Levent Günaydın, Dilimize Nasıl Sahip Çıkabiliriz'i inceledi.
2 saat önce · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 8/10 puan

Eğerki kendinize eleştiri getirebiliyor ve hatalarınızı biliyorsanız bu kitabı büyük ihtimalle satın alıp okuyacaksınız. Boş konuşmak Dedikodu Yapmak Yalan yere konuşmak vb . Hepsi ile ilgili çok iyi bilgiler var alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Ben açıkcası boş konuşmaktan dert yanan biriyim bazen kendimi tutamıyorum o yüzden bu kitabı aldım iyide olduğunu düşünüyorum. inşaAllah faydanısını ben ve egosunu bir kenara bırakıp okuyacak olan kişiler görürler.

şuleşule, bir alıntı ekledi.
4 saat önce · Kitabı okumayı düşünüyor

Abdullâh bin Câfer -radıyallâhu anh- bir seyahat esnâsında, bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin hizmetçisi siyahî bir köle idi. Köleye üç adet ekmek getirmişlerdi. Bu sırada bir köpek geldi. Köle, ekmeklerden birini ona attı. Köpek ekmeği yedi.
Öbürünü attı. Onu da yedi. Üçüncüyü de attı. Onu da yedi.

Bunun üzerine Abdullâh bin Câfer -radıyallâhu anh- ile köle arasında şöyle bir konuşma oldu:

“–Senin ücretin nedir?”

Siyahî köle:

“–İşte gördüğünüz üç ekmek.”

“–Niçin hepsini köpeğe verdin?”

Köle:

“–Buralarda hiç köpek yoktu. Bu köpek uzak yerden gelmiştir. Aç durmasına gönlüm râzı olmadı.” dedi.

Abdullâh -radıyallâhu anh-:

“–Peki bugün sen ne yiyeceksin?”

Köle:

“–Sabredeceğim, günlük hakkımı Rabbimin bu aç mahlûkuna devrettim.” dedi.

Abdullâh -radıyallâhu anh-:

“–Sübhânallâh! Benim çok cömert olduğumu söylerler. Bu köle benden daha cömertmiş!” buyurdu.

Ardından da o köleyi ve hurma bahçesini satın aldı ve köleyi âzâd edip, hurmalığı ona bağışladı. (Gazâlî, Kimyâ-yı Saâdet, s. 440)

Kimyâ-i Saâdet, İmam Gazali (Sayfa 440)Kimyâ-i Saâdet, İmam Gazali (Sayfa 440)

İşin hakikatini anlamak kuru sözle uğraşmaktan daha önemlidir.
Tevbe Risalesi – İmam Gazali

Vedia, bir alıntı ekledi.
22 saat önce

Bir kul namazını horoz yem yer gibi çabuk çabuk kılarsa namazından hırsızlık etmiş olup onun namazı eski bir bez parçası gibi toplanıp yüzüne vurulur, sonra uruç eder, der ki: “Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin.”

Kıyamet ve Ahiret, İmam Gazali (Sayfa 18)Kıyamet ve Ahiret, İmam Gazali (Sayfa 18)

İmam Gazali
Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye?
Bu kibir, bu gurur niçin?

Ab-ı Hayat, bir alıntı ekledi.
Dün 17:17 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

İmâm-ı Gazâlî buyuruyor ki, (İnsanlar, akla tâbi’ olur. İnsanların his uzvları, hayvanlardan geridedir. İnsan, kedi, köpek kadar koku alamaz. Karanlıkta, onların gördüğü gibi göremez. Sonra, herşeyde, göze nasıl inanılır ki, çok yer- de akl, gözün yanlışını çıkarmakdadır. Meselâ göz, güneşi pencere içinden görüp, pencereden küçük sanıyor. Akl ise, dünyâdan da büyük olduğunu söylüyor). Bu kâfirler acabâ, biz gördüğümüze inanırız, güneş dünyâdan dahâ büyük olur mu diyerek, akla inanmıyorlar mı? Hayır, burada onlar da, müslimânlar gibi akla ina- nıyor. Görülüyor ki, insanlar, dünyâ işlerinde, hislerine değil, akllarına uyarak, hayvanlardan ayrılmakdadır. Bunlar, âhıretdeki şeylere inanmayız diyerek, his organlarına bağlı kalıyorlar da, niçin akla uymuyor, burada da, insanlık derecesine yükselmek istemiyorlar? İslâmiyyet, insanların tekrâr yaratılıp, sonsuz yaşıyacaklarını, hayvanların ise, kıyâmetde hesâblaşdıkdan sonra, yok olacaklarını bildiriyor. İnsanlara ebedî hayât va’d ederek, hayvanlardan ayırıyor. Bu kâfirler ise, hayvanlar gibi, ebedî hayâtdan mahrûm kalmağı beğeniyorlar. Bugün, fabrikalarda binlerce ilâc, ev eşyâsı, sanâyı’ ve ticâret maddeleri, elektronik âletler, harb vâsıtaları yapılıyor. Bunların çoğu, ince hesâblardan, yüzlerce tecribeden sonra elde ediliyor. Bunlardan birine dahî, kendi kendine var oldu diyorlar mı? Bunların bilerek ve istiyerek yapıldıklarını söylüyorlar ve hepsinin bir yapıcısının bulunması lâzımdır diyorlar da, canlılarda, cansızlarda görülen ve her asrda, dahâ yenileri, dahâ inceleri keşf edilen ve çoğunun yapısı henüz anlaşılamayan milyonlarca maddenin ve hâdisenin kendi kendilerine tesâdüfen var olduklarını söylüyorlar. Bu iki yüzlülük, koyu bir inâddan veyâ açık bir ahmaklıkdan başka ne olabilir?

Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 26)Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 26)