• Yakarsa dünyayı garipler yakar... 😒
 • Seccaden kumlardı...
  Devirlerden, diyarlardan
  Gelip göklerde buluşan
  Ezanların vardı.

  Mescit mümin, minber mümin..
  Taşardı kubbelerden Tekbir,
  Dolardı kubbelere "amin"!

  Ve mübarek geceler, dualarımız,
  Geri gelmeyen dualardı.
  Geceler ki pırıl pırıl,
  Kandillerin yanardı!

  Kapına gelenler ya MUHAMMED,
  - Uzaktan, yakından -
  Mümin döndüler kapından!

  Besmele, ekmeğimizin bereketiydi;
  İki dünyada aziz ümmet,
  MUHAMMED ümmetiydi.

  Konsun yine pervazlara
  Güvercinler;
  "Hu hu"lara karışsın
  Aminler..
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler!

  Şimdi SENİ ananlar, anıyor ağlar gibi..

  Ey yetimler yetimi,
  Ey garipler garibi;
  Düşkünlerin kanadıydın,
  Yoksulların sahibi..
  Nerde kaldın ey RESUL,
  Nerde kaldın ey NEBİ?

  Günler, ne günlerdi, ya MUHAMMED;
  Çağlar ne çağlardı:
  Daha dünyaya gelmeden
  Müminlerin vardı..
  Ve bir gün ki gaflet
  Çöller kadardı,
  Halime’nin kucağında
  Abdullah’ın yetimi,
  Amine’nin emaneti ağlardı!

  Hatice’nin goncası,
  Aişe’nin gülüydün.
  Ümmetin gözbebeği,
  Göklerin RESULÜYDÜN..
  Elçi geldin, elçiler gönderdin.
  Ruhunu ALLAH’a,
  Elini ümmetine verdin.
  Beşiğin, yurdun, yuvan
  Mekke’de bunalırsan
  Medine’ye göçerdin.
  Biz bu dünyadan nereye
  Göçelim, ya MUHAMMED?
  Yeryüzünde, riya, inkar, hıyanet
  Altın devrini yaşıyor..

  Diller, sayfalar, satırlar
  "Ebu Leheb öldü"diyorlar:
  Ebu Leheb ölmedi, ya MUHAMMED;
  Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!

  Neler duydu şu dünyada
  Mevlid’ine hayran kulaklarımız;
  Ne adlar ezberledi, ey NEBİ,
  Adına alışkın dudaklarımız!
  Artık, yolunu bilmiyor;
  Artık, yolunu unuttu
  Ayaklarımız!
  Kabe’ne siyahlar
  Yakışmamıştı, ya MUHAMMED,
  Bugünkü kadar!

  Haset gururla savaşta;
  Gurur, Kaf Dağı'nda derebeyi..
  Onu da yaralarlar kanadından,
  Gelse bir şefkat meleği.
  İyiliğin türbesine
  Türbedar oldu iyi!

  Vicdanlar sakat
  Çıkmadan yarına.
  İyilikler getir, güzellikler getir
  Adem oğullarına!

  Şu gördüğün duvarlar ki
  Kimi Taif’tir, kimi Hayber’dir.
  Fethedemedik ya MUHAMMED,
  Senelerdir.

  Ne doğruluk, ne doğru;
  Ne iyilik, ne iyi..
  Bahçende en güzel dal,
  Unuttu yemiş vermeyi.
  Günahın kursağında
  Haramların peteği!

  Bayram yaptı yabanlar;
  Semave’yi boşaltıp
  Save’yi dolduranlar.
  Atını hendeklerden-bir atlayışla-
  Aşırdı aşıranlar.
  Ağlasın Yesrib,
  Ağlasın Selman’lar!

  Gözleri perdeleyen toprak,
  Yüzlere serptiğin topraktı.
  Yere dökülmeyecekti, ey NEBİ,
  Yabanların gözünde kalacaktı!

  Konsun yine pervazlara
  Güvercinler;
  "Hu hu"lara karışsın
  Aminler.
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler!

