Şehrimin Harabiyeti Memleketimin Kıyameti :
Bir memleketin âlimleri ve amirleri düzgün olursa o memleket düzgün olur hadisi şerifi gösteriyor ki hali hazırdaki sorun, problem ve sıkıntılar için başka yerde suçlu aramaya gerek yok.

Yönetimlere talip olanlar ile dini mübini temsil etmeye ve ayakta tutmaya talip olanlar ne kadar düzgün olursa toplum o nisbette düzgün olacağı bu hadisten anlaşılıyor.

Beyan ettiğimiz hadisi şerefi destekleyen "Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." (Nisa suresi, ayet, 58) ayeti kerimesi de gösteriyor ki, dinimiz ehliyet, liyakat, emniyet sahibi kişilerin yönetici ve idareci seçilmesini emrediyor.

Bugün eğitimden, adalete, yerel yönetimden tutun merkez veya taşra yönetime kadar çektiğimiz sıkıntılar, geri kalmışlığımız, rant, hırsızlık, soygun, talan, sahtecilik, sefalet ve haksızlıkların sebebi emniyet, liyakat ve ehliyet sahibi yöneticilerin başta olmaması ve gerçek alimlerin söz sahibi olmamasından kaynaklanıyor.

Elli sene önce ulaşmamamız gereken müferrah bir hayata ve yaşama elli yıl sonra kısmi olarak ulaşmamız,

Avrupa ve Amerika’dan elli sene geride olmamız,

Çağdaş şehir anlayışından uzak bir hayat sürmemiz,

İnsani ve medeni normların gerisinde olmamız,

Akıl, hikmet ve vicdan yerine menfaat çıkar ve ihtirasa mahkum olmamız,

Hala şehir ve köylerimizin çamur deryası içinde olması ve alt yapısının bütün bütün tamamlanmamış olması,

Köylerin hala içme suyu sıkıntısı çekmesi bizleri gerçek suçlulara götürmüyor mu?

Ehliyet sahibi olmayanların araba kullanmasının yasak olduğu bir ülkede,

Ehliyeti olmayanlara yöneticilik vererek ekonomik, idari ve adaletsizlik ve hukuksuzluk kıyameti koparılmış olunmuyor mu?

Emniyet sahibi olmayan insanlara kasalar, hazineler, bütçeler veya bir iş, kurum veya yönetim teslim edip, batırılmış yönetimler ve iflas ettirilmiş kurumlar, haline getirilmesi kıyametin başımıza koparılması olmuyor mu?

Liyakat sahibi olmayan kişileri zorla başkan, yönetici, amir yaparak onların eliyle bütçeler batırılarak, kurumlar iflas ettirilerek, soyguna, talana, yolsuzluğa zemin hazırlanarak kıyamet koparılmış olmuyor mu?

Çok uzaklara gitmeye gerek şu hali hazırdaki şehre bakın şehrin yıllardır gelip giden yerel yönetimlerine bakın, diğer kurumların çürümeye terk edilmiş trilyonluk atıl binalarına bakın, iş ahlakına bakın, imarına ve köhne haline bakın bu manzaralar sizlerde nasıl bir intiba uyandırıyor.

Karar vericilerin basiret feraset ve izandan uzak tercihleri ve seçimleri yüzünden memleketimde ve şehrimde işler liyakat ehliyet ve emniyet sahibi ellerde olmadığı için suiistimal ve israf kıyametleri kopuyor.

Karar vericilerin kişisel çıkar menfaat hırs menfaat ve yanlış tercihleri yüzünden kifayetsiz, yeteneksiz, beceriksiz yöneticilerin eliyle nice talan soygun zarar ve vurgun kıyametleri kopuyor.

Maalesef karar vericilerin, denetçilerin, vaaz edicilerin ve yürütücülerin tepiştiği çimlerde halk ve münevverler eziliyor. Liyakat, ehliyet ve emniyet sembolik bir değer olmaktan öteye geçemiyor.

Liyakat ehliyet ve emniyet yerine kişisel çıkar ve menfaati maddiye üzerine dönen tercihlere göre belirleniyor makam sahipleri.

Nice nice zeki, dürüst, çalmayan ve çaldırtmayan, becerikli, çalışkan, emniyet, ehliyet ve liyakat sahibi, kursağına haram sokmaktan korkan, rüşveti ateş yemekle eş tutan memleket, vatan ve millet sevdalısı çobanlığa mahkûm edilirken nice çobanlar âlim amir yönetici başkan yapılıp milletin başına bela, kıyameti koparan decaller hükmüne geçiriliyor.

