• Dünya dönüyor diye
  eşlik etmenize gerek yok..!

  Galileo Galilei
 • Aklıselîm, hissiselîm, zevkiselîm kişi, mütedeyyin138 insan olmuştur. ‘Aklıselîm’ sâhibi ‘mütedeyyin’ insan, haddini hududunu tanıyan kişidir. Böyle bir kimse, ‘salt akl’ın dahî nerelerden nerelere uzanabileceğini kestirir; tüm gerçekliğin onun kendi kavrayışına açık bulunmadığını kabul eder. ‘Salt akıl’la kavrayamayıp açıklayamadığı gerçeklik kesimlerine saygıyla, hattâ huşûula eğilir. Salt akıl, aklıselîm, hissiselîm ile zevkiselîm, aklın bölmeleridir. Gerek bireysel gerekse toplumsal düzlemde insan yaşamasında bu ‘bölmeler’ arasında karışıklık yahut saha ihlâlleri ortaya çıkarsa, buradan bunalım doğar.

  İşte 1550lerden itibâren tam da böyle bir durum belirmeğe başlamıştır.139 Bu çarpıcı geçiş devrinin başta gelen etkeni,Galileo Galilei (1564 – 1642) ile onun abidevî eseridir. Gerçekten de Galilei’yi Orta ile Yeniçağların arasında sınır taşı gibi görebiliriz. Onunla, en azından, teorik düzlemde, uhrevî ile dünyevî yahut din ile dindışı kesimler arasında bir daha birleştirilememecesine keskin bir ayırım çizgisinin çekildiğine tanık oluyoruz. Onda başlayan bu ayırım çizgisi, René Descartes’ın elinde felsefî işlenmişliğin doruğuna erişecektir....
 • Dan Brown'un neredeyse bütün kitaplarını okumuş biri olarak aralarında en iyi bulduğum kitabıdır Melekler ve Şeytanlar. Çünkü olayın dünyanın en büyük gizli örgütünü anlatamsı ve vatikanda geçmesidir.Yazarın yarattığı en ünlü karakter olan Robert Langdon'un ilk yer aldığı kitap olan Melekler ve Şeytanlar da birden fazla ana tema mevcuttur.Bunlar Gizli örgüt aslında gizli değil ama gizemli olan illuminati , Tabiki Olayın geçtiği yer olan Vatikanda ki En büyük Oluşum Kilise ve Fizik Bilim dalıdır.
  Olay Profesör Langdon'a gelen fax ile başlar bu faxta CERNE'de öldürülen bir fizikçinin göğüsüne dağlanmış olan bir simge görünmektedir ve ana karakterimiz Simgebilim Profesörü olduğu için hemen çağrılır.Olay bu noktadan sonra aslında tamamen artık İlluminati ve Katolik Kilisesi arasında yüzyıllar süren çekişmeye odaklanıyor.Öldürülen fizikçinin kızı Vittoria ile angdon'ın zamanları da oldukça sınırlıdır. Çünkü birileri Katolik Kilisesi'ni yerle bir edecek bir silahı çoktan devreye sokmuştur.
  Tarih boyunca aslında insanlar açıklayamadığı aslında bilimle açıklayamadığı şeylere ilahi güçler diyorlardı. Bu durum din ile bilim arasında derin bir uçuruma sebep olmuştur.Özellikle Orta çağ'da Egemen olan Skolastik düşüncenin etkisiyle de kilise dine karşı gelen bilim adamlarını cezalandırdı.Kurtulan bilim adamları ise ilk bilimsel beyin takımı olan İLLUMİNATİ kurmuşlardır.Öldürülen bilim adamlarının intikamını almak isteyen örgütün üyeleri kilise tarafından katdedildi. Örgütün artık tek amacı kiliseyi yok etmekdi.
  Ancak onları durduran kişi diğer bir Illuminati üyesi Galileo Galilei oldu. Galileo din ile bilimin düşman olamayacağını, Tanrı'nın cennet ve cehennem, sıcak ve soğuk fikir simetrisi olduğunu anlatmaya çalıştı. Ancak bu birliği istemeyen kilisenin Galileo'ya cevabı günahkâr ilan edilmesi ve öldürülmesi oldu. Ardından bir kısım bilim adamı idam edilirken hayatta kalanlar Roma'dan kaçtılar.Bu olaylardan sonra iyiden iyiye gizli bir örgüt haline gelen ve daha karanlık, daha Katolik karşıtı bir tutum sergileyen Illuminati oldukça güçlendi. Bunun üzerine kilise onları İngilizce'de "Satan" olarak bilinen "Şeytan" kelimesini kullanarak tanımladı...
  Bunlar daha fazla da yazılabilir ama asıl olay kitabın içinde olduğu için fazla uzatmaya lüzum görmüyorum.Bu muhteşem kitabı okuyunca öğrenmeniz daha iyi olacaktır.Kitabı kesinlikle öneriyorum.

  “... bana Tanrı’nın var olduğuna dair kanıt göster diyorsunuz. Cennete bakmak için teleskoplarınızı kullanın ve bana Tanrı’nın nasıl olmadığını söyleyin diyorum!”
 • Andrea: "Kahramanı olmayan ülke ne mutsuz bir ülkedir." 
  Galileo: "Hayır, kahramana ihtiyacı olan ülke ne mutsuz bir ülkedir."
 • Tevrat- M.ö. 600
  Devlet - platon (mö 380)
  Orbium Coelestium - Kopernik (1543)
  Dialogo Di. - Galileo Galilei (1632)
  Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri - Isaac Newton(1687)
  Milletlerin Zenginliği - Adam Smith(1776)
  Sivil İtaatsizlik - Henry David Thoreau (1776)
  Türlerin Kökeni - Charles Darwin; (1859)
  Komunist Manifesto - Karl Marx & Friedrich Engels:( 1848)
  Varlık ve Hiçlik - Jean Paul Sartre (1943)
  İkinci Cins - Simone de Beauvoir 1949
  Arkhipelag GULAG- Aleksandr Solzhenitsyn( 1973)
 • Ben Galileo Galilei, geçmişteki tüm yanlış ve aykırı düşüncelerimden dolayı huzurunuzda kendimi lanetler, bir daha öyle saçmalıklara düşmeyeceğime, kutsal öğretiye aykırı hiçbir fikir taşımayacağıma yemin ederim.
  Cemal Yıldırım
  Sayfa 91 - Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 26.baskı, Ekim 2010