  Ne oldu, ey bulut,
  Gölgelediğin başlar?
  Hatırında mı, ey yol,
  Bir aziz yolcuyla
  Aşarak dağlar taşlar,
  Kafile kafile, kervan kervan
  Şimale giden yoldaşlar!

  Uçsuz bucaksız çöllerde,
  Yine, izler gelenlerin,
  Yollar gideceklerindir.

  Şu tekbir getiren mağara,
  Örümceklerin değil;
  Peygamberlerindir, meleklerindir.
  Örümcek ne havada,
  Ne suda, ne yerdeydi.
  Hakkı göremeyen
  Gözlerdeydi!

  Şu kuytu, cinlerin mi;
  Perilerin yurdu mu?
  Şu yuva-ki bilinmez,
  Kuşları hüdhüd müdür,
  Güvercin mi kumru mu?
  Kuşlarını bir sabah,
  Medine’ye uçurdu mu?

  Ey Abva’da yatan ölü,
  Bahçende açtı dünyanın
  En güzel gülü;
  Hatıran, uyusun çöllerin
  Ilık kumlarıyla örtülü!

  Dinleyene, halâ,
  Çöller ses verir:
  "Yaleyl! " susar,
  Uğultular gelir.
  Mersiye okur Uhud,
  Kaside söyler Bedir.
  Sen de, bir hac günü,
  Başta MUHAMMED, yanında Ebubekir;
  Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü
  Destan yap, ey şehir!

  Ebubekir’de nur, Osman’da nurlar.
  Kureyş uluları, karşılarında
  Meydan okuyan bir Ömer bulurlar;
  Ali’nin önünde kapılar açılır,
  Ali’nin önünde eğilir surlar.
  Bedir’de, Uhud’da, Hayber’de
  Hakk’ın yiğitleri, şehit olurlar.

  Bir mutlu günde, ki ölüm tatlıydı;
  Yerde kalmazdı ruh.. kanatlıydı.

  Konsun-yine-pervazlara
  Güvercinler;
  "Hu hu"lara karışsın
  Aminler.
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler!

  Vicdanlar, sakat çıkmadan,
  Ya MUHAMMED, yarına;
  İyiliklerle gel, güzelliklerle gel
  Adem oğullarına!

  Yüreklerden taşsın
  Yine, imanlar!
  Itri, bestelesin Tekbir’ini;
  Evliya okusun Kur’an’lar!
  Ve Kur’an’ı göz nuruyla çoğaltsın
  Kayışzade Osman’lar!

  Naatını Galip yazsın,
  Mevlid’ini Süleyman’lar!
  Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle
  Geri gelsin Sinan’lar!
  Çarpılsın, hakikat niyetine
  Cenaze namazı kıldıranlar!

  Gel, Ey MUHAMMED, bahardır.
  Dudaklar ardında saklı
  Aminlerimiz vardır! ..
  Hacdan döner gibi gel;
  Mirac’dan iner gibi gel;
  Bekliyoruz yıllardır!

  Bulutlar kanat, rüzgar kanat;
  Hızır kanat, Cibril kanat,
  Nisan kanat, bahar kanat;
  Ayetlerini ezber bilen
  Yapraklar kanat..
  Açılsın göklerin kapıları,
  Açılsın perdeler, kat kat!
  Çöllere dökülsün yıldızlar;
  Dizilsin yollarına
  Yetimler, günahsızlar!
  Çöl gecelerinden, yanık
  Türküler yapan kızlar
  Sancağını saçlarıyla dokusun;
  Bilal-i Habeşi sustuysa
  Ezanlarını Davut okusun!

  Konsun-yine-pervazlara
  Güvercinler;
  "Hu hu"lara karışsın
  Aminler..
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler!
 • Yakarsa dünyayı garipler yakar.
 • garipler mezarlığı doymamışlar dünyası 
 • Yakarsa dünyayı garipler yakar.
 • Müslüm Gürses boşuna yakarsa dünyayı garipler yakar dememiş.