Ne kadar insan farkında bilmiyorum ama güzel şehrimde zaten yıllardır liyakatsizlik emniyetsizlik ve ehliyetsizlik kıyametleri kopuyor. Birkaç çağdaş ama çarpık bina yığınları ile safdillerin gözleri boyansa da mızrap çuvala artık sığmıyor.

Beceremediğimiz, üstesinden gelemediğimiz, muvaffak olamadığımız, zarar verdiğimiz ve ağır vebal altına girdiğimiz mevki, makam ve koltuğumuzu insanlığın şerefine ve onuruna yakışan ve yaraşan tavır ile onurlu bir şekilde bırakmak yerine yüzsüzlük pazarında yalancı maskeler ile ucuz kahramanlık pişkinliği ile işgal etmeye devam ediyoruz.

İnanç olarak hepimiz adaleti hakkı hukuku eşitliği barışı huzuru tesis edecek MEHDİ beklerken hiç birimiz adaleti hakkı hukuku eşitliği temin edecek vasıfları taşıyanların yüzüne bakmıyoruz.

Şehrimizde ve memleketimizde huzuru medeni ve insanca bir yaşamı tesis edecek kurtarıcı beklerken içimizde bu şartlara haiz olanları görmezden geliyoruz.

Bu tezat ve çelişkilerimiz devam ettiği sürece, ehliyet liyakat emniyet birinci ölçü kıstas norm olmadığı sürece şehrimin harabiyeti ve memleketimin kıyameti büyük kıyamete kadar devam edecek. Vesselam
Gazi KARS (KHA) / Kafkas Haber Ajansı Yazarı Muhammet Şamil Kakça

Sümeyye T., bir alıntı ekledi.
13 Mar 23:57 · Kitabı okuyor

"Feraset bilimi, yararları peşin olan bilimlerden biridir. Bu bilim, insanların iç yüzlerini, gizlediklerini hemen ortaya çıkarır. Bu bilime bakarak insanlara karşı nasıl hareket edeceğini, nasıl bir tavır takınacağını belirler; ona göre, gerekirse o adama yaklaşır, gerekirse ondan uzaklaşırsın"

Hay Bin Yakzan, İbn TufeylHay Bin Yakzan, İbn Tufeyl
Emre AK, Emevi Saltanatının Irak Valisi'yi inceledi.
 09 Mar 11:29 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 9/10 puan

Kutsal topraklara adaleti getireceğine inanan iki müslüman fırka..Adalet için ortak Kutsalları(mız) olan Kabeyi dahi nasıl kararlılıkla ve basiret ve feraset yoksunluğu ile taşlayabileceğini bugün olsa bu zihniyetin buralara bomba dahi yağdırabileceğini gözler önüne koyan ibretlik bir kitap.Okuyun..Sıkıcı bir düzende yazılmamış..Sadece inceleme-araştırma değil roman türünde de sayılabilecek güzel bir kitap.

Meruşa Cesuroğlu, Davam'ı inceledi.
05 Mar 22:13 · Kitabı okudu · 12 günde

Her müslümanın okuması gereken bir kitap. Siyonizm ve emperyalizmi olabildiğince akıcı sade bir dille anlatmış. Erbakanın islam için yaptığı mücadeleyi okudukça hayran kaldım. Basiret ve feraset örneği “ erbakan “.. kesinlikle okumalısınız.

Vesvese Hastalık Mıdır?
Vesvese nedir? Ne değildir? Psikiyatrik hastalık mıdır? Hastalık mıdır? İman göstergesi midir? Merak edilen ve klinik pratiğimde de çok karıştırıldığını gördüğüm şeyleri örneklerle ve delillerle açıklamaya çalışacağım.

Tevfik Allah'tan, hatalar bendendir.
Bismillah.

Vesvese, kelime anlamı fısıltı. Kuran'daki kullanımıyla şeytanın veya nefsin kendine fısıldaması. Şeytanın bir ismi de Vesvâs. (Vesvese veren)
TDK'da vesvesenin karşılığı olarak kuruntu. Kuruntuya bakınca karşılık olarak evhamı görüyoruz. Ancak 3'ü de esasında farklı köklerden gelen ve farklı anlamlara gelen kelimeler.
Vehim, korku ve üzüntü içeren şüphe anlamına daha yakın.
Kuruntu ise Kuran'da "emaniyye" şeklinde temenni ile aynı kökten ancak farklı anlamda. Temelsiz beklenti gibi. Türkçe'de güzel karşılamışız aslında, kurulup duran şey. Kuruntu.

Vesvesenin şeytanın fısıltısı kısmı ile ilgili olarak şeytanı biraz tanıyalım.
Şeytan, Şe-ta-ne kökünden gelir. Yani uzaklaştı.
Tek bir mahluk değil. İblis'in fonksiyonu, insan ve cin şeytanlar (Enam - 112) olabilir.

