İNSANLARLA BİR ARADA OLMA, kalaba-
lıklara karışma ya da yabancılara yak-
laşma fikri içinizde derin bir rahatsızlık
mı uyandırıyor? Merak etmeyin. Yalnız
değilsiniz. Biliminsanları pandeminin
bazı duyguları yeniden biçimlendirdiği
görüşünde. Dönüşümün ne kadar kalıcı
olacağı ise henüz belirsiz.