• Ömer Seyfettin'i çok severim. Bana göre Türk edebiyatının gelmiş geçmiş en başarılı öykücüsüdür. Ülkemizde sanki çocuk hikayeleri yazmış gibi bir hava oluşturulmuşsa da, durum hiç de öyle değildir. Çok önemli sosyal, siyasi öyküler yazmıştır; hatta bir de roman... Maalesef ki, 36 yaşında vefat etmiştir.

  YKY, 'Türkçe Reçete' adı ile bir seçki hazırlamış. İçinde 12 farklı hikaye var. Birer çocukluk hatırası gibi algılanabilecek olan Ant ve Kaşağı o kadar hüzünlüdür ki, dertlenmemek elde değildir. Falaka, Eleğimsağma, Yüz Akı, Rüşvet, Düşünme Zamanı, Türkçe Reçete ve Perili Köşk ise gülünç ve hazindir. Diyet'te ise mertliğin tanımı var adeta... Forsa ise milli hislere hitap eder. üç Nasihat ise adeta bir menkıbe gibidir; çok sevdiğim bir öyküdür. Hatta bazen öğrencilerime anlattığım bile olmuştu.

  Bu arada yeri gelmişken, Ömer Seyfettin ile ilgili en başarılı kitap, YKY'den çıkan Tahir Alangu'nun kitabıdır.
 • Tütün 1009 yılında (1600) İngiliz kafirleri getirdiler ve rutubetten ileri gelen kimi hastalıklara ilaçtır diye sattılar. Giderek, keyif ehli olmayanlar da kullanmaya başladılar. Hatta ulema ve devlet büyüklerinden birçokları o tutkuya uğradılar. Kahvehaneler, rezil ve ayak takımı kimselerin fazla tütün içmelerinden dumanla doldu ve içinde olanlar birbirini göremez oldu. Birbirinin yüzüne üfleye üfleye çarşı ve mahalleleri de kokuttular ve üzerine nice saçma sapan şiirler yazıp yerli yersiz okuttular. Kimi dost çevreleri arasında defalarca tartışmalar oldu. Tütünün iğrenç kokusu hemen adamın sakal ve başörtüsüne, üzerindeki giysisine, özellikle eğer içilirse evine siner. Bundan başka hakı ve keçe gibi eşyayı, evdeki yatakları yer yer yakar; kül ve köz ile dört bucak pislenir; uykudan sonra uğursuz kokunun dimağı etkilediği ve fazla kullanılması ile insanın çalışamaz hale geldiği; elleri iş görmekten kaldığı ve bunlar gibi daha bir çok korkunç zararları görülürken, zevki ve yararı nerdedir diye soruldukça “bir eğlencedir, bunun dışında safası zevk verir” demekten başka bir cevap verememişlerdir. Halbuki bundan başka ruhça bir safa ihtimali yoktur ki zevke dair olsun. Bu cevap bir cevap olamaz sadece tatsız tuzsuz bir ağız kalabalığından başka bir şey değildir. Hepsi bir yana İstanbul’da kaç kez büyük yangınların çıkmasına yol açmış bulunmaktadır. Nice yüz bin adam o ateşe yanmış yıkılmıştır. Ancak gerçekte forsa çalıştıran gemilerde gardiyanlar kullanırlarsa biraz uyku giderici etkisiyle forsa gözetleyiciliğine yararlı olduğu inkar olunamaz. Bir de rutubeti gidererek kuruluk getirir. Fakat bu kadarcık bir yarar için birçok zararına katlanmak ne akıl karıdır ne de geleceğe uyar. 1635-1636 yıllarına gelince o denli yaygınlaştı ki tütünün içilmesi yasaklandı.
  Peçevi İbrahim Efendi
  Sayfa 351 - T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları
 • Durayım ruh satmaya bütün yelkenler forsa
  Müşteriye havasını almadan bakmayayım
  Façama kıymam diyen görsün ne hali varsa
  Hoş koku duymadıkça temenna çakmayayım
 • Otoyoldaki Kavşakta Kavrulmuş Ruh Satıcısı