Şeytanın özellikleri, eylemleri neler peki? Kuran'da 100 küsür yerde geçiyor. Kabaca özetleyelim:
- Vesvese verme
- Aldatma / Hile / Kandırma
- Bağırarak yönlendirme
- Dalalete / Zillete / Kuruntuya düşürme
- Emretme (edepsizliği, kötülüğü) / Kışkırtma
- Vaad etme (söz verme) / Ümitlendirme
- Mal ve evlatlara ortak olma (İsrâ - 64)
- İnsana düşmanlık / (kötü) dostluk / kardeşlik etme
- Fakirlikle korkutup çirkin şeylere teşvik etme (Bakara - 268)
- Kendi dostlarını korkutma / onlara telkinde bulunma
- Aranıza düşmanlık ve kin sokmak isteme
- Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak isteme
- Amellerini insana güzel gösterme
- Unutturma
- Yaldızlı laflar fısıldama
- Doğru yolun üzerinde oturma
- Allah’tan korkma (Enfal - 48)

- İnsana önünden, arkasından, sağından, solundan sokulma
Önden sokulma: Ahiret hakkında şüpheye düşürme
Arkadan sokulma: Dünya arzusunu körükleme
Sağdan sokulma: Dine dair işleri karıştırma
Soldan sokulma: Günahlara karşı arzuları körükleme
İbn Abbas demiştir ki: Üstlerinden demedi çünkü rahmet, onların üstlerinden iner.

Örnek birkaç ayet:
1) İş bitirilince şeytan da diyecek ki: “Şüphesiz Allah, size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O hâlde beni kınamayın, kendinizi kınayın. (İbrahim 22)

2) Gerçek şu ki; şeytanın, imân edenler ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir yaptırımı (sultası) yoktur. Şeytanın yaptırımı, sadece ona yönelenler (yüzünü/kalbini ona dönenler - yetevellev) ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir. (Nahl - 99,100)

3) Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar, her günahkâr yalancıya inerler. (Şuarâ - 221,222)

4) Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. (Zuhruf - 36,37)

Kelime olarak vesvese geçen ayetler:
1) Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. (Araf - 20)

2) Allah’a karşı gelmekten sakınan takva sahiplerine şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah'ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. (Araf 201) - (Tezekkür —> Basiret!)

3) Sonunda şeytan ona vesvese verdi ve: 'Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü bildireyim mi?' dedi. (Taha - 120)

4) Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. (Kaf - 16)

5) İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden… (Nas - 4,5)

Kuruntu (Emâniyye):
1) Bakara 78 —> Onların içinde bir de ümmiler var ki, Kitâbı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kuruntulardır, onlar sadece zan içinde bulunurlar.
2) Nisâ 119
- Tevbeyi terketmeyi güzel gösterme
- Geri bırakma ve ertelemeyi emretme
- Allah’ın kerem ve merhametiyle kandırma (Fâtır - 5)

İlham: İçe doğma.
1) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. (Şems 7-9)
2) Mü'minin ferasetinden çekinin, çünkü o, Allah'ın nuru ile bakar, görür. (Tirmîzî, Tefsir, 16) Feraset de bir ilhamdır.

Takıntı (Obsesyon): Yanlış olduğunu bildiğimiz halde kafamızdan atamadığımız, mantık ve muhakeme ile uzaklaştırılamayan, arzu edilmeyen saplantı halindeki fikirler. Genelde bir kompulsiyon (giderici davranış) eşlik eder. Beyinde bazal çekirdek hasarı ve genetik temel tespit edilmiş. "Tamam" sinyalinin verilememesi.

Sanrı (Delüzyon): Kanıtlarla dahi kişinin aksine ikna edilemediği, şüphe duyulmayan, hastanın eğitimi veya kültürü ile açıklanamayan yanlış inanç.

Varsanı (Halüsinasyon): Duyusal bir uyaran olmadan ortaya çıkan (kişiye özel) yanlış duyusal algılar. Görsel, işitsel, dokunsal olabilir.

Deneysel şizofreni: Feniletilamin (PEA) gibi maddelerle sanrı, varsanı gibi psikotik belirtiler ortaya çıkarılabiliyor.

Örnek vakalar:

1) Abdestim oldu mu düşüncesinin, bir türlü emin olamama halinin insanın içine doğması --> Vesvese değil. Obsesyon!

2) Eşine "Vakit çıkmak üzere, ikindiyi kılmadım" diyerek içeri koşturup namaza duracakken kıldığını hatırlamasına rağmen sözün şahitliği aklına gelip demek ki kıldığım namaz değilmiş diye tekrar kılan adam --> Vesvese değil. Obsesyon değil. Aşk.

