyyallah dost dost)

  Şems-i Tebrîzî ki dâred Nâ’t-ı Peygamber zi ber
  Mustafâ vü Müctebâ ân Seyyid-i a'lâ tüyî
  (Yâ tabîb-el kulûb yâ veliyyallah Allah dost dost)


  https://www.youtube.com/watch?v=WrKuyUUw5gE
 • Aklım...
  Kalbim...
  Ruhum...
  Hep başka...
  Bambaşka alemlerde...


  İçim ey içim!
  Bu yolculuk nereye?
 • Ey insanlar ! Kur'an size Rabbinizden bir öğüt , kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak geldi ..

  Yunus | 10/57

 • Benim ilk çocuğum, ilk hocam, ilk yoldaşım
  19 yaşım
  Sana anam gibi hürmet ediyorum
  edeceğim
  Senin ilk arşınladığın yoldan gidiyorum
  gideceğim
  Benim ilk çocuğum, ilk hocam, ilk yoldaşım
  19 yaşım
  *
  Çok uzaklarda yuvarlanıyor başım
  Oturuyor 19 yaşım
  yatağımın başucunda
  ellerimin avucunda
  bana diyor ki;
  – kafamızda getirelim geri
  o delikanlı günleri cancazım,
  o dehşetli güzel günleri…
  *
  Köpüklü şahlanışların dönüm yeri..
  Dünyanın altıda biri;
  kan içinde doğuran ana..
  İstasyondan istasyona
  yalınayak
  tankları kovalayarak
  açlıkla yarış…
  Şarkıların boyu kilometre
  ölümün boyu bir karış…
  *
  Kafkas;
  güneş
  Sibirya;
  kar
  Seslenebildiğiniz kadar ses-
  -lenin
  24 saatte 24 saat Lenin
  24 saat Marks
  24 saat Engels
  Yüz dirhem kara ekmek,
  20 ton kitap
  ve 20 dakika şey! ..
  *
  Ne günlerdi heheheeey
  onlar ne günlerdi ahbap! ! ..
  Çok uzaklarda yuvarlanıyor başım
  Duruyor karanlıkta 19 yaşım
  Lambayı yakıyorum
  ona hayretle
  muhabbetle
  hürmetle
  ve daha bilmem neyle bakıyorum
  bakışıyoruz
  *
  Yılların arkasında çırptı kanadını
  `Strasroy Ploşaat` ın saat kulesi
  Yaşıyor herhangi bir 24 saatini
  Vatandaş kavgasının darülfünun talebesi;
  Balık çorbası, tüfek talimi, tiyatro, balet
  KİTAP..
  Patetes kamyonu başında süngü tak bekle nöbet
  KİTAP… KİTAP…
  Madde, şuur, istismar, fazla kıymet
  KİTAP… KİTAP… KİTAP…
  Manikür;
  hayır,
  Diş fırçası;
  evet.
  KİTAP… KİTAP… KİTAP…
  Bu ne 24 saat
  bu ne 24 saattir ahbap! !
  *
  Aşk;
  yoldaş,
  Profesör;
  yoldaş,
  Zenci;
  coni,
  Alman;
  Telman,
  Çinli;
  Li
  Ve 19 yaşım
  yoldaş da yoldaş, yoldaş da yoldaş,
  yoldaşım…
  Yılların arkasında yuvarlanıyor başım
  başım yuvarlanıyor
  Uzun saçlarından tutuştu yıllar
  yıllar yanıyor
  yanıyor da yanıyor…
  *
  Oku
  Yaz
  Boz
  Bağır
  Çağır!
  Bütün kuvvetinle nefes al…
  KaFanda, kalbinde
  etinde
  iskeletinde ihtilal…
  İhtilal;
  gündüz-gece
  Gece ormanda çam dalları yakarak,
  bembeyaz
  yusyuvarlak aya bakarak,
  hep bir ağızdan şarkılar söyleniyor..
  Ve bu anda
  kuvvetli dinç
  bir ağrıdan gelen deli bir sevinç
  sıçrar atlar köpüklenir çatlar
  kafanda…
  *
  Haaayydaa,
  beyaz orduları dumanlı ufuklar gibi önüne katan
  bir kızıl süvarisin,
  bir kızıl süvariyim,
  bir kızıl süvariyiz,
  bir kızıl,,,,,
  Geçti üç yıl
  Ey benim 19 yaşım,
  Ormanda çam dalları yaktığımız
  hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek aya baktığımız
  gecelerin üstünden……..
  Ben yine söylüyorum aynı şarkıları
  Döndürmedi rüzgar beni havada yaprağa,
  ben kattım önüme rüzgarı…
  Ve sen ki en yıkılmazları yıkabilirsin,
  gözüme bakabilir
  elimi sıkabilirsin…
  Ve sen ki…
  Sen,
  BENİM İLK ÇOCUĞUM, İLK HOCAM, İLK YOLDAŞIM
  19 YAŞIM
  (Nazım Hikmet)
 • Bak gece gece sinirlendim. Bu Hafız Hamdi Çelebi denen kişi bu şiiri hangi akla hizmet yazmış, sonra Padişaha sunmuş, en çok kafama takılani da Padişah buna nasıl cevap vermiş?

  Kanuni döneminin Divan-ı Hümayün katibi olan Hafız Hamdi Çelebi, Kadimi mahlası ile yazdığı şiirde bugünün Türkçesi ile şöyle yazar:

  “Padişahım kainatın yaradılışından bu yana
  Dünya içinde Türklerin kötülüğünden bahsedilir,
  Allah Türke hiç anlayış vermemiştir.
  O aklı evvel de olsa haksızdır.
  Türk baban bile olsa onu öldür.
  (Ültül-üt Türke velev kone ebak)
  O iyilik madeni kudretli Peygamber
  Türkü öldürünüz kanı helaldir demiştir.
  Bunların işleri daima sapıklık oldu
  Cümlesinden bunu misal olarak al.
  Türk baban bile olsa onu öldür.
  (Ültül-üt Türke velev kone ebak)
  Türkün adam olacağını sanma.
  Bir an olsun Türkle oturma
  Türk elinde şeker olsa zehir
  Türkün başını hiç üzüntü duymadan kes.
  Türkü öldür baban bile olsa
  Ey Kadimi, Türke hiç olma yakın.
  Sözleri kıymetli inci bile olsa
  Sakın Türklere yaklaşma
  Üzülmeden başını kes kanını dök
  Türkü öldür baban bile olsa.
  (Kaynak; Mehmet Ali Aynizade, Milliyetçilik, İstanbul 1943, s.392-394)
 • Ey gövdesini aklının çarmıhında unutanlar
  Yalnızlık bizden yayılıyor dünyaya
  Ağzımızda kan pıhtısı arzular
  Topuklarımızda uzakların kararan çanı
  Duvarlara gömüyoruz var oluş ayetimizi.
  Şükrü Erbaş
  Sayfa 28 - Kırmızı Kedi