  Altmış sene yaşadım bir tek anım bile yok
  Anılması korkulu yerlerdedir meşhedim
  Faka bastım kaydı don çakar almaz çark amok
  Oldum cennet aşısı binbir günah işledim

  Anım yok. Bırakacak mirasım Hak getire
  Rızkımla takometre sırf bu yüzden akraba
  Müstantik olam dedim çalkap giyem setire
  Uydurarak başımı örülmüş her çoraba

  Örselerdi bir çorap kör nefsimi kabartan
  Nesi körlük hangisi kadınların kaprisi
  Yasa dışı bir zifaf bengi sulardan artan
  Lâf çakmışlar çivisiz matematik köprüsü

  Hiç Mao’nun, Lenin’in günahını almayın
  Vitrinin çocukları Marquis de Sade yuttular
  Ten sırrına ermeden başka telden çalmayın
  Pezevenklik etmeyen İblisi de üttüler

  Muamma mı göründü sana dünya işleri
  Kanunların ruhunu okumak zor mu geldi
  Haydi nem kap buluttan ve başlat yağışları
  Ne yaptı Conte Cavour sen de yap Garibaldi

  Satıver anasını anâsır mı olucan
  Gel bu ruhtan satın al bedavacılık etme
  Yut bu ruhu dökülsün barsağından solucan
  Ne kalsın trahomun ne tutsun seni sıtm

  Modası bu dertlerin çoktan geçti diyorsan
  Riskliyse ruhu yutmak tezgâhtan gölgeni çek
  Şehre git şehirden al çünkü şehirli insan
  Tınlatır boş fıçının egzoz ritmiyle köçek

  Üşüş ey kavruk ruha benim transit yolcum
  Diren ey kimliğinle polis saldırısına
  İşçim köylüm esnafım dar gelirli memurum
  Ben ruh kavurduğumca para yakıp ısına

  Şunu bil ki ruh satan başka eller sahtekâr
  Hepsini déclassé say ipten kazıktan kopmuş
  Asrî çağda onları lükse boğmakla Hünkâr
  Zindan ettiği Muğla sürgüne saldığı Muş

  Püf noktası neden ruh kavrulmadan satılmaz
  Çünkü çiğ ruh bulantı sebebi sevdalarda
  Çiğ ruh bakteri dolar alaşıma katılmaz
  Öpüşürken siğildir elinle sev dalar da

  Durayım ruh satmaya bütün yelkenler forsa
  Müşteriye havasını almadan bakmayayım
  Façama kıymam diyen görsün ne hali varsa
  Hoş koku duymadıkça temenna çakmayayım

  Nerelerde kalkmışım yokum konulan yerde
  Ansızın anısızım aşklarım vesikasız
  Uygunsuz yakalanıp örtündüğüm bu perde
  Ne kadar kandırıcı bir o kadar yakasız

  Vara iksir var tin vara tılsım vara kut
  Ha gayret kanat takıp uçmama ramak kaldı
  Ateş yakın su uzak ara yerdeki barut
  Alay komutanıydı müdür bey ve bakkaldı

  Ben benim benle doğdu ruh satanlar ruhsatı
  Bildirildi benimle kıvam cehr uşşağına
  Anım yok. Ha şimdi bilsin ruh ruhun kaç katı
  Boşuna mı dikildik otoyol kavşağına.

  İsmet Özel
 • Tanrım ! Keşke affetseler beni ! Kimbilir, belki de affederler. Kral, bana dargın değildir. Gidin, avukatımı çağırın bana ! Acele edin, getirin avukatımı ! Kürek mahkumu olmak istiyorum. Beş yıl boyunca kürek mahkumu olmaya veya yirmi yıl, bir ömür boyu başka bir şeye mahkum olmaya, mesela kızgın demirle sırtımı dağlamalarına dahi razıyım. Yeter ki hayatımı bağışlasınlar bana !
  Forsa yürüyebilir, forsa gidip gelebilir, forsa güneşi görebilir !
 • " Vatan,al bayrağın dalgalandığı yer,değil midir ? "