Gulsum, bir alıntı ekledi.
28 Şub 09:05 · Kitabı okuyor

NUR ICNDE NURDAN HERKESE HUZURLU SABAHLAR
ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻓِﻰ ﻗُﻠُﻮﺏِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻟِﻴَﺰْﺩَﺍﺩُٓﻭﺍ ﺍِﻳﻤَﺎﻧًﺎ ﻣَﻊَ ﺍِﻳﻤَﺎﻧِﻬِﻢْ ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﺟُﻨُﻮﺩُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ ﴿٤﴾

4- İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur.
Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır.
Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.
ﻟِﻴُﺪْﺧِﻞَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﺗَﺠْﺮِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻳُﻜَﻔِّﺮَ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﺳَﻴِّﺌَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺫَﻟِﻚَ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻮْﺯًﺍ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ ﴿٥﴾

5- (Bütün bu lütuflar) mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir.
İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.
(Fetih suresi)

Fı Zılal-il Kur'an, Seyyid KutubFı Zılal-il Kur'an, Seyyid Kutub
Dervişmisali, bir alıntı ekledi.
 27 Şub 11:51 · 10/10 puan

Zaten yoktur bir yenilgi suresi
Her sure bir bakıma bir fetih suresi
Her ayet bir ülkeye bedel bir erdir
Her sure cihana bedeldir
Kur'an'sa arşın manifestosu
Reddin reddi protestosu
Her eri hızır olan bir ordu
Başbuğların başbuğu
Öç değil öçkırandır
Sevgidir
Evrenin memesinden sevgi sağandır.

Hızırla Kırk Saat, Sezai Karakoç (undefined)Hızırla Kırk Saat, Sezai Karakoç (undefined)
Ferhat Nas, bir alıntı ekledi.
17 Şub 00:41

Kalpleri kazanmadıktan sonra yeryüzünü işgal etsen ne fayda? Hz. Peygamberimiz Fetih Suresi'nin ilk ayetini kastederek 'Bana dünyanın tümünden daha hayırlı bir ayet indirildi," buyurdu. Hz. Ömer sordu, "Harp mi yapacağız?"

"Hayır, fetih yapacağız. Kalpleri kazanmak için buradayız, kan dökmek için değil."

Aşkın Gözyaşları 5 - Yunus Emre, Sinan YağmurAşkın Gözyaşları 5 - Yunus Emre, Sinan Yağmur
Elif Doğan, bir alıntı ekledi.
 09 Şub 19:30 · Kitabı okudu · İnceledi

Hudeybiye anlaşmasından çok geçmemişti ki "Şüphesiz biz sana apaçık bir Fetih verdik" ayetleri ile başlayan Fetih suresi nazil oldu. Daha sonra cereyan eden olaylar Hudeybiye Antlaşması'nın sağladığı imkanlar ve doğurduğu sonuçlar görününce Bu anlaşmanın gerçekten apaçık bir fetih olduğu anlaşıldı. Sahabe-i ikramın görüşlerine tercüman olan Hz Ebubekir "İslam'da Hudeybiye'den daha büyük Fetih yoktur." derdi.

Hz. Peygamber'in İzinde, Ahmet Önkal (Sayfa 145 - DİB)Hz. Peygamber'in İzinde, Ahmet Önkal (Sayfa 145 - DİB)
Aşsız eşsiz işsiz, bir alıntı ekledi.
08 Şub 20:21 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Fetih suresi
17. (Ancak, savaşa katılmamaktan dolayı) köre bir sorumluluk yoktur. Topala bir sorumluluk yoktur. Hastaya bir sorumluluk yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse (Allah) onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acıklı bir azap ile cezalandırır.

Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin FeyizliFeyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin Feyizli
Gökçe, bir alıntı ekledi.
05 Şub 19:39 · Kitabı okudu · İnceledi

Nasr Suresi
"Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, artık Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Şüphesiz O tövbeleri kabul edendir."

Cuma Günü Uçmayan Kuş, Samet Doğan (Sayfa 171)Cuma Günü Uçmayan Kuş, Samet Doğan (Sayfa 171)
Aşsız eşsiz işsiz, bir alıntı ekledi.
28 Oca 17:27 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Fetih suresi
4. İmanlarına iman kat(ıp artır)sınlar diye, mü’minlerin kalbine huzur (ve sebat) indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah’ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin FeyizliFeyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin Feyizli
Aşsız eşsiz işsiz, bir alıntı ekledi.
28 Oca 17:26 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Fetih suresi
5. (Hem bu lütuflar,) mü’min erkeklerle mü’min kadınları, içinde ebedî kalmak üzere, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. Bu da Allah katında büyük bir kurtuluştur.

Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin FeyizliFeyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin Feyizli

Afrin
İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır. (Fetih suresi)