3) Yolda yürürken takip edildiğini düşüncesinin içine doğması ve sürekli arkasına bakma ihtiyacı (takip edilmesini gerektirecek bir durum yoksa) --> Vesvese değil. Sanrı.

4) "Kocanı öldür!" şeklinde içine ses doğan genç kadın --> Vesvese.

5) "Kocanı öldür!" şeklinde kulağına ses gelen genç kadın (ses sevgilisinden gelmeyecek) --> Vesvese değil. Varsanı.

6) Rezil olacaksın, herkes sana gülecek düşünceleri içine doğan sunum hazırlığı yapan terli öğrenci --> Vesvese değil. Sosyal kaygı.

7) Rezil olacaksın, herkes sana gülecek düşünceleri içine doğan ve bu sebeple her sunum fırsatını geri çeviren öğrenci. Vesvese değil. Sosyal fobi.

8) Yolda yürürken öleceğini düşünme, içine korku ve kötü düşünceler doğması --> Vesvese değil. Panik atak.

9) Daha yaşın çok genç, ilerde tevbe eder kılarsın namazlarını diye düşünme --> Vesvese

10) Kredi çekmeden ev nasıl alsın bir memur, ömür boyu kirada mı otursun diye düşünme --> Vesvese

11) Mini etekli kızın peşinden metrodan Kızılay yerine Kolej'de inerken biraz yürüyüş yaparım, spor olur diye düşünme --> Vesvese
:)

Velhasılı. Vesvese ve şeytan bu kadar "imtihan"la ilişkili iken, varlıkları tabi iken... Beyinde bir damarın tıkanması, ufak bir çizik atılması veya bir nörotransmitterin artıp azalması ile ortaya çıkarılabilecek tablolardan iyi ayırt etmek lazım. İman göstergesi midir sorusuna cevap vermedim. İman ve takva sahipleri vesveseyi tanır. Müşrikler, münafıklar ve şeytanın dostları ise onu ilham, akletmek, aklını kullanmak, kafayı çalıştırmak falan sanabilir. Dikkat etmek lazım. ;)

“İcat edilecek herşey icat edildi”
Charles H. Duell
(Amerikan Patent Dairesi Başkanı 1899)

“Havadan ağır makinelerin uçması imkânsızdır.”
Lord Kelvin
(Royal Society Başkanı 1895)

“Uçaklar ilginç oyuncaklar. Ama herhangi bir işe yarayacaklarını düşünmüyorum.”
Mareşal Ferdinand Foch (1911)

“Hisse senetleri ulaşabilecekleri en yüksek düzeye ulaşmıştır.”
Irving Fisher
(Yale Ekonomi Profesörü 1929)

“Açıkçası bilgisayar denen makineye Dünya’da en fazla 5 adet ihtiyaç olacağını düşünüyorum.”
Thomas J. Watson
(IBM Başkanı 1943)
.....
Düşün ki;
Ya herkes bunları haklı bulsaydı?
Ya bunların baktığı yerden herkes baksaydı? Herkes aynı şeyi görecek, aynı şeyi düşünecekti değil mi?

Oysa sadece farklı düşünenler, farklı görenler birşeyleri icat ettiler, değiştirdiler. Ve onlar insanoğlunu bazen bir adım, bazen fersah fersah ileriye taşıdılar.

Bulunduğun yerde sadece senin gibi olanı, herşeyde sen gibi düşüneni istersen gideceğin yer sadece geri olandır.

Öyleyse FERASET SAHİBİ OL, FARKLI DÜŞÜN, FIRSAT VER!

Elzem Çelik, Kafkas Kartalı'ı inceledi.
13 Şub 00:53 · Kitabı okudu · 4 günde · Puan vermedi

Kitap çocukluğumda radyo tiyatrosunu defalarca dinlediğim Şeyh Şamilin direnişini anlatıp hem beni o yıllara götürdü hem de onun feraset ve diryetinden nasipdar etti beni.. Ne büyük insanlar imiş dedirtti.. Okunmalı mutlaka..

Üvercinka, bir alıntı ekledi.
03 Şub 18:18 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

"Işığın kendi zamanlarına uzanan dallarına tutundular. Her şeyi söylemişti aslında. Biraz dikkat, biraz feraset, biraz basiret tarihin altın çağına musallat olan bakırdan gölgeleri kovmaya yetecekti."

Peygamberin Aynaları, A. Ali Ural (Sayfa 46)Peygamberin Aynaları, A. Ali Ural (Sayfa 46)